[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 55-63 برگشت به فهرست نسخه ها
پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت متوسط بر بیان ژن‌های mir-126 ، mir-1185 ، AKT و VCAM در بافت قلب موش‌های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک
معصومه نوبهار1 ، معرفت سیاه کوهیان* 2، شادمهر میردار3
1- دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
2- استاد فیزیولوژی ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. ، m_siahkohian@uma.ac.ir
3- استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. قطب علمی پایش سلامت ورزشی و پویش قهرمانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:   (162 مشاهده)

زمینه و هدف: افراد مبتلا به آسم در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و خطر افزایش مرگ و میر هستند. آسم با ساختار و عملکرد تغییرات رگ در ارتباط است. در همین راستا میکروRNA ها، AKT و VCAM نقش مهمی در عملکرد اندوتلیال دارند. این مطالعه به منظور پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت متوسط بر بیان ژن‌های mir-126 ، mir-1185 ، AKT و VCAM در بافت قلب موش‌های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی 15 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار پنج هفته‌ای به صورت تصادفی در 3 گروه 5 تایی شامل گروه‌های کنترل، آسم و آسم توام با تمرین تناوبی تقسیم شدند. محلول اووالبومین 3 بار در هفته به صورت زیرصفاقی به گروه‌های آسم تزریق و از طریق مقدار IgE مبتلا به آسم شدن تایید گردید. گروه آسم توام با تمرین تناوبی در 8 هفته تمرین شرکت کردند. 72 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین ابتدا حیوانات بیهوش و سپس با استفاده از وسایل جراحی، بافت قلب آنها جداسازی و بلافاصله در مایع نیتروژن قرار داده شد. سپس بیان mir-126 ، mir-1185 ، AKT و VCAM بررسی گردید.

یافته‌ها: بیان ژن‌های AKT و VCAM در گروه آسم در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی‌داری داشت (P<0.05). میزان mir-126 و AKT و VCAM در گروه آسم توام با تمرین تناوبی در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی‌دار و میزان mir-1185 کاهش آماری معنی‌دار نشان داد (P<0.05).

نتیجه‌گیری: تمرین تناوبی از طریق افزایش mir-126 و کاهش بیان ژن‌های mir-1185 ، AKT و VCAM خطر آترواسکلروز را در موش‌های صحرایی مبتلا به آسم کاهش می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: آسم، تمرین تناوبی، mir-126، mir-1185، AKT، VCAM
Article ID: Vol23-07
متن کامل [PDF 823 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: آسم و آلرژي
* نشانی نویسنده مسئول: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، تلفن 31505297-045، نمابر 33520457
فهرست منابع
1. Ober C,Yao TC. The genetics of asthma and allergic disease: a 21st century perspective. Immunol Rev. 2011 Jul; 242(1): 10-30. DOI: 10.1111/j.1600-065X.2011.01029.x [DOI] [PubMed]
2. Tuleta I, Skowasch D, Aurich F, Eckstein N, Schueler R, Pizarro C, et al. Asthma is associated with atherosclerotic artery changes. PLoS One. 2017; 12(10): e0186820. DOI: 10.1371/journal.pone.0186820 [DOI] [PubMed]
3. Wang L, Gao S, Yu M, Sheng Z, Tan W. Association of asthma with coronary heart disease: A meta analysis of 11 trials. PLoS One. 2017; 12(6): e0179335. DOI: 10.1371/journal.pone.0179335 [DOI] [PubMed]
4. Yun HD, Knoebel E, Fenta Y, Gabriel SE, Leibson CL, Loftus Jr EV, et al. Asthma and Proinflammatory Conditions: A Population-Based Retrospective Matched Cohort Study. Mayo Clin Proc. 2012 Oct; 87(10): 953-60. DOI: 10.1016/j.mayocp.2012.05.020 [DOI] [PubMed]
5. Knoflach M, Kiechl S, Mayr A, Willeit J, Poewe W, Wick G. Allergic rhinitis, asthma, and atherosclerosis in the Bruneck and ARMY studies. Arch Intern Med. 2005 Nov; 165(21): 2521-26. DOI: 10.1001/archinte.165.21.2521 [DOI] [PubMed]
6. Yoo EJ, Ojiaku CA, Sunder K, Panettieri Jr RA. Phosphoinositide 3-Kinase in Asthma: Novel Roles and Therapeutic Approaches. Am J Respir Cell Mol Biol. 2017 Jun; 56(6): 700-707. DOI: 10.1165/rcmb.2016-0308TR [DOI] [PubMed]
7. Black JL, Panettieri RA, Banerjee A, Berger P. Airway smooth muscle in asthma: just a target for bronchodilation? Clin Chest Med. 2012 Sep; 33(3):5 43-58. DOI: 10.1016/j.ccm.2012.05.002 [DOI] [PubMed]
8. Lambrecht BN, Hammad H. The airway epithelium in asthma. Nat Med. 2012 May; 18(5): 684-92. DOI: 10.1038/nm.2737 [DOI] [PubMed]
9. Zhai C, Cheng J, Mujahid H, Wang H, Kong J, Yin Y, et al. Selective inhibition of PI3K/Akt/mTOR signaling pathway regulates autophagy of macrophage and vulnerability of atherosclerotic plaque. PLoS One. 2014 Mar; 9(3): e90563. DOI: 10.1371/journal.pone.0090563 [DOI] [PubMed]
10. Rui W, Guan L, Zhang F, Zhang W, Ding W. PM2.5-induced oxidative stress increases adhesion molecules expression in human endothelial cells through the ERK/AKT/NF-κB-dependent pathway. J Appl Toxicol. 2016 Jan; 36(1): 48-59. DOI: 10.1002/jat.3143 [DOI] [PubMed]
11. Boulet L-P, FitzGerald JM, Reddel HK. The revised 2014 GINA strategy report: opportunities for change. Curr Opin Pulm Med. 2015 Jan; 21(1): 1-7. DOI: 10.1097/MCP.0000000000000125 [DOI] [PubMed]
12. Goto C, Higashi Y, Kimura M, Noma K, Hara K, Nakagawa K, et al. Effect of different intensities of exercise on endothelium-dependent vasodilation in humans: role of endothelium-dependent nitric oxide and oxidative stress. Circulation. 2003 Aug; 108(5): 530-35. DOI: 10.1161/01.CIR.0000080893.55729.28 [DOI] [PubMed]
13. Hamzaoui A, Ammar J, El Mekki F, Borgi O, Ghrairi H, Ben Brahim M, et al. Elevation of serum soluble E-selectin and VCAM-1 in severe asthma. Mediators Inflamm. 2001 Dec; 10(6): 339-42. DOI: 10.1080/09629350120102361 [DOI] [PubMed]
14. Latronico MVG, Condorelli G. MicroRNAs and cardiac pathology. Nat Rev Cardiol. 2009 Jun; 6(6): 419-29. DOI: 10.1038/nrcardio.2009.56 [DOI] [PubMed]
15. Qu M, Pan J, Shi X, Zhang Z, Tang Y, Yang G. MicroRNA-126 is a prospective target for vascular disease. Neuroimmunol Neuroinflammation. 2018; 5:10. DOI: 10.20517/2347-8659.2018.01 [DOI] [PubMed]
16. Wang S, Aurora AB, Johnson BA, Qi X, McAnally J, Hill JA, et al. The endothelial-specific microRNA miR-126 governs vascular integrity and angiogenesis. Dev Cell. 2008 Aug; 15(2): 261-71. DOI: 10.1016/j.devcel.2008.07.002 [DOI] [PubMed]
17. Wu XB, Wang MY, Zhu HY, Tang SQ, You YD, Xie YQ. Overexpression of microRNA-21 and microRNA-126 in the patients of bronchial asthma. Int J Clin Exp Med. 2014 May; 7(5): 1307-12. [PubMed]
18. Tian M, Ji Y, Wang T, Zhang W, Zhou Y, Cui Y. Changes in circulating microRNA-126 levels are associated with immune imbalance in children with acute asthma. Int J Immunopathol Pharmacol. 2018 Jan-Dec; 32: 2058738418779243. DOI: 10.1177/2058738418779243 [DOI] [PubMed]
19. Deng H. Chu X. Song Z. Deng X. Xu H. Ye Y. MicroRNA-1185 Induces Endothelial Cell Apoptosis by Targeting UVRAG and KRIT1. Cell Physiol Biochem. 2017; 41: 2171-82. DOI: 10.1159/000475571 [View at Publisher] [DOI]
20. Deng H, Song Z, Xu H, Deng X, Zhang Q, Chen H, et al. MicroRNA-1185 Promotes Arterial Stiffness though Modulating VCAM-1 and E-Selectin Expression. Cell Physiol Biochem. 2017; 41(6): 2183-93. DOI: 10.1159/000475576 [DOI] [PubMed]
21. Nanoudis S, Pikilidou M, Yavropoulou M, Zebekakis P. The Role of MicroRNAs in Arterial Stiffness and Arterial Calcification. An Update and Review of the Literature. Front Genet. 2017; 8: 209. DOI: 10.3389/fgene.2017.00209 [DOI] [PubMed]
22. Kadoglou NPE, Iliadis F, Liapis CD. Exercise and carotid atherosclerosis. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2008 Mar; 35(3): 264-72. DOI: 10.1016/j.ejvs.2007.08.022 [DOI] [PubMed]
23. Silva RA, Almeida FM, Olivo CR, Saraiva Romanholo BM, Martins MA, Carvalho CRF. Exercise reverses OVA-induced inhibition of glucocorticoid receptor and increases anti-inflammatory cytokines in asthma. Scand J Med Sci Sports. 2016 Jan; 26(1): 82-92. DOI: 10.1111/sms.12411 [DOI] [PubMed]
24. Agostini D, Natalucci V, Baldelli G, De Santi M, Zeppa SD, Vallorani L, et al. New Insights into the Role of Exercise in Inhibiting mTOR Signaling in Triple-Negative Breast Cancer. Oxid Med Cell Longev. 2018 Sep; 2018: 5896786. DOI: 10.1155/2018/5896786 [DOI] [PubMed]
25. DA Silva Jr ND, Fernandes V, Soci UPR, Monteiro AWA, Phillips MI, DE Oliveira EM. Swimming training in rats increases cardiac MicroRNA-126 expression and angiogenesis. Med Sci Sports Exerc. 2012 Aug; 44(8): 1453-62. DOI: 10.1249/MSS.0b013e31824e8a36 [DOI] [PubMed]
26. Mirdar Sh, Naiestany F, Hamidian Gh, Hedayati M. [Increment of Alveolar Macrophages and Pulmonary Surfactant of Young Male Rats after Six Weeks Interval Training]. Sport Physiology. 2018; 9(36): 59-72. DOI: 10.22089/SPJ.2018.2114.1281 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
27. Kodesh E, Zaldivar F, Schwindt C, Tran P, Yu A, Camilon M, et al. A rat model of exercise-induced asthma: a nonspecific response to a specific immunogen. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. 2011 Apr; 300(4): R917-24. DOI: 10.1152/ajpregu.00270.2010 [DOI] [PubMed]
28. Harijani Mirdar S, Arzani A, Arabzadeh E, Neyestani F, Baghbani M, Ahmadi S. [The Effect of a Period of Interval Training and Step Taper on Performance Indexes in Male Rats during Puberty]. Journal of Sport Biosciences. 2016; 7(4): 619-34. DOI: 10.22059/jsb.2015.57287 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
29. Mirdar Sh, Naiestany F, Hamidian Gh, Hedayati M. [Increment of Alveolar Macrophages and Pulmonary Surfactant of Young Male Rats after Six Weeks Interval Training]. Sport Physiology. 2018; 9(36): 59-72. DOI: 10.22089/spj.2018.2114.1281 [Article in Persian] [View at Publisher] [DOI]
30. Nashed BF, Zhang T, Al Alwan M, Srinivasan G, Halayko AJ, Okkenhaug K, et al. Role of the phosphoinositide 3-kinase p110delta in generation of type 2 cytokine responses and allergic airway inflammation. Eur J Immunol. 2007 Feb; 37(2): 416-24. DOI: 10.1002/eji.200636401 [DOI] [PubMed]
31. Cakebread JA, Haitchi HM, Xu Y, Holgate ST, Roberts G, Davies DE. Rhinovirus-16 induced release of IP-10 and IL-8 is augmented by Th2 cytokines in a pediatric bronchial epithelial cell model. PLoS One. 2014 Apr; 9(4): e94010. DOI: 10.1371/journal.pone.0094010 [DOI] [PubMed]
32. Xia X, Hu X, Xu H, Wu L, Dai Y, Yang L, et al. Phosphatidylinositol 3-kinase inhibitor suppresses inducible nitric oxide synthase expression in bronchiole epithelial cells in asthmatic rats. Mol Cell Biochem. 2012 Jan; 359(1-2): 293-99. DOI: 10.1007/s11010-011-1023-y [DOI] [PubMed]
33. Sun G, Li Y, Ji Z. Up-regulation of MIAT aggravates the atherosclerotic damage in atherosclerosis mice through the activation of PI3K/Akt signaling pathway. Drug Deliv. 2019 Dec; 26(1): 641-49. DOI: 10.1080/10717544.2019.1628116 [DOI] [PubMed]
34. Sahiner UM, Birben E, Erzurum S, Sackesen C, Kalayci O. Oxidative stress in asthma. World Allergy Organ J. 2011 Oct; 4(10): 151-58. DOI: 10.1097/WOX.0b013e318232389e [DOI] [PubMed]
35. Qu J, Li Y, Zhong W, Gao P, Hu C. Recent developments in the role of reactive oxygen species in allergic asthma. J Thorac Dis. 2017 Jan; 9(1): E32-E43. DOI: 10.21037/jtd.2017.01.05 [DOI] [PubMed]
36. Baghaiee B, Botelho Teixeira AM, Tartibian B. Moderate aerobic exercise increases SOD-2 gene expression and decreases leptin and malondialdehyde in middle-aged men. Science & Sports. 2016; 31(3): e55-e63. DOI: 10.1016/j.scispo.2015.12.003 [Article] [DOI]
37. Wang Y, Zhou M, Lou W. [Expression and significance of VCAM-1 in subjects with allergic inflammation of respiratory tract]. Lin Chung Er Bi Yan Hou Tou Jing Wai Ke Za Zhi. 2009 Jun; 23(11): 506-7, 512. [Article in Chinese] [PubMed]
38. Pastva A, Estell K, Schoeb TR, Atkinson TP, Schwiebert LM. Aerobic exercise attenuates airway inflammatory responses in a mouse model of atopic asthma. J Immunol. 2004 Apr; 172(7): 4520-26. DOI: 10.4049/jimmunol.172.7.4520 [DOI] [PubMed]
39. Collison A, Herbert C, Siegle JS, Mattes J, Foster PS, Kumar RK. Altered expression of microRNA in the airway wall in chronic asthma: miR-126 as a potential therapeutic target. BMC Pulm Med. 2011 May; 11: 29. DOI: 10.1186/1471-2466-11-29 [DOI] [PubMed]
40. Hadi H, Gaeini A, Mo'tamedi P, Rajabi H. [The effect of aerobic training on cardiac expression of mir-126 in diabetic rats]. Razi J Med Sci. 2016; 23(148): 44-55. [Article in Persian] [View at Publisher]
41. Harris TA, Yamakuchi M, Kondo M, Oettgen P, Lowenstein CJ. Ets-1 and Ets-2 regulate the expression of microRNA-126 in endothelial cells. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2010 Oct; 30(10): 1990-97. DOI: 10.1161/ATVBAHA.110.211706 [DOI] [PubMed]
42. Yildiz P, Oflaz H, Cine N, Genchallac H, Erginel Ünaltuna N, Yildiz A, et al. Endothelial dysfunction in patients with asthma: the role of polymorphisms of ACE and endothelial NOS genes. J Asthma. 2004 Apr; 41(2): 159-66. DOI: 10.1081/jas-120026073 [DOI] [PubMed]
43. Hergenreider E, Heydt S, Tréguer K, Boettger T, Horrevoets AJG, Zeiher AM, et al. Atheroprotective communication between endothelial cells and smooth muscle cells through miRNAs. Nat Cell Biol. 2012 Feb; 14(3): 249-56. DOI: 10.1038/ncb2441 [DOI] [PubMed]
44. Milkiewicz M, Uchida C, Gee E, Fudalewski T, Haas TL. Shear stress–induced Ets-1 modulates protease inhibitor expression in microvascular endothelial cells. J Cell Physiol. 2008 Nov; 217(2): 502-10. DOI: 10.1002/jcp.21526 [DOI] [PubMed]
45. Tinken TM, Thijssen DHJ, Hopkins N, Dawson EA, Cable NT, Green DJ. Shear stress mediates endothelial adaptations to exercise training in humans. Hypertension. 2010 Feb; 55(2): 312-18. DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.109.146282 [DOI] [PubMed]
46. Garcia-Lacarte M, Mansego ML, Zulet MA, Martinez JA, Milagro FI. miR-1185-1 and miR-548q Are Biomarkers of Response to Weight Loss and Regulate the Expression of GSK3B. Cells. 2019 Nov; 8(12): 1548. DOI: 10.3390/cells8121548 [DOI] [PubMed]
47. Pallarès-Albanell J, Zomeño-Abellán MT, Escaramís G, Pantano L, Soriano A, Segura MF, et al. A High-Throughput Screening Identifies MicroRNA Inhibitors That Influence Neuronal Maintenance and/or Response to Oxidative Stress. Mol Ther Nucleic Acids. 2019 Sep; 17: 374-87. DOI: 10.1016/j.omtn.2019.06.007 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Nobahar M, Siahkouhian M, Mirdar S. A survey of moderate interval training on expression of mir-126, mir-1185 AKT and VCAM in cardiac tissue of rats with allergic asthma. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (1) :55-63
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3781-fa.html

نوبهار معصومه، سیاه کوهیان معرفت، میردار شادمهر. پایش یک دوره تمرین تناوبی شدت متوسط بر بیان ژن‌های mir-126 ، mir-1185 ، AKT و VCAM در بافت قلب موش‌های صحرایی مبتلا به آسم آلرژیک. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (1) :55-63

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3781-fa.htmlدوره 23، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319