[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 84-76 برگشت به فهرست نسخه ها
مقایسه تعادل و ثبات مرکزی دانش‌آموزان دختر دارای ژنورکورواتوم با گروه سالم
نرمین غنی زاده حصار* 1، بهنام مرادی2 ، سوینچ آذرپور3
1- استادیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، گروه فیزیولوژی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران. ، n_hesar@yahoo.com
2- دانشجوی دکتری آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.
چکیده:   (235 مشاهده)

زمینه و هدف: ناهنجاری ژنورکورواتوم (Genu Recurvatum) می‌تواند با تغییر مکانیک اندام تحتانی، بر تعادل و ثبات اثرگذار باشد. این مطالعه به منظور مقایسه تعادل و ثبات مرکزی دانش‌آموزان دختر دارای ژنورکورواتوم با گروه سالم انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی دانش‌آموزان دختر دارای ژنورکورواتوم (25 نفر با میانگین سنی 0.6±14.88 سال) و بدون ژنورکورواتوم (25 نفر با میانگین سنی 0±15 سال) مدارس دخترانه دوره متوسطه شهرستان سلماس در استان آذربایجان شرقی طی سال 1397 انجام شد. معیار ناهنجاری ژنورکورواتوم داشتن 5 درجه هایپراکستنشن در زانو بود. اندازه‌گیری تعادل ایستا با تست لک لک و تعادل پویا با تست Y و همچنین ثبات مرکزی با تست‌های سورنسن، پلانک، پلانک جانبی و نشستن در وضعیت 60 درجه به عمل آمد.


یافته‌ها: میانگین مقادیر تعادل ایستا پای برتر 3.64±19.86 و غیربرتر 4.67±17.16 دانش آموزان گروه شاهد به طور معنی‌داری از دانش‌آموزان دارای ژنورکورواتوم (به ترتیب 2.03±14.44 و 1.66±10.53) بیشتر بود (P<0.05). مقادیر میانه تعادل پویا پای برتر (32.04) و غیربرتر (31.84) دانش آموزان گروه شاهد به طور معنی‌داری از دانش آموزان دارای ژنورکورواتوم (به ترتیب 18.96 و 19.16) بیشتر بود (P<0.05). مقادیر میانه ثبات مرکزی برای آزمون‌های سورنسن، پلانک، پلانک جانبی و نشستن در دانش آموزان گروه شاهد (به ترتیب 30.40 ، 30.58 ، 31.04 و 34.12) به طور معنی‌داری از دانش آموزان دارای ژنورکورواتوم (به ترتیب 42.60 ، 20.20 ، 19.96 و 16.88) بیشتر بود (P<0.05).


نتیجه‌گیری: تعادل و ثبات مرکزی دختران دانش‌آموز دارای ژنورکورواتوم در مقایسه با همتایان بدون این ناهنجاری، ضعیف ارزیابی شد.

واژه‌های کلیدی: زانو، ژنورکورواتوم، ثبات مرکزی
Article ID: Vol24-54
متن کامل [PDF 628 kb]   (533 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: توانبخشی
* نشانی نویسنده مسئول: ارومیه، بلوار دانشگاه، کیلومتر 11 جاده سرو، دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم ورزشی، کد پستی 5756151818، تلفن 32753174-044
فهرست منابع
1. Pilutti LA, Platta ME, Motl RW, Latimer-Cheung AE. The safety of exercise training in multiple sclerosis: a systematic review. J Neurol Sci. 2014 Aug; 343(1-2): 3-7. doi: 10.1016/j.jns.2014.05.016 [DOI] [PubMed]
2. Demey G, Lustig S, Servien E, Neyret P. Genu recurvatum. EMC - Aparato Locomotor. 2014 Feb; 17(1): 1-9. doi: 10.1016/S1286-935X(14)66936-7 [Link] [DOI]
3. Ebrahimian M, Samani M, Moslemi Haghighi F, Karami F, Naserian Z. A comparison of the effect of knee muscle taping versus core muscle taping on balance, pain and functional performance in patients with patellofemoral pain syndrome. Physiother Quart. 2022; 30(2): 38-45. doi: 10.5114/pq.2021.108670 [View at Publisher] [DOI]
4. Shi H, Ren S, Miao X, Zhang H, Yu Y, Hu X, et al. The effect of cognitive loading on the lower extremity movement coordination variability in patients with anterior cruciate ligament reconstruction. Gait Posture. 2021 Feb; 84: 141-47. doi: 10.1016/j.gaitpost.2020.10.028 [DOI] [PubMed]
5. Ghalwash AM, El-Shennawy SAW, Abd-Elwahab MS. Efficacy of adhesive taping in controlling genu recurvatum in diplegic children: A pilot study. The Egyptian Journal of Medical Human Genetics. 2013; 14(2): 183-88. doi: 10.1016/j.ejmhg.2012.11.001 [View at Publisher] [DOI]
6. Hu Z, Kim Y, Zhang Y, Zhang Y, Li J, Tang X, et al. Correlation of Lower Limb Muscle Activity with Knee Joint Kinematics and Kinetics during Badminton Landing Tasks. Int J Environ Res Public Health. 2022 Dec; 19(24): 16587. doi: 10.3390/ijerph192416587 [DOI] [PubMed]
7. Gorji SM, Mohammadi Nia Samakosh H, Watt P, Henrique Marchetti P, Oliveira R. Pain Neuroscience Education and Motor Control Exercises versus Core Stability Exercises on Pain, Disability, and Balance in Women with Chronic Low Back Pain. Int J Environ Res Public Health. 2022 Feb; 19(5): 2694. doi: 10.3390/ijerph19052694 [DOI] [PubMed]
8. Cabrejas C, Solana-Tramunt M, Morales J, Campos-Rius J, Ortegón A, Nieto-Guisado A, et al. The Effect of Eight-Week Functional Core Training on Core Stability in Young Rhythmic Gymnasts: A Randomized Clinical Trial. Int J Environ Res Public Health. 2022 Mar; 19(6): 3509. doi: 10.3390/ijerph19063509 [DOI] [PubMed]
9. Mohammed A, Arulsingh W, Kandakurti PK. The Effectiveness of Core Stability Exercise Program on Lower Limb Performance in Athletes−A Scoping Review. Crit Rev Phys Rehabil Med. 2022; 34(1): 57-67. doi: 10.1615/CritRevPhysRehabilMed.2022043234 [View at Publisher] [DOI]
10. Thompson LA, Badache M, Cale S, Behera L, Zhang N. Balance Performance as Observed by Center-of-Pressure Parameter Characteristics in Male Soccer Athletes and Non-Athletes. Sports (Basel). 2017 Nov; 5(4): 86. doi: 10.3390/sports5040086 [DOI] [PubMed]
11. Sung ES, Kim JH. The influence of ovulation on postural stability (Biodex Balance System) in young female. J Exerc Rehabil. 2018 Aug; 14(4): 638-42. doi: 10.12965/jer.1836266.133 [DOI] [PubMed]
12. Yazdani S, Alizadeh F, Dizaji E, Mohammadi F. Postural sway changes in genu recurvatum deformity during standing with manipulation of visual and proprioceptive systems. J Bodyw Mov Ther. 2020 Oct; 24(4): 147-51. doi: 10.1016/j.jbmt.2020.06.018 [DOI] [PubMed]
13. Trajković N, Kozinc Ž, Smajla D, Šarabon N. Relationship between ankle strength and range of motion and postural stability during single-leg quiet stance in trained athletes. Sci Rep. 2021 Jun; 11(1): 11749. doi: 10.1038/s41598-021-91337-6 [DOI] [PubMed]
14. Yu P, Mei Q, Xiang L, Fernandez J, Gu Y. Differences in the locomotion biomechanics and dynamic postural control between individuals with chronic ankle instability and copers: a systematic review. Sports Biomech. 2022 Apr; 21(4): 531-49. doi: 10.1080/14763141.2021.1954237 [DOI] [PubMed]
15. Samaei A, Bakhtiary AH, Elham F, Rezasoltani A. Effects of genu varum deformity on postural stability. Int J Sports Med. 2012 Jun; 33(6): 469-73. doi: 10.1055/s-0031-1301331 [DOI] [PubMed]
16. Yoo K, Lee KH. Core Self-Evaluation and Work Engagement: Moderated Mediation Model of Career Adaptability and Job Insecurity. Front Psychol. 2019 Sep; 10: 2093. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02093 [DOI] [PubMed]
17. Park JM, Hyun GS, Jee YS. Effects of Pilates core stability exercises on the balance abilities of archers. J Exerc Rehabil. 2016 Dec; 12(6): 553-58. doi: 10.12965/jer.1632836.418 [DOI] [PubMed]
18. Pivotto LR, Schmit EFD, Candotti CT, Rodrigues AP, Neto ESW, Souza C, et al. Effect of 30 pilates sessions on body posture, perception and dynamic balance in healthy women. Brazilian Journal of Motor Behavior. 2020; 16(1): 36-46. doi: 10.20338/bjmb.v16i1.290 [View at Publisher] [DOI]
19. Sogut B, Harput G, Tunay VB. Star excursion balance test scores under different conditions: Effects of arms position and shoe-wear. J Bodyw Mov Ther. 2022 Apr; 30: 17-22. doi: 10.1016/j.jbmt.2021.10.011 [DOI] [PubMed]
20. Akhtar MW, Karimi H, Gilani SA. Effectiveness of core stabilization exercises and routine exercise therapy in management of pain in chronic non-specific low back pain: A randomized controlled clinical trial. Pak J Med Sci. 2017 Jul-Aug; 33(4): 1002-1006. doi: 10.12669/pjms.334.12664 [DOI] [PubMed]
21. Mohammadi-Rad S, Mohseni Bandpei MA, Salavati M, Talebian S, Keyhani S, Shanbehzadeh S. Reliability of Center of Pressure measures of Postural Stability in Anterior Cruciate Ligament Reconstructed Athletes: Effect of Vibration and Cognitive Load. Arch Bone Jt Surg. 2022 Feb; 10(2): 171-82. doi: 10.22038/ABJS.2021.54007.2700 [DOI] [PubMed]
22. Thomas DT, R Shruthi, Prabhakar AJ, Dineshbhai PV, Eapen C. Hip abductor strengthening in patients diagnosed with knee osteoarthritis - a systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2022 Jun; 23(1): 622. doi: 10.1186/s12891-022-05557-6 [DOI] [PubMed]
23. Abt JP, Smoliga JM, Brick MJ, Jolly JT, Lephart SM, Fu FH. Relationship between cycling mechanics and core stability. J Strength Cond Res. 2007 Nov; 21(4): 1300-304. doi: 10.1519/R-21846.1 [DOI] [PubMed]
24. Mongashti Joni Y, Fatahi F, Ghanizadeh Hasar N, Hosseinpour E. [Effect of Genu Varum Deformity on Gluteus Medius Muscle Activity and Postural Control During Single-Leg Jump-Landing]. PTJ. 2017; 7(2): 79-88. doi: 10.32598/ptj.7.2.79 [View at Publisher] [DOI]
25. Madadi-Shad M, Jafarnezhadgero A, Zago M, Granacher U. Effects of varus knee alignment on gait biomechanics and lower limb muscle activity in boys: A cross sectional study. Gait Posture. 2019 Jul; 72: 69-75. doi: 10.1016/j.gaitpost.2019.05.030 [DOI] [PubMed]
26. Jung SH, Choi SA, Ha SM. The effects of the 4-weeks visual biofeedback training in individuals with hyperextended knee. Journal of the Korea Society of Computer and Information. 2021; 26(5): 55-60. doi: 10.9708/jksci.2021.26.05.055 [View at Publisher] [DOI]
27. Saki F, Sedaghati P, Baghban M. Correlation between the cardiorespiratory endurance, dynamic postural control and thoracic kyphosis angle among the students. Feyz. 2017; 21(2): 149-56. [Article in Persian] [View at Publisher]
28. Razavi SS, Norasteh AA, Banparvari M. The relationship between core strength with static and dynamic balance in snowboard skiing male athletes. Journal of Research in Rehabilitation Sciences. 2014; 10(3): 432-43. doi: 10.22122/jrrs.v10i3.1527 [View at Publisher] [DOI]
29. Kuniki M, Iwamoto Y, Kito N. Effects of core stability on shoulder and spine kinematics during upper limb elevation: A sex-specific analysis. Musculoskelet Sci Pract. 2022 Dec; 62: 102621. doi: 10.1016/j.msksp.2022.102621 [DOI] [PubMed]
30. Haruyama K, Kawakami M, Otsuka T. Effect of Core Stability Training on Trunk Function, Standing Balance, and Mobility in Stroke Patients. Neurorehabil Neural Repair. 2017 Mar; 31(3): 240-49. doi: 10.1177/1545968316675431 [DOI] [PubMed]
31. Cabanas-Valdés R, Boix-Sala L, Grau-Pellicer M, Guzmán-Bernal JA, Caballero-Gómez FM, Urrútia G. The Effectiveness of Additional Core Stability Exercises in Improving Dynamic Sitting Balance, Gait and Functional Rehabilitation for Subacute Stroke Patients (CORE-Trial): Study Protocol for a Randomized Controlled Trial. Int J Environ Res Public Health. 2021 Jun; 18(12): 6615. doi: 10.3390/ijerph18126615 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghani Zadeh Hesar N, Moradi B, Azarpur S. Comparison of Balance and Core Stability between Female Students with Genu Recurvatum and Their Healthy Counterparts. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :76-84
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4150-fa.html

غنی زاده حصار نرمین، مرادی بهنام، آذرپور سوینچ. مقایسه تعادل و ثبات مرکزی دانش‌آموزان دختر دارای ژنورکورواتوم با گروه سالم. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :76-84

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4150-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570