[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 50-44 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر محافظت کبدی و آنتی‌اکسیدانی رزوراترول در برابر سمیت ناشی از وینکریستین سولفات در موش سوری
مهدی وحید بالان1 ، محمدرضا نصیرزاده* 2
1- دانش آموخته دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.
2- استادیار گروه فیزیولوژی، دانشکده دامپزشکی، علوم پزشکی تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران. ، mr.nasirzadeh@iaut.ac.ir
چکیده:   (431 مشاهده)

زمینه و هدف: وینکریستین به عنوان یک داروی ضدسرطان مهم، برای کبد بسیار سمی است. رزوراترول یک پلی فنل طبیعی است که در منابع گیاهی مختلف یافت می‌شود. مطالعات چندی نشان‌دهنده اثرات ضدالتهابی و آنتی‌اکسیدانی رزوراترول هستند. این مطالعه به منظور تعیین اثر محافظت کبدی و آنتی‌اکسیدانی رزوراترول در برابر سمیت ناشی از وینکریستین سولفات روی موش سوری انجام شد.


روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 سر موش سوری ماده بالغ نژاد NMRI با وزن 20 تا 25 گرم به طور تصادفی به 4 گروه 8 تایی شامل گروه کنترل، گروه وینکریستین، گروه وینکریستین + رزوراترول و گروه رزوراترول تقسیم شدند. موش‌ها داروی وینکریستین را به‌صورت صفاقی با دوز mg/kg/bw3 هفته‌ای یک‌بار به مدت 4 هفته و رزوراترول را با دوز mg/kg/bw30 به مدت 28 روز از طریق گاواژ معدی دریافت کردند. در پایان مطالعه میزان فعالیت آنزیم‌های کبدی ALT وAST سرم اندازه‌گیری شد. فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان شامل GPX، SOD، سطح مالون دی‌آلدئید و میزان ظرفیت تام آنتی اکسیدانی کبد اندازه‌گیری شد.


یافته‌ها: فعالیت آنزیم‌های کبدی ALT و AST و فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان SOD و GPX در گروه وینکریستین در مقایسه با گروه کنترل کاهش و سطح مالون دی‌آلدئید افزایش معنی‌داری یافت (P<0.05). همچنین تیمار با رزوراترول در گروه وینکریستین + رزوراترول در مقایسه با گروه وینکریستین موجب بهبود معنی‌دار پارامترهای مورد ارزیابی گردید (P<0.05).


نتیجه‌گیری: رزوراترول در برابر آسیب اکسیداتیو القاشده توسط وینکریستین در بافت کبد موش سوری اثر محافظتی و آنتی‌اکسیدانی دارد.

واژه‌های کلیدی: وینکریستین، رزوراترول، کبد، استرس اکسیداتیو، موش سوری
Article ID: Vol24-50
متن کامل [PDF 728 kb]   (625 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: تبریز، سه راهی اهر، دانشگاه ‌آزاد اسلامی واحد تبریز، دانشکده دامپزشکی، بخش فیزیولوژی، تلفن 36372274-041، نمابر 36373935-041
فهرست منابع
1. Hiraganahalli BD, Chinampudur VC, Dethe S, Mundkinajeddu D, Pandre MK, Balachandran J, et al. Hepatoprotective and antioxidant activity of standardized herbal extracts. Pharmacogn Mag. 2012 Apr; 8(30): 116-23. doi: 10.4103/0973-1296.96553 [DOI] [PubMed]
2. Kumar A, Patil D, Rajamohanan PR, Ahmad A. Isolation, purification and characterization of vinblastine and vincristine from endophytic fungus Fusarium oxysporum isolated from Catharanthus roseus. PLoS One. 2013 Sep; 8(9): e71805. doi: 10.1371/journal.pone.0071805 [DOI] [PubMed]
3. Harchegani AB, Khor A, Niha MM, Kaboutaraki HB, Shirvani H, Shahriary A. The hepatoprotective and antioxidative effect of saffron stigma alcoholic extract against vincristine sulfate induced toxicity in rats. Interdiscip Toxicol. 2019 Dec; 12(4): 186-91. doi: 10.2478/intox-2019-0023 [DOI] [PubMed]
4. Silverman JA, Deitcher SR. Marqibo® (vincristine sulfate liposome injection) improves the pharmacokinetics and pharmacodynamics of vincristine. Cancer Chemother Pharmacol. 2013 Mar; 71(3): 555-64. doi: 10.1007/s00280-012-2042-4 [DOI] [PubMed]
5. Thakur V, Kush P, Pandey RS, Jain UK, Chandra R, Madan J. Vincristine sulfate loaded dextran microspheres amalgamated with thermosensitive gel offered sustained release and enhanced cytotoxicity in THP-1, human leukemia cells: In vitro and in vivo study. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2016 Apr; 61: 113-22. doi: 10.1016/j.msec.2015.12.015 [DOI] [PubMed]
6. Öğünç Y, Demirel M, Yakar A, İncesu Z. Vincristine and ɛ-viniferine-loaded PLGA-b-PEG nanoparticles: pharmaceutical characteristics, cellular uptake and cytotoxicity. J Microencapsul. 2017 Feb; 34(1): 38-46. doi: 10.1080/02652048.2017.1282549 [DOI] [PubMed]
7. Szliszka E, Krol W. The role of dietary polyphenols in tumor necrosis factor-related apoptosis inducing ligand (TRAIL)-induced apoptosis for cancer chemoprevention. Eur J Cancer Prev. 2011 Jan; 20(1): 63-69. doi: 10.1097/CEJ.0b013e32833ecc48 [DOI] [PubMed]
8. Xiao Q, Zhu W, Feng W, Lee SS, Leung AW, Shen J, et al. A Review of Resveratrol as a Potent Chemoprotective and Synergistic Agent in Cancer Chemotherapy. Front Pharmacol. 2019 Jan; 9: 1534. doi: 10.3389/fphar.2018.01534 [DOI] [PubMed]
9. Zhu W, Qin W, Zhang K, Rottinghaus GE, Chen YC, Kliethermes B, Sauter ER. Trans-resveratrol alters mammary promoter hypermethylation in women at increased risk for breast cancer. Nutr Cancer. 2012 Apr; 64(3): 393-400. doi: 10.1080/01635581.2012.654926 [DOI] [PubMed]
10. Geisler S, Doan RA, Strickland A, Huang X, Milbrandt J, DiAntonio A. Prevention of vincristine-induced peripheral neuropathy by genetic deletion of SARM1 in mice. Brain. 2016 Dec; 139(Pt 12): 3092-108. doi: 10.1093/brain/aww251 [DOI] [PubMed]
11. Li Z, Dong J, Wang M, Yan J, Hu Y, Liu Y, et al. Resveratrol ameliorates liver fibrosis induced by nonpathogenic Staphylococcus in BALB/c mice through inhibiting its growth. Mol Med. 2022 May; 28(1): 52. doi: 10.1186/s10020-022-00463-y [DOI] [PubMed]
12. Naderi R, Mohaddes G, Mohammadi M, Ghaznavi R, Ghyasi R, Vatankhah AM. Voluntary Exercise Protects Heart from Oxidative Stress in Diabetic Rats. Adv Pharm Bull. 2015 Jun; 5(2): 231-36. doi: 10.15171/apb.2015.032 [DOI] [PubMed]
13. Somi MH, Hajipour B, Asl NA, Estakhri R, Azar AN, Zade MN, et al. Pioglitazone attenuates ischemia/reperfusion-induced liver injury in rats. Transplant Proc. 2009 Dec; 41(10): 4105-109. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.09.075 [DOI] [PubMed]
14. Kurcer Z, Oguz E, Ozbilge H, Baba F, Aksoy N, Celik H, et al. Melatonin protects from ischemia/reperfusion-induced renal injury in rats: this effect is not mediated by proinflammatory cytokines. J Pineal Res. 2007 Sep; 43(2): 172-78. doi: 10.1111/j.1600-079X.2007.00459.x [DOI] [PubMed]
15. Gedik E, Girgin S, Ozturk H, Obay BD, Ozturk H, Buyukbayram H. Resveratrol attenuates oxidative stress and histological alterations induced by liver ischemia/reperfusion in rats. World J Gastroenterol. 2008 Dec; 14(46): 7101-106. doi: 10.3748/wjg.14.7101 [DOI] [PubMed]
16. Plin C, Tillement JP, Berdeaux A, Morin D. Resveratrol protects against cold ischemia-warm reoxygenation-induced damages to mitochondria and cells in rat liver. Eur J Pharmacol. 2005 Dec; 528(1-3): 162-68. doi: 10.1016/j.ejphar.2005.10.044 [DOI] [PubMed]
17. Schmatz R, Perreira LB, Stefanello N, Mazzanti C, Spanevello R, Gutierres J, et al. Effects of resveratrol on biomarkers of oxidative stress and on the activity of delta aminolevulinic acid dehydratase in liver and kidney of streptozotocin-induced diabetic rats. Biochimie. 2012 Feb; 94(2): 374-83. doi: 10.1016/j.biochi.2011.08.005 [DOI] [PubMed]
18. Chen WM, Shaw LH, Chang PJ, Tung SY, Chang TS, Shen CH, et al. Hepatoprotective effect of resveratrol against ethanol-induced oxidative stress through induction of superoxide dismutase in vivo and in vitro. Exp Ther Med. 2016 Apr; 11(4): 1231-38. doi: 10.3892/etm.2016.3077 [DOI] [PubMed]
19. Faghihzadeh F, Hekmatdoost A, Adibi P. Resveratrol and liver: A systematic review. J Res Med Sci. 2015 Aug; 20(8): 797-810. doi: 10.4103/1735-1995.168405 [DOI] [PubMed]
20. Martins DB, Lopes STA, Mazzanti CM, Spanevello RM, Schmatz R, Corrêa M, et al. Lipid peroxidation in rats treated with vincristine sulphate and nandrolone decanoate. Arq Bras Med Vet Zootec. 2011; 63: 107-13. doi: 10.1590/s0102-09352011000100017 [Link] [DOI]
21. Priyamvada S, Priyadarshini M, Arivarasu NA, Farooq N, Khan S, Khan SA, et al. Studies on the protective effect of dietary fish oil on gentamicin-induced nephrotoxicity and oxidative damage in rat kidney. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2008 Jun; 78(6): 369-81. doi: 10.1016/j.plefa.2008.04.008 [DOI] [PubMed]
22. Wang S, He G, Chen M, Zuo T, Xu W, Liu X. The Role of Antioxidant Enzymes in the Ovaries. Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017: 4371714. doi: 10.1155/2017/4371714 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Vahidbalan M, Nasirzadeh M. Hepatoprotective and Antioxidant Effects of Resveratrol Against Vincristine Sulfate Toxicity in Mice. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :44-50
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4130-fa.html

وحید بالان مهدی، نصیرزاده محمدرضا. اثر محافظت کبدی و آنتی‌اکسیدانی رزوراترول در برابر سمیت ناشی از وینکریستین سولفات در موش سوری. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :44-50

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4130-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570