[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 42-37 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر تغییرات آنزیم‌های کبدی موش‌های نر نژاد BALB/c در معرض دوز بالای استامینوفن
الهام حاجیان کلاریجانی1 ، مریم مهاجرانی* 2
1- کارشناس ارشد بیوشیمی، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
2- دانشیار، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. ، m.mohajerani@umz.ac.ir
چکیده:   (241 مشاهده)

زمینه و هدف: جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) دارای ارزش غذایی و درمانی زیادی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر جلبک اسپیرولینا بر تغییرات آنزیم‌های کبدی موش‌های نر نژاد BALB/c در معرض دوز بالای استامینوفن انجام شد.


روش بررسی: در این مطالعه تجربی از 42 سر موش نر بالغ نژاد BALB/c در هفت گروه شش‌تایی و دوز سمی استامینوفن 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن استفاده شد. گروه کنترل تنها رژیم غذایی استاندارد و آب دریافت نمود. گروه شم با محلول نمکی گاواژ شدند. گروه‌های سوم تا هفتم به ترتیب شامل موش‌های تیمار‌شده با استامینوفن 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن؛ پودر جلبک 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن؛ پودر جلبک 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن؛ پودر جلبک 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن و آخرین گروه با پودر جلبک 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن بودند. در همه گروه‌ها موش‌ها با دارو و پودر جلبک به روش گاواژ به مدت 14روز متوالی تیمار شدند. تمامی حیوانات 24 ساعت بعد از دریافت آخرین دوز داروها و محرومیت از غذا (دسترسی به آب آزاد بود)؛ بیهوش و از قلب آنها خونگیری انجام شد. فعالیت آنزیم‌های کبدی (آلانین ‌آمینوترانسفراز، آسپارتات ‌آمینوترانسفراز و آلکالین ‌فسفاتاز) به روش اسپکتروفتومتری اندازه‌گیری شد. غلظت پروتئین به روش لوری تعیین شد. سنجش فعالیت آنزیم کاتالاز با استفاده از آب اکسیژنه انجام شد. میزان مالون دی آلدئید اندازه‌گیری و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی تام به روش FRAP با احیاء یون Fe3+ (فریک) به یون Fe2+ (فرو) تعیین شدند.


یافته‌ها: سطح آنزیم‌های ترانس‌آمینازی سرمی (آلانین ‌آمینوترانسفراز، آسپارتات ‌آمینوترانسفراز و آلکالین ‌فسفاتاز) و همچنین میزان آنتی‌اکسیدان‌تام و سطح مالون‌دی‌آلدئید در گروه تیمار‌شده با استامینوفن، نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). همچنین سطح این آنزیم‌ها در گروه تیمار ‌شده با جلبک 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن، کاهش آماری معنی‌داری نسبت به گروه تیمار‌ شده با گروه استامینوفن داشت (P<0.05). سطح آنزیم کاتالاز در گروه استامینوفن، کاهش آماری معنی‌داری نسبت به گروه کنترل نشان داد (P<0.05) و در گروه جلبک 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به اضافه استامینوفن، افزایش آماری معنی‌داری نسبت به گروه استامینوفن مشاهده شد (P<0.05). نتایج آزمایشات در دو گروه همزمان اسپیرولینا و استامینوفن نشان داد که مواد موثره جلبک در دوز 300 بهتر از 600 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن در پاسخ به استرس اکسیداتیو عمل نمود.


نتیجه‌گیری: مصرف جلبک اسپیرولینا 300 میلی‌گرم بر کیلوگرم وزن بدن به همراه استامینوفن در حدود دوز سمیت آن، با تاثیر بر فعالیت آنزیم‌ها و سیستم دفاعی آنتی‌اکسیدانی، باعث افزایش مقاومت در برابر استرس اکسیداتیو و صدمات ناشی از مسمومیت دارویی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: اسپیرولینا، استامینوفن، مسمومیت کبدی، آنتی‌اکسیدان، موش
Article ID: Vol24-49
متن کامل [PDF 700 kb]   (658 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: بابلسر، پردیس دانشگاه مازندران، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، تلفن 35302455-011، نمابر 35302450
فهرست منابع
1. Ciferri O. Spirulina, the edible microorganism. Microbiol Rev. 1983 Dec; 47(4): 551-78. doi: 10.1128/mr.47.4.551-578.1983 [DOI] [PubMed]
2. Chang CY, Schiano TD. Review article: drug hepatotoxicity. Aliment Pharmacol Ther. 2007 May; 25(10): 1135-51. doi: 10.1111/j.1365-2036.2007.03307.x [DOI] [PubMed]
3. Karazhiyan H, Razavi SMA, Phillips GO, Fang Y, Al-Assaf S, Nishinari K, et al. Rheological properties of Lepidium sativum seed extract as a function of concentration, temperature and time. Food Hydrocolloids. 2009 Dec; 23(8): 2062-68. doi: 10.1016/j.foodhyd.2009.03.019 [Link] [DOI]
4. Walker V, Mills GA, Anderson ME, Ingle BL, Jackson JM, Moss CL, et al. The acetaminophen metabolite N-acetyl-p-benzoquinone imine (NAPQI) inhibits glutathione synthetase in vitro; a clue to the mechanism of 5-oxoprolinuric acidosis? Xenobiotica. 2017 Feb; 47(2): 164-75. doi: 10.3109/00498254.2016.1166533 [DOI] [PubMed]
5. Hoppe HA, Levring T, Tanaka Y. Marine algae in pharmaceutical science. 1st ed. Berlin: De Gruyter. 1979; pp: 25-119.
6. Khan Z, Bhadouria P, Bisen PS. Nutritional and therapeutic potential of Spirulina. Curr Pharm Biotechnol. 2005 Oct; 6(5): 373-79. doi: 10.2174/138920105774370607 [DOI] [PubMed]
7. Reddy CM, Bhat VB, Kiranmai G, Reddy MN, Reddanna P, Madyastha KM. Selective inhibition of cyclooxygenase-2 by C-phycocyanin, a biliprotein from Spirulina platensis. Biochem Biophys Res Commun. 2000 Nov; 277(3): 599-603. doi: 10.1006/bbrc.2000.3725 [DOI] [PubMed]
8. Mittal A, Kumar PV, Banerjee S, Rao AR, Kumar A. Modulatory potential of Spirulina fusiformis on carcinogen metabolizing enzymes in Swiss albino mice. Phytother Res. 1999 Mar; 13(2): 111-14. doi: 10.1002/(SICI)1099-1573(199903)13:2<111::AID-PTR386>3.0.CO;2-2 [DOI] [PubMed]
9. Sharma MK, Sharma A, Kumar A, Kumar M. Spirulina fusiformis provides protection against mercuric chloride induced oxidative stress in Swiss albino mice. Food Chem Toxicol. 2007 Dec; 45(12): 2412-19. doi: 10.1016/j.fct.2007.06.023 [DOI] [PubMed]
10. Sharma MK, Patni R, Kumar M, Kumar A. Modification of mercury-induced biochemical alterations in blood of Swiss albino mice by Spirulina fusiformis. Environ Toxicol Pharmacol. 2005 Sep; 20(2): 289-96. doi: 10.1016/j.etap.2005.02.006 [DOI] [PubMed]
11. Qureshi MA, Garlich JD, Kidd MT. Dietary Spirulina platensis enhances humoral and cell-mediated immune functions in chickens. Immunopharmacol Immunotoxicol. 1996 Aug; 18(3): 465-76. doi: 10.3109/08923979609052748 [DOI] [PubMed]
12. Anyanwu BO, Orish CN, Ezejiofor AN, Nwaogazie IL, Akaranta O, Orisakwe OE. Multi-organ protective effect of Costus afer on low concentration toxic metal mixture in albino rats. Int J Physiol Pathophysiol Pharmacol. 2021 Apr; 13(2): 52-68. [PubMed]
13. Upasani CD, Balaraman R. Protective effect of Spirulina on lead induced deleterious changes in the lipid peroxidation and endogenous antioxidants in rats. Phytother Res. 2003 Apr; 17(4): 330-34. doi: 10.1002/ptr.1135 [DOI] [PubMed]
14. Romay Ch, González R, Ledón N, Remirez D, Rimbau V. C-phycocyanin: a biliprotein with antioxidant, anti-inflammatory and neuroprotective effects. Curr Protein Pept Sci. 2003 Jun; 4(3): 207-16. doi: 10.2174/1389203033487216 [DOI] [PubMed]
15. Bermejo P, Piñero E, Villar ÁM. Iron-chelating ability and antioxidant properties of phycocyanin isolated from a protean extract of Spirulinaplatensis. Food Chem. 2008 Sep; 110(2): 436-45. doi: 10.1016/j.foodchem.2008.02.021 [DOI] [PubMed]
16. Rezaee K, Kalantari M, Hashemi Ravan M, Golmakani MT, Faragi N, Faragi D. Optimization of Various Conditions (Temperature, Light Intensity Change, Culture Methods Batch, Fed Batch and kind of Carbon Source) for Phycocyanin Maximum Production by the Microalgae Spirulina Platensis(Arthrospira). Journal of Food Technology and Nutrition. 2014; 12(1): 91-100. [View at Publisher]
17. Wang L, Pan B, Sheng J, Xu J, Hu Q. Antioxidant activity of Spirulina platensis extracts by supercritical carbon dioxide extraction. Food chemistry. 2007 Jan; 105(1): 36-41. doi: 10.1016/j.foodchem.2007.03.054 [Link] [DOI]
18. Hu J, Li Y, Pakpour S, Wang S, Pan Z, Liu J, et al. Dose Effects of Orally Administered Spirulina Suspension on Colonic Microbiota in Healthy Mice. Front Cell Infect Microbiol. 2019 Jul; 9: 243. doi: 10.3389/fcimb.2019.00243 [DOI] [PubMed]
19. Zeenat M, Sharmin S, Islam MT, Sujan KM, Haque MI, Islam MK. Effect of Spirulina (Arthrospira platensis) on blood uric acid, hemoglobin and kidney histo-texture of mice treated with acetaminophen. Bangladesh Journal of Veterinary Medicine (BJVM). 2019 Jul; 17(1): 71-5. doi: 10.33109/bjvmjj19lam1 [View at Publisher] [DOI]
20. Abdel-Daim M, Abushouk AI, Reggi R, Yarla NS, Palmery M, Peluso I. Association of antioxidant nutraceuticals and acetaminophen (paracetamol): Friend or foe? J Food Drug Anal. 2018 Apr; 26(2S): S78-S87. doi: 10.1016/j.jfda.2017.11.004 [DOI] [PubMed]
21. Mousavi G, Hasanzadeh S, Malekinejad H, Najafi G. [Protective effects of Spirulina (Arthrospira Platensis) on In Vitro Fertilization (IVF) and embryo development in female mice treated with cyclophosphamide]. JABS. 2018; 8(2): 785-94. [Article in Persian] [View at Publisher]
22. Lowry OH, Rosebrough NJ, Farr AL, Randall RJ. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J Biol Chem. 1951 Nov; 193(1): 265-75. [View at Publisher]
23. Aebi H. Catalase in vitro. Methods Enzymol. 1984; 105: 121-26. doi: 10.1016/s0076-6879(84)05016-3 [DOI] [PubMed]
24. Buege JA, Aust SD. Microsomal lipid peroxidation. Methods Enzymol. 1978; 52: 302-10. doi: 10.1016/s0076-6879(78)52032-6 [DOI] [PubMed]
25. Benzie IF, Strain JJ. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of "antioxidant power": the FRAP assay. Anal Biochem. 1996 Jul; 239(1): 70-76. doi: 10.1006/abio.1996.0292 [DOI] [PubMed]
26. Kharpate S, Vadnerkar G, Jain D, Jain S. Evaluation of hepatoprotective activity of ethanol extract of Ptrospermum acerifolium ster leaves. Indian J Pharm Sci. 2007; 69(6): 850-52. [View at Publisher]
27. Masella R, Di Benedetto R, Varì R, Filesi C, Giovannini C. Novel mechanisms of natural antioxidant compounds in biological systems: involvement of glutathione and glutathione-related enzymes. J Nutr Biochem. 2005 Oct; 16(10): 577-86. doi: 10.1016/j.jnutbio.2005.05.013 [DOI] [PubMed]
28. Winkler BS, Orselli SM, Rex TS. The redox couple between glutathione and ascorbic acid: a chemical and physiological perspective. Free Radic Biol Med. 1994 Oct; 17(4): 333-49. doi: 10.1016/0891-5849(94)90019-1 [DOI] [PubMed]
29. Mohamed Saleem TS, Madhusudhana Chetty C, Ramkanth S, Rajan VST, Mahesh Kumar K, Gauthaman K. Hepatoprotective Herbs – A Review. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2010; 1(1): 1-5. [View at Publisher]
30. Venkataraman L. Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, Cell Biology and Biotechnologym, edited by Avigad Vonshak. Journal of Applied Phycology. 1997; 9: 295-96. doi: 10.1023/A:1007911009912 [Link] [DOI]
31. Heidarian E, Jafari-Dehkordi E, Seidkhani-Nahal A. Effect of garlic on liver phosphatidate phosphohydrolase and plasma lipid levels in hyperlipidemic rats. Food Chem Toxicol. 2011 May; 49(5): 1110-114. doi: 10.1016/j.fct.2011.02.001 [DOI] [PubMed]
32. Urquiaga I, Leighton F. Plant polyphenol antioxidants and oxidative stress. Biol Res. 2000; 33(2): 55-64. doi: 10.4067/s0716-97602000000200004 [DOI] [PubMed]
33. Matanjun P, Mohamed S, Mustapha NM, Muhammad K, Ming CH. Antioxidant activities and phenolics content of eight species of seaweeds from north Borneo. J Appl Phycol. 2008; 20: 367-73. doi: 10.1007/s10811-007-9264-6 [Link] [DOI]
34. . Zakaria NA, Ibrahim D, Suleiman SF & Supardy A. Assessment of antioxidant activity, total phenolic content and in vitro toxicity of Malaysian red seaweed, Acanthophora spicifera. Journal of Chemical and pharmaceutical Research. 2011; 3(3): 182-91 [Link]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajian Kelarijani E, Mohadjerani M. Effect of Spirulina platensis on Changes in Liver Enzymes of Male BALB/c Mice Exposed to a High Dose of Acetaminophen. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :37-42
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4104-fa.html

حاجیان کلاریجانی الهام، مهاجرانی مریم. اثر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر تغییرات آنزیم‌های کبدی موش‌های نر نژاد BALB/c در معرض دوز بالای استامینوفن. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :37-42

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4104-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570