[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 67-59 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب
مینو دادبان شهامت* 1، اسرا عسکری2 ، فاطمه حبیب اللهی اردهایی3
1- استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحدآزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران. ، m_dadban@yahoo.com
2- استادیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.
3- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران.
چکیده:   (477 مشاهده)

زمینه و هدف: لپتین با اختلالات متابولیکی همراه بوده و ابتلاء استئاتوز کبدی به استئاتو هپاتیتیس را پیشرفت می‌دهد. لپتین به طور انتخابی ترشح سایتوکاین TNF-α را در پاسخ به اسید چرب اشباع شده افزایش می‌دهد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب انجام شد.


روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با سن سه هفته و میانگین وزنی 3±159 گرم پس از دو هفته سازگاری با محیط به روش تصادفی به 5 گروه 8 تایی شامل جیره معمولی + سالین، جیره پر چرب + سالین (کنترل)، جیره پرچرب + مکمل، جیره پرچرب + تمرین + سالین و جیره پرچرب + تمرین + مکمل تقسیم شدند. تغذیه روزانه حیوانات 10 گرم به ازای هر 100 گرم وزن بدن موش‌های صحرایی (جیره استاندارد 13 درصد چربی و جیره پر چرب 41 درصد چربی) به مدت 8 هفته و مکمل سیلی مارین با دوز 140 میلی‌گرم به ازای هر کیلو وزن بدن در دو هفته آخر تمرین گاواژ شد. پروتکل تمرینی پس از دو هفته سازگاری حیوانات با محیط آزمایشگاه به مدت 8 هفته کامل تمرین هوازی تداومی شامل 30 دقیقه با شدت 70 تا 75 درصد Vo2max روی نوارگردان انجام شد که به تعداد 5 روز در هفته اجرا شد. پس از کشتار، نمونه‌ها برای آنالیز بافتی به آزمایشگاه ارسال و اندازه‌گیری بیان پروتئین‌های لپتین و TNF-α کبدی به روش الایزا و کیت‌های لپتین و تومور نکروز دهنده آلفا انجام گردید.


یافته‌ها: غلظت لپتین کبدی در گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + تمرین هوازی تداومی + مکمل سیلی‌مارین (P<0.05) در مقایسه با گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + تمرین هوازی تداومی + سالین (P<0.05) کاهش آماری معنی‌دار بیشتری نشان داد. همچنین میزان غلظت TNF-α کبدی در گروه جیره پرچرب + سالین در مقایسه با گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + مکمل سیلی‌مارین (P<0.05) و گروه تجربی دریافت کننده جیره پرچرب + تمرین هوازی تداومی + سالین (P<0.05) کاهش آماری معنی‌دار بیشتری نشان داد. وزن موش‌های صحرایی گروه جیره معمولی+سالین نسبت به تمامی گروه‌ها تفاوت آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05).


نتیجه‌گیری: تاثیر توام تمرین هوازی تداومی همراه با مصرف مکمل سیلی‌مارین اثر معنی‌داری بر میزان کاهش لپتین و TNF-α در گروه‌های پرچرب داشت؛ اما این تغییرات در گروه‌های مکمل به تنهایی معنی‌دار نبود. بنابراین تمرینات هوازی تداومی می‌تواند به همراه مکمل در جهت اکسیداسیون بیشتر چربی و کاهش التهاب در بدن گردد.

واژه‌های کلیدی: لپتین، سیلی‌مارین، فاکتور نکروز دهنده تومور-آلفا، تمرین تداومی
Article ID: Vol24-52 * نویسندگان مسؤول: دکتر مینو دادبان شهامت m_dadban@yahoo.com و دکتر اسرا عسکری askari.asra@gmail.com
متن کامل [PDF 793 kb]   (668 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: دکتر مینو دادبان شهامت، آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، گروه تربیت بدنی، تلفن 35720644-017 - نشانی دکتر اسرا عسکری، گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گروه تربیت بدنی، تلفن 32151434-017
فهرست منابع
1. Stevanović J, Beleza J, Coxito P, Ascensão A, Magalhães J. Physical exercise and liver "fitness": Role of mitochondrial function and epigenetics-related mechanisms in non-alcoholic fatty liver disease. Mol Metab. 2020 Feb; 32: 1-14. doi: 10.1016/j.molmet.2019.11.015 [DOI] [PubMed]
2. Chooi YC, Ding C, Magkos F. The epidemiology of obesity. Metabolism. 2019 Mar; 92: 6-10. doi: 10.1016/j.metabol.2018.09.005 [DOI] [PubMed]
3. Frodermann V, Rohde D, Courties G, Severe N, Schloss MJ, Amatullah H, et al. Exercise reduces inflammatory cell production and cardiovascular inflammation via instruction of hematopoietic progenitor cells. Nat Med. 2019 Nov; 25(11): 1761-71. doi: 10.1038/s41591-019-0633-x [DOI] [PubMed]
4. Martínez-Uña M, López-Mancheño Y, Diéguez C, Fernández-Rojo MA, Novelle MG. Unraveling the Role of Leptin in Liver Function and Its Relationship with Liver Diseases. Int J Mol Sci. 2020 Dec; 21(24): 9368. doi: 10.3390/ijms21249368 [DOI] [PubMed]
5. Tsunekawa T, Banno R, Mizoguchi A, Sugiyama M, Tominaga T, Onoue T, et al. Deficiency of PTP1B Attenuates Hypothalamic Inflammation via Activation of the JAK2-STAT3 Pathway in Microglia. EBioMedicine. 2017 Feb; 16: 172-83. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.01.007 [DOI] [PubMed]
6. Xu JY, Zhang L, Li ZP, Ji G. Natural Products on Nonalcoholic Fatty Liver Disease. Curr Drug Targets. 2015; 16(12): 1347-55. doi: 10.2174/1389450116666150531155711 [DOI] [PubMed]
7. Yi X, Cao S, Chang B, Zhao D, Gao H, Wan Y, et al. Effects of acute exercise and chronic exercise on the liver leptin-AMPK-ACC signaling pathway in rats with type 2 diabetes. J Diabetes Res. 2013; 2013: 946432. doi: 10.1155/2013/946432 [DOI] [PubMed]
8. Bulló-Bonet M, García-Lorda P, López-Soriano FJ, Argilés JM, Salas-Salvadó J. Tumour necrosis factor, a key role in obesity? FEBS Lett. 1999 May; 451(3): 215-19. doi: 10.1016/s0014-5793(99)00540-2 [DOI] [PubMed]
9. Ghorbanian B, Azali alamdari K, Saberi Y, Shokrolahi F, Mohamadi H. [Effect of an Incremental Interval Endurance Rope-Training Program on Antioxidant Biomarkers and Oxidative Stress in Non-Active Women]. SJNMP. 2018; 4(1): 29-40. [Article in Persian] [View at Publisher]
10. Balducci S, Zanuso S, Nicolucci A, Fernando F, Cavallo S, Cardelli P, et al. Anti-inflammatory effect of exercise training in subjects with type 2 diabetes and the metabolic syndrome is dependent on exercise modalities and independent of weight loss. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2010 Oct; 20(8): 608-17. doi: 10.1016/j.numecd.2009.04.015 [DOI] [PubMed]
11. Tan S, Wang J, Cao L, Guo Z, Wang Y. Positive effect of exercise training at maximal fat oxidation intensity on body composition and lipid metabolism in overweight middle-aged women. Clin Physiol Funct Imaging. 2016 May; 36(3): 225-30. doi: 10.1111/cpf.12217 [DOI] [PubMed]
12. Federico A, Dallio M, Loguercio C. Silymarin/Silybin and Chronic Liver Disease: A Marriage of Many Years. Molecules. 2017 Jan; 22(2): 191. doi: 10.3390/molecules22020191 [DOI] [PubMed]
13. Hasani A, Soleimanian K. [The effect of progressive endurance training and Silymarin consumption on hematological parameters]. Sci J Iran Blood Transfus Organ. 2014; 11(2): 155-63. [Article in Persian] [View at Publisher]
14. Bedford TG, Tipton CM, Wilson NC, Oppliger RA, Gisolfi CV. Maximum oxygen consumption of rats and its changes with various experimental procedures. J Appl Physiol Respir Environ Exerc Physiol. 1979 Dec; 47(6): 1278-83. doi: 10.1152/jappl.1979.47.6.1278 [DOI] [PubMed]
15. Burniston JG. Adaptation of the rat cardiac proteome in response to intensity-controlled endurance exercise. Proteomics. 2009 Jan; 9(1): 106-15. doi: 10.1002/pmic.200800268 [DOI] [PubMed]
16. Fruhwürth S, Vogel H, Schürmann A, Williams KJ. Novel Insights into How Overnutrition Disrupts the Hypothalamic Actions of Leptin. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Mar; 9: 89. doi: 10.3389/fendo.2018.00089 [DOI] [PubMed]
17. Fedewa MV, Hathaway ED, Ward-Ritacco CL, Williams TD, Dobbs WC. The Effect of Chronic Exercise Training on Leptin: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Sports Med. 2018 Jun; 48(6): 1437-50. doi: 10.1007/s40279-018-0897-1 [DOI] [PubMed]
18. Izquierdo AG, Crujeiras AB, Casanueva FF, Carreira MC. Leptin, Obesity, and Leptin Resistance: Where Are We 25 Years Later? Nutrients. 2019 Nov; 11(11): 2704. doi: 10.3390/nu11112704 [DOI] [PubMed]
19. Obradovic M, Sudar-Milovanovic E, Soskic S, Essack M, Arya S, Stewart AJ, et al. Leptin and Obesity: Role and Clinical Implication. Front Endocrinol (Lausanne). 2021 May; 12: 585887. doi: 10.3389/fendo.2021.585887 [DOI] [PubMed]
20. Peng J, Yin L, Wang X. Central and peripheral leptin resistance in obesity and improvements of exercise. Horm Behav. 2021 Jul; 133: 105006. doi: 10.1016/j.yhbeh.2021.105006 [DOI] [PubMed]
21. Perakakis N, Farr OM, Mantzoros CS. Leptin in Leanness and Obesity: JACC State-of-the-Art Review. J Am Coll Cardiol. 2021 Feb; 77(6): 745-60. doi: 10.1016/j.jacc.2020.11.069 [DOI] [PubMed]
22. Dinari Ghozhdi H, Heidarianpour A, Keshvari M, Tavassoli H. Exercise training and de-training effects on serum leptin and TNF-α in high fat induced diabetic rats. Diabetol Metab Syndr. 2021 May; 13(1): 57. doi: 10.1186/s13098-021-00676-x [DOI] [PubMed]
23. Abedi B. Acute effect of concurrent exercise on serum leptin and resistance insulin response in sedentary men. Int Arch Health Sci. 2020; 7(1): 14-19. doi: 10.4103/iahs.iahs_33_19 [View at Publisher] [DOI]
24. Joshi T, Singh AK, Haratipour P, Sah AN, Pandey AK, Naseri R, et al. Targeting AMPK signaling pathway by natural products for treatment of diabetes mellitus and its complications. J Cell Physiol. 2019 Aug; 234(10): 17212-31. doi: 10.1002/jcp.28528 [DOI] [PubMed]
25. Sabzevarizadeh M, Najafzadeh H. Comparison Effect of Silymarin and Vitamin C on Liver Function in Myoglobinuric Status in Rats. World Appl Sci J. 2012; 17(2): 228-32. [Link]
26. Taghvaei T, Bahar A, Hosseini V, Maleki I, Kasrai M. [Efficacy of Silymarin on Treatment of Nonalcoholic Steatohepatitis]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2013; 22(98): 164-71. [Article Persian] [View at Publisher]
27. Takhshid M, Rosta A, Tavasouli A, Khabaz Z. Protective Effects of Silymarin on Acetic Acid –Induced Colitis in Rats. J Mazandaran Univ Med Sci. 2011; 21(84): 53-61. [Article in Persian] [View at Publisher]
28. Sherif IO, Al-Gayyar MM. Antioxidant, anti-inflammatory and hepatoprotective effects of silymarin on hepatic dysfunction induced by sodium nitrite. Eur Cytokine Netw. 2013 Jul-Sep; 24(3): 114-21. DOI: 10.1684/ecn.2013.0341 [DOI] [PubMed]
29. Tzanavari T, Giannogonas P, Karalis KP. TNF-alpha and obesity. Curr Dir Autoimmun. 2010; 11: 145-56. doi: 10.1159/000289203 [DOI] [PubMed]
30. Takahashi H, Kotani K, Tanaka K, Egucih Y, Anzai K. Therapeutic Approaches to Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Exercise Intervention and Related Mechanisms. Front Endocrinol (Lausanne). 2018 Oct; 9: 588. doi: 10.3389/fendo.2018.00588 [DOI] [PubMed]
31. Atawia RT, Mosli HH, Tadros MG, Khalifa AE, Mosli HA, Abdel-Naim AB. Modulatory effect of silymarin on inflammatory mediators in experimentally induced benign prostatic hyperplasia: emphasis on PTEN, HIF-1α, and NF-κB. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2014 Dec; 387(12): 1131-40. doi: 10.1007/s00210-014-1040-y [DOI] [PubMed]
32. Shavandi M, Yazdani Y, Asar S, Mohammadi A, Mohammadi-noori E, Kiani A. The Effect of Oral Administration of Silymarin on Serum Levels of Tumor Necrosis Factor-α and Interleukin-1ß in Patients with Rheumatoid Arthritis. Iranian Journal of Immunology. 2022; 19(4): 427-35. doi: 10.22034/iji.2022.90456.2007 [View at Publisher] [DOI]
33. Zhang L, Ji G. Leptin and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: Hints From Preliminary Clinical Studies. International Journal of Digestive Diseases. 2015; 1(18): 1-3. [Link]
34. Tighe SP, Akhtar D, Iqbal U, Ahmed A. Chronic Liver Disease and Silymarin: A Biochemical and Clinical Review. J Clin Transl Hepatol. 2020 Dec; 8(4): 454-58. doi: 10.14218/JCTH.2020.00012 [DOI] [PubMed]
35. Laurindo LF, Santos AROD, Carvalho ACA, Bechara MD, Guiguer EL, Goulart RA, et al. Phytochemicals and Regulation of NF-kB in Inflammatory Bowel Diseases: An Overview of In Vitro and In Vivo Effects. Metabolites. 2023 Jan; 13(1): 96. doi: 10.3390/metabo13010096 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Dadban Shahamat M, Askari A, Habibollahi F. Effects of Continuous Exercise and Silymarin Supplementation on Tumor Necrosis Factor-alpha (TNF-a) and Liver Leptin in Male Wistar Rats with Fatty Liver Disease. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :59-67
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4048-fa.html

دادبان شهامت مینو، عسکری اسرا، حبیب اللهی اردهایی فاطمه. اثر تمرین تداومی و مصرف عصاره هیدروالکلی گیاه خار مریم بر فاکتور نکروزدهنده تومور-آلفا و لپتین کبدی موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار با مدل کبد چرب. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :59-67

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-4048-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570