[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 67-75 برگشت به فهرست نسخه ها
پایش غیرتهاجمی آمادگی قلبی تنفسی و ارتباط آن با شاخص‌های چاقی شکمی مردان
داود آقایاری1 ، ولی اله دبیدی روشن* 2، افشین فیاض موقر3
1- کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2- استاد گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران / مرکز تحقیقات سلامت و عملکرد ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران. ، vdabidiroshan@yahoo.com
3- استادیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
چکیده:   (289 مشاهده)

زمینه و هدف: چاقی شکمی عامل خطر جدی در بیماری‌های قلبی عروقی به‌شمار می‌رود که ارتباط معکوسی با حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2 max) دارد. این مطالعه به منظور پایش غیر تهاجمی آمادگی قلبی تنفسی و ارتباط آن با چاقی شکمی مردان در سنین مختلف انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی - تحلیلی مردان 60-20 ساله به روش خوشه‌ای از نواحی مختلف مراکز سه استان قزوین، آذربایجان شرقی و همدان انتخاب شدند. حجم نمونه به روش مورگان و به تعداد 384 مرد از هر استان بود که در چهار رده سنی 20 تا 29 سال، 30 تا 39 سال، 40 تا 49 سال و 50 تا 59 سال تقسیم شدند. توان هوازی آزمودنی‌ها با روش‌های بروس، راکپورت، گام شمار و پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ) بررسی شد. همچنین شاخص‌های نسبت کمر به قد (WHtR)، نسبت کمر به لگن (WHR)، شاخص چربی بدن (BAI)، شکل بدن بر اساس سطح (SBSI) و شاخص توده بدنی (BMI) سنجیده شد.

یافته‌ها: بین VO2 max دسته‌های سنی مختلف در هر سه استان و همچنین خود استان‌ها تفاوت آماری معنی‌داری یافت شد (P<0.05). همچنین در شاخص‌های چاقی شکمی، بین دسته‌های سنی مختلف در استان‌های مذکور BMI ، BAI ، WHtR و WHR تفاوت آماری معنی‌داری داشتند (P<0.05). VO2 max براوردی در هر سه استان با شاخص‌های چاقی شکمی فقط با SBSI ارتباط معکوس معنی‌دار نداشت.

نتیجه‌گیری: کاهش سطح فعالیت بدنی و در راستای آن آمادگی قلبی تنفسی منجر به افزایش شاخص‌های چاقی شکمی در رده سنی مختلف شد که نشان‌دهنده ارتباط معکوس معنی‌دار VO2 max با شاخص‌های چاقی مرکزی غیر از SBSI است.واژه‌های کلیدی: آمادگی قلبی تنفسی، چاقی شکمی، حداکثر اکسیژن مصرفی
Article ID: Vol23-28
متن کامل [PDF 1228 kb]   (251 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: بابلسر، بلوار شهید ذوالفقاری، پردیس دانشگاه، دانشکده علوم ورزشی، گروه فیزیولوژی ورزشی، تلفن 35302201-011، نمابر 35302241
فهرست منابع
1. Silva DA, Tremblay M, Pelegrini A,Dos Santos Silva RJ, Cabral de Oliveira AC, et al. Association Between Aerobic Fitness And High Blood Pressure in Adolescents in Brazil: Evidence for Criterion-Referenced Cut-Points. Pediatr Exerc Sci. 2016 May; 28(2): 312-20. DOI: 10.1123/pes.2015-0172 [DOI] [PubMed]
2. Pireva A, Selimi M, Gontarev S, Georgiev G. Association between aerobic fitness and high blood pressure in adolescents in Macedonia evidence for criterion-referenced cut-points. J Phys Educ Sport. 2018; 18(2): 853-61. DOI:10.7752/jpes.2018.02126 [Article] [DOI]
3. Chatterjee P, Banerjee AK, Das P. A prediction equation to estimate the maximum oxygen uptake of school-age girls from kolkata, India. Malays J Med Sci. 2011 Jan; 18(1): 25-9. [PubMed]
4. Pollock ML, Foster C, Schmidt D, Hellman C, Linnerud AC, Ward A. Comparative analysis of physiologic responses to three different maximal graded exercise test protocols in healthy women. Am Heart J. 1982 Mar; 103(3): 363-73. DOI: 10.1016/0002-8703(82)90275-7 [DOI] [PubMed]
5. Hupin D, Roche F, Gremeaux V, Chatard JC, Oriol M, Gaspoz JM, et al. Even a low-dose of moderate-to-vigorous physical activity reduces mortality by 22% in adults aged ≥60 years: a systematic review and meta-analysis. Br J Sports Med. 2015 Oct; 49(19): 1262-67. DOI: 10.1136/bjsports-2014-094306 [DOI] [PubMed]
6. Salin K, Hirvensalo M, Magnussen CG, Telama R,Hutri-Kähönen N, Viikari J, et al. Changes in Daily Steps and Body Mass Index and Waist to Height Ratio during Four Year Follow-Up in Adults: Cardiovascular Risk in Young Finns Study. Int J Environ Res Public Health. 2017 Sep; 14(9): 1015. DOI: 10.3390/ijerph14091015 [DOI] [PubMed]
7. Tudor-Locke C, Craig CL, Thyfault JP, Spence JC. A step-defined sedentary lifestyle index: <5000 steps/day. Appl Physiol Nutr Metab. 2013 Feb; 38(2): 100-14. DOI: 10.1139/apnm-2012-0235 [DOI] [PubMed]
8. Hur SA, Guler SA, Khalil N, Camp PG, Guenette JA, Swigris JJ, et al. Minimal Important Difference for Physical Activity and Validity of the International Physical Activity Questionnaire in Interstitial Lung Disease. Ann Am Thorac Soc. 2019 Jan; 16(1): 107-15. DOI: 10.1513/AnnalsATS.201804-265OC [DOI] [PubMed]
9. Piccinno A, Colella D. Differences in cardiovascular fitness of Italian high-school adolescents according to different physical activity levels assessed by IPAQ-A: a cross-sectional study. Sport Sci Health. 2017; 13: 149-55. DOI: 10.1007/s11332-016-0326-5 [View at Publisher] [DOI]
10. Minetto MA, Motta G, Gorji NE, Lucini D, Biolo G, Pigozzi F, et al. Reproducibility and validity of the Italian version of the International Physical Activity Questionnaire in obese and diabetic patients. J Endocrinol Invest. 2018 Mar; 41(3): 343-49. DOI: 10.1007/s40618-017-0746-3 [DOI] [PubMed]
11. Jahanian Bahnemiri Z, Dabidi Roshan V, Fayaz Movaghar A. [Non Invasive Estimation of Vo2max and Physical Fitness Indices in Mazandaran University of Medical Sciences Staff]. J Mazandaran Univ Med Sci. 2018; 28(159): 74-83. [Article in Persian] [View at Publisher]
12. Jaakkola T, Yli-Piipari S, Huotari P, Watt A, Liukkonen J. Fundamental movement skills and physical fitness as predictors of physical activity: A 6-year follow-up study. Scand J Med Sci Sports. 2016 Jan; 26(1): 74-81. DOI: 10.1111/sms.12407 [DOI] [PubMed]
13. Schembre SM, Riebe DA. Non-exercise estimation of VO(2)max using the International Physical Activity Questionnaire. Meas Phys Educ Exerc Sci. 2011 Jan; 15(3): 168-81. DOI: 10.1080/1091367X.2011.568369 [DOI] [PubMed]
14. Zhu Y, Shao Z, Jing J, Ma J, Chen Y, Li X, et al. Body Mass Index Is Better than Other Anthropometric Indices for Identifying Dyslipidemia in Chinese Children with Obesity. PLoS One. 2016 Mar; 11(3): e0149392. DOI: 10.1371/journal.pone.0149392 [DOI] [PubMed]
15. Rahman SA, Adjeroh D. Surface-Based Body Shape Index and Its Relationship with All-Cause Mortality. PLoS One. 2015 Dec; 10(12): e0144639. DOI: 10.1371/journal.pone.0144639 [DOI] [PubMed]
16. Orr K, Howe HS, Omran J, Smith KA, Palmateer TM, Ma AE, et al. Validity of smartphone pedometer applications. BMC Res Notes. 2015 Nov; 8: 733. DOI: 10.1186/s13104-015-1705-8 [DOI] [PubMed]
17. Bergman RN, Stefanovski D, Buchanan TA, Sumner AE, Reynolds JC, Sebring NG, et al. A better index of body adiposity. Obesity (Silver Spring). 2011 May; 19(5): 1083-89. DOI: 10.1038/oby.2011.38 [DOI] [PubMed]
18. Chaparro GN, Stine-Morrow EAL, Hernandez ME. Effects of aerobic fitness on cognitive performance as a function of dual-task demands in older adults. Exp Gerontol. 2019 Apr; 118: 99-105. DOI: 10.1016/j.exger.2019.01.013 [DOI] [PubMed]
19. Cao ZB, Miyatake N, Higuchi M, Ishikawa-Takata K, Miyachi M, Tabata I. Prediction of VO2max with daily step counts for Japanese adult women. Eur J Appl Physiol. 2009 Jan; 105(2): 289-96. DOI: 10.1007/s00421-008-0902-8 [DOI] [PubMed]
20. Gronek P, Wielinski D, Cyganski P, Rynkiewicz A, Zając A, Maszczyk A, et al. A Review of Exercise as Medicine in Cardiovascular Disease: Pathology and Mechanism. Aging Dis. 2020 Mar; 11(2): 327-40. DOI: 10.14336/AD.2019.0516 [DOI] [PubMed]
21. Pedersen LR, Olsen RH, Anholm C, Walzem RL, Fenger M, Eugen-Olsen J, et al. Weight loss is superior to exercise in improving the atherogenic lipid profile in a sedentary, overweight population with stable coronary artery disease: A randomized trial. Atherosclerosis. 2016 Mar; 246: 221-28. DOI: 10.1016/j.atherosclerosis.2016.01.001 [DOI] [PubMed]
22. Mirzaei M, Moayedallaie S, Jabbari L, Mohammadi M. Prevalence of Hypertension in Iran 1980-2012: A Systematic Review. J Tehran Heart Cent. 2016 Oct; 11(4): 159-67. [PubMed]
23. Jahan N, Shenoy S. Relation of pedometer steps count & self reported physical activity with health indices in middle aged adults. Diabetes Metab Syndr. 2017 Dec; 11 Suppl 2: S1017-S1023. DOI: 10.1016/j.dsx.2017.07.033 [DOI] [PubMed]
24. Parikh SM, Shah HD, Kumar Singh S. Does visceral fat affect aerobic fitness in Indian adolescents of 18-19 years’ age group? Natl J Physiol Pharm Pharmacol. 2018; 8(2): 233-38. DOI: 10.5455/njppp.2018.8.0830905092017 [View at Publisher] [DOI]
25. Duchečková P, Forejt M. Aerobic steps as measured by pedometry and their relation to central obesity. Iran J Public Health. 43(8): 1070-8. [View at Publisher]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghayari D, Dabidiroshan V, Fayyaz Movaghar A. A non-invasive monitoring of cardiorespiratory fitness and its relationship with abdominal obesity indices in men. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (2) :67-75
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3827-fa.html

آقایاری داود، دبیدی روشن ولی اله، فیاض موقر افشین. پایش غیرتهاجمی آمادگی قلبی تنفسی و ارتباط آن با شاخص‌های چاقی شکمی مردان. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (2) :67-75

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3827-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4341