[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) ::
جلد 23 شماره 2 صفحات 8-15 برگشت به فهرست نسخه ها
کنترل پاسچر در سالمندان مبتلا به اختلال شناخت خفیف بعد از تمرینات پیلاتس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی
عین اله سکینه پور* 1، امیر لطافت کار2 ، عین اله نادری3 ، امیر حسین هاشمیان4 ، زهرا نوروزی5، محمد علیمرادی6
1- دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران. ، asakenapoor@yahoo.com
2- استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
3- استادیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران.
4- دانشیار آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.
5- کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.
6- کارشناس ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران.
چکیده:   (176 مشاهده)

زمینه و هدف: یکی از شایع‌ترین تظاهرات افراد مبتلا به اختلال شناخت خفیف، افزایش در نوسان پاسچر و افتادن است. این مطالعه به منظور کنترل پاسچر در سالمندان مبتلا به اختلال شناخت خفیف بعد از تمرینات پیلاتس انجام شد.

روش بررسی: این کارآزمایی بالینی روی 30 زن مبتلا به اختلال شناخت خفیف مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سالمندان استان کرمانشاه در سال 1398 انجام شد. آزمودنی‌ها به روش نمونه گیری در دسترس شرکت کردند و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفری کنترل و تمرینات پیلاتس قرار گرفتند. گروه تمرین پیلاتس به مدت هشت هفته و سه جلسه در هر هفته به مدت یک ساعت تمرین انجام دادند. کنترل پاسچر آزمودنی‌ها قبل و پس از انجام تمرینات منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: در گروه مداخله تفاوت معنی‌داری در امتیازات کسب شده بین گروه پیش آزمون و پس آزمون در مساحت و مسافت محدوده نوسان مرکز فشار بدن در حالت چشم باز و بسته وجود داشت (P<0.05). میانگین نوسان پاسچر (مساحت و مسافت محدوده نوسان مرکز فشار بدن در حالت چشم باز و چشم بسته)، بعد از 8 هفته تمرینات پیلاتس در گروه مداخله کاهش معنی‌داری در مقایسه با گروه کنترل یافت (P<0.05).

نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که تمرینات پیلاتس در بهبود کنترل پاسچر در سالمندان مبتلا به اختلال شناخت خفیف موثر است.


واژه‌های کلیدی: اختلال عملکرد شناختی، تعادل وضعیتی، تمرین پیلاتس
Article ID: Vol23-20
متن کامل [PDF 1142 kb]   (225 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: توانبخشی
* نشانی نویسنده مسئول: کرمانشاه، اسلام آباد غرب، مجموعه ورزشی انقلاب، تلفن 5226103-0834
فهرست منابع
1. Fabunmi AA, Gbiri CA. Relationship between balance performance in the elderly and some anthropometric variables. Afr J Med Med Sci. 2008 Dec; 37(4): 321-26. [PubMed]
2. Wolfson L, Whipple R, Derby C, Judge J, King M, Amerman P, et al. Balance and strength training in older adults: intervention gains and Tai Chi maintenance. J Am Geriatr Soc. 1996 May; 44(5): 498-506. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1996.tb01433.x [DOI] [PubMed]
3. Lacour M, Bernard-Demanze L, Dumitrescu M. Posture control, aging, and attention resources: models and posture-analysis methods. Neurophysiol Clin. 2008 Dec; 38(6): 411-21. DOI: 10.1016/j.neucli.2008.09.005 [DOI] [PubMed]
4. Kearl MC. Dying Well: The Unspoken Dimension of Aging Well. Am Behav Sci. 1996; 39(3): 336-60. DOI: 10.1177/0002764296039003009 [View at Publisher] [DOI]
5. Santos MJ, Kanekar N, Aruin AS. The role of anticipatory postural adjustments in compensatory control of posture: 1. Electromyographic analysis. J Electromyogr Kinesiol. 2010 Jun; 20(3): 388-97. DOI: 10.1016/j.jelekin.2009.06.006 [DOI] [PubMed]
6. Massion J. Movement, posture and equilibrium: interaction and coordination. Prog Neurobiol. 1992; 38(1): 35-56. DOI: 10.1016/0301-0082(92)90034-c [DOI] [PubMed]
7. Claudino R, dos Santos ECC, Santos MJ. Compensatory but not anticipatory adjustments are altered in older adults during lateral postural perturbations. Clin Neurophysiol. 2013 Aug; 124(8): 1628-37. DOI: 10.1016/j.clinph.2013.02.111 [DOI] [PubMed]
8. Park S, Horak FB, Kuo AD. Postural feedback responses scale with biomechanical constraints in human standing. Exp Brain Res. 2004 Feb; 154(4): 417-27. DOI: 10.1007/s00221-003-1674-3 [DOI] [PubMed]
9. Kanekar N, Aruin AS. Aging and balance control in response to external perturbations: role of anticipatory and compensatory postural mechanisms. Age (Dordr). 2014 Jun; 36(3): 9621. DOI: 10.1007/s11357-014-9621-8 [DOI] [PubMed]
10. Aruin AS, Kanekar N, Lee YJ, Ganesan M. Enhancement of anticipatory postural adjustments in older adults as a result of a single session of ball throwing exercise. Exp Brain Res. 2015 Feb; 233(2): 649-55. DOI: 10.1007/s00221-014-4144-1 [DOI] [PubMed]
11. Inglin B, Woollacott M. Age-related changes in anticipatory postural adjustments associated with arm movements. J Gerontol. 1988 Jul; 43(4): M105-13. DOI: 10.1093/geronj/43.4.m105 [DOI] [PubMed]
12. Man'kovskii NB, AYa M, Lysenyuk VP. Regulation of the preparatory period for complex voluntary movement in old and extreme old age. Hum Physiol. 1980 Jan-Feb; 6(1): 46-50. [PubMed]
13. Rogers MW, Kukulka CG, Soderberg GL. Age-related changes in postural responses preceding rapid self-paced and reaction time arm movements. J Gerontol. 1992 Sep; 47(5): M159-65. DOI: 10.1093/geronj/47.5.m159 [DOI] [PubMed]
14. Bleuse S, Cassim F, Blatt JL, Labyt E, Derambure P, Guieu JD, et al. Effect of age on anticipatory postural adjustments in unilateral arm movement. Gait Posture. 2006 Oct; 24(2): 203-10. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2005.09.001 [DOI] [PubMed]
15. Garland SJ, Stevenson TJ, Ivanova T. Postural responses to unilateral arm perturbation in young, elderly, and hemiplegic subjects. Arch Phys Med Rehabil. 1997 Oct; 78(10): 1072-77. DOI: 10.1016/s0003-9993(97)90130-1 [DOI] [PubMed]
16. Petersen RC, Smith GE, Waring SC, Ivnik RJ, Tangalos EG, Kokmen E. Mild cognitive impairment: clinical characterization and outcome. Arch Neurol. 1999 Mar; 56(3): 303-8. DOI: 10.1001/archneur.56.3.303 [DOI] [PubMed]
17. Petersen RC, Roberts RO, Knopman DS, Geda YE, Cha RH, Pankratz VS, et al. Prevalence of mild cognitive impairment is higher in men. The Mayo Clinic Study of Aging. Neurology. 2010 Sep; 75(10): 889-97. DOI: 10.1212/WNL.0b013e3181f11d85 [DOI] [PubMed]
18. Dubois B, Albert ML. Amnestic MCI or prodromal Alzheimer's disease? Lancet Neurol. 2004 Apr; 3(4): 246-48. DOI: 10.1016/S1474-4422(04)00710-0 [DOI] [PubMed]
19. Hwang J, Lee S. The effect of virtual reality program on the cognitive function and balance of the people with mild cognitive impairment. J Phys Ther Sci. 2017 Aug; 29(8): 1283-86. DOI: 10.1589/jpts.29.1283 [DOI] [PubMed]
20. Bahureksa L, Najafi B, Saleh A, Sabbagh M, Coon D, Mohler MJ, et al. The Impact of Mild Cognitive Impairment on Gait and Balance: A Systematic Review and Meta-Analysis of Studies Using Instrumented Assessment. Gerontology. 2017; 63(1): 67-83. DOI: 10.1159/000445831 [DOI] [PubMed]
21. Kovács E, Sztruhár Jónásné I, Karóczi CK, Korpos A, Gondos T. Effects of a multimodal exercise program on balance, functional mobility and fall risk in older adults with cognitive impairment: a randomized controlled single-blind study. Eur J Phys Rehabil Med. 2013 Oct; 49(5): 639-48. [PubMed]
22. Deschamps T, Beauchet O, Annweiler C, Cornu C, Mignardot JB. Postural control and cognitive decline in older adults: position versus velocity implicit motor strategy. Gait Posture. 2014; 39(1): 628-30. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2013.07.001 [DOI] [PubMed]
23. Franssen EH, Souren LE, Torossian CL, Reisberg B. Equilibrium and limb coordination in mild cognitive impairment and mild Alzheimer's disease. J Am Geriatr Soc. 1999 Apr; 47(4): 463-69. DOI: 10.1111/j.1532-5415.1999.tb07240.x [DOI] [PubMed]
24. Díaz-Mardomingo MDC, García-Herranz S, Rodríguez-Fernández R, Venero C, Peraita H. Problems in Classifying Mild Cognitive Impairment (MCI): One or Multiple Syndromes? Brain Sci. 2017 Sep; 7(9): 111. DOI: 10.3390/brainsci7090111 [DOI] [PubMed]
25. Goyal N, Luna G, Curuk E, Aruin AS. Role of motor and cognitive tasks in gait of individuals with mild cognitive impairment. Int J Rehabil Res. 2019 Jun; 42(2): 174-79. DOI: 10.1097/MRR.0000000000000341 [DOI] [PubMed]
26. Lam LCW, Chau RCM, Wong BML, Fung AWT, Tam CWC, Leung GTY, et al. A 1-year randomized controlled trial comparing mind body exercise (Tai Chi) with stretching and toning exercise on cognitive function in older Chinese adults at risk of cognitive decline. J Am Med Dir Assoc. 2012 Jul; 13(6): 568.e15-20. DOI: 10.1016/j.jamda.2012.03.008 [DOI] [PubMed]
27. Lam FM, Huang MZ, Liao LR, Chung RC, Kwok TC, Pang MY. Physical exercise improves strength, balance, mobility, and endurance in people with cognitive impairment and dementia: a systematic review. J Physiother. 2018 Jan; 64(1): 4-15. DOI: 10.1016/j.jphys.2017.12.001 [DOI] [PubMed]
28. Schwenk M, Sabbagh M, Lin I, Morgan P, Grewal GS, Mohler J, et al. Sensor-based balance training with motion feedback in people with mild cognitive impairment. J Rehabil Res Dev. 2016; 53(6): 945-58. DOI: 10.1682/JRRD.2015.05.0089 [DOI] [PubMed]
29. Smith-Ray RL, Irmiter C, Boulter K. Cognitive Training among Cognitively Impaired Older Adults: A Feasibility Study Assessing the Potential Improvement in Balance. Front Public Health. 2016 Oct; 4: 219. DOI: 10.3389/fpubh.2016.00219 [DOI] [PubMed]
30. Petersen RC. Mild cognitive impairment as a diagnostic entity. J Intern Med. 2004 Sep; 256(3): 183-94. DOI: 10.1111/j.1365-2796.2004.01388.x [DOI] [PubMed]
31. Lee J, Yoo HN,Lee BH. Effects of augmented reality-based Otago exercise on balance, gait, and physical factors in elderly women to prevent falls: a randomized controlled trial. J Phys Ther Sci. 2017 Sep; 29(9): 1586-89. DOI: 10.1589/jpts.29.1586 [DOI] [PubMed]
32. Mohammadian Z, Rajabi R, Minoonejad H, Samadzade A. Effect of a 6-Week Balance Training Program with Shuttle Balance on Balance, Gait Speed, and Fear of Falling in Elderlies. Elder Health J. 2019; 5(2): 72-78. DOI: 10.18502/ehj.v5i2.2152 [View at Publisher] [DOI]
33. Wells C, Kolt GS, Bialocerkowski A. Defining Pilates exercise: a systematic review. Complement Ther Med. 2012 Aug; 20(4): 253-62. DOI: 10.1016/j.ctim.2012.02.005 [DOI] [PubMed]
34. Bjerkefors A, Ekblom MM, Josefsson K, Thorstensson A. Deep and superficial abdominal muscle activation during trunk stabilization exercises with and without instruction to hollow. Man Ther. 2010 Oct; 15(5): 502-7. DOI: 10.1016/j.math.2010.05.006 [DOI] [PubMed]
35. Rydeard R, Leger A, Smith D. Pilates-based therapeutic exercise: effect on subjects with nonspecific chronic low back pain and functional disability: a randomized controlled trial. J Orthop Sports Phys Ther. 2006 Jul; 36(7): 472-84. DOI: 10.2519/jospt.2006.2144 [DOI] [PubMed]
36. Irez GB, Ozdemir RA, Evin R, Irez SG, Korkusuz F. Integrating pilates exercise into an exercise program for 65+ year-old women to reduce falls. J Sports Sci Med. 2011 Mar; 10(1): 105-11. [PubMed]
37. Kloubec JA. Pilates for improvement of muscle endurance, flexibility, balance, and posture. J Strength Cond Res. 2010 Mar; 24(3): 661-67. DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181c277a6 [DOI] [PubMed]
38. Lee Y, Goyal N, Luna G, Aruin AS. Role of a single session of ball throwing exercise on postural control in older adults with mild cognitive impairment. Eur J Appl Physiol. 2020 Feb; 120(2): 443-51. DOI: 10.1007/s00421-019-04289-1 [DOI] [PubMed]
39. Sungkarat S, Boripuntakul S, Chattipakorn N, Watcharasaksilp K, Lord SR. Effects of Tai Chi on Cognition and Fall Risk in Older Adults with Mild Cognitive Impairment: A Randomized Controlled Trial. J Am Geriatr Soc. 2017 Apr; 65(4): 721-27. DOI: 10.1111/jgs.14594 [DOI] [PubMed]
40. Lopes S, Correia C, Félix G, Lopes M, Cruz A, Ribeiro F. Immediate effects of Pilates based therapeutic exercise on postural control of young individuals with non-specific low back pain: A randomized controlled trial. Complement Ther Med. 2017 Oct; 34: 104-10. DOI: 10.1016/j.ctim.2017.08.006 [DOI] [PubMed]
41. Tomruk MS, Uz MZ, Kara B, İdiman E. Effects of Pilates exercises on sensory interaction, postural control and fatigue in patients with multiple sclerosis. Mult Scler Relat Disord. 2016 May; 7: 70-73. DOI: 10.1016/j.msard.2016.03.008 [DOI] [PubMed]
42. Panjabi MM. The stabilizing system of the spine. Part I. Function, dysfunction, adaptation, and enhancement. J Spinal Disord. 1992 Dec; 5(4): 383-89. DOI: 10.1097/00002517-199212000-00001 [DOI] [PubMed]
43. Cotman CW, Berchtold NC. Exercise: a behavioral intervention to enhance brain health and plasticity. Trends Neurosci. 2002 Jun; 25(6): 295-301. DOI: 10.1016/s0166-2236(02)02143-4 [DOI] [PubMed]
44. Gribble PA, Robinson RH, Hertel J, Denegar CR. The effects of gender and fatigue on dynamic postural control. J Sport Rehabil. 2009 May; 18(2): 240-57. DOI: 10.1123/jsr.18.2.240 [DOI] [PubMed]
45. de Vries NM, van Ravensberg CD, Hobbelen JSM, Olde Rikkert MGM, Staal JB, Nijhuis-van der Sanden MWG. Effects of physical exercise therapy on mobility, physical functioning, physical activity and quality of life in community-dwelling older adults with impaired mobility, physical disability and/or multi-morbidity: a meta-analysis. Ageing Res Rev. 2012 Jan; 11(1): 136-49. DOI: 10.1016/j.arr.2011.11.002 [DOI] [PubMed]
46. Newell D, Shead V, Sloane L. Changes in gait and balance parameters in elderly subjects attending an 8-week supervised Pilates programme. J Bodyw Mov Ther. 2012 Oct; 16(4): 549-54. DOI: 10.1016/j.jbmt.2012.02.002 [DOI] [PubMed]
47. Irez GB. Pilates exercise positively affects balance, reaction time, muscle strength, number of falls and psychological parameters in 65+ years old women. Ph.D. Doctoral Dissertation. School of Social Sciences. Middle East Technical University. 2009. [View at Publisher]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sakinepoor A, Letafatkar A, Naderi A, Hashemian A H, Nourozi Z, Alimoradi M. Effect of postural control in individuals with mild cognitive impairment after Pilates training: A clinical trial study. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (2) :8-15
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3810-fa.html

سکینه پور عین اله، لطافت کار امیر، نادری عین اله، هاشمیان امیر حسین، نوروزی زهرا، علیمرادی محمد. کنترل پاسچر در سالمندان مبتلا به اختلال شناخت خفیف بعد از تمرینات پیلاتس: یک مطالعه کارآزمایی بالینی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (2) :8-15

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3810-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 23، شماره 2 - ( تابستان 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.03 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4341