[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 91-98 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان مرگ پری‌ناتال در بابل طی سال‌های 96-1390
زهرا اکبریان راد1 ، شهلا یزدانی2 ، مژگان نعیمی راد* 3، راضیه اکبرزاده4، معصومه آقاسیان4
1- دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری های غیر واگیر کودکان، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
2- استاد گروه زنان و زایمان، مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری، پژوهشکده سلامت، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
3- کارشناس ارشد مامایی، واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران ، mojy_rad@yahoo.com
4- کارشناس پرستاری، بیمارستان آیت اله روحانی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
چکیده:   (120 مشاهده)

زمینه و هدف: میزان مرگ و میر پری‌ناتال یکی از شاخص‌های اساسی در ارزیابی سلامت جامعه و سیستم های مراقبتی و بهداشتی به شمار می‌رود. این مطالعه به منظور تعیین میزان مرگ پری ناتال در یک مرکز ارجاعی سطح سه مراقبت مادر و نوزاد وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی به روش مقطعی و سرشماری روی 19234 تولد (9751 پسر و 9483 دختر) از هفته 22 بارداری تا 29 روز بعد از تولد در بیمارستان آیت اله روحانی بابل طی سال‌های 96-1390 انجام شد. اطلاعاتی شامل علت مرگ نوزادی، سن مادر، نوع زایمان، نوع ناهنجاری، بیماری زمینه‌ای مادر، شرایط مرتبط با بارداری مادر و بیماری‌های همراه نوزادان فوت شده از فرم وزارت بهداشت مربوط به مرگ پری‌ناتال جمع‌آوری شدند. سپس هر یک از شاخص‌ها در هر 1000 تولد زنده محاسبه گردید.

یافته‌ها: شاخص مرگ پری ناتال 29.01  به ازای هزار تولد زنده و در نوزادان پسر و دختر به ترتیب 16.17 و 12.84 در هزار تولد زنده محاسبه شد. سهم زایمان واژینال 9.67 و سزارین 19.34 تعیین شد. از تعداد کل 558 مورد مرگ پری ناتال 59.9 درصد مرگ‌ها به‌دلیل مرگ داخل رحمی با شاخص 17.37 ، 40.1 درصد مرگ‌ها به‌دلیل مرگ نوزادی با شاخص 11.63 بودند. بیشتر موارد مرگ نوزادی (74درصد) طی 24 ساعت اول تولد رخ داده بود و از لحاظ سن حاملگی 86.02 درصد کمتر از 37 هفته بارداری با شاخص 24.95 و وزن تولد پایین 83.8 درصد با شاخص 24.31 بودند. بیماری زمینه‌ای در مادران در 25.6 درصد و شرایط مرتبط با بارداری در 74.4 درصد موارد یافت شد. زجر جنینی در 14.4 درصد با شاخص 4.20 بیشترین بیماری همراه نوزاد هنگام مرگ یا مسبب مرگ در نوزادان نارس تعیین شد. اختلالات مشخص با منشا دوران پیرامون تولد، ناهنجاری‌های بدو تولد و کروموزومی و حوادث و سوانح به ترتیب 10.09 ، 4.06 و 0.58 در هر هزار تولد زنده از سایر علل مرگ پری‌ناتال بودند.

نتیجه‌گیری: تولد نوزادان نارس و کم وزن از مهم‌ترین و بیشترین عوامل مرگ‌های پری‌ناتال تعیین شد که علل عمده آن، شرایط مرتبط با بارداری و سپس بیماری زمینه‌ای مادر است. لذا تاکید بر مراقبت‌های کافی دوره پره ناتال، شناسایی و پیگیری مادران با بیماری‌های زمینه‌ای می‌توانند در کاهش مرگ‌های پری‌ناتال مؤثر باشند.

واژه‌های کلیدی: نوزاد، مرگ پری‌ناتال، زایمان، مرده زایی
Article ID: Vol22-42
متن کامل [PDF 311 kb]   (76 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: طب كودكان
* نشانی نویسنده مسئول: بابل، بلوار کشاورز، بیمارستان آیت اله روحانی بابل، واحد توسعه تحقیقات بالینی، تلفن 32238250-011، نمابر 32234663
فهرست منابع
1. Kiasari AZ, Kabirzadeh A, Saravi BM, Rezazadeh E, Khademlou M, Biazar T. Rate and causes of perinatal mortality in Imam Hospital, Sari 2007. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2009; 12(2): 23-30.
2. Cunningham G. [Whilliams Obstetrics]. Translate by: Ebrahimi T. 1st ed. Tehran: Allame Tabatabaie Publicatin. 2011; p: 2. [Persian]
3. Skordis N, Toumba M, Savva SC, Erakleous E, Topouzi M, Vogazianos M, et al. High prevalence of congenital hypothyroidism in the Greek Cypriot population: results of the neonatal screening program 1990-2000. J Pediatr Endocrinol Metab. 2005 May; 18(5): 453-62. DOI: 10.1515/jpem.2005.18.5.453
4. Falahzadeh H, Golestan M, Amin R, Zafar Mohtashami A, Hakimi K, Ahmadabadi M, et al. [The prevalence of and related factors in neonatal mortality in Yazd]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2001; 8(4 Supplement on Health): 54-57. [Article in Persian]
5. Matendo RM, Engmann CM, Ditekemena JD, Gado J, Tshefu A, McClure EM, et al. Challenge of reducing perinatal mortality in rural Congo: findings of a prospective, population-based study. J Health Popul Nutr. 2011 Oct; 29(5): 532-40. DOI: 10.3329/jhpn.v29i5.8908
6. Kültürsay N, Aşkar N, Terek D, Yeniel AÖ, Köroğlu ÖA, Yalaz M, et al. The change of perinatal mortality over three decades in a reference centre in the aegean region: Neonatal mortality has decreased but foetal mortality remains unchanged. Balkan Med J. 2017 Dec; 34(6): 553-58.
7. Vogel JP, Lee ACC, Souza JP. Maternal morbidity and preterm birth in 22 low- and middle-income countries: a secondary analysis of the WHO Global Survey dataset. BMC Pregnancy Childbirth. 2014; 14: 56. DOI: 10.1186/1471-2393-14-56
8. Zamani Kiasary A, Kabirzadeh A, Mohseni Saravy B, Rezazadeh A, Khademloo M, Biazar T. [The incidence and causes of perinatal mortality in hospital in Sari]. Iran J Obstet Gynecol Infertil. 2012; 12(2): 23-30. DOI: 10.22038/ijogi.2009.5892 [Article in Persian]
9. Schmiegelow C, Minja D, Oesterholt M, Pehrson C, Suhrs HE, Boström S, et al. Factors associated with and causes of perinatal mortality in northeastern Tanzania. Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. 2012 Sep; 91(9): 1061-68. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1600-0412.2012.01478.x
10. Zamani R, Torki Y. Incidence and Causes of Prenatal Mortality in Abhar Emdadi Hospital in 2010. J Adv Med Biomed Res. 2013; 21(87): 103-11.
11. Hadavi M, Alidalaki S, Abedini nejad M, Aminzadeh F. [Effective Factors on Perinatal Mortality in Rafsanjan Hospitals (2004-2006)]. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2009; 8(2): 117-26. [Article in Persian]
12. Jahani MA, Yaminfirooz M, Haghshenas Mojaveri M, Salmanian T, Naghavian M. Prevalence and Etiology of Perinatal Period Mortality Rates in Hospitals, Iran. Research Journal of Medical Sciences. 2016; 10(5): 443-48. DOI: 10.36478/rjmsci.2016.443.448
13. Ghorat F, Ghafarzadeh R, Jafarzadeh Esfehani R. Perinatal Mortality and Its Associated Risk Factors: A Study in the North-East of Iran. Iran J neonatal. 2016; 7(1): 47-51. DOI: 10.22038/IJN.2016.6665
14. Ghasemi F, Vafaenasab MR, Ebrahimi MR, Sardadvar N, Zare MH. [Evaluating rate and causes of perinatal mortality in hospitals of yazd province in 2012]. J Shahid Sadoughi Univ Med Sci. 2015; 23(9): 819-32. [Article in Persian]
15. Khatamidost F, Vakilian K, Fatahibayat GH. [Study of perinatal mortality risk factors in Taleghani hospital (Arak-Iran)]. J Med Counc I.R. Iran. 2010; 28(1): 56-61. [Article in Persian]
16. Mirfazeli A, Sedehi M, Golalipour MJ. Neonatal and prenatal causes of death in Gorgan-North of Iran. Med J Islam Repub Iran. 2014 Jun; 28 (43): 1-6.
17. MacDorman MF, Gregory ECW. Fetal and perinatal mortality: United States, 2013. Natl Vital Stat Rep. 2015 Jul; 64(8): 1-24.
18. Roro EM, Sisay MM, Sibley LM. Determinants of perinatal mortality among cohorts of pregnant women in three districts of North Showa zone, Oromia Region, Ethiopia: Community based nested case control study. BMC Public Health. 2018 Jul; 18(1): 888. DOI: 10.1186/s12889-018-5757-2
19. Nascimento RD, Costa MD, Braga JU, Natividade MS. Spatial patterns of preventable perinatal mortality in Salvador, Bahia, Brazil. Revista de saude publica. 2017 Aug; 51: 73. http://dx.doi.org/10.11606/s1518-8787.2017051007076
20. Gregory ECW, Drake P, Martin JA. Lack of Change in Perinatal Mortality in the United States 2014-2016. NCHS Data Brief. 2018 Aug; No 316.
21. Berhan Y, Berhan A. Meta-analysis of selected maternal and fetal factors for perinatal mortality. Ethiop J Health Sci. 2014 Sep; 24(0 Suppl): 55-68. DOI: 10.4314/ejhs.v24i0.6s
22. Shetabi HR, Kazemi S, Izadi N, Rohani M, Khorami SS, Karimi F, et al. [The rate and causes of perinatal mortality in Kermanshah Districe, Iran, during the years 2011-2014]. J Health Sys Res. 2018; 14(1): 85-90. [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akbarianrad Z, Yazdani S, Naeimi-rad M, Akbarzadeh R, Aghasian M. The perinatal mortality rate in Babol, northern Iran (2011-18). J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 22 (3) :91-98
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3690-fa.html

اکبریان راد زهرا، یزدانی شهلا، نعیمی راد مژگان، اکبرزاده راضیه، آقاسیان معصومه. میزان مرگ پری‌ناتال در بابل طی سال‌های 96-1390. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (3) :91-98

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3690-fa.htmlدوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256