[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) ::
جلد 24 شماره 4 صفحات 117-111 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط فعالیت پلاسمایی فاکتورهای انعقادی و پلی مورفیسم ژن‌های موثر ترومبوفیلیک با سقط مکرر
معصومه رضانژادی1 ، حمیدرضا جوشقانی* 2
1- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، آزمایشگاه کاوش، واحد تحقیق و توسعه، گرگان، ایران.
2- استاد بیوشیمی، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران. ، joshaghani@goums.ac.ir
چکیده:   (217 مشاهده)

زمینه و هدف: جهش‌های ژنی ناشی از اختلالات ترومبوفیلیک و تغییر در فاکتورهای انعقادی خون در طول بارداری، نقش مهمی در بروز سقط مکرر دارند. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط فعالیت پلاسمایی فاکتورهای انعقادی و پلی مورفیسم ژن‌های موثر ترومبوفیلیک با سقط مکرر انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی روی 29 زن با سابقه سقط مکرر (حداقل سه بار) مراجعه کننده به آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوش گرگان طی سال‌های 1396 لغایت 1397 انجام شد. از PCR برای تکثیر DNA و از Post PCR برای تعیین جهش‌های ژنی Factor ΙΙ (G20210A) ، Factor V Leiden (G1691A) ،Factor V HR2 (H1299R) ، MTHFR C677T و MTHFRA1298C استفاده گردید و نتایج به‌دست آمده از تعیین ژنوتایپ هر پلی‌مورفیسم ارزیابی گردید.


یافته‌ها: بین فاکتورهای انعقادی و جهش‌های ترومبوفیلیک با سقط مکرر ارتباط آماری معنی‌داری وجود نداشت.


نتیجه‌گیری: هیچکدام از پلی مورفیسم‌های مورد بررسی توجیه کننده سقط مکرر در زنان مورد مطالعه نبودند. پیشنهاد می‌شود در جامعه مورد بررسی از افراد نرمال یا بستگان درجه یک که دارای سابقه سقط نیستند؛ فاکتورهای ژنتیکی مورد ارزیابی قرار گیرند.

واژه‌های کلیدی: سقط مکرر، فاکتورهای انعقادی خون، فاکتور V، فاکتور II
Article ID: Vol24-59
متن کامل [PDF 884 kb]   (530 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نظام سلامت
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، اول جاده قدیم گرگان به کردکوی، مجموعه آموزش عالی (شادروان فلسفی) دانشگاه علوم پزشکی گلستان، مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی، تلفن 32352894-017
فهرست منابع
1. Erdem HB, Ceylan AC, Kaya A, Bahsi T, Sever Erdem Z, Sahin İ, et al. Positive Correlation Between Platelet Parameters And Genetic Markers of Thrombophilia Panel in Recurrent Pregnancy Loss. Euras J Fam Med. 2018; 7(1): 19-28. [View at Publisher]
2. Sah AK, Shrestha N, Joshi P, Lakha R, Shrestha S, Sharma L, et al. Association of parental methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) C677T gene polymorphism in couples with unexplained recurrent pregnancy loss. BMC Res Notes. 2018 Apr; 11(1): 233. doi: 10.1186/s13104-018-3321-x [DOI] [PubMed]
3. Turki RF, Assidi M, Banni HA, Zahed HA, Karim S, Schulten HJ, et al. Associations of recurrent miscarriages with chromosomal abnormalities, thrombophilia allelic polymorphisms and/or consanguinity in Saudi Arabia. BMC Med Genet. 2016 Oct; 17(Suppl 1): 69. doi: 10.1186/s12881-016-0331-1 [DOI] [PubMed]
4. de Jong PG, Goddijn M, Middeldorp S. Testing for inherited thrombophilia in recurrent miscarriage. Semin Reprod Med. 2011 Nov; 29(6): 540-47. doi: 10.1055/s-0031-1293207 [DOI] [PubMed]
5. D’Uva M, Di Micco P, Strina I, De Placido G. Recurrent Pregnancy Loss and Thrombophilia. J Clin Med Res. 2010 Feb; 2(1): 18-22. doi: 10.4021/jocmr2010.02.260w [DOI] [PubMed]
6. Kovalevsky G, Gracia CR, Berlin JA, Sammel MD, Barnhart KT. Evaluation of the association between hereditary thrombophilias and recurrent pregnancy loss: a meta-analysis. Arch Intern Med. 2004 Mar; 164(5): 558-63. doi: 10.1001/archinte.164.5.558 [DOI] [PubMed]
7. Robertson L, Wu O, Langhorne P, Twaddle S, Clark P, Lowe GDO, et al. Thrombophilia in pregnancy: a systematic review. Br J Haematol. 2006 Jan; 132(2): 171-96. doi: 10.1111/j.1365-2141.2005.05847.x [DOI] [PubMed]
8. Bauduer F, Lacombe D. Factor V Leiden, prothrombin 20210A, methylenetetrahydrofolate reductase 677T, and population genetics. Mol Genet Metab. 2005 Sep-Oct; 86(1-2): 91-99. doi: 10.1016/j.ymgme.2005.04.002 [DOI] [PubMed]
9. Behjati R, Modarressi MH, Jeddi-Tehrani M, Dokoohaki P, Ghasemi J, Zarnani AH, et al. Thrombophilic mutations in Iranian patients with infertility and recurrent spontaneous abortion. Ann Hematol. 2006 Apr; 85(4): 268-71. doi: 10.1007/s00277-005-0021-0 [DOI] [PubMed]
10. Torabi R, Zarei S, Zeraati H, Zarnani AH, Akhondi MM, Hadavi R, et al. Combination of thrombophilic gene polymorphisms as a cause of increased the risk of recurrent pregnancy loss. J Reprod Infertil. 2012 Apr; 13(2): 89-94. [PubMed]
11. Pazoki N, Naseri F. The Prevalence of Common Mutations in Thrombophilic Patients in Iranian Population with Recurrent Miscarriage. International Journal of Medical Laboratory. 2019; 6(2): 115-23. [View at Publisher]
12. Khalife S, Bissar-Tadmouri N. Inherited Thrombophilia in a Lebanese Family of Four Generations: A Case Report of Recurrent Miscarriage. Vasc Health Risk Manag. 2020 Jan; 16: 53-56. doi: 10.2147/VHRM.S235784 [DOI] [PubMed]
13. Djurovic J, Stojkovic O, Todorovic J, Brajic A, Stankovic S, Obradovic S, et al. Genetics of suspected thrombophilia in Serbian females with infertility, including three cases, homozygous for FII 20210A or FV 1691A mutations. Hum Fertil (Camb). 2017 Jun; 20(2): 132-39. doi: 10.1080/14647273.2016.1255785 [DOI] [PubMed]
14. Slezak R, Łaczmański Ł, Karpiński P, Reszczyńska-Slezak D. [The role of 1691G>A (Leiden) mutation in Factor V gene, 20210G>A in prothrombin gene and 677C>T in MTHFR gene in etiology of early pregnancy loss]. Ginekol Pol. 2011 Jun; 82(6): 446-50. [Article in Polish] [PubMed]
15. Yildiz G, Yavuzcan A, Yildiz P, Süer N, Tandoğan N. Inherited thrombophilia with recurrent pregnancy loss in Turkish women--a real phenomenon? Ginekol Pol. 2012 Aug; 83(8): 598-603. [PubMed]
16. Ulaş Barut M, Bozkurt M, Kahraman M, Yıldırım E, Imirzalioğlu N, Kubar A, et al. Thrombophilia and Recurrent Pregnancy Loss: The Enigma Continues. Med Sci Monit. 2018 Jun; 24: 4288-94. doi: 10.12659/MSM.908832 [DOI] [PubMed]
17. Ozgu Erdinc AS, Yilmaz N, Candemir Z, Yilmaz S, Erkaya S. Factor V H1299R (HR2) heterozygosity: a risk factor for recurrent implantation failure. Fertility and Sterility. 2013; 100(3 Supplement): S192. doi: 10.1016/j.fertnstert.2013.07.1395 [Link] [DOI]
18. Villani M, Tiscia GL, Margaglione M, Colaizzo D, Fischetti L, Vergura P, Grandone E. Risk of obstetric and thromboembolic complications in family members of women with previous adverse obstetric outcomes carrying common inherited thombophilias. J Thromb Haemost. 2012 Feb; 10(2): 223-28. doi: 10.1111/j.1538-7836.2011.04583.x [DOI] [PubMed]
19. Reddy RRN, Mutreja D, Moorchung N, Mukhopadhyay I. Recurrent pregnancy loss: can factor V Leiden mutations be a cause. Obstet Gynecol Sci. 2019 May; 62(3): 179-82. doi: 10.5468/ogs.2019.62.3.179 [DOI] [PubMed]
20. Hwang KR, Choi YM, Kim JJ, Lee SK, Yang KM, Paik EC, et al. Methylenetetrahydrofolate Reductase Polymorphisms and Risk of Recurrent Pregnancy Loss: a Case-Control Study. J Korean Med Sci. 2017 Dec; 32(12): 2029-34. doi: 10.3346/jkms.2017.32.12.2029 [DOI] [PubMed]
21. Bagheri M, Abdi Rad I, Nanbakhsh F. Factor V Leiden G1691A and factor II G20210A point mutations and pregnancy in North-West of Iran. Arch Gynecol Obstet. 2011 Nov; 284(5): 1311-15. doi: 10.1007/s00404-011-2008-5 [DOI] [PubMed]
22. Poursadegh Zonouzi A, Chaparzadeh N, Ghorbian S, Mehrzad Sadaghiani M, Farzadi L, Ghasemzadeh A, et al. The association between thrombophilic gene mutations and recurrent pregnancy loss. J Assist Reprod Genet. 2013 Oct; 30(10): 1353-59. doi: 10.1007/s10815-013-0071-5 [DOI] [PubMed]
23. Laghoff-Ross J, Paidas MJ, Ku DH, Arkel YS, Lockwood CJ. Inherited thrombophilias and early pregnancy loss. In: Mor G, editor. Immunology of Pregnancy. New York: Medical Intelligence Unit. Springer. 2006; pp: 229-343. doi: 10.1007/0-387-34944-8_20 [DOI]
24. Mekaj Y, Lulaj S, Daci F, Rafuna N, Miftari E, Hoxha H, et al. Prevalence and role of antithrombin III, protein C and protein S deficiencies and activated protein C resistance in Kosovo women with recurrent pregnancy loss during the first trimester of pregnancy. J Hum Reprod Sci. Oct-Dec 2015; 8(4): 224-29. doi: 10.4103/0974-1208.170407 [DOI] [PubMed]
25. Parand A, Zolghadri J, Nezam M, Afrasiabi A, Haghpanah S, Karimi M. Inherited Thrombophilia and Recurrent Pregnancy Loss. Iran Red Crescent Med J. 2013 Dec; 15(12): e13708. doi: 10.5812/ircmj.13708 [DOI] [PubMed]
26. Klai S, Fekih-Mrissa N, Rachdi R, Gritli N. The status of thrombophilic defects and non-O blood group as risk factors for gestational vascular complications among Tunisian women. Acta Haematol. 2011; 125(3): 115-20. doi: 10.1159/000321934 [DOI] [PubMed]
27. Besharat M, Tabandeh A, Keshtkar AA, Mobasheri E, Besharat S, Joshaghani HR. Evaluation of Some Plasma Coagulation Factors in Women with Spontaneous Miscarriage. Int J Fertil Steril. 2015 Oct-Dec; 9(3): 309-12. doi: 10.22074/ijfs.2015.4545 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rezanezhadi M, Joshagani H R. Relationship between Coagulation Factors and Polymorphism of Effective Thrombophilic Genes with Recurrent Abortions. J Gorgan Univ Med Sci 2023; 24 (4) :111-117
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3633-fa.html

رضانژادی معصومه، جوشقانی حمیدرضا. ارتباط فعالیت پلاسمایی فاکتورهای انعقادی و پلی مورفیسم ژن‌های موثر ترومبوفیلیک با سقط مکرر. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1401; 24 (4) :111-117

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3633-fa.htmlبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 24، شماره 4 - ( زمستان 1401 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4570