[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 113-120 برگشت به فهرست نسخه ها
شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شهر گرگان (1397)
فیروزه درخشانپور1 ، محمدرضا محمدی2 ، هادی زرافشان3 ، آمنه احمدی4 ، لیلا کاشانی5 ، نیلوفر بشیری6 ، سیده مریم موسوی7 ، آلیدا کرد6 ، اعظم کابوسی8 ، آرزو رضایی6 ، فاطمه صفری6 ، سیده مریم هاشمی نسب* 9
1- دانشیار، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
2- استاد، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- استادیار، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد روانشناسی، مرکز تحقیقات روانپزشکی و روانشناسی، بیمارستان روزبه، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
5- استادیار روانپزشکی، مرکز تحقیقات روانپزشکی گلستان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
6- کارشناس ارشد روانشناسی ، استان گلستان، گرگان، ایران
7- کارشناس ارشد روانشناسی، استان گلستان، گرگان، ایران
8- کارشناس ارشد روانشناسی ، مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی تخصصی اختلالات و مشکلات جنسی پویان، گرگان، ایران
9- کارشناس ارشد روانشناسی، MPH فیلد اپیدمیولوژی، مرکز بهداشت استان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ، hasheminasab1360@gmail.com
چکیده:   (130 مشاهده)

زمینه و هدف: اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان، اختلالاتی شایع و ناتوان کننده هستند که برای خانواده‌ها و خود افراد مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند و با شیوع بالایی از مشکلات و پیامدهای منفی اجتماعی همراه است. این مطالعه به منظور تعیین شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شهر گرگان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی روی 1025 نفر از کودکان و نوجوانان (50 درصد پسر و 50 درصد دختر) در محدوده سنی 18-6 سال در شهر گرگان طی سال 1397 انجام شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی خوشه‌ای در جمعیت عمومی و مصاحبه با مراجعه به درب منازل توسط روانشناسان دوره دیده به‌عمل آمد. اختلالات روانپزشکی با استفاده از نسخه دیجیتال آزمان K-SADS مورد بررسی قرار گرفت. اختلالات روانپزشکی شامل اختلال خلق، اختلال رفتاری، اختلال عصبی تکاملی، اختلال سوء مصرف مواد و اختلال دفعی بودند.

یافته‌ها: شیوع کلی اختلال روانپزشکی در کودکان و نوجوانان 13.2 درصد (135 نفر) تعیین شد. میزان شیوع در پسران (14.3 درصد) به‌طور غیرمعنی‌داری بیشتر از دختران (12.1 درصد) بود. شیوع در مناطق شهری (14.1 درصد) به طور غیرمعنی‌داری بیشتر از مناطق روستایی (9.4 درصد) بود. بیشترین شیوع در گروه سنی 9-6 سال (17.8 درصد) تعیین شد که در مقایسه با محدوده سنی 14-10 سال (13.1 درصد) و 18-15 سال (8.4 درصد) از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). شیوع اختلال دفعی، اختلال رفتاری، اختلال اضطراب و اختلال عصبی تکاملی به ترتیب به میزان 6.1 درصد، 6 درصد، 4.8 درصد و 3.3 درصد تعیین گردید.

نتیجه‌گیری: میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شهر گرگان در مقایسه با دیگر مطالعات داخل و خارج از کشور در دامنه متوسط قرار دارد.

واژه‌های کلیدی: شیوع، روانپزشکی، اختلالات روانی، کودک، نوجوان
Article ID: Vol22-45
متن کامل [PDF 279 kb]   (87 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: روانپزشكي
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، کوی ویلا، مرکز بهداشت استان، تلفن 32240938-017، نمابر 32230102
فهرست منابع
1. Nasiri M, Mohammadi M, Ahmadi N, Alavi S, Rezazade H, Ostovar rostami F, et al. [The Epidemiology of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Mazandaran Province]. J Babol Uni Med Sci. 2019; 21(1): 314-19. [Article in Persian]
2. Molavi P, Mohammadi MR, Khaleghi A, Nadr Mohammadi Moghadam M. [Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents in Ardabil Province: A Population-Based Study]. J Ardabil Univ Med Sci. 2018; 18 (2) :240-51. DOI: 10.29252/jarums.18.2.240 [Article in Persian]
3. Khazaie T, Khazaie M, Khazaie M. [Prevalence of behavioral disorders among school children of Birjand]. J Birjand Univ Med Sci. 2005; 12(1 and 2): 9-15. [Article in Persian]
4. Ahmadvand A, Sepehrmanesh Z, Ghoreyshi F, Assarian F, Moosavi GA, Saee R, et al. [Prevalence of Mental Disorders in General Population of Kashan City]. Epidemiol. 2010; 6(2): 16-24. [Article in Persian]
5. Habibi M, Moradi K, Pooravari M, Salehi S. [Prevalence of Behavioral Problems in Middle School and High School Students in the Province of Qom]. Epidemiol. 2015; 11(1): 56-63. [Article in Persian]
6. Khoushabi K, Moradi S, Shojaei S, Hemmati-A'lamdarlou G, Dehshiri GR, Issa-Morad A. [The Evaluation of Behavioral Disorder Prevalence in Ilam Province Primary Students]. Arch Rehabil. 2007; 8 (Special Issue): 28-33. [Article in Persian]
7. Ravaghie, K, Shahgholian, N, Mehralian, H. Prevalence of behavioral disorders in children at primary schools of Shahr-Kord]. Iran J Nurs. 2001; 13(27): 35-41. [Article in Persian]
8. World Health Organization. The ICD-10 classification of mental and behavioural disorders: clinical descriptions and diagnostic guidelines. WHO. 1992.
9. Haghbin A, Mohammadi M, Ahmadi N, Khaleghi A, Golmakani H, Kaviyani F, et al. [Prevalence of Psychiatric Disorders in Children and Adolescents of North Khorasan Province, Iran]. J North Khorasan Univ Med Sci. 2018; 10(1): 117-27. [Article in Persian]
10. Hollitield M, Katon W, Spain D, Pule L. Anxiety and depression in a village of Lesotho: a comparison with the United States. Br J Psychiatry. 1990 Mar; 156: 343-50. DOI: 10.1192/bjp.156.3.343
11. Goldberg DP, Blackwell B. Psychiatric illness in general practice: a detailed study using a new method of case identification. Br med J. 1970 May; 2(5707):439-43. DOI: 10.1136/bmj.2.5707.439
12. Kouchakzadeh Talami S, Namazi A, Zarkesh M. [Symptoms Related to Attention Deficit Hyperactivity Disorder among Preschool Children based on parents report]. J Holist Nurs Midwifery. 2015; 25(75): 35-44. [Article in Persian]
13. Isanezhad O, Chahardoli D. The effectiveness of the Adults and Children Together-Parents Raising Safe Kids Program in reducing behavioral and emotional problems among preschool children. Int J Behav Sci. 2017; 11(1): 23-29.
14. Qi CH, Kaiser AP. Behavior Problems of Preschool Children From Low-Income Families: Review of the Literature. Topics in Early Childhood Special Education. 2003; 23(4): 188-216. https://doi.org/10.1177/02711214030230040201
15. Sarraf N, Mohammadi M R, Ahmadi N, Khaleghi A, Gharibi S, Atapour H, et al. [Epidemiology of Children and Adolescents Psychiatric Disorders in Qazvin Central Areas 2016-2017 (A National Project)]. J Qazvin Univ Med Sci. 2019; 22(6): 164-77. DOI: 10.32598/JQUMS.22.6.164 [Article in Persian]
16. Zarafshan H, Mohammadi MR, Salmanian M. Prevalence of anxiety disorders among children and adolescents in Iran: A systematic review. Iran J Psych. 2015; 10(1): 1-7.
17. Simpson SG, McMahon FJ, McInnis MG, MacKinnon DF, Edwin D, Folstein SE, et al. Diagnostic reliability of bipolar II disorder. Arch Gen Psychiatry. 2002 Aug; 59(8): 736-40. DOI: 10.1001/archpsyc.59.8.736
18. Mohammadi MR, Ahmadi N, Salmanian M, Asadian- koohestani F, Ghanizadeh A, et al.‎ Psychiatric Disorders in Iranian Children and Adolescents. Iran J Psychiatry. 2016; 11(2): 87-98.
19. Mohammadi MR, Ahmadi N, Kamali K, Khaleghi A, Ahmadi A. Epidemiology of psychiatric disorders in iranian children and adolescents (IRCAP) and its relationship with social capital, life style and parents' personality disorders: study protocol. Iran J Psychiatry. 2017 Jan; 12(1): 66–72.
20. Laird RD, Jordan KY, Dodge KA, Pettit GS, Bates JE. Peer rejection in childhood, involvement with antisocial peers in early adolescence, and the development of externalizing behavior problems. Dev Psychopathol. 2001; 13(2): 337-54. DOI: 10.1017/s0954579401002085
21. Mohammadkhani S, Eskandari H. [An epidemiological study of student behavior problems 15-7 years in Tehran]. Educational Psychology. 2006; 1(2): 75-92. DOI: 10.22054/jep.2006.5961 [Article in Persian]
22. Sirati H. [Effective lack father to behavioral disorders children under support Komitye Emdad]. Thesis for Master of Science. Tehran, Iran: Faculty of Psychology, Tarbiyate Moalem University; 2010. [Persian]
23. Nejati V. [Prevalence of behavioral problems of primary school students in the cities of Tehran province]. J Med Counc I.R. Iran. 2012; 30(2): 162-67. [Article in Persian]
24. Baumeister AA, Sevin JA. Pharmacologic control of aberrant behavior in the mentally retarded: Toward a more rational approach. Neurosci Biobehav Rev. 1990; 14(3): 253-62. https://doi.org/10.1016/S0149-7634(05)80036-3
25. Mohammadpour A, Basiri Moghaddam M, Jani S, Haidarpour S. [Survey of Enuresis Frequency and Its Associated Factors Among School Children]. Horizon Med Sci. 2012; 18(2): 37-44. [Article in Persian]
26. Theunis M, Van Hoecke E, Paesbrugge S, Hoebeke P, Walle JV. Self-image and performance in children with nocturnal enuresis. Eur Urol. 2002 Jun; 41(6): 660-67. DOI: 10.1016/s0302-2838(02)00127-6
27. Mohseni F. [Survey behavioral and emotional disorders students schools Yazd Province]. MA Thesis, University of Shahid Beheshti. 2010. [Persian]
28. Pourhossein R, Habibi M, Ashoori A, Ghanbari N, Riahi Y, Ghodrati S. [Prevalence of behavioral disorders among preschool children]. J Fundam Ment Health. 2015; 17(5): 234-39. DOI: 10.22038/JFMH.2015.4794 [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Derakhshanpour F, Mohammadi M, Zarafshan H, Ahmadi A, Kashani L, Bashiri N, et al . Prevalence of psychiatric disorders among children and adolescents in Gorgan, north of Iran (2019). J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 22 (3) :113-120
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3630-fa.html

درخشانپور فیروزه، محمدی محمدرضا، زرافشان هادی، احمدی آمنه، کاشانی لیلا، بشیری نیلوفر، و همکاران. و همکاران. و همکاران.. شیوع اختلالات روانپزشکی در کودکان و نوجوانان شهر گرگان (1397). مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (3) :113-120

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3630-fa.htmlدوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256