[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) ::
جلد 22 شماره 3 صفحات 106-112 برگشت به فهرست نسخه ها
میزان توافق نتایج اولتراسونوگرافی ندول‌های تیروئید بر مبنای TIRADS با نتایج سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف بر اساس سیستم Bethesda
سمیه لیوانی* 1، اسماعیل نعیمی طبیعی2 ، نعمت تقوی کوتنایی3
1- رادیولوژیست، استادیار، واحد توسعه تحقیقات بالینی، مرکزآموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ، dr_slivani@yahoo.com
2- دکتری تخصصی پاتولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
3- دکتری تخصصی رادیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
چکیده:   (117 مشاهده)

زمینه و هدف: ندول‌های تیروئید که به‌صورت شایع یافت می‌شوند؛ زمینه‌ساز بروز بدخیمی‌های تیروئید هستند. این مطالعه به منظور تعیین میزان توافق نتایج اولتراسونوگرافی ندول‌های تیروئید بر مبنای TIRADS (Thyroid Imaging and Reporting Data System) با نتایج سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف (fine-needle aspiration: FNA) تحت عنوان سیستم Bethesda انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 165 بیمار (152 زن و 13 مرد) مراجعه کننده به بخش سونوگرافی مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی گرگان انجام شد. یافته‌های حاصل از اولتراسونوگرافی ندول‌های بیماران در چک لیست‌های از پیش تعیین شده ثبت شد. از این بین تعدادی از بیماران براساس توصیه سیستم TIRADS و نظر متخصص کاندید انجام آسپیراسیون سوزنی ظریف تحت هدایت سونوگرافی شدند. نتایج سیتولوژی بیماران برمبنای طبقه‌بندی سیستم Bethesda گزارش شد.

یافته‌ها: میانگین سنی افراد دارای بدخیمی به طور میانگین یک دهه (35.4 سال) کمتر از گروه دیگر (44.8 سال) بود (P<0.05). دسته TIRADS III و TIRADS IV به ترتیب با 44.4 درصد و 32.3 درصد از مجموعه یافته‌ها، فراوان‌ترین گروه‌ها بودند. دسته Bethesda II و Bethesda IV به ترتیب با داشتن 58.8 درصد و 20.6 درصد از کل موارد شایع‌ترین نوع سیتولوژی‌ها را به خود اختصاص دادند. یافته‌هایی که از نظر سیستم TIRADS خوش‌خیم ارزیابی شدند؛ بیشترین میزان تطابق را با نتایج سیتولوژی داشتند. ضریب توافق کاپا برای سنجش ارتباط این دو سیستم 0.061 گزارش شد که از لحاظ آماری این رابطه معنی‌دار ارزیابی شد (P<0.05). تفاوت قابل توجهی در اکوژینسیته، کانون‌های اکوژن، شکل و حاشیه ندول در میان ندول‌های خوش‌خیم و بدخیم مشاهده شد.

نتیجه‌گیری: دقت سیستم TIRADS در ارزیابی موارد خوش‌خیم در بالاترین میزان بود. توافق قابل قبولی میان دو سیستم گزارش‌دهی TIRADS و Bethesda وجود دارد که بیشترین میزان این همبستگی در یافته‌های خوش‌خیم بوده است. بر همین اساس با به‌کارگیری این دو سیستم برای ارزیابی اولیه ندول‌های تیروئید، به‌خصوص در رد بدخیمی‌ها می‌توان میزان مداخلات تهاجمی تشخیصی را به میزان کمتری رساند.

واژه‌های کلیدی: ندول تیروئید، بدخیمی تیروئید، اولتراسونوگرافی، آسپیراسیون سوزنی ظریف، TIRADS، سیستم Bethesda
Article ID: Vol22-44
متن کامل [PDF 284 kb]   (73 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: رادیولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی، بخش رادیولوژی، تلفن 32325031-017
فهرست منابع
1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, Torre LA, Jemal A. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. CA Cancer J Clin. 2018 Nov; 68(6): 394-424. DOI: 10.3322/caac.21492
2. Vargas-Uricoechea H, Meza-Cabrera I, Herrera-Chaparro J. Concordance between the TIRADS ultrasound criteria and the BETHESDA cytology criteria on the nontoxic thyroid nodule. Thyroid Res. 2017 Feb; 10:1. DOI: 10.1186/s13044-017-0037-2
3. Horvath E, Silva CF, Majlis S, Rodriguez I, SkoknicV, Castro A, et al. Prospective validation of the ultrasound based TIRADS (Thyroid Imaging Reporting And Data System) classification: results in surgically resected thyroid nodules. Eur Radiol. 2017 Jun; 27(6): 2619-28. DOI: 10.1007/s00330-016-4605-y
4. Bray F, Colombet M, Mery L, Piñeros M, Znaor A, Zanetti R, et al. Cancer Incidence in Five Continents, Vol. XI (electronic version). Lyon: International Agency for Research on Cancer. 2017. Available from: https://ci5.iarc.fr, accessed [2020]
5. Haugen BR, Alexander EK, Bible KC, Doherty GM, Mandel SJ, Nikiforov YE, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer: The American Thyroid Association Guidelines Task Force on Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid. 2016 Jan; 26(1): 1-133. DOI: 10.1089/thy.2015.0020
6. Guth S, Theune U, Aberle J, Galach A, Bamberger CM. Very high prevalence of thyroid nodules detected by high frequency (13 MHz) ultrasound examination. Eur J Clin Invest. 2009; 39(8): 699-706. DOI: 10.1111/j.1365-2362.2009.02162.x
7. Singaporewalla RM, Hwee J, Lang TU, Desai V. Clinico-pathological correlation of thyroid nodule ultrasound and cytology using the TIRADS and Bethesda classifications. World J Surg. 2017 Jul; 41(7): 1807-11. DOI: 10.1007/s00268-017-3919-5
8. Yu Q, Jiang T, Zhou A, Zhang L, Zhang C, Xu P. Computer-aided diagnosis of malignant or benign thyroidnodes based on ultrasound images. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2017 Jul; 274(7): 2891-97. DOI:10.1007/s00405-017-4562-3
9. Baser H, Cakir B, Topaloglu O, Alkan A, Polat SB, Dogan HT, et al. Diagnostic accuracy of Thyroid Imaging Reporting and Data System in the prediction of malignancy in nodules with atypia and follicular lesion of undetermined significance cytologies. Clin Endocrinol (Oxf). 2017 Apr; 86(4): 584-90. DOI: 10.1111/cen.13274
10. Srinivas MNS, Amogh V, Gautam MS, Prathyusha IS, Vikram N, Retnam MK, et al. A prospective study to evaluate thereliability of thyroid imaging reporting and data system in differentiation between benign and malignant thyroid lesions. J Clin Imaging Sci. 2016; 6: 5. DOI: 10.4103/2156-7514.177551
11. Dietrich CF, Mueller T, Bojunga J, Dong Y, Mauri G, Radzina M, et al. Statement andrecommendations on interventional ultrasound as a thyroid diagnostic and treatment procedure. Ultrasound Med Biol. 2018 Jan; 44(1): 14-36. DOI: 10.1016/j.ultrasmedbio.2017.08.1889
12. Moon HJ, Kim EK, Kwak JY. Malignancy risk stratification in thyroid nodules with benign results on cytology: combination of thyroid imaging reporting and data system and Bethesda system. Ann Surg Oncol. 2014 Jun; 21(6): 1898-903. DOI: 10.1245/s10434-014-3556-2
13. Yoon JH, Kwon HJ, Kim EK, Moon HJ, Kwak JY. Subcategorization of atypia of undetermined significance/follicular lesion of undetermined significance (AUS/FLUS): a study applying Thyroid Imaging Reporting and Data System (TIRADS). Clin Endocrinol (Oxf). 2016 Aug; 85(2): 275-82. DOI: 10.1111/cen.12987
14. Yoon JH, Lee HS, Kim EK, Moon HJ, Kwak JY. Thyroid Nodules: Nondiagnostic Cytologic Results according to Thyroid Imaging Reporting and Data System before and after Application of the Bethesda System. Radiology. 2015 Aug; 276(2): 579-87. DOI: 10.1148/radiol.15142308
15. Liu X, Medici M, Kwong N, Angell TE, Marqusee E, Kim MI, et al. Bethesda categorization of thyroid nodule cytologyand prediction of thyroid cancer type and prognosis. Thyroid. 2016 Feb; 26(2): 256-61. DOI: 10.1089/thy.2015.0376
16. Cibas ES, Ali SZ. The 2017 Bethesda system for reporting thyroid cytopathology. Thyroid. 2017 Nov; 27(11): 1341-46. DOI: 10.1089/thy.2017.0500
17. Kwak JY, Han KH, Yoon JH, Moon HJ, Son EJ, Park SH, et al. Thyroid imaging reporting and data system for US features of nodules: a step in establishing better stratification of cancer risk. Radiology. 2011 Sep; 260(3): 892-99. DOI: 10.1148/radiol.11110206
18. Afshar Moghadam N, Kachouei A. [Comparision of the Diagnostic values of Doppler Sonography with Fine Needle Aspiration in Thyroid Nodules]. Endocrin Metabol (IJEM). 2005; 7(1): 31-36. [Article in Persian]
19. Park JY, Lee HJ, Jang HW, Kim HK, Yi JH, Lee W, et al. A proposal for a thyroid imaging reporting and datasystem for ultrasound features of thyroid carcinoma. Thyroid. 2009 Nov; 19(11): 1257-64. DOI: 10.1089/thy.2008.0021
20. Tessler FN, Middleton WD, Grant EG, Hoang JK, Berland LL, Teefey SA, et al. ACR thyroid imaging, reporting and data system (TI-RADS): white paper of the ACR TI-RADS committee. J Am Coll Radiol. 2017 May; 14(5): 587-95. DOI: 10.1016/j.jacr.2017.01.046
21. Liu Z, Huang T. Papillary thyroid microcarcinoma: an over-treated malignancy? World J Surg. 2016 Mar; 40(3): 764-65. DOI: 10.1007/s00268-015-3244-9
22. Tan H, Li Z, Li N, Qian J, Fan F, Zhong H, et al. Thyroid imaging reporting and data system combined with Bethesda classification in qualitative thyroid nodule diagnosis. Medicine (Baltimore). 2019 Dec; 98(50): e18320. DOI: 10.1097/MD.0000000000018320
23. Shayganfar A, Hashemi P, Masjedi Esfahani M, Ghanei AM, Afshar Moghadam N, Ebrahimian S. Prediction of thyroid nodule malignancy using thyroid imaging reporting and data system (TIRADS) and nodule size. Clinical Imaging. 2020 Apr; 60(2): 222-27. https://doi.org/10.1016/j.clinimag.2019.10.004
24. Figge JJ. Epidemiology of thyroid cancer. In: Wartofsky L, Van Nostrand D. Thyroid Cancer: A Comprehensive Guide to Clinical Management. Springer. 2016; pp: 9-15.
25. Bessey LJ, Lai NBK, Coorough NE, Chen H, Sippel RS. The incidence of thyroid cancer by f ine needle aspiration varies by age and gender. J Surg Res. 2013 Oct; 184(2): 761-65. DOI: 10.1016/j.jss.2013.03.086
26. Rago T, Fiore E, Scutari M, Santini F, Di Coscio G, Romani R, et al. Male sex, single nodularity, and young age are associated with the risk of finding a papillary thyroid cancer on fine-needle aspiration cytology in a large series of patients with nodular thyroid disease. Eur J Endocrinol. 2010 Apr; 162(4): 763-70. DOI: 10.1530/EJE-09-0895
27. Mittendorf EA, Khiyami A, McHenry CR. When fine-needle aspiration biopsy cannot exclude papillary thyroid cancer: a therapeutic dilemma. Arch Surg. 2006 Oct; 141(10): 961-66. DOI: 10.1001/archsurg.141.10.961
28. Preston-Martin S, Franceschi S, Ron E, Negri E. Thyroid cancer pooled analysis from 14 case-control studies: what have we learned? Cancer Causes Control. 2003 Oct; 14(8): 787-89. DOI: 10.1023/a:1026312203045
29. Imran SA, Rajaraman M. Management of differentiated thyroid cancer in pregnancy. J Thyroid Res. 2011; 2011: 549609. DOI: 10.4061/2011/549609
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Livani S, Naeimi E, Taghavi N. Agreement between thyroid nodules ultrasound and cytology of fine needle aspiration (FNA) based on TIRADS and Bethesda system. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 22 (3) :106-112
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3622-fa.html

لیوانی سمیه، نعیمی طبیعی اسماعیل، تقوی کوتنایی نعمت. میزان توافق نتایج اولتراسونوگرافی ندول‌های تیروئید بر مبنای TIRADS با نتایج سیتولوژی آسپیراسیون سوزنی ظریف بر اساس سیستم Bethesda. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (3) :106-112

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3622-fa.htmlدوره 22، شماره 3 - ( پاييز 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4256