[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 114-120 برگشت به فهرست نسخه ها
تعیین سروگروپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های سالمونلا از مواد غذایی
ابوالفضل سیردانی1 ، زهرا رجبی2 ، فاطمه فرد صانعی3 ، سعید واحدی4 ، محمد مهدی سلطان دلال* 5
1- کارشناس ارشد میکروب شناسی، آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی، معاونت غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
2- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
3- استادیار بخش باکتری شناسی پزشکی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
4- مربی گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
5- استاد مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی، بخش باکتری شناسی مواد غذایی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، msoltandallal@gmail.com
چکیده:   (628 مشاهده)

زمینه و هدف: سالمونلوز یک معضل بهداشتی مهم و مسؤول بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از بیماری‌های منتقله از غذا در سرتاسر جهان است. در کشور ما عفونت سالمونلایی در اثر مصرف مواد غذایی آلوده رو به افزایش است. این مطالعه به منظور تعیین سروگروپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های سالمونلا از مواد غذایی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی تعداد 400 نمونه به صورت تصادفی از مواد غذایی شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و سبزی هر کدام به تعداد 50 نمونه بسته‌بندی و 50 نمونه فله توزیع شده در 10 واحد مختلف عرضه کننده در مناطق پنجگانه شهر تهران طی 9 ماه در سال 1397 تهیه گردید. از نمونه‌ها براساس استاندارد ملی ایران به شماره1810 آزمون میکروبی به‌عمل آمد. سپس تست‌های بیوشیمیایی، تاییدی و سرولوژی مربوطه انجام گردید. تست حساسیت میکروبی براساس روش دیسک دیفیوژن آگار با استفاده از دیسک‌های آنتی‌بیوتیکی شرکت مست (انگلستان) انجام شد.

یافته‌ها: از 400 نمونه مورد آزمایش 8 مورد (2 درصد) سالمونلاجدا گردید. درصد آلودگی سالمونلا در 6 مورد (75 درصد) مواد غذایی فله نسبت به 2 مورد (25درصد) بسته‌بندی بیشتر بود. بیشترین سروگروپ سالمونلای جداشده متعلق به گروپ D بود و نمونه غذایی مرغ درصد آلودگی به سالمونلای بیشتری (37.5%) نسبت به سایر مواد غذایی مورد آزمایش از خود نشان داد. جدایه‌های سالمونلا، بیشترین مقاومت میکروبی را به آنتی‌بیوتیک نالیدیکسیک اسید (75درصد) داشتند.

نتیجه‌گیری: با توجه به سالمونلاهای جدا شده به‌ویژه گروه D از مواد غذایی و گسترش مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها، لزوم مراقبت بیشتر و رعایت سطح بالاتر بهداشت در تهیه، تولید، بسته‌بندی و عرضه مواد غذایی در سطح جامعه به‌نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: سالمونلا، گاستروانتریت، مقاومت آنتی بیوتیکی، مواد غذایی
متن کامل [PDF 249 kb]   (113 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه پاتوبیولوژی، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی/ بخش میکروب شناسی مواد غذایی، تلفن و نمابر 88992971-021
فهرست منابع
1. Lake IR. Food-borne disease and climate change in the United Kingdom. Environ Health. 2017 Dec; 16(Suppl 1): 117. doi: 10.1186/s12940-017-0327-0.
2. Masoumi Asl H, Gouya MM,Soltan Dallal MM, Aghili N. Surveillance for foodborne disease outbreaks in Iran, 2006-2011. Med J Islam Repub Iran. 2015 Nov; 29: 285.
3. Santos AC, Roberts JA, Cook AJ, Simons R, Sheehan R, Lane C et al. Salmonella Typhimurium and S. enteritidis in England: costs to patients, their families, and primary and community health services of the NHS. Epidemiol Infect. 2011 May; 139(5): 742-53. doi: 10.1017/S0950268810001615
4. Hale CR, Scallan E, Cronquist AB, Dunn J, Smith K, Robinson T, et al . Estimates of enteric illness attributable to contact with animals and their environments in the United States. Clin Infect Dis. 2012 Jun; 54 Suppl 5: S472-9. doi: 10.1093/cid/cis051
5. Foley SL, Lynne AM. Food animal-associated Salmonella challenges: pathogenicity and antimicrobia resistance. J Anim Sci. 2008 Apr; 86(14 Suppl): E173-87.
6. Solhan S, Chan PP, Kurupatham L, Foong BH, Lim Ooi P, James L, et al. An outbreak of gastroenteritis caused by Salmonella enterica serotype Enteritidis traced to cream cakes. Western Pac Surveill Response J. 2011; 2(1): 23-30. doi: 10.5365/WPSAR.2010.1
7. GBD 2017 Typhoid and Paratyphoid Collaborators. The global burden of typhoid and paratyphoid fevers: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017. Lancet Infect Dis. 2019 Apr; 19(4): 369-81. doi: 10.1016/S1473-3099(18)30685-6
8. Jamshidi A, Bassami MR, Afshari-Nic S. Identification of Salmonella spp. and Salmonella typhimurium by a multiplex PCR-based assay from poultry carcasses in Mashhad- Iran. Iranian Journal of Veterinary Medicine. 2009; 3(1): 43-48. doi: 10.22059/IJVM.2009.19608
9. Koluman A, Dikici A. Antimicrobial resistance of emerging foodborne pathogens: status quo and global trends. Crit Rev Microbiol. 2013 Feb; 39(1): 57-69. doi: 10.3109/1040841X.2012.691458
10. Gelaw AK, Nthaba P, Matle I. Detection of Salmonella from animal sources in South Africa between 2007 and 2014. J S Afr Vet Assoc. 2018 Nov; 89: e1-e10. doi: 10.4102/jsava.v89i0.1643
11. Sallam KI, Mohammed MA, Hassan MA, Tamura T. Prevalence molecular identification and antimicrobial resistance profile of Salmonella serovars isolated from retail beef products in Mansoura, Egypt. Food Control. 2014; 38: 209-14. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.10.027
12. Institute of Standards and Industrial Research of Iran. [Microbiology of food and animal feed - Comprehensive method for searching, detecting Salmonella]. ISIRI. 2002; No 1810. [Persian]
13. Performance standards for antimicrobial susceptibility testing; 25th informational supplement. M100-S25. Clinical and Laboratory Standards Institute. Wayne, PA: CLSI. Vol 35. No 3. 2015 Jan.
14. Harakeh S, Yassine H, Gharios M, Barbour E, Hajjar S, El-Fadel M et al. Isolation, molecular characterization and antimicrobial resistance patterns of Salmonella and Escherichia coli isolates from meat-based fast food in Lebanon. Sci Total Environ. 2005 Apr; 341(1-3): 33-44. doi: 10.1016/j.scitotenv.2004.09.025
15. Okorie-Kanu OJ, Ezenduka EV, Okorie-Kanu CO, Ugwu LC, Nnamani UJ. Occurrence and antimicrobial resistance of pathogenic Escherichia coli and Salmonella spp. in retail raw table eggs sold for human consumption in Enugu state, Nigeria. Vet World. 2016 Nov; 9(11): 1312-19. doi: 10.14202/vetworld.2016.1312-1319
16. Nosrat S, Sabokbar A, Dezfoolian M, Tabarraie B, Fallah F. [Prevalence of Salmonella enteritidis, typhi and typhimurium from food products in Mofid hospital]. Research in Medicine. 2012; 36(1): 43-48. [Article in Persian]
17. Asadpour Y, Mohammadi M, Pourbakhsh SA, Rasa M. [Isolation, serotyping and antibiotic resistance of Salmonella isolated from chicken carcasses in Guilan province]. Iranian Veterinary Journal. 2014; 9(4): 5-13. [Article in Persian]
18. Soltan Dallal MM, Taremi M, Modarressi Sh, Zolfagharian K, Zolfagharian K, Zali MR. [Determining the prevalence of Salmonella serotypes obtained from meat & chicken samples and their antibiotic resistance pattern in Tehran]. Pajoohandeh. 2007; 12(3): 245-52. [Article in Persian]
19. Ha TA, Pham TY. Study of Salmonella, Campylobacter, and Escherichia coli contamination in raw food available in factories, schools, and hospital canteen s in Hanoi, Vietnam. Ann N Y Acad Sci. 2006 Oct; 1081: 262-65. doi: 10.1196/annals.1373.033
20. Kozak GK, MacDonald D, Landry L, Farber JM. Foodborne outbreaks in Canada linked to produce: 2001 through 2009. J Food Prot. 2013 Jan; 76(1): 173-83. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-12-126
21. Sirdani A, Soltan Dallal MM. [Investigating the ability of producing biofilm by isolated Salmonella from food]. Alborz Univer Med J. 2018; 7(4): 309-14. [Article in Persian]
22. Capuano F, Mancusi A, Capparelli R, Esposito S, Proroga YT. Characterization of drug resistance and virulotypes of Salmonella strains isolated from food and humans. Foodborne Pathog Dis. 2013 Nov; 10(11): 963-68. doi: 10.1089/fpd.2013.1511
23. Hur J, Jawale C, Lee JH. Antimicrobial resistance of Salmonella isolated from food animal s: A review. Food Research International. 2012 Mar; 45(2): 819-30.
24. European Food Safety Authority. The Community Summary Report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents, antimicrobial resistance and food-borne outbreaks in the European :union: in 2006. EFSA Journal; 2007; 5(12): 1-352. doi: 10.2903/j.efsa.2007.130r
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Sirdani A, Rajabi Z, Fardsanei F, Vahedi S, Soltan Dallal M M. Serogroup and antibiotic resistance pattern determination of Salmonella isolates from food. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 21 (4) :114-120
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3577-fa.html

سیردانی ابوالفضل، رجبی زهرا، فرد صانعی فاطمه، واحدی سعید، سلطان دلال محمد مهدی. تعیین سروگروپ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی جدایه‌های سالمونلا از مواد غذایی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (4) :114-120

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3577-fa.htmlدوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4071