[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 93-99 برگشت به فهرست نسخه ها
نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397
آمنه مسعودی1 ، لیلا جویباری* 2، غلامرضا روشندل3 ، ناصر بهنام پور4 ، رضا خاندوزی5 ، عبدالرحیم حزینی6 ، اکرم ثناگو7
1- دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی، گرگان، ایران
2- دکتری آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران ، jouybari@goums.ac.ir
3- دکتری اپیدمیولوژی، دانشیار، مرکز تحقیقات کبد و گوارش، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
4- دکتری آمار زیستی، استادیار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
5- انکولوژیست، دپارتمان رادیولوژی انکولوژی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
6- انکولوژیست، کانون مهر (مرکز طب تسکینی) استان گلستان، گرگان، ایران
7- دکتری آموزش پرستاری، دانشیار، مرکز تحقیقات پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران
چکیده:   (670 مشاهده)

زمینه و هدف: مشکلات فراوانی در تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و خانوادگی برای سالمندان در اثر ابتلا به سرطان می‌تواند ایجاد شود. این مطالعه به منظور تعیین نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 248 سالمند (144 مرد و 104 زن) با میانگین سنی 6.94±67.17 سال مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهر گرگان با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی و در دسترس در سال 1397 انجام شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه روا و پایای نیازهای مراقبتی حمایتی بیماران مبتلا به سرطان (supportive care need survey) دارای پنج حیطه نیازهای جسمی و عملکرد روزانه، سیستم سلامت و اطلاعات، حمایتی و مراقبت از بیمار، روانی و جنسی بود.

یافته‌ها: بین حیطه های جسمی و عملکرد روزانه، حیطه جنسی، حمایت و مراقبت و سیستم سلامت و اطلاعات با جنسیت رابطه آماری معنی‌داری مشاهده گردید (P<0.05). سالمندان زن در حیطه جسمی و عملکرد روزانه، و سالمندان مرد در حیطه های جنسی، حمایت و مراقبت، سیستم سلامت و اطلاعات نیاز بیشتری برای دریافت کمک داشتند.

نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد  نیازهای برآورده نشده در سالمندان مبتلا به سرطان به ویژه در حیطه جسمی و عملکرد روزانه از میزان بالایی برخوردار است.

واژه‌های کلیدی: سالمندی، سرطان، نیاز بیمار، مراقبت سلامتی
متن کامل [PDF 222 kb]   (81 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: طب سالمند
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پرستاری و مامایی، تلفن 32451360-017، نمابر 32425171
فهرست منابع
1. Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Ageing 2017. New York: United Nations. 2017. (ST/ESA/SER.A/408)
2. Estapé T. Cancer in the elderly: Challenges and barriers. Asia Pac J Oncol Nurs. 2018; 5(1): 40-42. doi: 10.4103/apjon.apjon_52_17
3. White MC, Holman DM, Boehm JE, Peipins LA, Grossman M, Henley SJ. Age and cancer risk: a potentially modifiable relationship. Am J Prev Med. 2014 Mar; 46(3 Suppl 1): S7-15. doi: 10.1016/j.amepre.2013.10.029
4. Marosi C, Köller M. Challenge of cancer in the elderly. ESMO Open. 2016; 1(3): e000020. doi: 10.1136/esmoopen-2015-000020
5. Tabrizi FJ, Rahmani A, Jafarabadi MA, Jasemi M, Allahbakhshian A. Unmet supportive care needs of Iranian cancer patients and its related factors. J Caring Sci. 2016 Dec; 5(4): 307-16. doi: 10.15171/jcs.2016.032
6. Ramezanzadeh Tabriz E, Yekta ZP, Shirdelzade S, Saadati M, Orooji A, Shahsavari H, et al. Unmet needs in Iranian cancer patients. Med J Islam Repub Iran. 2017; 31: 35. doi: 10.14196/mjiri.31.35
7. Carey M, Lambert S, Smits R, Paul C, Sanson-Fisher R, Clinton-McHarg T. The unfulfilled promise: a systematic review of interventions to reduce the unmet supportive care needs of cancer patients. Support Care Cancer. 2012; 20(2): 207-19. doi: 10.1007/s00520-011-1327-1
8. Hajloo N, Barahmand O, Adili A, Fathi M. [The role of disease stage illness perceptions, unmet needs and fatigue in predicting quality of life in patients with cancer]. Health Psychology. 2016; 5(19): 123-29. [Article in Persian]
9. Moghaddam N, Coxon H, Nabarro S, Hardy B, Cox K. Unmet care needs in people living with advanced cancer: a systematic review. Support Care Cancer. 2016 Aug; 24(8): 3609-22. doi: 10.1007/s00520-016-3221-3
10. Wang T, Molassiotis A, Chung BPM, Tan J-Y. Unmet care needs of advanced cancer patients and their informal caregivers: a systematic review. BMC Palliat Care. 2018 Jul; 17(1): 96. doi: 10.1186/s12904-018-0346-9
11. Puts M, Papoutsis A, Springall E, Tourangeau AE. A systematic review of unmet needs of newly diagnosed older cancer patients undergoing active cancer treatment. Support Care Cancer. 2012 Jul; 20(7): 1377-94. doi: 10.1007/s00520-012-1450-7
12. Fazeli A, Bahrami M, Mahmoodzadeh M, Hasanzadeh A. Identifying supportive care needs of patients with gastrointestinal cancer treatment in the selected centers of Isfahanin 2016. Annals of Tropical Medicine and Public Health. 2017; 10(6): 1637-42.
13. Hui D. Definition of supportive care: does the semantic matter? Curr Opin Oncol. 2014 Jul; 26(4): 372-79. doi: 10.1097/CCO.0000000000000086.
14. Chiesi F, Bonacchi A, Primi C, Miccinesi G. Assessing unmet needs in patients with cancer: An investigation of differential item functioning of the Needs Evaluation Questionnaire across gender, age and phase of the disease. PloS One. 2017 Jul; 12(7): e0179765. doi: 10.1371/journal.pone.0179765
15. Richardson A, Medina J, Brown V, Sitzia J. Patients' needs assessment in cancer care: a review of assessment tools. Support Care Cancer. 2007 Oct; 15(10): 1125-44. doi: 10.1007/s00520-006-0205-8
16. Moradi N, Addollahzadeh F, Rahmani A, Zamanzadeh V, Asvadi I, Ghaleban K. [Effect of Psychoeducation to Spouses on Psychological Needs of Womens with Breast Cancer: a Clinical Trial]. Prevent Care Nurs Midwif J. 2014; 3(2): 13-23. [Article in Persian]
17. Shahsavari M, Bolourchifard F, Ilkhani M, Shakeri N, Safavibayat Z. The supportive care needs of Iranian women with breast cancer treated with chemotherapy. International Journal of Advanced Biotechnology and Research (IJBR). 2016; 7(4): 1641-49.
18. Wang S, Li Y, Li C, Qiao Y, He S. Distribution and Determinants of Unmet Need for Supportive Care Among Women with Breast Cancer in China. Med Sci Monit. 2018 Mar; 24: 1680-87. doi: 10.12659/msm.905282
19. Cheah WL, Ling NC, Chang KH. The supportive care needs for prostate cancer patients in Sarawak. Chin Clin Oncol. 2016 Feb; 5(1): 7. doi: 10.3978/j.issn.2304-3865.2016.02.01
20. Tremblay D, Roberge D, Nguyen B-L, Charlebois K, Djouder O. Perceived unmet needs of elderly cancer patients in Quebec: a descriptive study. Journal of Geriatric Oncology. 2012 Oct; 3(Suppl 1): S99-S100. https://doi.org/10.1016/j.jgo.2012.10.129
21. Nair SC, Jaafar H, Jaloudi M, Qawasmeh K, AlMarar A, Ibrahim H. Supportive care needs of multicultural patients with cancer in the United Arab Emirates. Ecancermedicalscience. 2018; 12: 838. doi: 10.3332/ecancer.2018.838
22. Pérez-Fortis A, Fleer J, Sánchez-Sosa JJ, Veloz-Martínez MG, Alanís-López P, Schroevers MJ, et al. Prevalence and factors associated with supportive care needs among newly diagnosed Mexican breast cancer patients. Support Care Cancer. 2017 Oct; 25(10): 3273-80. doi: 10.1007/s00520-017-3741-5
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Masoudi A, Jouybari L, Roshandel G, Behnampour N, Khandoozi R, Hazini A et al . The supportive care needs of elderly patients with cancer in northern Iran (2018). J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 21 (4) :93-99
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3561-fa.html

مسعودی آمنه، جویباری لیلا، روشندل غلامرضا، بهنام پور ناصر، خاندوزی رضا، حزینی عبدالرحیم و همکاران.. نیازهای مراقبتی حمایتی سالمندان مبتلا به سرطان مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر گرگان در سال 1397. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (4) :93-99

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3561-fa.htmlدوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4072