[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 89-98 برگشت به فهرست نسخه ها
بیان ژن‌های hly و inlA باکتری Listeria monocytogenes در وضعیت زنده اما غیر قابل کشت (VBNC) در دمای 4 درجه سانتی‌گراد
صونا کلته1 ، سید مهدی اجاق* 2، علیجان تبرائی3 ، مهدی ذوالفقاری4
1- دکتری فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
2- نویسنده مسؤول اول: دانشیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران ، mahdi_ojagh@yahoo.com
3- نویسنده مسؤول دوم: استاد ویروس شناسی، مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران، alijant@yahoo.com نشانی: گرگان، کیلومتر 2 جاده گرگان به ساری، مجموعه آموزش عالی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، دانشکده پزشکی، گروه ویروس شناسی، تلفن 32451651-017
4- استادیار فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران
چکیده:   (449 مشاهده)

زمینه و هدف: لیستریا مونوسیتوژنز (Listeria monocytogenes) یک پاتوژن غذازاد گرم مثبت است که سرما دوست بوده و توانایی تحمل درصد بالای نمک بیش از ده درصد را دارد. این باکتری در بسیاری از محصولات غذایی که مدت زمان نگهداری طولانی دارند رشد می‌کند. این مطالعه به منظور ارزیابی بیان ژن‌های hly و inlA باکتری لیستریا مونوسیتوژنز در وضعیت زنده اما غیر قابل کشت (Viable But non-Culturable state: VBNC) در دمای 4 درجه سانتی‌گراد انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی 106 باکتری در اواسط رشد لگاریتمی به محیط کشت BHI Agar غنی تلقیح و تا زمان از دست رفتن کشت در دمای یخچال (4 درجه سانتی‌گراد) بررسی و نگهداری شد. در انتهای دوره ژن 16S rRNA همچنین ژن‌های hly و inlA به‌عنوان ژن‌های بیماری‌زایی این باکتری مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی بیان این ژن‌ها قبل و بعد از ورود به حالت VBNC، به منظور مقایسه بیان آنها انجام گردید.

یافته‌ها: باکتری لیستریا پس از 5 ماه نگهداری در دمای یخچال توانایی کشت‌پذیری خود را از دست داد. نتایج بررسی بیان ژن نشان داد که در انتهای دوره باکتری وارد حالت «زنده اما غیر قابل کشت» شد. همچنین ژن‌های بیماری‌زایی hly و inlA آن در محیط غنی شده نیز بیان نشدند. با افزودن خون به محیط کشت غنی این باکتری ژن بیماری‌زایی همولایزین O مجدداً روشن گردید.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که امکان ورود باکتری به حالت VBNC در شرایط یخچال وجود دارد و بیان ژن‌های بیماری‌زایی آن تحت تاثیر قرار می‌گیرد. خون و فاکتورهای آن به عنوان عامل القا کننده برای ژن hly می‌تواند عمل کند. از اینرو بازبینی فرایندهای کنترل کیفیت میکروبی فرآورده‌های شیلاتی ضروری به‌نظر می‌رسد.

واژه‌های کلیدی: لیستریا مونوسیتوژنز، VBNC، ژن hly، ژن inlA، دما
Article ID: Vol22-27
متن کامل [PDF 350 kb]   (57 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: گرگان، میدان بسیج، پردیس، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، دانشکده شیلات و محیط زیست، گروه شیلات، تلفن 32427040-017، نمابر 32424155 پست الکترونیک ojagh@gau.ac.ir
فهرست منابع
1. Bremer PJ, Osborne CM. Reducing total aerobic counts and Listeria monocytogenes on the surface of king salmon (Oncorhynchus tshawytscha). J Food Prot. 1998 Jul; 61(7): 849-54. DOI: 10.4315/0362-028x-61.7.849
2. Seeliger, HPR, Jones D. Genus Listeria Pirie. In: Sneath, PHA, Mair SN, Sharpe ME, Holt JG (eds.). Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 9th ed. Baltimore: Williams and Wilkins. 1986; pp: 1235-45.
3. Barakat RK, Harris LJ. Growth of Listeria monocytogenes and Yersinia enterocolitica on cooked modified atmosphere packaged poultry in the presence and absence of a naturally occurring microflora. Appl Environ Microbiol. 1999 Jan; 65(1): 342-45.
4. Rørvik LM, Yndestad ML. monocytogenes in foods in Norway. Intl J Food Microbiol. 1991 Jun; 13(2): 97-104. DOI: 10.1016/0168-1605(91)90052-q
5. Ryser ETE, Marth EH. Listeria listeriosis and food safety. 2nd ed. New York: Marcel Dekker. 1999; p: 738.
6. Brett MS, Short P, McLauchlin J. A small outbreak of listeriosis associated with smoked mussels. Int J Food Microbiol. 1988 Sep; 43(3): 223-29. DOI: 10.1016/s0168-1605(98)00116-0
7. Dillon RM, Patel TR. Listeria in seafoods: A review. J Food Prot. 1992 Dec; 55(12): 1009-15. DOI: 10.4315/0362-028X-55.12.1009
8. Varnam AH. Foodborn pathogens. 1st ed. London: Wolf publishing Ltd. 1991; pp: 327-53.
9. Ben-Embarek PK. Presence, detection and growth of L. monocytogenes in seafoods: A review. Int J Food Microbiol. 1994 Sep; 23(1): 17-34. DOI: 10.1016/0168-1605(94)90219-4
10. McLauchlin J. The pathogenicity of L. monocytogenes: A public health perspective. Rev Med Microbiol. 1997; 8: 1-14.
11. Harwig J, Mayers PR, Brown B, Farber JM. Listeria monocytogenes in foods: J. Harwig, P. R. Mayers, B. Brown and J. M. Farber describe the Canadian compliance policy and control programme. Food Control. 1991 Apr; 2(2): 66-69. https://doi.org/10.1016/0956-7135(91)90137-L
12. Shank FR, Elliot EL, Wachsmuth IK, Losikoff ME. US position on L. monocytogenes in foods. Food Control. 1996; 7(4/5): 229-34.
13. Farber JM. Listeria monocytogenes in fish products. J Food Prot. 1991; 54(12): 922-24. https://doi.org/10.4315/0362-028X-54.12.922
14. Chen Y, Ross WH, Scott VN, Gombas DE. Listeria monocytogenes low levels equals low risk. J Food Prot. 2003 Apr; 66(4): 570-77. DOI: 10.4315/0362-028x-66.4.570
15. Saguy I. Simulated growth of Listeria monocytogenes in refrigerated foods stored at variable temperatures. J Food Technol. 1992; 46(3): 69-71.
16. Food and Drug Administration. Relative Risk to Public Health From Foodborne Listeria Monocytogenes Among Selected Categories of Ready-to-Eat Foods; Draft Risk Assessment Document and Risk Management Action Plan; Availability; Extension of Comment Period. 2001; pp: 28181-82. Document Number: 01-13055.
17. Farber JM, Peterkin PI. Listeria monocytogenes. In: Lund BM., Baird-Parker TC, Gould GW (eds.). The microbiological safety and quality of foods. Gaithersburg: Aspen Publisher. 2000; pp: 1178-232.
18. Foong CCS. The ecology of Listeria monocytogenes in ready-to-eat (RTE) meat. Dissertation. Iowa State University. 2003.
19. Oliver JD. Recent findingsontheviablebut nonculturablestate inpathogenicbacteria. FEMS Microbiol Rev. 2010 Jul; 34(4): 415-25. DOI: 10.1111/j.1574-6976.2009.00200.x
20. Lindback T, Rottenberg ME, Roche SM, Rorvik Liv M. The ability to enter into an avirulent viable but non-culturable (VBNC) form is widespread among Listeria monocytogenesisolates from salmon, patients and environment. Vet Res. 2010 Jan-Feb; 41(1): 08. DOI: 10.1051/vetres/2009056
21. Moors MA, Levitt B, Youngman P, Portnoy DA. Expression of Listeriolysin O and ActA by Intracellular and Extracellular Listeria Monocytogenes. Infect Immun. 1999 Jan; 67(1): 131-39.
22. Cossart P, Mengaud J. Listeria monocytogenes-a model system for the molecular study of intracellular parasites. Mol Biol Med. 1989 Oct; 6(5): 463-74.
23. Beattie IA, Swaminathan B, Ziegler HK. Cloning and characterization of T-cell-reactive protein antigens from Listeria monocytogenes. Infect Immun. 1990 Sep; 58(9): 2792-803.
24. Tilney LG, Portnoy DA. Actin filaments and the growth, movement, and spread of the intracellular parasite, Listeria monocytogenes. J Cell Biol. 1989 Oct; 109(4): 1597-608. DOI: 10.1083/jcb.109.4.1597
25. Geoffroy C, Gaillard JL, Alouf JE, Berche P. Purification, characterization and toxicity of the sulfhydryl-activated hemolysin listeriolysin 0 from Listeria monocytogenes. Infect Immun. 1987 Jul; 55(7): 1641-46.
26. Bierne H, Sabet C, Personnic N, Cossart P. Internalins: A Complex Family of Leucine-Rich Repeat-Containing Proteins in Listeria Monocytogenes. Microbes Infect. 2007 Aug; 9(10): 1156-66. DOI: 10.1016/j.micinf.2007.05.003
27. Seu D, Boor KJ, Wiedmann M. Sigma(B)-dependent expression patterns of compatible solute transporter genes opuCA and lmo1421 and the conjugated bile salt hydrolase gene bsh in Listeria monocytogenes. Microbiology. 2003 Nov; 149(pt 11): 3247-56. DOI: 10.1099/mic.0.26526-0
28. Zolfaghari M, Rezai M, Forozandeh Moghaddam M, Mohabbati Mobarez A, Hoseini H. [The Effect of Stressful Conditions on Culturability of Listeria monocytogenes in Food Matrix]. Iran J Med Microbiol. 2017; 11(5): 149-58. [Article in Persian]
29. an Q, Xu H, Chen T, Li P, Aguilar ZP, Xu D, Ming X, et al. Differential Expression of Virulence and Stress Fitness Genes during Interaction between Listeria monocytogenes and Bifidobacterium longum. Biosci Biotechnol Biochem. 2012; 76(4): 699-704. DOI: 10.1271/bbb.110832
30. asara T, Stephan R. Evaluation of housekeeping genes in Listeria monocytogenes as potential internal control references for normalizing mRNA expression levels in stress adaptation models using real-time PCR. FEMS Microbiol Lett. 2007 Apr; 269(2): 265-72. DOI: 10.1111/j.1574-6968.2007.00633.x
31. Park YS, Lee SR, Kim YG. Detection of Escherichia coliO157:H7, Salmonella spp., Staphylococcus aureus andListeria monocytogenesin kimchi by multiplex polymerase chain reaction (mPCR). J Microbiol. 2006 Feb; 44(1): 92-7.
32. Besnard V, Federighi M, Declerq E, Jugiau F, Cappelier JM. Environmental and physico-chemical factors induce VBNC state in Listeria monocytogenes. Vet Res. 2002 Jul-Aug; 33(4): 359-70. DOI: 10.1051/vetres:2002022.
33. Cappelier JM, Besnard V, Roche S, Garrec N, Zundel E Velge P, et al. Avirulence of Viable But Non-CulturableListeria monocytogenescells demonstrated by in vitro and in vivo models. Vet Res. 2005 Jul-Aug; 36(4): 589-99. DOI: 10.1051/vetres:2005018
34. Zeng B, Zhao G, Cao X, Yang Zh, Wang C, Hou L. Formation and Resuscitation of Viable but Nonculturable Salmonella typhi. Biomed Res Int. 2013; 2013: 907170. DOI: 10.1155/2013/907170
35. Su X, Chen X, Hu J, Shen C, Ding L. Exploring the potential environmental functions of viable but nonculturable bacteria. World J Microbiol Biotechnol. 2013 Dec; 29(12): 2213-218. DOI: 10.1007/s11274-013-1390-5
36. Ragon M, Wirth T, Hollandt F, Lavenir R, Lecuit M, Le Monnier A, et al. A new perspective on Listeria monocytogenes evolution. PLoS Pathog. 2008 Sep; 4(9): e1000146. DOI: 10.1371/journal.ppat.1000146
37. McGann P, Wiedmann M, Boor KJ. The alternative sigma factor sigma B and the virulence gene regulator PrfA both regulate transcription of Listeria monocytogenes internalins. Appl Environ Microbiol. 2007 May; 73(9): 2919-30. DOI: 10.1128/AEM.02664-06
38. Duodu S, Holst-Jensen A, Skjerdal T, Cappelier JM, Pilet MF, Loncarevic S. Influence of storage temperature on gene expression and virulence potential of Listeria monocytogenes strains grown in a salmon matrix. Food Microbiol. 2010 Sep; 27(6): 795-801. DOI: 10.1016/j.fm.2010.04.012
39. Neuhaus K, Satorhelyi P, Schauer K, Scherer S, Fuchs TM. Acid shock of Listeria monocytogenes at low environmental temperatures induces prfA, epithelial cell invasion, and lethality towards Caenorhabditis elegans. BMC Genomics. 2013 Apr; 14: 285. DOI: 10.1186/1471-2164-14-285
40. Ryser ET, Marth EH. Listeria, listeriosis, and food safety. 3rd ed. Florida: CRC Press. 2007.
41. Roszak DB, Grimes DJ, Colwell RR. Viable but nonrecoverable stage of Salmonella enteritidis in aquatic systems. Can J Microbiol. 1984 Mar; 30(3): 334-38. DOI: 10.1139/m84-049
42. Wai SN, Mizunoe Y, Takade A, Yoshida S. A comparison of solid and liquid media for resuscitation of starvation- and low-temperature-induced nonculturable cells of Aeromonas hydrophila. Arch Microbiol. 2000 Apr; 173(4): 307-10. DOI: 10.1007/s002030000142
43. Cappelier JM, Besnard V, Roche SM, Velge P, Federighi M. Avirulent viable but non culturable cells of Listeria monocytogenes need the presence of an embryo to be recovered in egg yolk and regain virulence after recovery. Vet Res. 2007 Jul-Aug; 38(4): 573-83. DOI: 10.1051/vetres:2007017
44. Bunic S, Avery SM, Rogers AR. Listeriolysin O production and pathogenicity of non-growing Listeria monocytogenes stored at refrigeration temperature. Int J Food Microbiol. 1996 Aug; 31(1-3): 133-47. https://doi.org/10.1016/0168-1605(96)00973-7
45. Ferreira A, O’Byrne CP, Boor KJ. Role of ςB in Heat, Ethanol, Acid, and Oxidative Stress Resistance and during Carbon Starvation in Listeria monocytogenes. Appl Environ Microbiol. 2001 Oct; 67(10): 4454-57. DOI: 10.1128/AEM.67.10.4454-4457.2001
46. Sue D, Fink D, Wiedmann M, Boor KJ. sigmaB-dependent gene induction and expression in Listeria monocytogenes during osmotic and acid stress conditions simulating the intestinal environment. Microbiology. 2004 Nov; 150(Pt 11): 3843-55. DOI: 10.1099/mic.0.27257-0
47. Ferreira A, Sue D, O’Byrne CP, Boor KJ. Role of Listeria monocytogenes sB in survival of lethal acidic conditions and in the acquired acid tolerance response. Appl Environ Microbiol. 2003 May; 69(5): 2692-98. DOI: 10.1128/aem.69.5.2692-2698.2003
48. Sue D, Boor KJ, Wiedmann M. Sigma(B)-dependent expression patterns of compatible solute transporter genes opuCA and lmo1421 and the conjugated bile salt hydrolase gene bsh in Listeria monocytogenes. Microbiology. 2003 Nov; 149(Pt 11): 3247-56. DOI: 10.1099/mic.0.26526-0
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Kalteh S, Ojagh S M, Tabarraie A, Zolfaghari M. Expression of the hly and inlA genes of Listeria monocytogenesgenes bacteria in viable but non-culturable (VBNC) condition in temperatures of 4 degrees Celsius. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 22 (2) :89-98
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3557-fa.html

کلته صونا، اجاق سید مهدی، تبرائی علیجان، ذوالفقاری مهدی. بیان ژن‌های hly و inlA باکتری Listeria monocytogenes در وضعیت زنده اما غیر قابل کشت (VBNC) در دمای 4 درجه سانتی‌گراد. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (2) :89-98

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3557-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4237