[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 86-92 برگشت به فهرست نسخه ها
مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شیوع ژن‌های متالوبتالاکتامازهای IMP-1 ، VIM-1 و اینتگرون کلاس یک در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا
فاطمه نامور1 ، مرجان شاه ایلی* 2، عباسعلی رضائیان3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ژنتیک مولکولی، گروه زیست شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران
2- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران ، shaheli87@yahoo.com
3- استادیار، گروه میکروبیولوژی، واحد جهرم، دانشگاه آزاد اسلامی، جهرم، ایران
چکیده:   (643 مشاهده)

زمینه و هدف: روند رو به افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام، در باکتری فرصت طلب سودوموناس آئروژینوزا یکی از عوامل مهم مرگ و میر ناشی از عفونت‌های بیمارستانی محسوب می‌شود. این مطالعه به منظور تعیین مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شیوع ژن‌های متالوبتالاکتامازهای IMP-1 ، VIM-1 و اینتگرون کلاس یک در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 200 جدایه مشکوک به جنس سودوموناس از عفونت‌های خون، ادرار، زخم، چشم و خلط در بیمارستان ارسنجان در استان فارس طی فروردین لغایت شهریور سال 1395 انجام شد. پس از تایید جنس باکتری با تست‌های بیوشیمیایی و روش مولکولی S rRNA16و جداسازی گونه سودوموناس آئروژینوزا با استفاده از پرایمر اختصاصی ژن las I ، حساسیت آنتی‌بیوتیکی با روش دیسک دیفیوژن طبق معیار CLSI تعیین گردید. حضور ژن‌هایIMP (Imipenem)، VIM (Verona integron-encoded metallo-β-lactamase) و Int-1 (اینتگرون کلاس 1) توسط روش PCR بررسی گردید.

یافته‌ها: نتایج تست‌های فنوتیپی و ژنوتیپی منجر به جداسازی 107 جدایه سودوموناس آئروژینوزا گردید. جمعیت مورد مطالعه بیشترین مقاومت را با 38/79 درصد به سفپیم و کمترین مقاومت را با 13.08% به توبرامایسین نشان دادند. 10جدایه (9.35%) حامل Int-1، 19 جدایه (17.76%) حامل ژن IMP، 23جدایه (21.5%) حامل ژن VIM، 4 جدایه (3.74%) حامل ژن IMP و Int-1، 11 جدایه (10.28%) حامل ژن VIM و Int-1، 15 جدایه (14.02%) حامل هر دو ژنIMP و VIM، 12 جدایه (11.22%) به‌طور همزمان حامل هر سه ژن بودند. 13 جدایه (12.15%) نیز هیچ یک از ژن‌های را نداشتند.

نتیجه‌گیری: نتایج نشان‌دهنده افزایش مقاومت دارویی چندگانه و وجود همزمان یک یا دو ژن IMP ، VIM و Int-1 در سویه‌های سودوموناس آئروژینوزا است. Int-1 قدرت جابجایی ژن‌های مقاومت‌زا را داشته و باعث ایجاد جمعیت‌های مقاوم می‌شود.

واژه‌های کلیدی: سودوموناس آئروژینوزا، متالوبتالاکتاماز، اینتگرون کلاس 1، ژن IMP، ژن VIM
متن کامل [PDF 343 kb]   (72 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: استان فارس، شهرستان ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارسنجان، تلفن 43523909-071، نمابر 43522483
فهرست منابع
1. Hemmati F, Soroori Zanjani R, Haghi F, Zeighami H. [Determination of Antibiotic Resistance Profile and Frequency of Metallo-Beta- Lactamases in Pseudomonas Aeruginosa Isolates]. J Adv Med Biomed Res. 2014; 22 (93) :77-85. [Article in Persian]
2. Doosti M, Ramazani A, Garshasbi M. Identification and Characterization of Metallo-β-Lactamases Producing Pseudomonas aeruginosa Clinical Isolates in University Hospital from Zanjan Province, Iran. Iranian Biomedical Journal. 2013; 17 (3): 129-33. doi: 10.6091/ibj.1107.2013
3. Hawkey PM. The origins and molecular basis of antibiotic resistance. BMJ. 1998 Sep; 317(7159): 657-60. doi: 10.1136/bmj.317.7159.657
4. Zeighami H, Haghi F, Hajiahmadi F. [Integrons and Their role in Antibiotic Resistance]. J Med Lab Diagn. 2014; 5(22): 61-71. [Article in Persian]
5. Peymani A, Naserpour Farivar T, Rahimi H, Ranjbar M, Najafipour R. [Frequency of Class I Integron among Multidrug Resistant Pseudomonas aeruginosa Isolates from the Selected Hospitals in Qazvin and Tehran, Iran]. Qom Univ Med Sci J. 2014; 8(3): 61-69. [Article in Persian]
6. Deyhim B, Bessikhasteh M. [The pattern of antibiotic resistance and MBL production of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical samples from Dr. Ganjavian hospital in Dezful]. Zistfanavari Microbi, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University. 2012; 4(4): 21-28. [Article in Persian]
7. Kazeminezhad B, Bostanmanesh Rad A, Gharib A, Zahedifard S. blaVIM and blaIMP Genes Detection in Isolates of Carbapenem Resistant P. aeruginosa of Hospitalized Patients in Two Hospitals in Iran. Iran J Pathol. 2017; 12(4): 392-96.
8. Sacha P, Wieczorek P, Hauschild T, Zórawski M, Olszańska D, Tryniszewska E. Metallo-beta-lactamases of Pseudomonas aeruginosa--a novel mechanism resistance to beta-lactam antibiotics. Folia Histochem Cytobiol. 2008; 46(2): 137-42. doi: 10.2478/v10042-008-0020-9
9. Mendiratta DK, Deotale V, Narang P. Metallo-beta-lactamase producing Pseudomonas aeruginosa in a hospital from a rural area. Indian J Med Res. 2005 May; 121(5): 701-3.
10. Peymani A, Naserpour Farivar T, Mohammadi Ghanbarlou M, Najafipour R. Dissemination of Pseudomonas aeruginosa producing bla IMP-1 and bla VIM-1 in Qazvin and Alborz educational hospitals, Iran. Iran J Microbiol. 2015 Dec; 7(6): 302-309.
11. Walsh TR. The emergence and implications of metallo-beta-lactamases in Gram-negative bacteria. Clin Microbiol Infect. 2005 Nov; 11(Suppl 6): 2-9. doi: 10.1111/j.1469-0691.2005.01264.x
12. Ramasamy D, Mishra AK, Lagier JC, Padhmanabhan R, Rossi M, Sentausa E, et al. A polyphasic strategy incorporating genomic data for the taxonomic description of novel bacterial species. Int J Syst Evol Microbiol. 2014 Feb; 64(Pt 2): 384-91. doi: 10.1099/ijs.0.057091-0
13. Janda JM, Abbott SL. 16S rRNA gene sequencing for bacterial identification in the diagnostic laboratory: pluses, perils, and pitfalls. J Clin Microbiol. 2007 Sep; 45(9): 2761-64. doi: 10.1128/JCM.01228-07
14. Shahcheraghi F, Nikbin VS, Feizabadi MM. Identification and genetic characterization ofmetallo-beta-lactamase-producing strains of Pseudomonas aeruginosa in Tehran, Iran. New Microbiologica. 2010 Jul; 33(3): 243-8.
15. Patel JB, Patel R, Weinstein MP. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Third informational Supplement. M100-S23. Clinical and Laboratory Standards Institute. 2013 Jan; vol 33. No 1.
16. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect. 2012 Mar; 18(3): 268-81. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x
17. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. Clin Microbiol Infect. 2012 Mar; 18(3): 268-81. doi: 10.1111/j.1469-0691.2011.03570.x
18. Kohanteb J, Dayaghi M, Motazedian M, Ghayumi MA. Comparison of biotyping and antibiotyping of Pseudomonas aeruginosa isolated from patients with burn wound infection and nosocomial pneumonia in Shiraz, Iran. Pak J Biol Sci. 2007 Jun; 10(11): 1817-22.
19. Nikokar I, Tishayar A, Flakiyan Z, Alijani K, Rehana-Banisaeed S, Hossinpour M, et al. Antibiotic resistance and frequency of class 1 integrons among Pseudomonas aeruginosa, isolated from burn patients in Guilan, Iran. Iran J Microbiol. 2013 Mar; 5(1): 36-41.
20. Fazeli H, Havaei S, Solgi H, Shokri D, Motallebirad T. Pattern of Antibiotic Resistance in PesudomonasAeruginosa Isolated from Intensive Care Unit, Isfahan, Iran. J Isfahan Med Sch. 2013 Jun; 31(232): 433-38.
21. Martínez T, Vazquez GJ, Aquino EE, Goering RV, Robledo IE. Two novel class I ntegrin arrays containing IMP-18 metallo-β-lactamase gene in Pseudomonas aeruginosa clinical isolates from Puerto Rico. Antimicrob Agents Chemother. 2012; 56(4): 2119-21. doi: 10.1128/AAC.05758-11
22. Toval F, Guzmán-Marte A, Madriz V, Somogyi T, Rodríguez C, García F. Predominance of carbapenem-resistant Pseudomonas aeruginosa isolates carrying blaIMP and blaVIM metallo-β-lactamases in a major hospital in Costa Rica. J Med Microbiol. 2015 Jan; 64(Pt 1): 37-43. doi: 10.1099/jmm.0.081802-0
23. Aghamiri S, Amirmozafari N, Fallah Mehrabadi J, Fouladtan B, Samadi Kafil H. Antibiotic Resistance Pattern and Evaluation of Metallo-Beta Lactamase Genes Including bla- IMP and bla- VIM Types in Pseudomonas aeruginosa Isolated from Patients in Tehran Hospitals. ISRN Microbiol. 2014 Apr; 2014: 941507. doi: 10.1155/2014/941507
24. Keramati N, Zeighami H, Haghi F. [Frequency of Class I and II Integrons in Metalobetalactamase Producing Clinical Isolates of Pseudomonas Aeruginosa]. J Adv Med Biomed Res. 2014; 22(94): 111-19. [Article in Persian]
25. Ohara M, Kouda S, Onodera M, Fujiue Y, Sasaki M, Kohara T, et al. Molecular characterization of imipenem-resistant Pseudomonas aeruginosa in Hiroshima, Japan. Microbiol Immunol. 2007; 51(3): 271-77.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Namvar F, Shaheli M, Rezaeian A. Antimicrobial resistance and prevalence of Metallo-β-lactamase genes IMP-1, VIM-1 and class 1 integron in clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 21 (4) :86-92
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3482-fa.html

نامور فاطمه، شاه ایلی مرجان، رضائیان عباسعلی. مقاومت آنتی‌بیوتیکی و شیوع ژن‌های متالوبتالاکتامازهای IMP-1 ، VIM-1 و اینتگرون کلاس یک در ایزوله‌های بالینی سودوموناس آئروژینوزا. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (4) :86-92

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3482-fa.htmlدوره 21، شماره 4 - ( زمستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4072