[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) ::
جلد 20 شماره 3 صفحات 56-63 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد
سیدعلی اصغر حسینی1 ، امیرحسین حقیقی* 2، سیدعلیرضا حسینی کاخک3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
2- دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران ، ah.haghighi292@yahoo.com
3- دانشیار گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران
چکیده:   (1642 مشاهده)

زمینه و هدف : مصرف مواد مخدر و اعتیاد به آنها می‌تواند بر عملکرد ریوی و جسمانی افراد اثرات منفی داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد مرکز بازپروری شهر سبزوار انجام شد.

روش بررسی : این مطالعه شبه‌تجربی روی 30 مرد معتاد با میانگین سنی 37.56±7.1 سال تحت مراقبت و مداوا در مرکز بازپروری شهر سبزوار در پاییز 1394 انجام شد. آزمودنی‌ها به صورت غیرتصادفی در گروه‌های 10 نفری کنترل و مداخله اول و مداخله دوم قرار گرفتند. گروه کنترل در هیچ برنامه تمرینی شرکت نداشت. دو گروه مداخله در یک برنامه تمرینات هوازی و مقاومتی برای مدت شش هفته (چهار بار در هفته) شرکت کردند. تمرینات گروه‌های مداخله اول و مداخله دوم به ترتیب با شدت 50-65% و 65-80% یک تکرار بیشینه یا حداکثر ضربان قلب انجام شد. قبل و بعد از دوره تمرینی، آزمون‌های اسپیرومتری، توان هوازی بیشینه، قدرت و استقامت عضلات بالاتنه و قدرت ویژه عضلات تنفسی از همه آزمودنی‌ها گرفته شد.

یافته‌ها : در دو گروه مداخله بهبود شاخص اوج جریان بازدمی در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد (p<0.05). همچنین این متغیر در گروه مداخله دوم در مقایسه با گروه مداخله اول افزایش آماری معنی‌داری داشت (p<0.05). شاخص‌های قدرت ویژه عضلات تنفسی، توان هوازی بیشینه و حداکثر تهویه ارادی بین سه گروه مورد مطالعه تفاوت آماری معنی‌داری نشان ندادند. استقامت و قدرت عضلات بالاتنه، حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول و ظرفیت حیاتی با فشار، فقط در گروه مداخله دوم در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری یافت (p<0.05). شاخص نسبت حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول به ظرفیت حیاتی با فشار، بین دو گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری نشان داد (p<0.05) و این متغیر بین دو گروه مداخله تفاوت آماری معنی‌داری نداشت.

نتیجه‌گیری : اجرای تمرینات هوازی و مقاومتی با شدت بیشتر سبب بهبود شاخص‌های ظرفیت حیاتی با فشار، حجم بازدمی با فشار در ثانیه اول، قدرت و استقامت عضلانی بالاتنه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: تمرین ترکیبی، عملکرد ریوی، عملکرد جسمانی، مردان معتاد
متن کامل [PDF 309 kb] [English Abstract]   (242 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی ورزشی
* نشانی نویسنده مسئول: سبزوار، توحید شهر، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده علوم ورزشی، کد پستی 9617836778، تلفن 44012765-051، نمابر 44012753 ، ah.haghighi292@yahoo.com
فهرست منابع
1. Volkow ND, Koob GF, McLellan AT. Neurobiologic advances from the brain disease model of addiction. N Engl J Med. 2016 Jan; 374(4): 363-71. doi:10.1056/NEJMra1511480
2. Waziry R, Jawad M, Ballout RA, Al Akel M, Akl EA. The effects of waterpipe tobacco smoking on health outcomes: an updated systematic review and meta-analysis. Int J Epidemiol. 2017 Feb; 46(1): 32-43. doi:10.1093/ije/dyw021
3. Kutlu MG, Gould TJ. Effects of drugs of abuse on hippocampal plasticity and hippocampus-dependent learning and memory: contributions to development and maintenance of addiction. Learn Mem. 2016; 23(10): 515-33. doi:10.1101/lm.042192.116
4. Martinasek MP, McGrogan JB, Maysonet A. A systematic review of the respiratory effects of inhalational marijuana. Respir Care. 2016 Nov; 61(11): 1543-51. doi:10.4187/respcare.04846
5. Tashkin DP. Effects of marijuana smoking on the lung. Ann Am Thorac Soc. 2013 Jun; 10(3): 239-47. doi:10.1513/AnnalsATS.201212-127FR
6. Zhou Y, Zhao M, Zhou C, Li R. Sex differences in drug addiction and response to exercise intervention: From human to animal studies. Front Neuroendocrinol. 2016 Jan; 40: 24-41. doi:10.1016/j.yfrne.2015.07.001
7. Lynch WJ, Peterson AB, Sanchez V, Abel J, Smith MA. Exercise as a novel treatment for drug addiction: a neurobiological and stage-dependent hypothesis. Neurosci Biobehav Rev. 2013 Sep; 37(8): 1622-44. doi:10.1016/j.neubiorev.2013.06.011
8. Sheel AW. Respiratory muscle training in healthy individuals: physiological rationale and implications for exercise performance. Sports Med. 2002; 32(9): 567-81.
9. Bilgin U, Çetin E, Pulur A. Relation between fat distribution and pulmonary function in triathletes. Science, Movement and Health. 2010; 2 suppl: 429-32.
10. Shaw I, Shaw BS, Brown GA. Concurrent training and pulmonary function in smokers. Int J Sports Med. 2011 Oct; 32(10): 776-80. doi:10.1055/s-0031-1277214
11. Khosravi M, Tayebi S M, Ghorban-Nezhad N. Effects of eight weeks circuit resistance training on pulmonary function of inactive women. Ann Appl Sport Sci. 2013; 1(2): 11-18.
12. Creer AR, Ricard MD, Conlee RK, Hoyt GL, Parcell AC. Neural, metabolic, and performance adaptations to four weeks of high intensity sprint-interval training in trained cyclists. Int J Sports Med. 2004 Feb; 25(2): 92-8. doi:10.1055/s-2004-819945
13. Moazami M, Abbasian S, Attaezadeh R, Fathei M. [The effect of sub-maximal training on pulmonary function in addicts]. Nafas Journal. 2015; 2(1): 17-27. [Article in Persian]
14. Kim AR, Shin WS. Effects of high-intensity intermittent training and moderate-intensity training on cardiopulmonary capacity in Canoe and Kayak Paddlers during 8 weeks. J Korean Soc Phys Med. 2014; 9(3): 307-14. http://dx.doi.org/10.13066/kspm.2014.9.3.307
15. Osho O, Akinbo S, Osinubi A, Olawale O. Effect of progressive aerobic and resistance exercises on the pulmonary functions of individuals with type 2 diabetes in Nigeria. Int J Endocrinol Metab. 2012; 10(1): 411-17. doi:10.5812/ijem.3333
16. Mayhew JL, Johnson BD, Lamonte MJ, Lauber D, Kemmler W. Accuracy of prediction equations for determining one repetition maximum bench press in women before and after resistance training. J Strength Cond Res. 2008 Sep; 22(5): 1570-77. doi:10.1519/JSC.0b013e31817b02ad
17. Mayhew JL, Prinster JL, Ware JS, Zimmer DL, Arabas JR, Bemben MG. Muscular endurance repetitions to predict bench press strength in men of different training levels. J Sports Med Phys Fitness. 1995 Jun; 35(2): 108-13.
18. Turner LA, Mickleborough TD, McConnell AK, Stager JM, Tecklenburg-Lund S, Lindley MR. Effect of inspiratory muscle training on exercise tolerance in asthmatic individuals. Med Sci Sports Exerc. 2011 Nov; 43(11): 2031-38. doi:10.1249/MSS.0b013e31821f4090
19. Matsuzaka A, Takahashi Y, Yamazoe M, Kumakura N, Ikeda A, Wilk B, et al. Validity of the multistage 20-m shuttle-run test for japanese children, adolescents, and adults. Pediatric Exercise Science. 2004; 16(2): 113-25. https://doi.org/10.1123/pes.16.2.113
20. Hemmati Farsani Z. [The effect of 6 weeks of aerobic exercise on middle-aged men smoking and non-smoking lung indexes in Bushehr]. Thesis. Ahvaz: Faculty of Sport Science. Shahid Chamran University of Ahvaz. 2010. [Persian]
21. Enayat Jazi M. [Effect of 8 weeks of endurance training on lung volume and capacity-smokers]. Thesis. Semnan: Faculty of Sport Science. Shahid Semnan University. 2014. [Persian]
22. Fesharaki M, Ommolbanin Paknejad MJ, Kordi R. [The effects of aerobic and strength exercises on pulmonary function tests and quality of life in asthmatic patients]. Tehran Univ Med J. 2010; 68(6): 348-54. [Article in Persian]
23. Jolley CJ, Bell J, Rafferty GF, Moxham J, Strang J. Understanding Heroin overdose: A study of the acute respiratory depressant effects of injected pharmaceutical Heroin. PLoS One. 2015; 10(10): e0140995. doi:10.1371/journal.pone.0140995
24. Pignataro RM, Ohtake PJ, Swisher A, Dino G. The role of physical therapists in smoking cessation: opportunities for improving treatment outcomes. Phys Ther. 2012 May; 92(5): 757-66. doi:10.2522/ptj.20110304
25. Yamanaka T, Sadikot RT. Opioid effect on lungs. Respirology. 2013 Feb; 18(2): 255-62. doi:10.1111/j.1440-1843.2012.02307.x
26. Javadi H, Ahmadi A. [Relation between opium smoking and pulmonary function]. J Qazvin Univ Med Sci. 2004; 7(5): 42-45. [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hosseini S A A, Haghighi A H, Hosseini Kakhk S A. Effect of combined training with different intensities on pulmonary and physical function in addicted men. J Gorgan Univ Med Sci. 2018; 20 (3) :56-63
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3455-fa.html

حسینی سیدعلی اصغر، حقیقی امیرحسین، حسینی کاخک سیدعلیرضا. اثر یک دوره تمرین ترکیبی با شدت‌های مختلف بر عملکرد ریوی و جسمانی مردان معتاد . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1397; 20 (3) :56-63

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3455-fa.htmlدوره 20، شماره 3 - ( پاییز 1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 3877