[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 21 شماره 3 صفحات 49-56 برگشت به فهرست نسخه ها
سمیت نانو ذرات اکسید مس بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر
سجاد رجبی1 ، علی نوری* 2، فاطمه شهبازی3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، دانشگاه پیام نور تهران شرق، تهران، ایران
2- استادیار، گروه زیست شناسی، واحد فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران ، ali.noori55@gmail.com
3- استادیار، گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
چکیده:   (784 مشاهده)

زمینه و هدف: نانوذرات اکسید مس با داشتن خواص منحصر به فرد، دارای کاربردهای بیولوژیک متعدد هستند. به طوری که احتمال ایجاد سمیت توسط آنها وجود دارد. این مطالعه به منظور تعیین سمیت نانوذرات اکسید مس بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی، 40 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار به 4 گروه شامل گروه کنترل و گروه‌های دریافت کننده غلظت‌های 10 ، 20 و 30 میلی‌گرم بر کیلوگرم نانوذرات اکسید مس در 5 مرتبه به‌صورت درون صفاقی، تقسیم شدند. خونگیری در دو مرحله (یک و 15 روز بعد از آخرین تزریق) انجام گردید و میزان هورمون‌های تستوسترون، FSH و LH با روش الایزا اندازه‌گیری شدند. پس از بیهوشی و تشریح موش‌ها در هر گروه، مقاطع بافتی بیضه تهیه و به روش هماتوکسیلین-ائوزین رنگ‌آمیزی شدند. وضعیت مورفولوژیک روند اسپرماتوژنز و شمارش انواع سلول‌ها (اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید) توسط میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند.

یافته‌ها: در مرحله اول خونگیری افزایش آماری معنی‌دار مقادیر LH و FSH به ترتیب در غلظت 10 و 30 میلی‌گرم برکیلوگرم مشاهده شد (P<0.05) و میزان تستوسترون و FSH در غلظت 10میلی‌گرم برکیلوگرم نسبت به گروه کنترل به‌طور معنی‌دار کاهش یافت (P<0.05). در مرحله دوم خونگیری، افزایش آماری معنی‌دار مقادیر تستوسترون و LH در همه گروه‌های تیمار و در غلظت‌های 10 و 30 میلی‌گرم برکیلوگرم مشاهده گردید (P<0.05). همچنین مقدار FSH در غلظت 10میلی‌گرم بر کیلوگرم کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). بررسی مقاطع بافتی بیضه کاهش آماری معنی‌دار (P<0.05) تراکم و تعداد انواع سلول‌ها (اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و اسپرماتید) و ناهنجاری در روند اسپرماتوژنز را به‌صورت وابسته به دوز نشان داد. به‌طوری که بیشترین اختلالات در غلظت 30 میلی‌گرم برکیلوگرم مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: احتمالاً نانوذرات اکسید مس سبب ایجاد اختلال در ترشح گنادوتروپین‌ها و هورمون تستوسترون شده و در نهایت منجر به ایجاد اختلال در روند اسپرماتوژنوزیز می‌شود.

واژه‌های کلیدی: نانو ذرات اکسید مس، گنادوتروپین ها، تستوسترون، اسپرماتوژنز
متن کامل [PDF 391 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نانوبیوتکنولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: اصفهان، فلاورجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان، تلفن 37420135-031، نمابر 37430145
فهرست منابع
1. Rubilar O, Rai M, Tortella G, Diez MC, Seabra AB, Durán N. Biogenic nanoparticles: copper, copper oxides, copper sulphides, complex copper nanostructures and their applications. Biotechnol Lett. 2013 Sep; 35(9): 1365-75. doi: 10.1007/s10529-013-1239-x
2. Azam A, Ahmed AS, Oves M, Khan MS, Memic A. Size-dependent antimicrobial properties of CuO nanoparticles against Gram-positive and -negative bacterial strains. Int J Nanomedicine. 2012; 7: 3527-35. doi: 10.2147/IJN.S29020
3. Sankar R, Maheswari R, Karthik S, Shivashangari KS, Ravikumar V. Anticancer activity of Ficus religiosa engineered copper oxide nanoparticles. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2014 Nov; 44: 234-39. doi: 10.1016/j.msec.2014.08.030
4. Seyedalipour B, Barimani N, Dehpour Jooybari A, Hosseini S M, Oshrieh M. Histopathological Evaluation of Kidney and Heart Tissues after Exposure to Copper Oxide Nanoparticles in Mus musculus. JBUMS. 2015; 17(7): 44-50. doi: 10.22088/jbums.17.7.44
5. Gomes T, Pereira CG, Cardoso C1, Pinheiro JP, Cancio I, Bebianno MJ. Accumulation and toxicity of copper oxide nanoparticles in the digestive gland of Mytilus galloprovincialis. Aquat Toxicol. 2012 Aug; 118-119: 72-79. doi: 10.1016/j.aquatox.2012.03.017
6. Jing X, Park JH, Peters TM, Thorne PS. Toxicity of copper oxide nanoparticles in lung epithelial cells exposed at the air-liquid interface compared with in vivo assessment. Toxicol In Vitro. 2015 Apr; 29(3): 502-11. doi: 10.1016/j.tiv.2014.12.023
7. Ahamed M, Akhtar MJ, Alhadlaq HA, Alrokayan SA. Assessment of the lung toxicity of copper oxide nanoparticles: current status. Nanomedicine (Lond). 2015; 10(15): 2365-77. doi: 10.2217/nnm.15.72
8. Lan Z, Yang WX. Nanoparticles and spermatogenesis: how do nanoparticles affect spermatogenesis and penetrate the blood-testis barrier. Nanomedicine (Lond). 2012 Apr; 7(4): 579-96. doi: 10.2217/nnm.12.20
9. Carlson C, Hussain SM, Schrand AM, Braydich-Stolle LK, Hess KL, Jones RL, et al. Unique cellular interaction of silver nanoparticles: size-dependent generation of reactive oxygen species. J Phys Chem B. 2008 Oct; 112(43): 13608-19. doi: 10.1021/jp712087m
10. Kalirawana TC, sharma P, Joshi SC. Reproductive Toxicity of Copper Nanoparticles in Male Albino Rats. Int J Pharma Res Health Sci. 2018; 6(1): 2258-63. doi: 10.21276/ijprhs.2018.01.29
11. Al Bairuty GA, Taha MN. Effects of copper nanoparticles on reproductive organs of male albino rats. International Journal for Sciences and Technology. 2016; 11(3): 17-24. doi: 10.12816/0034940
12. Thakur M, Gupta H, Singh D, Mohanty IR, Maheswari U, Vanage G, Joshi DS. Histopathological and ultra-structural effects of nanoparticles on rat testis following 90 days (Chronic study) of repeated oral administration. J Nanobiotechnology. 2014; 12: 42. doi: 10.1186/s12951-014-0042-8
13. Ostaszewska T, Chojnacki M, Kamaszewski M, Sawosz-Chwalibóg E. Histopathological effects of silver and copper nanoparticles on the epidermis, gills, and liver of Siberian sturgeon. Environ Sci Pollut Res Int. 2016 Jan; 23(2): 1621-33. doi: 10.1007/s11356-015-5391-9
14. Morgan AM, Abd El-Hamid MI, Noshy PA. Reproductive toxicity investigation of titanium dioxide nanoparticles in male albino rats. World Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. 2015; 4(10): 34-49.
15. Zimmermann M. Ethical guidelines for investigations of experimental pain in conscious animals. Pain. 1983 Jun; 16(2): 109-10.
16. Doudi M, Setorki M. Acute effect of nano-copper on liver tissue and function in rat. Nanomedicine Journal. 2014; 1(5): 331-38. doi: 10.7508/NMJ.2015.05.007
17. Ema M, Okuda H, Gamo M, Honda K. A review of reproductive and developmental toxicity of silver nanoparticles in laboratory animals. Reprod Toxicol. 2017 Jan; 67: 149-64. doi: 10.1016/j.reprotox.2017.01.005
18. Seyedalipour B, Barimani N, Hoseini SM. [Embryonic malformations following exposure to copper oxide nanoparticles in Mus musculus]. J Shahrekord Univ Med Sci. 2015; 17(5): 23-32. [Article in Persian]
19. Seyedalipour B, Barimani N, Badoei-Dalfard A. [Evaluating of serum biochemical biomarker and liver histopathological changes in NMRI mice following exposure to copper oxide nanoparticle]. Razi j Med Sci . 2016; 23(5): 75-82. [Article in Persian]
20. Chattopadhyay A, Sarkar M, Biswas NM. Testosterone supplemented protection on inhibition of testicular function induced by copper chloride. DHR International Journal of Biomedical and Life Sciences (DHR-IJBLS). 2013; 4(1): 212-23.
21. Roychoudhury S, Nath S, Massanyi P, Stawarz R, Kacaniova M, Kolesarova A. Copper-induced changes in reproductive functions: in vivo and in vitro effects. Physiol Res. 2016; 65(1): 11-22.
22. Kochman K, Blitek A, Kaczmarek M, Gajewska A, Siawrys G, Counis R, et al. Different signaling in pig anterior pituitary cells by GnRH and its complexes with copper and nickel. Neuro Endocrinol Lett. 2005 Aug; 26(4): 377-82.
23. Chattopadhyay A, Sarkar M, Biswas NM. Effect of copper chloride on adrenocortical activities in adult and immature male rats. Environ Toxicol Pharmacol. 2002 Mar; 11(2): 79-84.
24. Lynn SE, Perfito N, Guardado D, Bentley GE. Food, stress, and circulating testosterone: Cue integration by the testes, not the brain, in male zebra finches (Taeniopygia guttata). Gen Comp Endocrinol. 2015 May; 215: 1-9. doi: 10.1016/j.ygcen.2015.03.010
25. Alarifi S, Ali D, Verma A, Alakhtani S, Ali BA. Cytotoxicity and genotoxicity of copper oxide nanoparticles in human skin keratinocytes cells. Int J Toxicol. 2013 Jul; 32(4): 296-307. doi: 10.1177/1091581813487563
26. Xu J, Li Z, Xu P, Xiao L, Yang Z. Nanosized copper oxide induces apoptosis through oxidative stress in podocytes. Arch Toxicol. 2013 Jun; 87(6): 1067-73. doi: 10.1007/s00204-012-0925-0
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Rajabi S, Noori A, Shahbazi F. Copper oxide nanoparticles toxicity on pituitary gonadal axis and spermatogenesis in male rats. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (3) :49-56
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3438-fa.html

رجبی سجاد، نوری علی، شهبازی فاطمه. سمیت نانو ذرات اکسید مس بر محور هیپوفیز-گناد و اسپرماتوژنز در موش صحرایی نر. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (3) :49-56

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3438-fa.htmlدوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030