[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) ::
جلد 21 شماره 3 صفحات 107-112 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر ضدمیکروبی لباس‌های نانوذرات نقره کارکنان پرستار بر باکتری‌های گرم مثبت
معصومه ملاباقری* 1، امین معظمی2
1- مربی گروه پرستاری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران ، m.molabagheri@gmail.com
2- کارشناس ارشد میکروبیولوژی، گروه پرستاری، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
چکیده:   (993 مشاهده)

زمینه و هدف: عفونت‌های بیمارستانی چالش بزرگ سیستم بهداشتی و درمانی است و به‌عنوان یکی از عوامل مخاطره‌انگیز در بیماران بستری شناخته شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر ضدمیکروبی لباس‌های نانوذرات نقره کارکنان پرستار بر باکتری‌های گرم مثبت انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی – تحلیلی به روش مقطعی روی روپوش 200 پرستار در دو بیمارستان شهرستان سیرجان در استان کرمان انجام شد. ابتدا فعالیت ضدمیکروبی پارچه‌های نانوذرات نقره روی باکتری استافیلوکوک اورئوس با بررسی OD (برابر 0.325) محیط کشت تایید گردید. نمونه‌گیری از روپوش پرستاران در هر بخش در دو حالت قبل و بعد از استفاده از روپوش‌های نانوذرات نقره با استفاده از سواب استریل مرطوب به‌عمل آمد. نمونه‌های حاصله کشت داده شدند و کلنی‌های تشکیل شده بررسی شدند. از تست بیوشیمیایی برای شناسایی باکتری‌های جدا شده استفاده گردید.

یافته‌ها: بیشترین نوع پاتوژن گرم مثبت جدا شده از روپوش‌های معمولی مربوط به استافیلوکوک اپیدرمیس (43درصد) و کمترین نوع پاتوژن جدا شده مربوط به استرپتوکوک (یک درصد) بود. بعد از استفاده از روپوش‌های نانوذرات نقره میزان بار میکروبی لباس‌ها به صفر رسید.

نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد باکتری‌های گرم مثبت روپوش کارکنان پرستار بعد از تماس با نانوذرات نقره از بین می‌روند.

واژه‌های کلیدی: نانوذره نقره، باکتری گرم مثبت، روپوش، ضدمیکروبی، پرستار
متن کامل [PDF 206 kb]   (266 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سیرجان، گروه پرستاری، تلفن 41523320-034
فهرست منابع
1. Larson EL, Quiros D, Lin SX. Dissemination of the CDC's Hand Hygiene Guideline and impact on infection rates. Am J Infect Control. 2007 Dec; 35(10): 666-75. doi: 10.1016/j.ajic.2006.10.006
2. Findik UY, Otkun MT, Erkan T, Sut N. Evaluation of handwashing behaviors and analysis of hand flora of intensive care unit nurses. Asian Nurs Res (Korean Soc Nurs Sci). 2011 Jun; 5(2): 99-107. doi: 10.1016/S1976-1317(11)60018-2
3. Ehiri JE, Arikpo D, Meremikwu M, Critchley JA, Ejemot-Nwadiaro RI. Hand washing promotion for preventing diarrhea. Cochrane Database Syst Rev. 2015; 2015(9): CD004265. doi: 10.1002/14651858.CD004265.pub3
4. García-Martín M, Lardelli-Claret P, Jiménez-Moleón JJ, Bueno-Cavanillas A, Luna-del-Castillo JD, et al. Proportion of hospital deaths potentially attributable to nosocomial infection. Infect Control Hosp Epidemiol. 2001 Nov; 22(11): 708-14. doi: 10.1086/501850
5. Kawagoe JY, Segre CA, Pereira CR, Cardoso MF, Silva CV, Fukushima JT. Risk factors for nosocomial infections in critically ill newborns: a 5-year prospective cohort study. Am J Infect Control. 2001 Apr; 29(2): 109-14. doi: 10.1067/mic.2001.114162
6. Masoumi Asl H, Zahraei SM, Majidpour A, Nateghian A, Afhami Sh, Rahbar M, et al. [A Guide to the State of the Care of Hospital Infectious Diseases]. 1st ed. Tehran: Ministry of Health and Medical Education. 2006. [Persian]
7. Maramba-Lazarte CC, Bunyi MAC, Gallardo EE, Lim JG, Lobo JJ, Aguilar CY. Etiology of neonatal sepsis in five uran hospitals in the Philippines. PIDSP Journal. 2011; 12(2): 75-85.
8. Abdollahi AA, Rahmani H, Khodabakhshi B, Behnampour N. [Assessment of level of knowledge, attitude and practice of employed nurses to nosocomial infection in teaching hospitals of Golestan University of Medical Sciences (2000)]. J Gorgan Univ Med Sci. 2003; 5(1): 80-86. [Article in Persian]
9. Salgado CD, Sepkowitz KA, John JF, Cantey JR, Attaway HH, Freeman KD, et al. Copper surfaces reduce the rate of healthcare-acquired infections in the intensive care unit. Infect Control Hosp Epidemiol. 2013 May; 34(5): 479-86. doi: 10.1086/670207
10. Tenover FC. Mechanisms of antimicrobial resistance in bacteria. Am J Infect Control. 2006 Jun; 34(5 Suppl 1): S3-10. doi: 10.1016/j.ajic.2006.05.219
11. Zhu X, Radovic-Moreno AF, Wu J, Langer R, Shi J. Nanomedicine in the Management of Microbial Infection - Overview and Perspectives. Nano Today. 2014 Aug; 9(4): 478-98. doi: 10.1016/j.nantod.2014.06.003
12. Schrand AM, Rahman MF, Hussain SM, Schlager JJ, Smith DA, Syed AF. Metal-based nanoparticles and their toxicity assessment. Wiley Interdiscip Rev Nanomed Nanobiotechnol. 2010 Sep-Oct; 2(5): 544-68. doi: 10.1002/wnan.103
13. Hoseinzadeh, E, Samarghandi, M, Alikhani M, Asgari G, Roshanaei G. [Effect of Zinc Oxide (ZnO) Nanoparticles on Death Kinetic of Gram-Negative and Positive Bacterium]. J Babol Univ Med Sci. 2012; 14(5): 13-19. [Article in Persian]
14. Gorensek M, Recelj P. Nanosilver functionalized cotton fabric. Textile Research Journal. 2007; 77(3): 138-41. https://doi.org/10.1177/0040517507076329
15. Imani S, Zagari Z, Rezaei-Zarchi S, Zand A M, Dorodiyan M, Bariabarghoyi H, et al. [Antibacterial Effect of CrO and CoFe2O4 Nanoparticles upon Staphylococcus aureus]. J Fasa Univ Med Sci. 2011; 1(3): 175-81. [Article in Persian]
16. Molabagheri M, Moazami A. [Bacterial Contamination Rate of Nurses’ White Coats in Different Wards of Sirjan Hospitals in 2017: A Short Report]. J Rafsanjan Univ Med Sci. 2018; 16(12): 1175-82. [Article in Persian]
17. Valian A, Moravej Salehi E, Namdari M, Ramezanpour F. [Evaluation of the Aerobic Bacterial Contamination of Students Gowns in Restorative and Periodontics Departments of Dental School of Shahid Beheshti University of Medical Sciences in 2013]. J Mashhad Dent Sch. 2015; 39(2): 181-90. [Article in Persian]
18. Turner NA, Sharma-Kuinkel BK, Maskarinec SA, Eichenberger EM, Shah PP, Carugati M, et al. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: an overview of basic and clinical research. Nat Rev Microbiol. 2019 Apr; 17(4): 203-18. doi: 10.1038/s41579-018-0147-4
19. Loh W, Ng VV, Holton J. Bacterial flora on the white coats of medical students. J Hosp Infect. 2000 May; 45(1): 65-68. doi: 10.1053/jhin.1999.0702
20. Wong D, Nye K, Hollis P. Microbial flora on doctors' white coats. BMJ. 1991 Dec; 303(6817): 1602-604. doi: 10.1136/bmj.303.6817.1602
21. Shrivastava S, Bera T, Roy A, Singh G, Ramachandrarao P, Dash D. Characterization of enhanced antibacterial effects of silver nanoparticles. Nanotechnology. 2007; 18(22): 225103. https://doi.org/10.1088/0957-4484/18/22/225103
22. Lee HJ, Jeong SH. Bacteriostasis and Skin Innoxiosness of nanosize silver colloids on Textile Fabrics. Textile Research Journal. 2005; 75: 551-56. https://doi.org/10.1177/0040517505053952
23. Dubas ST, Kumlangdudsana P, Potiyaraj P. Layer-by-layer deposition of antimicrobial silver nanoparticles on textile fibers. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 2006 Oct; 289(1-3): 105-109. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2006.04.012
24. Mohtashami M, Sepehriseresht S, Asli E, Boroumand MA, Ghasemi A. [Synthesis of silver nanoparticles through chemical reduction and biosynthesis methods and evaluation of their antibacterial effects]. Razi j Med Sci. 2013; 19(10): 65-74. [Article in Persian]
25. Saravanan M, Nanda A. Extracellular synthesis of silver bionanoparticles from Aspergillus clavatus and its antimicrobial activity against MRSA and MRSE. Colloids Surf B Biointerfaces. 2010 Jun; 77(2): 214-18. doi: 10.1016/j.colsurfb.2010.01.026
26. Guzman M, Dille J, Godet S. Synthesis and antibacterial activity of silver nanoparticles against gram-positive and gram-negative bacteria. Nanomedicine. 2012 Jan; 8(1): 37-45. doi: 10.1016/j.nano.2011.05.007
27. Morones JR, Elechiguerra JL, Camacho A, Holt K, Kouri JB, Ramírez JT, Yacaman MJ. The bactericidal effect of silver nanoparticles. Nanotechnology. 2005 Oct; 16(10): 2346-53. doi: 10.1088/0957-4484/16/10/059
28. Enshaeieh M, Abdoli A, Montazeri R. [The production and antibacterial effectiveness of silver nanocrystalline dressing]. Journal of Microbial World. 2016; 9(1): 62-70. [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Molabagheri M, Moazami A. Antibacterial effect of silver nanoparticles nursing gowns on geram-positive bacterial. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (3) :107-112
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3411-fa.html

ملاباقری معصومه، معظمی امین. اثر ضدمیکروبی لباس‌های نانوذرات نقره کارکنان پرستار بر باکتری‌های گرم مثبت. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (3) :107-112

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3411-fa.htmlدوره 21، شماره 3 - ( پاییز 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4139