[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) ::
جلد 22 شماره 2 صفحات 58-67 برگشت به فهرست نسخه ها
ارتباط مشخصه‌های کینتیکی تعادل با نشانه‌های رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی
زینت زرندی1 ، امیر حسین براتی2 ، سیدصدرالدین شجاع الدین* 3، وحید نجاتی4
1- دانشجوی دکتری حرکات اصلاحی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
2- دانشیار آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
3- دانشیار، گروه بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ، sa_shojaedin@yahoo.com
4- دانشیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (548 مشاهده)

زمینه و هدف: کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی (Attention Deficit / Hyperactivity Disorders: ADHD) علاوه بر مشکلات رفتاری این عارضه (بیش فعالی، تکانشگری و کم توجهی) از نقص حسی حرکتی رنج می‌برند. مخچه به‌طور ویژه دروندادهای زیادی را از سیستم‌های بینایی، وستیبولار و حسی پیکری دریافت می‌کند و نقش مهمی در تنظیم تعادل دارد. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط مشخصه‌های کینتیکی تعادل با نشانه‌های رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه مورد - شاهدی روی 15 کودک مبتلا به ADHD در محدوده سنی 0.69±9.21 سال و 15 کودک سالم در محدوده سنی 0.75±9.27 سال انجام شد. شاخص‌های کینتیکی تعادل در شرایط حسی مختلف (بینایی، حسی پیکری و وستیبولار) از طریق آزمون SOT (Sensory Organization Test) با کمک دستگاه Neurocom اندازه‌گیری شد. میزان بیش فعالی و کم توجهی کودکان مبتلا به ADHD با استفاده از پرسشنامه کانرز والدین و همچنین با بررسی یک روانشناس به‌دست آمد.

یافته‌ها: براساس آزمون SOT ، نمرات تعادل در گروه ADHD نسبت به گروه سالم به صورت معنی‌داری کمتر از گروه شاهد بود (P<0.05). کودکان مبتلا به ADHD دارای اختلال در تعادل ایستا و تغییرپذیری بالاتر در متغیرهای کینتیکی تعادل در مقایسه با گروه کنترل بودند. بین بیش فعالی و مشارکت حسی در کودکان مبتلا به ADHD ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (P<0.05).

نتیجه‌گیری: کودکان مبتلا به ADHD اختلال در عملکرد تعادل دارند که در نتیجه ضعف در یکپارچگی حسی و یا ضعف در توجه رخ می‌دهد. در تجزیه و تحلیل مجزا سیستم‌های حسی، نشان داده شد که عملکرد ضعیف سیستم وستیبولار و بعضاً حسی پیکری و همچنین وابستگی زیاد به اطلاعات بینایی عامل اصلی اختلال تعادل در کودکان مبتلا به ADHD است.

واژه‌های کلیدی: اختلال کم توجهی - بیش فعالی، کینتیک، کنترل حسی حرکتی
Article ID: Vol22-23
متن کامل [PDF 297 kb]   (52 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی، تلفن و نمابر 88825818-021
فهرست منابع
1. Kliegman RM, Stanton BMD, St. Geme J, Schor NF, Behrman RE. Nelson textbook of Pediatrics. 20th ed. Philadelphia: Elsevier. 2016; pp: 108-11.
2. Sagvolden T, Johansen EB, Aase H, Russell VA. A dynamic developmental theory of attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) predominantly hyperactive/impulsive and combined subtypes. Behav Brain Sci. 2005 Jun; 28(3): 397-419. DOI: 10.1017/S0140525X05000075
3. Carmona S, Hoekzema E, Castellanos FX, García-García D, Lage-Castellanos A, Van Dijk KR, et al. Sensation-to-cognition cortical streams in attention-deficit/hyperactivity disorder. Hum Brain Mapp. 2015 Jul; 36(7): 2544-57. DOI: 10.1002/hbm.22790
4. Shaw P, Eckstrand K, Sharp W, Blumenthal J, Lerch JP, Greenstein D, et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder is characterized by a delay in cortical maturation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Dec; 104(49): 19649-54. DOI: 10.1073/pnas.0707741104
5. Pitcher TM, Piek JP, Hay DA. Fine and gross motor ability in males with ADHD. Dev Med Child Neurol. 2003 Aug; 45(8): 525-35.
6. Shum SB, Pang MY. Children with attention deficit hyperactivity disorder have impaired balance function: involvement of somatosensory, visual, and vestibular systems. J Pediatr. 2009 Aug; 155(2):245-9. DOI: 10.1016/j.jpeds.2009.02.032
7. Mao HY, Kuo LC, Yang AL, Su CT. Balance in children with attention deficit hyperactivity disorder-combined type. Res Dev Disabil. 2014 Jun; 35(6): 1252-58. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.03.020
8. Wang J, Wang Y, Ren Y. [A case-control study on balance function of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) children]. Beijing Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban. 2003 Jun; 35(3): 280-83. [Article in Chinese]
9. Papadopoulos N, McGinley JL, Bradshaw JL, Rinehart NJ. An investigation of gait in children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: a case controlled study. Psychiatry Res. 2014 Aug; 218(3): 319-23. DOI: 10.1016/j.psychres.2014.04.037
10. Aydinli FE, Çak T, Kirazli MÇ, Çinar BÇ, Pektaş A, Çengel EK, et al. Effects of distractors on upright balance performance in school-aged children with attention deficit hyperactivity disorder, preliminary study. Braz J Otorhinolaryngol. 2018 May-Jun; 84(3): 280-89. DOI: 10.1016/j.bjorl.2016.10.007
11. Andersson G, Hagman J, Talianzadeh R, Svedberg A, Larsen HC. Dual-task study of cognitive and postural interference in patients with vestibular disorders. Otol Neurotol. 2003 Mar; 24(2): 289-93.
12. Avni R, Elkan T, Dror AA, Shefer S, Eilam D, Avraham KB, et al. Mice with vestibular deficiency display hyperactivity, disorientation, and signs of anxiety. Behav Brain Res. 2009 Sep; 202(2): 210-17. DOI: 10.1016/j.bbr.2009.03.033
13. Smith PF, Zheng Y, Horii A, Darlington CL. Does vestibular damage cause cognitive dysfunction in humans? J Vestib Res. 2005; 15(1): 1-9.
14. Bioulac S, Lallemand S, Rizzo A, Philip P, Fabrigoule C, Bouvard MP. Impact of time on task on ADHD patient's performances in a virtual classroom. Eur J Paediatr Neurol. 2012 Sep; 16(5): 514-21. DOI: 10.1016/j.ejpn.2012.01.006
15. Lin CY, Yang AL, Su CT. Objective measurement of weekly physical activity and sensory modulation problems in children with attention deficit hyperactivity disorder. Res Dev Disabil. 2013 Oct; 34(10): 3477-86. DOI: 10.1016/j.ridd.2013.07.021
16. Altay MA, Görker I. Assessment of Psychiatric Comorbidity and WISC-R Profiles in Cases Diagnosed with Specific Learning Disorder According to DSM-5 Criteria. Noro Psikiyatr Ars. 2017 Dec; 55(2): 127-34. DOI: 10.5152/npa.2017.18123
17. Hassan DM, Azzam H. Sensory Integration in Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Implications to Postural Control. Contemporary Trends in ADHD Research. 2012. DOI: 10.5772/28394
18. Ruhe A, Fejer R, Walker B. The test-retest reliability of centre of pressure measures in bipedal static task conditions--a systematic review of the literature. Gait Posture. 2010 Oct; 32(4): 436-45. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2010.09.012
19. Buderath P, Gärtner K, Frings M, Christiansen H, Schoch B, Konczak J, et al. Postural and gait performance in children with attention deficit/hyperactivity disorder. Gait Posture. 2009 Feb; 29(2): 249-54. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2008.08.016
20. Bucci MP, Tringali M, Trousson C, Husson I, Baud O, Biran V. Spatial and temporal postural analysis in children born prematurely. Gait Posture. 2017 Sep; 57: 230-35. DOI: 10.1016/j.gaitpost.2017.06.023
21. Amboni M, Barone P, Hausdorff JM. Cognitive contributions to gait and falls: evidence and implications. Mov Disord. 2013 Sep; 28(11): 1520-33. DOI: 10.1002/mds.25674
22. Shorer Z, Becker B, Jacobi-Polishook T, Oddsson L, Melzer I. Postural control among children with and without attention deficit hyperactivity disorder in single and dual conditions. Eur J Pediatr. 2012 Jul; 171(7): 1087-94. DOI: 10.1007/s00431-012-1695-7
23. Posner J, Park C, Wang Z. Connecting the dots: a review of resting connectivity MRI studies in attention-deficit/hyperactivity disorder. Neuropsychol Rev. 2014 Mar; 24(1): 3-15. DOI: 10.1007/s11065-014-9251-z
24. Silva KG, De Freitas TB, Doná F, Ganança FF, Ferraz HB, Torriani-Pasin C, et al. Effects of virtual rehabilitation versus conventional physical therapy on postural control, gait, and cognition of patients with Parkinson's disease: study protocol for a randomized controlled feasibility trial. Pilot Feasibility Stud. 2017 Dec; 3: 68. DOI: 10.1186/s40814-017-0210-3
25. Konicarova J, Bob P, Raboch J. Balance deficits and ADHD symptoms in medication-naïve school-aged boys. Neuropsychiatr Dis Treat. 2014 Jan; 10: 85-88. DOI: 10.2147/NDT.S56017
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Zarandi Z, Barati A H, Shojaedin S S, Nejati V. Correlation between kinetic parameters of balance performance and behavioral symptoms in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. J Gorgan Univ Med Sci. 2020; 22 (2) :58-67
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3405-fa.html

زرندی زینت، براتی امیر حسین، شجاع الدین سیدصدرالدین، نجاتی وحید. ارتباط مشخصه‌های کینتیکی تعادل با نشانه‌های رفتاری در کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی - بیش فعالی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1399; 22 (2) :58-67

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3405-fa.htmlدوره 22، شماره 2 - ( تابستان 1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4237