[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 106-112 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر خارش مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز
زینب شکی1 ، محمدرضا حیدری* 2، محسن ناصری3 ، انوشیروان کاظم نژاد4 ، محمد کمالی نژاد5 ، حمیدرضا رستمانی6، فاطمه علیجانیها7
1- کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
2- دکتری پرستاری، استادیار گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران ، mheidari@shahed.ac.ir
3- دکتری فارماکولوژی، دانشیار، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
4- دکتری آمار حیاتی، استاد، گروه آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
5- کارشناس ارشد گیاهان دارویی، پژوهشگر، دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
6- دانشجوی دکتری تخصصی طب سنتی ایرانی، دانشکده طب ایرانی و مکمل، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
7- دکتری داروسازی سنتی، استادیار، مرکز تحقیقات کارآزمایی بالینی طب سنتی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران
چکیده:   (1005 مشاهده)

زمینه و هدف: خارش مزمن موجب کاهش کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز می‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین اثر خارش مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی مقطعی 111 بیمار با میانگین سنی 12.7±58.36 سال به‌طور تصادفی در مراکز همودیالیز استان گلستان از اردیبهشت لغایت دی ماه سال 1396 ارزیابی شدند. اطلاعات دموگرافیک، کیفیت زندگی (پرسشنامه Itchy QOL)، خشکی پوست، شدت خارش (پرسشنامه Balaskas سال 1998) و تست‌های آزمایشگاهی (کلسـیم، فسفر، آلکالین فسفاتاز، هورمون پـاراتورمون، نیتـروژن اوره خـون، کراتینین، هموگلوبین و هماتوکریت) تحلیل شدند.

یافته‌ها: میانگین نمره شدت خارش 7.46±29.27 و کیفیت زندگی کلی 10.04±50.41 تعیین شد. بین شدت خارش و نمره کل کیفیت زندگی بیماران همبستگی معنی‌دار یافت شد (P<0.05). همبستگی شدت خارش با علایم، عملکرد و احساسات معنی‌دار بود (P<0.05). همچنین، بین شدت خارش با میزان خشکی پوست و میزان کلسیم سرم خون همبستگی معنی‌دار و مثبت وجود داشت (P<0.05). بین متغیرهای خشکی پوست و کلسیم خون با افزایش خارش رابطه آماری معنی‌داری وجود داشت (P<0.05).

نتیجه‌گیری: خارش باعث کاهش کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: همودیالیز، خارش، خشکی پوست، کیفیت زندگی
متن کامل [PDF 224 kb]   (265 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: نظام سلامت
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، روبروی مرقد مطهر امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، دانشکده پرستاری و مامایی، تلفن و نمابر 51212146-021
فهرست منابع
1. Webster AC, Nagler EV, Morton RL, Masson P. Chronic Kidney Disease. Lancet. 2017 Mar; 389(10075): 1238-52. doi: 10.1016/S0140-6736(16)32064-5
2. Rafiee Vardanjani L, Parvin N, Mahmoodi Shan GR, Molaie E, Shariati A, Hasheminia MA. [Adherence to hemodialysis treatment and some related factors in hemodialysis patients admitted in Shahrekord Hajar hospital]. J Clin Nurs Midwife. 2014; 2(4): 17-25. [Article in Persian]
3. Khazaei Z, Rajabfardi Z, Hatami H, Khodakarim S, Khazaei S, Zobdeh Z. [Factors associated with end stage renal disease among hemodialysis patients in Tuyserkan city in 2013]. Pajouhan Scientific Journal. 2014; 13(1): 33-41. [Article in Persian]
4. Pisoni RL, Wikström B, Elder SJ, Akizawa T, Asano Y, Keen ML, et al. Pruritus in haemodialysis patients: International results from the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). Nephrol Dial Transplant. 2006 Dec; 21(12): 3495-505. doi: 10.1093/ndt/gfl461
5. Scherer JS, Combs SA, Brennan F. Sleep disorders, restless legs syndrome, and uremic pruritus: diagnosis and treatment of common symptoms in dialysis patients. Am J Kidney Dis. 2017 Jan; 69(1): 117-28. doi: 10.1053/j.ajkd.2016.07.031
6. McEwen MW, Fite EM, Yosipovitch G, Patel T. Drugs on the Horizon for Chronic Pruritus. Dermatol Clin. 2018 Jul; 36(3): 335-44. doi: 10.1016/j.det.2018.02.016
7. Murtagh FE, Addington-Hall J, Edmonds P, Donohoe P, Carey I, Jenkins K, et al. Symptoms in the month before death for stage 5 chronic kidney disease patients managed without dialysis. J Pain Symptom Manage. 2010 Sep; 40(3): 342-52. doi: 10.1016/j.jpainsymman.2010.01.021
8. Gobo-Oliveira M, Pigari VG, Ogata MS, Miot HA, Ponce D, Abbade LP. Gabapentin versus dexchlorpheniramine as treatment for uremic pruritus: a randomised controlled trial. Eur J Dermatol. 2018 Aug; 28(4): 488-95. doi: 10.1684/ejd.2018.3356
9. Kimmel M, Alscher DM, Dunst R, Braun N, Machleidt C, Kiefer T, et al. The role of micro-inflammation in the pathogenesis of uraemic pruritus in haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 2006 Mar; 21(3): 749-55. doi: 10.1093/ndt/gfi204
10. Narita I, Iguchi S, Omori K, Gejyo F. Uremic pruritus in chronic hemodialysis patients. J Nephrol. 2008 Mar-Apr; 21(2): 161-65.
11. Ibrahim MK, Elshahid AR, El Baz TZ, Elazab RM, Elhoseiny SA, Elsaie ML. Impact of Uraemic Pruritus on quality of life among end stage renal disease patients on dialysis. J Clin Diagn Res. 2016 Mar; 10(3): WC01-WC05. doi: 10.7860/JCDR/2016/16273.7488
12. Shahgholian N, Dehghan M, Mortazev M, Gholami F, Valiani M. [Effect of massage with aromatic oils on pruritus relief in hemodialysis patients]. Complement Med J. 2013; 2(4): 291-302. [Article in Persian]
13. Shahgholian N, Dehghan M, Mortazavi M, Gholami F, Valiani M. Effect of aromatherapy on pruritus relief in hemodialysis patients. Iran J Nurs Midwifery Res. 2010; 15(4): 240-44.
14. Kiliç Akça N, Taşçi S, Karataş N. Effect of acupressure on patients in Turkey receiving hemodialysis treatment for uremic pruritus. Altern Ther Health Med. 2013 Sep-Oct; 19(5): 8-12.
15. Malekmakan L, Tadayon T, Pakfetrat M, Mansourian A, Zareei N. Treatments of uremic pruritus: A systematic review. Dermatol Ther. 2018 Sep; 31(5): e12683. doi: 10.1111/dth.12683
16. Berger TG, Steinhoff M. Pruritus and renal failure. Semin Cutan Med Surg. 2011 Jun; 30(2): 99-100. doi: 10.1016/j.sder.2011.04.005
17. Ebrahimi H, Sadeghi M, Khatibi MR. The relationship between quality of life with dialysis efficacy and laboratory parameters in Shahroud’ hemodialysis patients. Crit Care Nurs. 2015; 8(2): 109-16.
18. Hu X, Sang Y, Yang M, Chen X, Tang W. Prevalence of chronic kidney disease-associated pruritus among adult dialysis patients: A meta-analysis of cross-sectional studies. Medicine (Baltimore). 2018 May; 97(21): e10633. doi: 10.1097/MD.0000000000010633
19. Suseł J, Batycka-Baran A, Reich A, Szepietowski JC. Uraemic pruritus markedly affects the quality of life and depressive symptoms in haemodialysis patients with end-stage renal disease. Acta Derm Venereol. 2014 May; 94(3): 276-81. doi: 10.2340/00015555-1749
20. Pereira MP, Ständer S. Assessment of severity and burden of pruritus. Allergol Int. 2017 Jan; 66(1): 3-7. doi: 10.1016/j.alit.2016.08.009
21. Lavery MJ, Stull C, Nattkemper LA, Sanders KM, Lee H, Sahu S, et al. Nocturnal Pruritus: Prevalence, Characteristics, and Impact on ItchyQoL in a Chronic Itch Population. Acta Derm Venereol. 2017 Apr; 97(4): 513-15. doi: 10.2340/00015555-2560
22. Desai NS, Poindexter GB, Monthrope YM, Bendeck SE, Swerlick RA, Chen SC. A pilot quality-of-life instrument for pruritus. J Am Acad Dermatol. 2008 Aug; 59(2): 234-44. doi: 10.1016/j.jaad.2008.04.006
23. Tari N, Mahmoodi H, Hosseini SH, Balighi K, Daneshpazhooh M. [Structural reliability and validity of Persian translation of quality of life in patients with pruritus (ItchyQoL)" questionnaire]. Dermatol Cosmet. 2012; 3(2): 92-99. [Article in Persian]
24. Balaskas EV, Bamihas GI, Karamouzis M, Voyiatzis G, Tourkantonis A. Histamine and serotonin in uremic pruritus: effect of ondansetron in CAPD-pruritic patients. Nephron. 1998; 78(4): 395-402. doi: 10.1159/000044967
25. Duo LJ. Electrical needle therapy of uremic pruritus. Nephron. 1987; 47(3): 179-83. doi: 10.1159/000184487
26. Mettang T, Fritz P, Weber J, Machleidt C, Hübel E, Kuhlmann U.Uremic pruritus in patients on hemodialysis or continuous ambulatory peritoneal dialysis (CAPD). The role of plasma histamine and skin mast cells. Clin Nephrol. 1990 Sep; 34(3): 136-41.
27. Panahi Y, Davoodi SM, Naghizadeh M. [Dermatology related quality of life in sulfur mustard exposed veterans]. International Journal of Behavioral Sciences. 2008; 2(3): 237-44. [Article in Persian]
28. Shohrati M, Tajik A, Harandi AA, Davoodi SM, Akmasi M. Comparison of hydroxyzine and doxepin in treatment of pruritus due to sulfur mustard. Skinmed. 2007 Mar-Apr; 6(2): 70-72.
29. Akhyani M, Ganji MR, Samadi N, Khamesan B, Daneshpazhooh M. Pruritus in hemodialysis patients. BMC Dermatol. 2005; 5: 7. doi: 10.1186/1471-5945-5-7
30. Germain MJ. Uremic Pruritus: An Itch with Ominous Consequences. Am J Nephrol. 2017; 46(6): 448-49. doi: 10.1159/000484572
31. Attia EA, Hassan AA. Uremic pruritus pathogenesis, revisited. Arab J Nephrol Transplant. 2014 May; 7(2): 91-96.
32. Mettang T. Uremic Itch Management. Curr Probl Dermatol. 2016; 50: 133-41. doi: 10.1159/000446056
33. Pakfetrat M, Malekmakan L, Hashemi N, Tadayon T. Sertraline can reduce uremic pruritus in hemodialysis patient: A double blind randomized clinical trial from Southern Iran. Hemodial Int. 2018 Jan; 22(1): 103-109. doi: 10.1111/hdi.12540
34. Rayner HC, Larkina M, Wang M, Graham-Brown M, van der Veer SN, Ecder T, et al. International comparisons of prevalence, awareness, and treatment of Pruritus in people on hemodialysis. Clin J Am Soc Nephrol. 2017 Dec; 12(12): 2000-7. doi: 10.2215/CJN.03280317
35. Mathur VS, Lindberg J, Germain M, Block G, Tumlin J, Smith M, et al. A longitudinal study of uremic pruritus in hemodialysis patients. Clin J Am Soc Nephrol. 2010 Aug; 5(8): 1410-19. doi: 10.2215/CJN.00100110
36. Amirkhani M, Nouhi E, Jamshidi H. [The comparative survey of life quality in renal transplant recipients, peritoneal dialysis, and hemodialysis patients in Kerman in the year 2013]. J Fasa Univ Med Sci. 2014; 4(1): 126-33. [Article in Persian]
37. Heidari Jamebozorgi M, Madadizade F, Sabermahani A. [The comparison of quality of life among hem dialysis and peritoneal dialysis patients in Kerman]. Journal of Health Based Research. 2015; 1(2): 95-104. [Article in Persian]
38. Szepietowski JC, Balaskas E, Taube KM, Taberly A, Dupuy P. Uraemic Xerosis Working Group. Quality of life in patients with uraemic xerosis and pruritus. Acta Derm Venereol. 2011 May; 91(3): 313-17. doi: 10.2340/00015555-1075
39. Adejumo O, Akinbodewa A, Alli O, Olatunji A, Ibukun I. Prevalence, pattern and association of pruritus with quality of life in chronic kidney disease patients attending kidney care centre, Ondo City, Southwest Nigeria. Ethiop J Health Sci. 2016 Nov; 26(6): 549-54.
40. Javanbakhtian Ghahfarokhi R, Abbaszadeh A. [The relationship between quality of life and demographic variables in hemodialysis patients]. Pars J Med Sci. 2012; 10(3): 1-7. doi: 10.29252/jmj.10.3.1 [Article in Persian]
41. Parvan K, Lakdizaji S, Roshangar F, Mostofi M. [Assessment of quality of life in patients undergoing continuous hemodialysis in four hospitals of East Azarbayjan, in 2012]. Razi J Med Sci. 2014; 21(123): 19-28. [Article in Persian]
42. Weiss M, Mettang T, Tschulena U, Passlick-Deetjen J, Weisshaar E. Prevalence of chronic itch and associated factors in haemodialysis patients: a representative cross-sectional study. Acta Derm Venereol. 2015 Sep; 95(7): 816-21. doi: 10.2340/00015555-2087
43. Ozen N, Cinar FI, Askin D, Mut D. Uremic pruritus and associated factors in hemodialysis patients: A multi-center study. Kidney Res Clin Pract. 2018; 37(2): 138-47. doi: 10.23876/j.krcp.2018.37.2.138
44. Weisshaar E, Weiss M, Passlick-Deetjen J, Tschulena U, Maleki K, Mettang T. Laboratory and dialysis characteristics in hemodialysis patients suffering from chronic itch--results from a representative cross-sectional study. BMC Nephrol. 2015 Nov; 16: 184. doi: 10.1186/s12882-015-0177-3
45. Ashrafi Z, Ebrahimi H, Sarafha J. [The relationship between hemodialysis adequacy and quality of life and spiritual wellbeing in hemodialysis patients]. J Clin Nurs Midwife. 2014; 3(3): 44-51. [Article in Persian]
46. Saeedi M, Zareie F, Javaheri F. [The assessment of dialysis adequacy and its related factors among hemodialysis patients]. Nursing Development in Health. 2015; 6(3): 23-31. [Article in Persian]
47. Min JW, Kim SH, Kim YO, Jin DC, Song HC, Choi EJ, et al. Comparison of uremic pruritus between patients undergoing hemodialysis and peritoneal dialysis. Kidney Res Clin Pract. 2016 Jun; 35(2): 107-13. doi: 10.1016/j.krcp.2016.02.002
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shaki Z, Heidari M R, Naseri M, Kazemnejad A, Kamalinejad M, Rostamani H R et al . Effect of chronic itching on quality of life in hemodialysis patients. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (2) :106-112
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3400-fa.html

شکی زینب، حیدری محمدرضا، ناصری محسن، کاظم نژاد انوشیروان، کمالی نژاد محمد، رستمانی حمیدرضا و همکاران.. اثر خارش مزمن بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (2) :106-112

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3400-fa.htmlدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030