[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 21 شماره 2 صفحات 18-25 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم‌های کبدی سرم خون موش‌های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک
بهروز شکری1 ، فاطمه نژاد حبیب وش* 2، فرح فرخی3 ، محمدباقر رضایی4
1- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی، گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهیدباکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
2- استادیار، گروه گیاهان دارویی، مرکز آموزش عالی شهیدباکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران ، f.nejadhabibvash@urmia.ac.ir
3- دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
4- استاد، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، تهران، ایران
چکیده:   (1164 مشاهده)

زمینه و هدف: هیپرلیپیدمی و افزایش کلسترول تام سرمی از مهم‌ترین عوامل خطر دخیل در شیوع و شدت اختلالات قلبی - عروقی مانند بیماری عروق کرونر قلب محسوب می‌گردد. از آنجایی که گیاهان تیره نعنا به دلیل داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و ترپنوئیدی توانایی کاهش چربی خون را دارند؛ لذا این مطالعه به منظور تعیین اثر تغذیه با اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak.) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم‌های کبدی سرم خون موش‌های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک انجام شد.


روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 36 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار انجام شد. حیوانات به‌طور تصادفی در 6 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه‌ها شامل کنترل، شم، مداخله اول (هیپرکلسترولمی دریافت کننده آویشن دنایی 200ppm)، مداخله دوم (هیپرکلسترولمی دریافت کننده آویشن دنایی 500ppm)، مداخله سوم (دریافت کننده آویشن دنایی 200ppm) و مداخله چهارم (دریافت کننده آویشن دنایی 500ppm) بودند. هیپرکلسترولمی با خوراندن رژیم غذایی پرچرب حاوی پودر کلسترول (2.5%) و روغن بادام شیرین (97.5%) ایجاد گردید. حیوانات گروه‌های مداخله روزانه به مدت 32 روز با اسانس آویشن دنایی تحت درمان قرار گرفتند. در پایان دوره آزمایش 32 روزه، خونگیری انجام شد. سطح کلسترول تام، تری‌گلیسیرید، اوره و آنزیم‌های کبدی آلانین آمینوترانسفراز (ALT) و آسپارتات آمینوترانسفراز (AST) مورد سنجش قرار گرفتند.


یافته‌ها: میزان آنزیم آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در موش‌های هیپرکلسترولمی نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی‌داری یافت (P<0.05). اسانس آویشن دنایی در همه گروه‌های مداخله موجب کاهش آماری معنی‌دار تری‌گلیسیرید و کلسترول سرم شد. اسانس آویشن دنایی با دوز بالا (500ppm) بیشتر از دوز پایین (200ppm) سبب کاهش آماری معنی‌دار سطح کلسترول و تری‌گلیسیرید سرم گردید (P<0.05). میزان نیتروژن اوره خون در گروه هیپرکلسترولمی نسبت به گروه شاهد افزایش آماری معنی‌داری یافت (P<0.05). در پی تجویز اسانس با دوز حداقل و حداکثر در موش‌های صحرایی هیپرکلسترولمی، میزان اوره خون در مقایسه با گروه هیپرکلسترولمی کاهش آماری معنی‌داری یافت (P<0.05).


نتیجه‌گیری: به نظرمی‌رسد گیاه آویشن دنایی به صورت وابسته به دوز در بهبود عملکرد کبد، کلیه و درمان چربی خون بالا موثر باشد.

واژه‌های کلیدی: آویشن دنایی، آنزیم‌های کبدی، تیمول، تری‌گلیسیرید، هیپرکلسترولمیا، موش صحرایی
متن کامل [PDF 244 kb]   (266 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: ارومیه، دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، گروه گیاهان دارویی، تلفن 45265800-044، نمابر 45245725
فهرست منابع
1. Athyros VG, Tziomalos K, Karagiannis A, Mikhailidis DP. Dyslipidemia of obesity metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus: the case for residual risk reduction after statin treatment. Open Cardiovasc Med J. 2011; 5: 24-34. doi: 10.2174/1874192401105010024
2. Steinberg D. Thematic review series: the pathogenesis of atherosclerosis. An interpretive history of the cholesterol controversy, part V: the discovery of the statins and the end of the controversy. J Lipid Res. 2006 Jul; 47(7): 1339-51. doi: 10.1194/jlr.R600009-JLR200
3. Kusters DM, Avis HJ, Braamskamp MJ, Huijgen R, Wijburg FA, Kastelein JJ, et al. Inheritance pattern of familial hypercholesterolemia and markers of cardiovascular risk. J Lipid Res. 2013 Sep; 54(9): 2543-49. doi: 10.1194/jlr.M034538
4. Mahamuni SP, Khose RD, Menaa F, Badole SL. Therapeutic approaches to drug targets in hyperlipidemia. Biomedicine. 2012; 2(4): 137-46. https://doi.org/10.1016/j.biomed.2012.08.002
5. Bray AG, History of obesity. In: William G, Fruhbeck G, editors. Obesity: science to practice. 1st edition. New York: Wiley & Sons. 2009; pp: 117-29.
6. Barbuio R, Milanski M, Bertolo MB, Saad MJ, Velloso LA. Infliximab reverses steatosis and improves insulin signal transduction in liver of rats fed a high-fat diet. J Endocrinol. 2007 Sep; 194(3): 539-50. doi: 10.1677/JOE-07-0234
7. Jamali R, Khonsari M, Merat S, Khoshnia M, Jafari E, Bahram Kalhori A, et al. Persistent alanine aminotransferase elevation among the general Iranian population: prevalence and causes. World J Gastroenterol. 2008 May; 14(18): 2867-71.
8. Baghalyan K, Naghdibady H. [Essential plants]. 1st edition. Tehran: Anders Publications. 2000; pp: 20, 23, 103-105. [Persian]
9. Sefidkon F, Ahmadi SH. Essential oil of Satureja Khuzistanica Jamzad. J Essent Oil Res. 2000; 12(4): 427-28.
10. Rechinger KH. Flora Iranica, Fasc. 111-162 (1975-1987). 1989; 8(6): 625-26. https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.1989.tb01737.x
11. Nazari M, Monji R, Ghasmi Pirbloti A, Jafaryan Dehkordi M, Reyahi Dehkordi M. [Effect of Diana and Bakhtiari Thyme essences on plasma lipoproteins in highly fattened rats]. Herbal Medicines. 2014; pp: 243-48. [Article in Persian]
12. Ghasemi Pirbalouti A, Hashemi M, Taherian Ghahfarokhi F. Essential and chemical compositions of wild and cultivated Thymus daenensis celak and Thymus vulgaris L. Industrial Crops and Products. 2013 Jul; 48: 43-48. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2013.04.004
13. Barazandeh M, Bagherzadeh K. [Investigation on the chemical composition of the Essential of Thymus daenensis Celak from four different regions of Isfahan Province]. J Med Plants. 2007; 23(3): 15-19. [Article in Persian]
14. Mehran M, Hoseini H, Hatami A, Taghizade M, Safaie A. [Investigation of components of seven Species of Thyme Essential oils and comparison of their antioxidant properties]. J Med Plants. 2016; 16(2): 134-40. [Article in Persian]
15. Sajjadi SE, Khatamsaz M. Composition of the Essential Oil of Thymus daenensis Celak. ssp. lancifolius (Celak.) Jalas. J Essent Oil Res. 2003; 15(1): 34-35. https://doi.org/10.1080/10412905.2003.9712257
16. Özkan A, Erdoğan A. A comparative evaluation of antioxidant and anticancer activity of essential oil from Origanum onites (Lamiaceae) and its two major phenolic components. Turk J Biol. 2011; 35: 735-42. doi:10.3906/biy-1011-170
17. Kotowaroo MI, Mahomoodally MF, Gurib-Fakim A, Subratty AH. Screening of traditional antidiabetic medicinal plants of Mauritius for possible alpha-amylase inhibitory effects in vitro. Phytother Res. 2006 Mar; 20(3): 228-31. doi: 10.1002/ptr.1839
18. Chang CW, Hsu YJ, Chen YM, Huang WC, Huang CC, Hsu MC. Effects of combined extract of cocoa, coffee, green tea and garcinia on lipid profiles, glycaemic markers and inflammatory responses in hamsters. BMC Complement Altern Med. 2015 Aug; 15: 269. doi: 10.1186/s12906-015-0806-1
19. Al-Hallaq EK, Kasabri V, Abdalla SS, Bustanji YK, Afifi FU. Anti-obesity and antihyperglycemic effects of Crataegus aronia extracts: in vtro and in vivo evaluations. Food and Nutrition Sci 2013; 4(9): 972-83. doi: 10.4236/fns.2013.49126
20. Ahmadvand H, Tavafi M, Shahsavari G, Khosrobeigi A, Bagheri S, Abdolahpour F. Hypolipidemic and Antiatherogenic Effects of Satureja Khozestanica Essential Oil in Alloxan-Induced Type 1 Diabetic Rats. Zahedan J Res Med Sci. 2013; 15(8): 26-29.
21. Changizi-Ashtiyani S, Zarei A, Taheri S, Rasekh F, Ramazani M. The effects of Portulaca oleracea alcoholic extract on induced hypercholesterolemia in rats. Zahedan J Res Med Sci. 2013; 15(6): 34-39.
22. Whelton A, Watson AJ, Rock RC. Nitrogen metabolites and renal function. In: Burtis CA, Ashwood ER, editors. Tietz textbook of clinical chemistry. 2nd edition. Philadelphia: W.B. Saunders Co. 1994; pp: 1528-39.
23. Garjani A, Fathiazad F, Zakheri A, Akbari NA, Azarmie Y, Fakhrjoo A, et al. The effect of total extract of Securigera securidaca L. seeds on serum lipid profiles, antioxidant status, and vascular function in hypercholesterolemic rats. J Ethnopharmacol. 2009 Dec; 126(3): 525-32. doi: 10.1016/j.jep.2009.09.003
24. Harris CS, Beaulieu LP, Fraser MH, McIntyre KL, Owen PL, Martineau LC, et al. Inhibition of advanced glycation end product formation by medicinal plant extracts correlates with phenolic metabolites and antioxidant activity. Planta Med. 2011 Jan; 77(2): 196-204. doi: 10.1055/s-0030-1250161
25. Vijayaraj PS, Muthukumar K, Sabarirajan J, Nachiappan V. Evaluation of antihyperlipidemic activity of ethanolic extract of Cassia auriculata flowers. Indian J Biochem Biophys. 2011 Feb; 48(1): 54-8.
26. Kaliora AC, Dedoussis GV. Natural antioxidant compounds in risk factors for CVD. Pharmacol Res. 2007 Aug; 56(2): 99-109. doi: 10.1016/j.phrs.2007.04.018
27. Mohiti Ardekani J, Akbarian Z, Nazarian A. [Effects of Cumin (Cuminum Cyminum L) Oil on Serum Glucose and Lipid Levels of Rats]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2011; 19(3): 388-97. [Article in Persian]
28. Morovati Sharifabad M, Slehi E. [Effect of nutrition with aqueous extract of root plant (Prosopis farcta) in preventing high blood lipids and hepatic enzymes in hypercholesterolemic rats]. Veterinary Research and Biological Products. 2017; 30(2): 194-99. doi: 10.22034/VJ.2017.109243 [Article in Persian]
29. Zarei A, Changizi Ashtiyani S, Taheri S. [The effects of hydroalcoholic extract of Portulaca Oleracea on the serum concentreation of Hepatic enzymes in Rats]. Iran South Med J. 2014; 17(5): 889-99. [Article in Persian]
30. Zarei A, Ashtiyani S, Rasekh F, Mohamadi A A, Gabari A. [The effects of Physalis Alkekengi extract on lipids concentrations in rats]. J Arak Uni Med Sci. 2011; 14(2): 36-42. [Article in Persian]
31. Aqababa H, Chobineh MA, Zarei A, Ashtiyani SA. [The effect of ethanol extract of aerial parts of Salvia hydrangea L. on plasma biochemical factors in male rats with hypercholesterolemia]. Qom Univ Med Sci J. 2016; 10(4): 78-85. [Article in Persian]
32. Zarei MA, Eftekhari H, Aqababa H. [Effect of hydroalcoholic extract of Zataria multiflora Bioss on serum lipids levels in high cholesterol diet fed Rats]. Horizon Med Sci . 2014; 19(4): 218-23. [Article in Persian]
33. Hajhashemi V, Dashti G, Saberi S, Malekjamshidi P. The effect of hydroalcoholic extract and essential oil of Heracleum persicum on lipid profile in cholesterol-fed rabbits. Avicenna J Phytomed. 2014; 4(3): 144-50. [Article in Persian]
34. Dhulasavnt V, Shinde S, Pawar M, Naikwarde NS. Antihyperlipidemic Activity of Cinnamomum tamala Nees on high cholesterol diet induced hyperlipidemia. Int J PharmTech Res. 2010; 2(4): 2517-21.
35. Helal EGE, Eid FA, Wahsh AM, Ahmed E. Effect of fennel (Foeniculum vulgare) on hyperlipidemic rats. Egypt J Hospital Med. 2011; 43(1): 212-25. doi: 10.12816/EJHM.2011.16779
36. Freire RS, Morais SM, Catunda-Junior FE, Pinheiro DC. Synthesis and antioxidant, anti-inflammatory and gastroprotector activities of anethole and related compounds. Bioorg Med Chem. 2005 Jul; 13(13): 4353-58. doi: 10.1016/j.bmc.2005.03.058
37. Anila L, Vijayalakshmi NR. Flavonoids from Emblica officinalis and Mangifera indica-effectiveness for dyslipidemia. J Ethnopharmacol. 2002 Jan; 79(1): 81-87.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shokri B, Nejadhabibvash F, Farokhi F, Rezaee M B. Effect of feeding Thymus daenensis Celak. essential oil on the serum lipid profiles, urea and liver enzymes in hypercholesterolemic male Wistar rats. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (2) :18-25
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3313-fa.html

شکری بهروز، نژاد حبیب وش فاطمه، فرخی فرح، رضایی محمدباقر. اثر اسانس آویشن دنایی (Thymus deanensis Celak) بر پروفایل چربی، اوره و آنزیم‌های کبدی سرم خون موش‌های صحرایی نر هیپرکلسترولمیک . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (2) :18-25

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3313-fa.htmlدوره 21، شماره 2 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4030