[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 38-45 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر دیازینون بر آزمون‌های عملکردی و تغییرات بافتی کبد موش صحرایی
سید علی حقیقت جو1 ، مهرداد شریعتی* 2، مختار مختاری3 ، داوود مقدم نیا4
1- کارشناس ارشد رشته فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
2- دانشیار، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران ، mehrdadshariati48@gmail.com
3- استاد، گروه زیست شناسی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
4- دکتری رشته فیزیولوژی جانوری، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
چکیده:   (2032 مشاهده)

زمینه و هدف: حشره‌کش دیازینون کنترل کننده قوی استیل کولین استراز در پایانه های عصبی است. این مطالعه به منظور تعیین اثر دیازینون بر آزمون‌های عملکردی و تغییرات بافتی کبد موش صحرایی انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه تجربی 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه‌های تجربی اول، دوم و سوم به ترتیب مقادیر 50 ، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیازینون را به صورت خوراکی به مدت 21 روز دریافت کردند. گروه کنترل هیچ دارویی دریافت نکرد و گروه شاهد حلال دارو را دریافت نمود. در روز 22، نمونه خونی از همه گروه‌ها تهیه و آنزیم‌های کبدی شامل آلانین ترانس آمیناز (ALT)، آسپارتات ترانس آمیناز (AST)، آلکالین فسفاتاز (ALP)، پروتئین تام، آلبومین و بیلی‌روبین اندازه‌گیری شدند. پس از بیهوشی حیوانات بافت کبد جدا و با رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین مورد بررسی قرار گرفت.

یافته‌ها: سطح آنزیم‌های ALT و AST در گروه‌های تجربی دریافت کننده مقادیر 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). سطح آنزیم ALP در تمام گروه‌های دریافت کننده دیازینون نسبت به گروه کنترل افزایش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). سطح پروتئین تام در تمام گروه‌های دریافت کننده دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). سطح آلبومین در گروه تجربی دریافت کننده مقدار حداکثر دیازینون نسبت به گروه کنترل کاهش آماری معنی‌داری نشان داد (P<0.05). در گروه‌های تجربی در نمونه‌های بافتی تهیه شده با افزایش مقدار دارو نکروز بافتی بیشتری مشاهده شد.

نتیجه‌گیری:این مطالعه نشان داد که مصرف خوراکی دیازینون باعث افزایش سطح آنزیم‌های کبدی و کاهش سطح پروتئین تام، آلبومین و تغییرات نکروتیک در کبد موش‌های صحرایی می‌گردد.

واژه‌های کلیدی: دیازینون، آنزیم های کبدی، نکروز کبدی، موش صحرایی
متن کامل [PDF 268 kb]   (569 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: کازرون، کیلومتر 5 جاده کازرون به شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کازرون، گروه بیولوژی، تلفن 42239933-071، نمابر 42230508
فهرست منابع
1. Thapa BR, Walia A. Liver function tests and their interpretation. Indian J Pediatr. 2007 Jul; 74(7): 663-71.
2. Poet TS, Kousba AA, Dennison SL, Timchalk C. Physiologically based pharmacokinetic/pharmacodynamic model for the organophosphorus pesticide diazinon. Neurotoxicology. 2004 Dec; 25(6): 1013-30. doi: 10.1016/j.neuro.2004.03.002
3. Hassouna I, Ibrahim H, Abdel Gaffar F, El-Elaimy I, Abdel Latif H. Simultaneous administration of hesperidin or garlic oil modulates diazinon-induced hemato- and immunotoxicity in rats. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2015; 37(5): 442-49. doi: 10.3109/08923973.2015.1081932
4. Slotkin TA, Skavicus S, Seidler FJ. Diazinon and parathion diverge in their effects on development of noradrenergic systems. Brain Res Bull. 2017 Apr; 130: 268-73. doi: 10.1016/j.brainresbull.2017.02.004
5. Rangoonwala SP, Kazim M, Pandey AK. Effects of diazinon on serum calcium and inorganic phosphate levels as well as ultrastructures of parathyroid and calcitonin cells of Rattus norvegicus. J Environ Biol. 2005 Apr;26(2):217-21.
6. Bonilla E, Hernández F, Cortés L, Mendoza M, Mejía J, Carrillo E, et al. Effects of the insecticides malathion and diazinon on the early oogenesis in mice in vitro. Environ Toxicol. 2008 Apr;23(2):240-5. doi: 10.1002/tox.20332
7. Win-Shwe TT, Nakajima D, Ahmed S, Fujimaki H. Impairment of novel object recognition in adulthood after neonatal exposure to diazinon. Arch Toxicol. 2013 Apr;87(4):753-62. doi: 10.1007/s00204-012-0989-x
8. Ajibade TO, Oyagbemi AA, Omobowale TO, Asenuga ER, Afolabi JM, Adedapo AA. Mitigation of diazinon-induced cardiovascular and renal dysfunction by gallic acid. Interdiscip Toxicol. 2016 Jun; 9(2): 66-77. doi: 10.1515/intox-2016-0008
9. Piña-Guzmán B, Solís-Heredia MJ, Quintanilla-Vega B. Diazinon alters sperm chromatin structure in mice by phosphorylating nuclear protamines. Toxicol Appl Pharmacol. 2005 Jan; 202(2): 189-98. doi: 10.1016/j.taap.2004.06.028
10. Baconi DL, Bârcă M, Manda G, Ciobanu AM, Bălălău C. Investigation of the toxicity of some organophosphorus pesticides in a repeated dose study in rats. Rom J Morphol Embryol. 2013; 54(2): 349-56.
11. Maliji Gh, Jorsaraei SGh, Zabihi E, Fattahi E, Rezaie E, Sohan Faraji A. [Diazinon alters sex hormones, Interferon-gamma, Interleukin-4 and 10 in male Wistar rats]. J Gorgan Univ Med Sci. 2014; 16(1): 22-28. [Article in Persian]
12. Jamshidi A, Shariati M, Sepehr-Ara L, Moghadamnia D. [Effect of abilizol drug on functional Test (LFT) and liver tissue changes in adult male rats]. Alborz Univer Med J. 2017; 6(3): 199-210.
13. Yakoub LK, Mohammad FK. Medetomidine protection against diazinon-induced toxicosis in mice. Toxicol Lett. 1997 Sep; 93(1): 1-8.
14. Jafari M, Salehi M, Ahmadi S, Asgari A, Abasnezhad M, Hajigholamali M. The role of oxidative stress in diazinon-induced tissues toxicity in Wistar and Norway rats. Toxicol Mech Methods. 2012 Oct; 22(8): 638-47. doi: 10.3109/15376516.2012.716090
15. Bergmeyer HU. IFCC methods for the measurement of catalytic concentrations of enzymes. part 3, IFCC. Method for alanine aminotransferase (l-alanine 2 -oxoglutarate aminotransferase, ec 2.6.1.2). Clin Chim Acta. 1980 Jul; 105(1): 145F-72F.
16. Sampson EJ, Whitner VS, Burtis CA, McKneally SS, Fast DM, Bayse DD. An interlaboratory evaluation of the IFCC method for aspartate aminotransferase with use of purified enzyme materials. Clin Chem. 1980 Jul; 26(8): 1156-64.
17. Bablok W, Passing H, Bender R, Schneider B. A general regression procedure for method transformation. Application of linear regression procedures for method comparison studies in clinical chemistry, Part III. J Clin Chem Clin Biochem. 1988 Nov; 26(11): 783-90.
18. Mostafavi-Pour Z, Zal F, Monabati A, Vessal M. Protective effects of a combination of quercetin and vitamin E against cyclosporine A-induced oxidative stress and hepatotoxicity in rats. Hepatol Res. 2008 Apr; 38(4): 385-92. doi: 10.1111/j.1872-034X.2007.00273.x
19. Al-Attar AM. Attenuating effect of Ginkgo biloba leaves extract on liver fibrosis induced by thioacetamide in mice. J Biomed Biotechnol. Volume 2012. Article ID 761450. http://dx.doi.org/10.1155/2012/761450
20. Bogin JF. Animal anatomy and physiology. 2nd ed. Virginia: Reston Publishing. 2009; pp: 154-56.
21. Nili-Ahmadabadi A, Alibolandi P, Ranjbar A, Mousavi L, Nili-Ahmadabadi H, Larki-Harchegani A, et al. Thymoquinone attenuates hepatotoxicity and oxidative damage caused by diazinon: an in vivostudy. Res Pharm Sci. 2018 Dec; 13(6): 500-508. doi: 10.4103/1735-5362.245962
22. Karimani A, Heidarpour M, Moghaddam Jafari A. Protective effects of glycyrrhizin on sub-chronic diazinon-induced biochemical, hematological alterations and oxidative stress indices in male Wistar rats. Drug Chem Toxicol. 2018 Sep; 11: 1-9. doi: 10.1080/01480545.2018.1497053
23. Ahmadi-Naji R, Heidarian E, Ghatreh-Samani K. Evaluation of the effects of the hydroalcoholic extract of Terminalia chebulafruits on diazinon-induced liver toxicity and oxidative stress in rats. Avicenna J Phytomed. 2017 Sep-Oct; 7(5): 454-66.
24. Beydilli H, Yilmaz N, Cetin ES, Topal Y, Celik OI, Sahin C, et al. Evaluation of the protective effect of silibinin against diazinon induced hepatotoxicity and free-radical damage in rat liver. Iran Red Crescent Med J. 2015 Apr; 17(4): e25310. doi: 10.5812/ircmj.17(4)2015.25310
25. Abdel-Daim MM, Taha R, Ghazy EW, El-Sayed YS. Synergistic ameliorative effects of sesame oil and alpha-lipoic acid against subacute diazinon toxicity in rats: hematological, biochemical, and antioxidant studies. Can J Physiol Pharmacol. 2016 Jan; 94(1): 81-8. doi: 10.1139/cjpp-2015-0131
26. Shokrzadeh M, Shobi S, Attar H, Shayegan S, Payam SS, Ghorbani F. Effect of vitamins A, E and C on liver enzyme activity in rats exposed to organophosphate pesticide diazinon. Pak J Biol Sci. 2012 Oct; 15(19): 936-41.
27. Messarah M, Amamra W, Boumendjel A, Barkat L, Bouasla I, Abdennour C, et al. Ameliorating effects of curcumin and vitamin E on diazinon-induced oxidative damage in rat liver and erythrocytes. Toxicol Ind Health. 2013 Feb; 29(1): 77-88. doi: 10.1177/0748233712446726
28. Panteghini M, Falsetti F, Chiari E, Malchiodi A. Determination of aspartate aminotransferase isoenzymes in hepatic diseases-preliminary findings. Clin Chim Acta. 1983 Feb; 128(1): 133-40.
29. Giannini E, Botta F, Fasoli A, Ceppa P, Risso D, Lantieri PB, et al. Progressive liver functional impairment is associated with an increase in AST/ALT ratio. Dig Dis Sci. 1999 Jun; 44(6): 1249-53.
30. Kalender S, Ogutcu A, Uzunhisarcikli M, Açikgoz F, Durak D, Ulusoy Y, et al. Diazinon-induced hepatotoxicity and protective effect of vitamin E on some biochemical indices and ultrastructural changes. Toxicology. 2005 Aug; 211(3): 197-206. doi: 10.1016/j.tox.2005.03.007
31. Goldner WS, Sandler DP, Yu F, Shostrom V, Hoppin JA, Kamel F, et al. Hypothyroidism and pesticide use among male private pesticide applicators in the agricultural health study. J Occup Environ Med. 2013 Oct; 55(10): 1171-78. doi: 10.1097/JOM.0b013e31829b290b
32. De Feo P, Lucidi P. Liver protein synthesis in physiology and in disease states. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2002 Jan; 5(1): 47-50.
33. Ruot B, Breuillé D, Rambourdin F, Bayle G, Capitan P, Obled C. Synthesis rate of plasma albumin is a good indicator of liver albumin synthesis in sepsis. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2000 Aug; 279(2): E244-51. doi: 10.1152/ajpendo.2000.279.2.E244
34. ElMazoudy RH, Attia AA. Endocrine-disrupting and cytotoxic potential of anticholinesterase insecticide, diazinon in reproductive toxicity of male mice. J Hazard Mater. 2012 Mar; 209-10: 111-20. doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.12.073
35. Ghasemzadeh J, Sinaei M, Bolouki M. Biochemical and histological changes in fish, spotted scat (Scatophagus argus) exposed to diazinon. Bull Environ Contam Toxicol. 2015 Feb; 94(2): 164-70. doi: 10.1007/s00128-014-1454-8
36. Kashanian S, Gholivand MB, Ahmadi F, Ravan H. Interaction of diazinon with DNA and the protective role of selenium in DNA damage. DNA Cell Biol. 2008 Jun; 27(6): 325-32. doi: 10.1089/dna.2007.0718
37. Deferme L, Wolters J, Claessen S, Briedé J, Kleinjans J. Oxidative stress mechanisms do not discriminate between genotoxic and nongenotoxic liver carcinogens. Chem Res Toxicol. 2015 Aug; 28(8): 1636-46. doi: 10.1021/acs.chemrestox.5b00222
38. Cakici O, Akat E. Effects of oral exposure to diazinon on mice liver and kidney tissues: biometric analyses of histopathologic changes. Anal Quant Cytopathol Histpathol. 2013 Feb; 35(1): 7-16.
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Haghightjoo S A, Shariati M, Mokhtari M, Moghadamnia D. Effect of diazinon on functional tests and liver tissue alterations in adult rats. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (1) :38-45
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3262-fa.html

حقیقت جو سید علی، شریعتی مهرداد، مختاری مختار، مقدم نیا داوود. اثر دیازینون بر آزمون‌های عملکردی و تغییرات بافتی کبد موش صحرایی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (1) :38-45

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3262-fa.htmlدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.06 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4111