[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) ::
جلد 21 شماره 1 صفحات 101-107 برگشت به فهرست نسخه ها
فراوانی آلودگی نمونه‌های غذایی به لیستریا مونوسیتوژنز، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی
آیدا بابازاده ناصری1 ، محمدمهدی سلطان دلال* 2
1- کارشناسی ارشد میکروب شناسی، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده علوم، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
2- استاد، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران؛ استاد، مرکز تحقیقات میکروب‌شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران ، msoltandallal@gmail.com
چکیده:   (2172 مشاهده)

زمینه و هدف: لیستریا مونوسیتوژنز یک پاتوژن داخل سلولی منتقله از غذا است که باعث مننژیت، مننگوانسفالیت و سقط جنین می‌گردد. این مطالعه به منظور تعیین فراوانی آلودگی نمونه‌های غذایی به گونه‌های لیستریا به‌ویژه لیستریا مونوسیتوژنز، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی 150 نمونه غذایی از سوپرمارکت‌ها، فروشگاه‌ها و غذاهای آماده در مناطق مختلف تهران طی فروردین لغایت شهریور 1397 تهیه گردید. همه جدایه‌های مشکوک از نظر تست‌های بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتند. جدایه‌های لیستریا مونوسیتوژنز با استفاده از آزمون‌های حساسیت ضدمیکروبی و سروتایپینگ ارزیابی شدند.

یافته‌ها: از مجموع 150 نمونه مورد بررسی، 30 نمونه (20درصد) از نظر گونه‌های لیستریا و 9 نمونه (6درصد) از نظر لیستریا مونوسیتوژنز (سبزی 4جدایه 44.44%، پنیر 2 جدایه 22.22% و گوشت 3 جدایه 33.33%) مثبت بودند. از 9 جدایه لیستریا مونوسیتوژنز، 5 جدایه (55.55%)،3 جدایه (33.33%) و یک جدایه (11.11%) به‌ترتیب متعلق به سرووارهای 4b، 1/2b و 1/2a بودند. لیستریا مونوسیتوژنزهای جدا شده به آنتی‌بیوتیک‌های تری‌متوپریم، سولفامتوکسازول، تتراسایکلین، استرپتومایسین، کلرامفنیکل و سیپروفلوکساسین مقاوم بودند؛ به پنی‌سیلین G، جنتامایسین، استرپتومایسین و آمپی‌سیلین حساس بودند و نسبت به سیپروفلوکساسین مقاومت بینابینی داشتند.

نتیجه‌گیری: میزان آلودگی نمونه‌های گوشت، به‌ویژه سبزی و پنیر به لیستریا مونوسیتوژنز به علت مصرف خام حایز اهمیت است. باتوجه به پتانسیل آلودگی نمونه‌های مورد بررسی به لیستریا ضرورت پایش مستمر و تدوین یک برنامه دقیق برای شناسایی این باکتری در تهران و کل کشور وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: لیستریا مونوسیتوژنز، نمونه غذایی، سروتایپینگ، مقاومت آنتی‌بیوتیکی
متن کامل [PDF 338 kb]   (574 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه پاتوبیولوژی، مرکز تحقیقات میکربیولوژی مواد غذایی/ بخش میکروب‌شناسی غذایی، تلفن و نمابر 88992971-021
فهرست منابع
1. Jamali H, Radmehr B, Thong KL. Prevalence, characterisation, and antimicrobial resistance of Listeria species and Listeria monocytogenes isolates from raw milk in farm bulk tanks. Food Control. 2013 Nov; 34(1): 121-25. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.04.023
2. Orsi RH, den Bakker HC, Wiedmann M. Listeria monocytogenes lineages: Genomics, evolution, ecology, and phenotypic characteristics. Int J Med Microbiol. 2011 Feb; 301(2): 79-96. doi: 10.1016/j.ijmm.2010.05.002
3. Roberts AJ, Wiedmann M. Pathogen, host and environmental factors contributing to the pathogenesis of listeriosis. Cell Mol Life Sci. 2003 May; 60(5): 904-18. doi: 10.1007/s00018-003-2225-6
4. Kérouanton A, Marault M, Petit L, Grout J, Dao TT, Brisabois A. Evaluation of a multiplex PCR assay as an alternative method for Listeria monocytogenes serotyping. J Microbiol Methods. 2010 Feb; 80(2): 134-37. doi: 10.1016/j.mimet.2009.11.008
5. Lambertz ST, Nilsson C, Brådenmark A, Sylvén S, Johansson A, Jansson LM, et al. Prevalence and level of Listeria monocytogenes in ready-to-eat foods in Sweden 2010. Int J Food Microbiol. 2012 Nov; 160(1): 24-31. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.09.010
6. Liu D. Identification, subtyping and virulence determination of Listeria monocytogenes, an important foodborne pathogen. J Med Microbiol. 2006 Jun; 55(Pt 6): 645-59. doi: 10.1099/jmm.0.46495-0
7. Ferreira V, Wiedmann M, Teixeira P, Stasiewicz MJ. Listeria monocytogenes persistence in food-associated environments: epidemiology, strain characteristics, and implications for public health. J Food Prot. 2014 Jan; 77(1): 150-70. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-13-150
8. Buzby JC, Roberts T. Economic costs and trade impacts of microbial foodborne illness. World Health Stat Q. 1997; 50(1-2): 57-66.
9. Kirkham C, Berkowitz J. Listeriosis in pregnancy: survey of British Columbia practitioners' knowledge of risk factors, counseling practices, and learning needs. Can Fam Physician. 2010 Apr; 56(4): e158-66.
10. Jami S, Jamshidi A, Khanzadi S. The presence of Listeria monocytogenes in raw milk samples in Mashhad, Iran. Iran J Vet Res. 2010; 11(4): 363-67. doi: 10.22099/IJVR.2010.108
11. Heidarzadeh S , Soltan Dallal MM, Pourmand MR, Pirjani R, Rahimi Foroushani A, Noori M, et al. Prevalence, antimicrobial susceptibility, serotyping and virulence genes screening of Listeria monocytogenes strains at a tertiary care hospital in Tehran, Iran. Iran J Microbiol. 2018; 10(5): 307-13.
12. Shojaei Zinjanab M, Douraghi M, Soltan Dallal M. A survey of Listeria monocytogenes and its virulence factors in vegetable salads and fresh vegetables in Tehran, Iran. J Food Safe Hyg. 2016; 2(3-4): 67-74.
13. Karadal F, Yildirim Y. Antimicrobial susceptibility and serotype distribution of Listeria monocytogenes isolates obtained from raw milk cheese samples sold in Nigde. Veteriner Fakültesi dergisi. 2014 Aug; 61(4): 255-60. doi: 10.1501/Vetfak_0000002639
14. Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. CLSI supplement M100S. 26th ed. Clin Lab Standards Ins. Wayne, PA, 2016.
15. Morobe IC, Obi C, Nyila MA, Gashe B, Matsheka M. Prevalence, antimicrobial resistance profiles of Listeria monocytognes from various foods in Gaborone, Botswana. Afr J Biotechnol. 2009; 8(22): 6383-87.
16. Arslan S, Özdemir F. Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria spp. in homemade white cheese. Food Control. 2008; 19(4): 360-63. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2007.04.009
17. Jalali M, Abedi D. Prevalence of Listeria species in food products in Isfahan, Iran. Int J Food Microbiol. 2008 Mar; 122(3): 336-40. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.082
18. Soltan Dallal MM, Shojaei-Zinjanab M, Hedayati Rad F. [Identification and frequency of Listeria monocytogenes in vegetables and ready to eat salads of Tehran, Iran]. Scientific J Kurdistan Univ Med Sci. 2015; 20(2): 78-84. [Article in Persian]
19. Liu D. Handbook of Listeria monocytogenes: CRC Press. 2008.
20. Kramarenko T, Roasto M, Meremäe K, Kuningas M, Põltsama P, Elias T. Listeria monocytogenes prevalence and serotype diversity in various foods. Food Control. 2013; 30(1): 24-29. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.06.047
21. Terzi G, Gucukoglu A, Cadirci O, Uyanik T, Alisarli M. Serotyping and antibiotic susceptibility of Listeria monocytogenes isolated from ready-to-eat foods in Samsun, Turkey. Turkish J Vet Animal Sci. 2015 Jan; 39(2): 211-17. doi: 10.3906/vet-1407-15
22. Carp-Cărare C, Vlad-Sabie A, Floriştean V-C. Detection and serotyping of Listeria monocytogenes in some food products from North-East of Romania. Romanian Rev Lab Med. 2013 Sep; 21(3): 285-92. https://doi.org/10.2478/rrlm-2013-0025
23. Mammina C, Aleo A, Romani C, Pellissier N, Nicoletti P, Pecile P, et al. Characterization of Listeria monocytogenes isolates from human listeriosis cases in Italy. J Clin Microbiol. 2009 Sep; 47(9): 2925-30. doi: 10.1128/JCM.00102-09
24. Guerini MN, Brichta-Harhay DM, Shackelford TS, Arthur TM, Bosilevac JM, Kalchayanand N, et al. Listeria prevalence and Listeria monocytogenes serovar diversity at cull cow and bull processing plants in the United States. J Food Prot. 2007 Nov; 70(11): 2578-82.
25. Dussurget O, Bierne H, Cossart P. The bacterial pathogen Listeria monocytogenes and the interferon family: type I, type II and type III interferons. Front Cell Infect Microbiol. 2014 Apr; 4: 50. doi: 10.3389/fcimb.2014.00050
26. Blatter S, Giezendanner N, Stephan R, Zweifel C. Phenotypic and molecular typing of Listeria monocytogenes isolated from the processing environment and products of a sandwich-producing plant. Food Control. 2010 Nov; 21(11): 1519-23. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2010.04.025
27. Wang X-M, Lü X-F, Yin L, Liu H-F, Zhang W-J, Si W, et al. Occurrence and antimicrobial susceptibility of Listeria monocytogenes isolates from retail raw foods. Food Control. 2013 Jul; 32(1): 153-58. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2012.11.032
28. Rodas-Suarez OR, Flores-Pedroche JF, Betancourt-Rule JM, Quinones-Ramirez EI, Vazquez-Salinas C. Occurrence and antibiotic sensitivity of Listeria monocytogenes strains isolated from oysters, fish, and estuarine water. ‎Appl Environ Microbiol. 2006; 72(11): 7410-12. doi: 10.1128/AEM.00956-06
29. Srinivasan V, Nam HM, Nguyen LT, Tamilselvam B, Murinda SE, Oliver SP. Prevalence of antimicrobial resistance genes in Listeria monocytogenes isolated from dairy farms. Foodborne Pathog Dis. 2005 Fall; 2(3): 201-11. doi: 10.1089/fpd.2005.2.201
30. Swaminathan B, Gerner-Smidt P. The epidemiology of human listeriosis. Microbes Infect. 2007 Aug; 9(10): 1236-43. doi: 10.1016/j.micinf.2007.05.011
31. Yücel N, Cıtak S, Önder M. Prevalence and antibiotic resistance of Listeria species in meat products in Ankara, Turkey. Food Microbiology. 2005 Apr-Jun; 22(2-3): 241-45. https://doi.org/10.1016/j.fm.2004.03.007
32. Fallah AA, Saei-Dehkordi SS, Mahzounieh M. Occurrence and antibiotic resistance profiles of Listeria monocytogenes isolated from seafood products and market and processing environments in Iran. Food Control. 2013 Dec; 34(2): 630-36. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2013.06.015
33. Kargar M, Ghasemi A. Role of Listeria monocytogenes hlyA gene isolated from fresh cheese in human habitual abortion in Marvdasht. Iran J Clinic Infect Dis. 2009; 4(4): 214-18.
34. Mojtahedi A, Tarrahi M J, Sepahvand A, Khakpour AD, Radsari E, Ttavasoli M, et al. [Frequency determination of listeria contamination in dairy products and their antibiotic resistance pattern, department for controlling food stuffs, Lorestan]. Yafte. 2004; 6(3): 27-32. [Article in Persian]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Babazadeh Naseri A, Soltan Dallal M M. Frequency, antimicrobial susceptibility and serotyping of Listeria monocytogenes isolated from food samples in Tehran, Iran. J Gorgan Univ Med Sci. 2019; 21 (1) :101-107
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3132-fa.html

بابازاده ناصری آیدا، سلطان دلال محمدمهدی. فراوانی آلودگی نمونه‌های غذایی به لیستریا مونوسیتوژنز، تعیین سروتایپینگ و الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1398; 21 (1) :101-107

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3132-fa.htmlدوره 21، شماره 1 - ( بهار 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.09 seconds with 31 queries by YEKTAWEB 4111