کتابخانه مرکزی- اسلایدهای آموزشی
اسلایدهای آموزشی پایگاه های اطلاعاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عنوان اسلاید

لینک دسترسی
Evidence-Based Practice
Using Google Effectively for Academic Research
Search Strategy
استفاده از مجلات الکترونیک و بانک های اطلاعاتی
تحلیل استنادی
انتخاب ژورنال مناسب

راهنمای آموزشی پلتفرم جدید PubMed

راهنمای آموزشی بانک اطلاعاتی BMJ best practice

راهنمای آموزشی پایگاه ESI

Increasing citation count to maximize impact

مبانی جستجوی اطلاعات علمی

AWT IMAGE

راهنمای مجلات الکترونیک و پایگاه های اطلاعاتی

AWT IMAGE

جستجوی شواهد در EBM

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی PubMed

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی Science Direct

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی Scopus

AWT IMAGE

آموزش نرم افزار رفرنس نویسی EndNote

AWT IMAGE

آشنایی با شناساگر دیجیتال اشیاء DOI

AWT IMAGE

راهنمای سریع  پایگاه اطلاعاتی Web of Science

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی Web of Science

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی Clinical Key

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی OpenI (جستجوی تصاویر پزشکی)

AWT IMAGE

راهنمای سریع پایگاه اطلاعاتی EMBASE

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی EMBASE

AWT IMAGE

یکسان سازی Author ID محققین با اسامی مختلف در Scopus

AWT IMAGE

Researcher ID, ORCID, Scopus ID

AWT IMAGE

راهنمای ایجاد پروفایل در ارکید

سرقت علمی؛ پیشگیری 

AWT IMAGE

آموزش پایگاه اطلاعاتی Ovid 

AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه مرکزی:
http://goums.ac.ir/find-135.11875.23512.fa.html
برگشت به اصل مطلب