بایگانی بخش اساسنامه کمیته

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 1 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,070 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۹ -

اساسنامه

  بسمه تعالی   اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور   فصل اول: کلیات ماده ۱-تعریف : کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی که از این پس کمیته نامیده می شود، تحت نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه و بر اساس قوانین و رسالت های دانشگاه و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی فعالیت میکند .   ماده ۲-اهداف : ۱- ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان وتربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور   ۲- ترویج و ارتقای مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه   ۳- ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی دانشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویان و بهبود رابطه علمی اساتید و دانشجویان   ماده ۳-ارکان : ارکان کمیته شامل سرپرست،دبیر،شورای مرکزی،شورای پژوهشی و مجمع عمومی میباشد .   فصل دوم: سرپرست ماده ۴ -تعریف : یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه/دانشکده بوده که با دانشجویان تناسب سنی و فکری داشته،با پژوهش دانشجویی آشنا بوده و وقت کافی به این امر اختصاص دهد .   ماده ۵-انتخاب : سرپرست با حکم معاون پژوهشی دانشگاه/دانشکده از میان ۲ نفر که توسط شورای مرکزی پیشنهاد کردیده برای مدت ۲ سال منصوب می شود .   تبصره-انتخاب مجدد سرپرست بنا بر پیشنهاد مجدد شورای مرکزی بلامانع است .   ماده ۶-وظایف : ۱- صدورحکم انتصاب دبیربنا به پیشنهاد شورای مرکزی   ۲- نظارت بر حسن اجرای امور و هدایت علمی و عملی کمیته و واحد های تابعه   ۳- ایجاد ارتباط با اساتید و مسئولین دانشگاه در جهت اهداف کمیته   ۴- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای پژوهشی دانشگاه و کمیته   ۵- پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با نهادهای داخل و خارج دانشگاه   ۶- گزارش عملکرد کمیته به شورای مرکزی و معاون پژوهشی دانشگاه   فصل سوم: دبیر ماده ۷- تعریف : دبیر با حکم سرپرست از میان ۲ نفر از اعضای کمیته، که دارای سوابق پژوهشی بوده و توسط شورای مرکزی پیشنهاد میگردد، برای مدت ۱ سال منصوب شده و زیر نظر سرپرست انجام وظیفه می نماید .   تبصره -انتخاب مجدد دبیر بلامانع است .   ماده ۸-وظایف : ۱- انجام امور اداری و اجرایی داخلی کمیته   ۲- اجرای مصوبات شورای مرکزی   ۳- انتصاب مسئولین واحد های کمیته   تبصره -تعداد و نوع واحد های کمیته ها ،با توجه به شرایط هر دانشگاه از سوی شورای مرکزی تعیین خواهد شد .   ۴- ارائه برنامه یکساله کمیته بر اساس سیاستهای شورای مرکزی   ۵- ارائه گزارش عملکرد ۶ ماهه فعالیت های کمیته به سرپرست و شورای مرکزی   ۶- هماهنگی بین واحد های کمیته و نظارت بر فعالیت های واحد ها   فصل چهارم: شورای مرکزی ماده ۹-تعریف : شورای منتخب از اعضای کمیته است که مرجع سیاستگذاری و تصمیم گیری کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه میباشد   ماده ۱۰-انتخاب : اعضای شورای مرکزی توسط مجمع عمومی به مدت یک سال انتخاب می شوند .   تبصره۱-تعداد اعضای شورای مرکزی با توجه به تعداد دانشکده ها و دانشجویان هر دانشگاه با نظر سرپرست ،به نحوی تعیین شود که حداقل یک نفر از هر دانشکده عضو آن و حداکثر تعداد اعضای شورا ۱۵ نفر باشد .   تبصره۲-ریاست جلسات شورای مرکزی به عهده سرپرست است لذاحضور سرپرست در جلسات شورای مرکزی ضروری است .   تبصره ۳-جلسات شورا ی مرکزی با حضور نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد و رای گیری موارد و پیشنهادات مخفیانه است .   ماده ۱۱-وظایف : ۱- تصمیم گیری در باره مسائل مربوط به کمیته و نیز موارد پیش بینی نشده در اساسنامه   ۲- سیاستگذاری سالیانه کمیته در چهارچوب سیاستهای وزارت متبوع و دانشگاه   ۳- پیشنهاد انتخاب دبیر به سرپرست   ۴- پیشنهاد انتخاب سرپرست به معاون پژوهشی   ۵- تعیین و نوع واحد های زیرمجموعه کمیته بر اساس شرایط دانشگاه   ۶- برگزاری جلسات سالیانه مجمع عمومی و در صورت ضرورت به پیشنهاد شورای مرکزی در هر موقع   فصل پنجم:شورای پژوهشی ماده ۱۲- تعریف : شورای پژوهشی کمیته، شورایی است تحت نظارت شورای پژوهشی دانشگاه که در محدوده اختیارات تفویض شده از طرف شورای پژوهشی دانشگاه ،امور مربوط به بررسی ، تصویب و پایش طرح های تحقیقات دانشجویی را به عهده دارد .   تبصره -شورا میتواند بر حسب ضرورت و نیاز با هماهنگی لازم از خدمات کمیته اخلاق در پژوهش دانشگاه برای بررسی اخلاقی برخی از طرح ها ، بهره مند شود .   ماده ۱۳-ترکیب شامل سرپرست،دبیر،۳ نفر از دانشجویان به انتخاب شورای مرکزی،۴ نفراز اعضای هیئت علمی به انتخاب معاون پژوهشی   تبصره۱ – احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه صادر میشود .   تبصره۲-جلسات شورا با نصف به علاوه یک اعضا رسمیت میابد .   تبصره۳-ریاست شورا به عهده سرپرست کمیته و دبیری آن به عهده دبیر کمیته است .   فصل ششم:مجمع عمومی ماده ۱۴-تعریف : متشکل از تمام دانشجویان دانشگاه که حداقل۳ ماه از عضویت آنها در کمیته گذشته باشد .   تبصره۱-کمیته ای۳ نفره متشکل از سرپرست،نماینده معاون پژوهشی ونماینده شورای مرکزی مسئولیت برگزاری مجمع عمومی را برای انتخابات شورای مرکزی جدید به عهده دارند .   تبصره۲-جلسات مجمع عمومی به صورت سالیانه وبه ریاست سرپرست تشکیل میگردد .   ماده ۱۵-وظایف : انتخاب شورای مرکزی   ۲- استماع گزارش عملکرد یک سال گذشته که توسط دبیر ارائه میگردد .   فصل هفتم: پشتیبانی ماده ۱۶-حمایت و پشتیبانی کمیته و جلب حمایتهای سایر نهادها و سازمانهای داخل و خارج دانشگاه به عهده معاونت پژوهشی دانشگاه است .   این اساسنامه در ۷ فصل و ۱۶ ماده و ۱۲ تبصره در تاریخ ۲۷/۶/۸۵ به تصویب شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور قرار گرفت. جهت دریافت فایل PDF اساسنامه کلیک نمائید.