بایگانی بخش مشاوره الکترونیکی

img_yw_news
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۳ -

مشاوره الکترونیکی

خدمات الکترونیک واحد شامل موارد زیر است:  -پذیرش و داوری طرح تحقیقاتی - پذیرش و داوری گزارش نهایی طرح تحقیقاتی - مکاتبات لازم جهت انجام اصلاحات پروپوزال و گزارش نهایی طرح - ارائه مشاوره پروپوپوزال نویسی - ارائه مشاوره جستجو در منابع اکترونیک - ارائه مشاوره آماری - ارسال فایل صوتی و اسلاید کارگاه های برگزار شده در واحد پژوهشگران می توانند جهت برقراری ارتباط با آدرس crdc.sayyad@gmail.com تماس حاصل فرمایید.