کارگاه های سال 1398 : کارگاه های برگزار شده - سال ۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/1/23 | 

 کارگاه های آموزشی

سال ۹۸

در راستای برنامه طرح تحول و نوآوری در عرصه آموزش علوم پزشکی ، کارگاه هایی در واحد حمایت از توسعه تحقیقات بالینی شهید صیاد شیرازی بصورت پیوسته برگزار میگردد.کارگاه های برگزار شده جهت اساتید و دانشجویان محترم پزشکی در 

سال 
۹۸

 

عنوان کارگاه

گروه هدف

تاریخ

روز

مدت زمان اجرا

مدرسان

POWER

POINT


۱


 
 

کارگاه
SEARCH
و
آمار
 

 
دانشجویان

 
۹۸/۰۶/۱۲ 
 

 
سه شنبه
 

۱۲ - ۱۰

دکتر
سیما بشارت
و
دکتر
حسام شیرزاد

۱

۲

۳ 

۲

کارگاه
انواع مطالعات اپیدمیولوژیک

 
اساتید

۹۸/۰۸/۱۳

 
دوشنبه

۱۴ - ۱۲

دکتر
سیما بشارت./files/sayyad-balini/files/Types_of_study_(۱).ppt 


۳

کارگاه
آیین نامه ارتقاء

 

اساتید

 

۹۸/۰۹/۰۴

 

دوشنبه

 

۱۲ - ۱۰

 

دکتر 
محمد جعفر گلعلی پور

 ۴

جلسه دوم کارگاه
آیین نامه ارتقاء

اساتید۹۸/۰۹/۱۱

دوشنبه۱۲ - ۱۰

دکتر
محمد
جعفر
گلعلی پور


        "        ۵

کارگاه  PLAGIARISM

دزدی علمی - ادبی
 


اساتید


۹۸/۱۰/۳۰

دوشنبه۱۱ -۱۳
 

دکتر
مسعود
محمدی 

دفعات مشاهده: 176 بار   |   دفعات چاپ: 36 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر