پیام خود را بنویسید

بایگانی بخش مقالات سال 2014

img_yw_news
سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ -

مقالات سال 2014

102. Arash Tahmasebifar, Yaghoub Yazdani, Pooria Gill, Majid Shahbazi. Nanoscopic Study of Gold Nanorods Used for Efficient Delivery of Sirna in Cancer NanoTherapy. American Journal of Advanced Drug Delivery. 2014.   103. Heidari  Z.,  Shahzamani K.,  Ghanbari R.,  Tahamsebifar A. Association of SNPs in interferon receptor genes in chronic hepatitis C with response to combined therapy of interferon and Ribavirin. Acta Medica Iranica. Volume 52, Issue 10, 2014, Pages 740-747.   104. بهناز بذرافشان، حسین صادقی، محسن خلیلی، سید حسین حسینی فر. کاربرد زبرافیش به عنوان مدل تحقیقاتی در مطالعات انسانی. نشریه آبزیان زینتی، سال دوم (1394)، شماره 3.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 All Rights Reserved | selolimol

Designed & Developed by : Yektaweb