پیام خود را بنویسید

معرفی اعضاء گروه

 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 | 
 

گروه علوم آزمایشگاهی

مدیر گروه دکتر علی اصغر آیت اللهی
کارشناسان گروه

سارا حسین زاده - شمیلا ملک محمودی - سیده سمیه حسینی - محدثه نامجو - محدثه خراسانی - دکتر سید صادق بنی عقیل

آدرس مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، دانشکده پیراپزشکی، طبقه ۲
تلفن: ۰۱۷۳۱۸۳
.  

لیست اعضای هیات علمی گروه

عکس

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  مرتبه علمی

  پست الکترونیک

  شماره تماس

CV طرح درس برنامه کلاسی

  دکتر علی اصغر آیت اللهی

  دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

  مربی

dr.ayatollahigoums.ac.ir

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۵۳۴

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
  دکتر اوغل نیاز جرجانی
  دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی - تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی
دانشیار dr.jorjanigoums.ac.ir ۰۱۷۳۱۸۳
  داخلی: ۶۴۱۸
CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر علیرضا احمدی
(همکار بازنشسته)

دکترای حرفه ای

  علوم آزمایشگاهی

مربی drahmadigoums.ac.ir

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۰۹

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر حمید رضا جوشقانی
(همکار بازنشسته)

  دکترای تخصصی

  بیوشیمی بالینی - تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی

  استاد

  joshaghanigoums.ac.ir

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۰۷

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

  دکتر محمدطاهر حجتی

دکترای تخصصی خون شناسی استادیار dr.hojatigoums.ac.ir

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۰۸

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

 دکتر خدابردی کلوی

  دکترای تخصصی

  ژنتیک مولکولی

  استادیار

kalavigoums.ac.ir

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۰۸

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی
دکتر ابراهیم کوهساری دکترای تخصصی
باکتری شناسی پزشکی
استادیار dr.kouhsarigoums.ac.ir

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۸۹

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

دکتر یعقوب یزدانی

دکتری تخصصی ایمنی شناسی پزشکی - تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی استاد

yaghoubyazdanigmail.com

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۷۸

CV علوم آزمایشگاهی برنامه کلاسی

پرسنل بخش آموزش گروه

  نام و نام خانوادگی

  آخرین مدرک تحصیلی

  بخش (آزمایشگاه)

  شماره تماس

  سارا حسین زاده

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی بیوشیمی تخصصی

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۸۷

 شمیلا ملک محمودی

کارشناس ارشد بیوشیمی بالینی

  بیوشیمی

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۹۸

سیده سمیه حسینی

کارشناس ارشد بیو تکنولوژی

  ایمونوهماتولوژی

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۹۱

محدثه نامجو دانشجوی دکتری تخصصی بیوشیمی بیوشیمی تخصصی

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۱۹

محدثه خراسانی

دانشجوی دکتری تخصصی شیمی تجزیه

میکروب شناسی

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۵۰۷

دکتر سیدصادق بنی عقیل دکتری ایمنی شناسی ایمونوهماتولوژی

۰۱۷۳۱۸۳

  داخلی: ۶۴۹۱


دفعات مشاهده: 17677 بار   |   دفعات چاپ: 1440 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 87 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | School of paramedicine