معاون پژوهشی : معاون پژوهشی

   معاون پژوهشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

تصویر

سمت

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

تلفن

نمابر

دکتر فرهاد نیک نژاد

معاون پژوهشی

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

 niknejad@goums.ac.ir

32457304

32453630

سوابق اجرایی :

 •  کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشتی استان گلستان 88-1378
 •  عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی 1388
 •  استادیار دانشکده پیراپزشکی1390
 • عضو هیئت تحریریه مجله علوم آزمایشگاهی 1391
 •  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی از 1391 تا تیر ماه 1397
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی1391
 •  عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1391
 •  دستیار سردبیر مجله علوم آزمایشگاهی 1392 تا کنون
 •  مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 1392 تا کنون
 •  سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1392 تا کنون
 • عضو شورای  تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393
 • سرپرست آزمایشگاه رفرانس (معاونت درمان) از سال 1393 تا کنون
 • مدیر امور آزمایشگاه های مرجع سلامت (معاونت درمان) از سال 1396 تا کنون


شرح وظایف:

• برنامه ریزی در زمینه گسترش فعالیت های پژوهشی دانشکده در راستای اولویت ها پژوهشی دانشگاه
• ارزشیابی طرح های تحقیقاتی و مساعدت در اجرای آن
• اطلاع رسانی جهت شرکت در سمینارهای علمی ،کنگره ها و کارگاهها
• برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نیاز کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشکده
• برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
• شرکت در جلسات شورای پژوهشی دانشگاه
• همکاری در اجرای پایان نامه های دانشجویی
• نظارت بر عملکرد پژوهشی اعضاء هیئت علمی و جمع آوری مستندات آن
• ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه طرح های تحقیقاتی


دفعات مشاهده: 2758 بار   |   دفعات چاپ: 230 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 6 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | School of paramedicine