معرفی اعضاء گروه

 | تاریخ ارسال: 1400/9/2 | 
گروه فناوری اطلاعات سلامت (HIT)
مدیر گروه مهندس سید محسن منصوری
کارشناس گروه مهندس موسی کتولی
آدرس مجموعه آموزش عالی شادروان فلسفی، دانشکده پیراپزشکی، طبقه ۲
تلفن: ۳۲۴۵۶۱۰۵
.شرح وظایف مدیر گروه 
لیست اعضای هیات علمی گروه
عکس   نام و نام خانوادگی   آخرین مدرک تحصیلی   مرتبه علمی   پست الکترونیک   شماره تماس CV طرح درس برنامه کلاسی
دکتر مهدی حبیبی کولایی دکتری تخصصی انفورماتیک پزشکی استادیار habibigoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
CV فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
دکتر مرتضی اخوت دکتری تخصصی مهندس کامپیوتر گرایش نرم افزار استادیار m-okhovatgoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
CV فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
دکتر محمدعلی وکیلی دکتری تخصصی آمار زیستی دانشیار vakiligoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۲۸
CV فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
دکتر ناصر بهنام پور دکتری تخصصی آمار زیستی استادیار behnampourgoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۱۳
CV فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
دکتر لیلا جویباری دکتری تخصصی پرستاری استاد jouybarigoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
CV فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
دکتر مسعود محمدی دکتری تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی استادیار mohammadigoums.ac.ir ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
CV فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
لیست اعضای غیرهیات علمی گروه
  نام و نام خانوادگی   آخرین مدرک تحصیلی   شماره تماس طرح درس برنامه کلاسی
مهندس سید محسن منصوری فوق لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
سید اشکان قدس مفیدی فوق لیسانس مدیریت آموزشی ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
مهندس موسی کتولی فوق لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی: ۲۷۲
فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
مهندس علی جنتی عطایی فوق لیسانس فناوری اطلاعات (شبکه های کامپیوتری) ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی
مهندس معصومه اژدری فوق لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار ۳۲۴۵۶۱۰۵
  داخلی:
فناوری اطلاعات سلامت برنامه کلاسی

دفعات مشاهده: 353 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | School of paramedicine