صورتجلسات سال 1398 : صورتجلسه های سال ۱۳۹۸

 | تاریخ ارسال: 1399/2/14 | 
                                      صورتجلسات سال ۱۳۹۸                                                
سی و پنجمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۱/۲۱
سی و ششمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۱/۲۸
سی و هفتمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۲/۴
سی و هشتمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۲/۱۱
سی و نهمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۲/۱۸
چهلمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۲/۲۵
چهل و یکمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۳/۱
چهل و دومین صورتجلسه مورخ ۹۸/۳/۸
چهل و سومین صورتجلسه مورخ ۹۸/۳/۲۵
چهل و چهار و چهل و پنجمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۴/۵
چهل و ششمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۴/۲۶
چهل و هفتمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۵/۹
چهل و هشتمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۵/۱۶
چهل و نهمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۶/۶
پنجاهمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۷/۱۳
پنجاه و یک و پنجاه و دومین صورتجلسه مورخ ۹۸/۷/۲۴
پنجاه و سومین صورتجلسه مورخ ۹۸/۸/۱
پنجاه و چهارمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۸/۱۲
پنجاه و پنجمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۹/۶
پنجاه و ششمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۹/۲۰
پنجاه و هفتمین صورتجلسه مورخ ۹۸/۱۰/۴
پنجاه و هشتمین صورتجلسه مورخ  ۹۸/۱۱/۲۱

دفعات مشاهده: 321 بار   |   دفعات چاپ: 135 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات دندانپزشکی می باشد
دانشکده دندانپزشکی