صورتجلسات شورای پژوهشی : شصت و چهارمین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و ششمین جلسه بصورت مجازی روزچهار شنبه مورخ ۲/۰۶/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۰ با حضور اعضاء محترم شورا بر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 

دفعات مشاهده: 10 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : شصت و سومین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و پنجمین جلسه بصورت مجازی روز چهار شنبه مورخ ۱۲/۵/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۱ با حضور اعضاء محترم شورا بر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 

دفعات مشاهده: 9 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : شصت و دومین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و چهارمین جلسه بصورت مجازی روز چهار شنبه مورخ ۱۱/۴/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۱ با حضور اعضاء محترم شورا بر

 | تاریخ ارسال: 1399/8/10 | 
شصت و دومین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و چهارمین جلسه بصورت مجازی روز چهار شنبه مورخ ۱۱/۴/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۱ با حضور اعضاء محترم شورا  برگزار و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:
 

دفعات مشاهده: 65 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : شصت و یکمین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1399/8/3 | 
‌شصت و یکمین صورتجلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و سومین جلسه مجازی مرکز

دفعات مشاهده: 58 بار   |   دفعات چاپ: 17 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : شصتمین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و دومین جلسه بصورت مجازی روز دو شنبه مورخ ۲۲/۲/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۰.۳۰ با حضور اعضاء محترم شورا برگزار و

 | تاریخ ارسال: 1399/3/21 | 
شصتمین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و دومین جلسه بصورت مجازی روز دو شنبه مورخ ۲۲/۲/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۰.۳۰ با حضور اعضاء محترم شورا  برگزار و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

دفعات مشاهده: 91 بار   |   دفعات چاپ: 23 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : پنجاه و نهمین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و اولین جلسه بصورت مجازی روز چهار شنبه مورخ ۱۰/۲/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۰.۳۰ با حضور اعضاء محترم شورا

 | تاریخ ارسال: 1399/3/21 | 
پنجاه و نهمین جلسه مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی و اولین جلسه بصورت مجازی روز چهار شنبه مورخ ۱۰/۲/ ۱۳۹۹رأس ساعت ۱۰.۳۰ با حضور اعضاء محترم شورا  برگزار و موارد ذیل مورد بررسی قرار گرفت:

دفعات مشاهده: 97 بار   |   دفعات چاپ: 25 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : پنجاه و هشتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی روز سه شنبه مورخ ۲۳/۱۰/ ۱۳۹۸رأس ساعت ۱ با حضور اعضاء محترم شورا در دانشکده پیرا

 | تاریخ ارسال: 1399/3/21 | 


دفعات مشاهده: 114 بار   |   دفعات چاپ: 38 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : صورتجلسات شورای پژوهشی : صورتجلسات شورای پژوهشی : پنجاه و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
پنجاه و هفتمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان روز سه شنبه مورخ 1398/09/5راس ساعت 13 با حضور اعضاء محترم در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برای مشاهده توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید . . .

دفعات مشاهده: 184 بار   |   دفعات چاپ: 53 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : صورتجلسات شورای پژوهشی : پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/9/30 | 
پنجاه و ششمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان روز دو شنبه مورخ 1398/07/29راس ساعت 12:30 با حضور اعضاء محترم در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برای مشاهده توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید . . .

دفعات مشاهده: 193 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

صورتجلسات شورای پژوهشی : پنجاه و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی

 | تاریخ ارسال: 1398/5/2 | 
پنجاه و پنجمین جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی گلستان روز سه شنبه مورخ 1398/04/03رأس ساعت 12:30 با حضور اعضاء محترم در سالن کنفرانس دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.
برای مشاهده توضیحات بیشتر به ادامه مطلب بروید . . .

دفعات مشاهده: 189 بار   |   دفعات چاپ: 58 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی می باشد.

© 2021 All Rights Reserved | Laboratory Sciences Research Center