پیام خود را بنویسید

اهداف و رسالت

 | تاریخ ارسال: 1397/9/6 | 

رسالت و اهداف

رسالت یا ماٌموریت:
رسالت اصلی دانشکده تربیت نیروهای انسانی کارآمد متخصص در راستای رسالت دانشگاه و همچنین کمک به افزایش تولید علم از طریق انجام پژوهشهای علمی می باشد.

ارزشها:
با تاٌکید بر ایجاد و حفظ محیطی اسلامی و توسعه فرهنگ تقوا و حفظ کرامات انسانی ما در دانشکده پیراپزشکی با توجه و تاٌکید بر آموزش صحیح و اصولی دانشجویان در یک محیط سالم اسلامی در جهت حفظ و اعتلای مقام و منزلت اعضای هیاٌت علمی، دانشجویان و کارکنان، حداکثر توان و تلاش خود را بکار خواهیم بست و سعی می کنیم با ایجاد فضای مناسب و امکانات مورد نیاز اساسی و رفاهی رضایت آنان را به دست آوردیم.
تلاش ما بر این است که رعایت موازین و اصول اخلاق حرفه ای را در جهت احترام به اصول انسانی و رعایت حق ذینفعان سرلوحه کار خود قرار داده و در همه ابعاد کاری و جنبه های مختلف آموزش و پژوهش بکار گیریم. در جهت رشد و تعالی کارکنان در تلاشیم تا با ایجاد محیطی مناسب آنها بتوانند با ابتکارات و نوآوریها شایستگی های خود را بروز داده و حداکثر کارآیی لازم را برای سیستم داشته باشند.

چشم انداز یا دورنما:
ارتقاء به سطح علمی دانشکده و تبدیل کردن آن به یک مرکز تخصصی تربیت نیرو در مقاطع مختلف از طریق افزایش دوره های کارشناسی جدید و پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد در رشته هایی که توانایی آن وجود دارد.
این دانشکده تلاش می کند کارآیی و اثربخشی خود را درجهت تربیت نیروهای انسانی متخصص به حداکثر ممکن رسانده و از این حیث در کشور حائز جایگاه بهتری گردد. همچنین این دانشکده سعی دارد برای محققین از نظر تولید علم جایگاه ویژه ای در بین سایر دانشکده های همتراز خود بیابد.

اهداف کلان پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
G1 توانمند سازی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی
G2 توسعه زیر ساخت های پژوهشی (تجهیز آزمایشگاه ها- فضای فیزیکی مناسب- اینترنت پرسرعت)
G3 ارتقاء کمی و کیفی پژوهش ها متناسب با اولویت تحقیقاتی منطقه(سرطان و گیاهان دارویی)
G4 توانمند سازی اعضای هیئت علمی در زمینه تاًلیف و ترجمه
G5 توسعه کمی و کیفی پژوهش های آموزش محور

اهداف کلان فرهنگی و دانشجویی دانشکده پیراپزشکی
G1 مشارکت فعال اساتید مشاور در پایش مستمر سلامت روان دانشجویان
G2 مشارکت فعال در استقرار نظام جامع نظارت، ارزشیابی و رتبه بندی فرهنگی
G3 افزایش نرخ مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و ورزشی

اهداف کلان آموزشی دانشکده پیراپزشکی
G1 توسعه آموزش علوم پزشکی برای پاسخ به نیازهای نظام سلامت (آموزش پاسخگو)
G2 اعتلای اخلاق حرفه ای( اعضای هیئت علمی، کارکنان ، دانشجویان)
G3 توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی
G4 ارتقاء نظام ارزیابی و برگزاری آزمونها به صورت الکترونیک
G5 توسعه و ارتقاء زیرساخت های آموزشی رشته های دایر در دانشکده و ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی
G6 پایش برنامه های بسته تحول آموزش در علوم پزشکی
G7 توسعه فضای فیزیکی و تجهیزات آزمایشگاهی و اتاق پراتیک

اهداف کوتاه مدت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
1-برگزاری کارگاههای توانمندسازی اعضای هیئت علمی در زمینه طرحهای تحقیقاتی و تولید علم
2- برگزاری کارگاههای توانمندسازی دانشجویان با کمک کمیته تحقیقات دانشجویی در خصوص اجرای پروژه های پیشنهادی
3-بررسی وضعیت تجهیزاتی آزمایشگاهها و تکمیل تجهیزات برای انجام فعالیت های پژوهشی
4-توسعه فضای فیزیکی آزمایشگاهی برای رشته قارچ شناسی
5-تغییر وضعیت اینترنت مجموعه پیراپزشکی و تعویض سیم کشی برای افزایش سرعت اینترنت
6-تصویب رشته بیوشیمی سرطان در دانشکده و پیگیری ایجاد این رشته
7-تشویق اعضای هیئت علمی برای تاٌلیف کتب درسی رشته های مختلف براساس سرفصل دروس
8-برگزاری کارگاههای آموزشی برای توسعه پژوهش های آموزش محور
9- تشویق اعضای هیئت علمی برای مشارکت در جشنواره شهید مطهری
10-بررسی اولویت های پژوهشی اعلام شده در زمینه گیاهان دارویی و اجرای پروژه های مرتبط با آن

اهداف کوتاه مدت فرهنگی و دانشجویی
1-برگزاری 2 کارگاه آموزشی برای اساتید مشاور در زمینه سلامت روان
2- آموزش نحوه پایش سلامت روان دانشجویان و بررسی نتایج حاصل از آن
3-برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضای هیاٌت علمی در زمینه نحوه اخذ امتیاز فرهنگی برای ارتقاء مرتبه
4-مشارکت اعضای هیاٌت علمی در استقرار نظام جامع نظارت و ارزشیابی
5- اطلاع رسانی به دانشجویان در زمینه امکانات موجود دانشگاه برای فعالیت های ورزشی
6-اطلاع رسانی به دانشجویان در خصوص نحوه عضویت در انجمن های علمی
7- اطلاع رسانی به دانشجویان درخصوص نحوه فعالیت و عضویت در کانون های فرهنگی

اهداف کوتاه مدت آموزشی
1-تکمیل 80% ردیف های مصوب هیاٌت علمی از طریق فراخوان با توجه به تخصصهای مورد نیاز
2- تکمیل کادر اداری و آموزشی در سطوح کارشناسی برای تاٌمین نیازهای آموزش علمی
3-برگزاری کارگاههای روش تدریس برای اعضای هیاٌت علمی جدید حداقل یکبار در سال
4-برگزاری کارگاه ارزیابی آزمون برای اعضای هیاٌت علمی حداقل یکبار در سال
5-برگزاری دوره های ICDL برای افزایش توانمندی کادر آموزش غیر هیاٌت علمی
6-مشارکت دادن اعضای هیاٌت علمی در بسته های اخلاق حرفه ای
7- برگزاری کارگاه اخلاق حرفه ای حداقل یکبار در سال
8-برگزاری کارگاه آموزش مجازی و نحوه تاٌمین محتوا
9-برگزاری 20% کلاسهای درس اساتید منتخب به صورت مجازی
10-توسعه زیرساخت های آموزشی برای اجرای آزمونهای الکترونیک
11-برنامه ریزی برای ایجاد رشته های تحصیلات تکمیلی قارچ شناسی،اتاق عمل،هوشبری
12-ایجاد بستر مناسب و جذب هیاٌت علمی برای پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
13-اجرای برنامه های مصوب تحول آموزش در علوم پزشکی
14-مشارکت اعضای هیاٌت علمی در روند اجرایی بسته های تحول آموزش
15-بهبود و افزایش فضاهای آموزشی
16-پیگیری برای جانمایی دانشکده های مستقر در ساختمان دانشکده پزشکی
17-خرید تجهیزات آموزشی برای اتاق پراتیک
18-خرید تجهیزات آموزشی برای آزمایشگاها

دفعات مشاهده: 1099 بار   |   دفعات چاپ: 159 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | School of paramedicine