برنامه استراتژیک : معرفی مرکز

 | تاریخ ارسال: 1395/11/24 | 

  برنامه عملیاتی سال 94 مرکز تحقیقات پرستاری

  

  فلسفه، ارزش‌ها و باورها:

  ما بر آن باوریم که محوریت کار پرستاری بر انسان، یعنی موجود همه‌جانبه استوار است .انسان ارزشمندترین موجودی است که تأمین سلامت او در اولویت نظام سلامت کشور بوده و دستیابی به بهترین، کارآمدترین و ایمن‌ترین خدمات سلامت، بدون انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی میسر نخواهد بود.

  ما به تفکر تیمی و مشارکت و همکاری بین رشته­ای در اجرای تحقیقات معتقد بوده و به مشتریان خود که مردم، سازمان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی می­باشند معتقد و متعهد می‌باشیم.

  - ما باور داریم برای شناسایی و حل مشکلات و چالش‌های موجود حرفه­ای نیاز به انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی است که در نهایت منجر به توسعه دانش پرستاری می­شود.

  - ما بر این باوریم که اعضای مرکز تحقیقات موظفند علاوه بر انجام تحقیق با انتشار نتایج در نشریات معتبر علمی پژوهشی و شرکت در همایش‌های داخلی و دست‌آوردهای علمی تحقیقی پژوهشگران پرستاری را به کشور و دنیا عرضه نمایند.

  - ما بر این باوریم که مشارکت در انجام تحقیقات بین رشته‌ای با سایر جوامع علمی داخلی و خارجی ارزشمند است و این نوع مشارکت منجر به تبادل، توسعه و گسترش دانش حرفه ای می­شود.

  از آنجا که در تحقیقات پرستاری ، جمع‌آوری و تولید داده­ها اغلب مبتنی بر نمونه ­ های انسانی است، ما همواره اخلاق پژوهش و رعایت حقوق شرکت ­ کنندگان را سرلوحه کار خویش قرار می­دهیم.


  چشم‌انداز:

  یک مرکز تحقیقات پرستاری نو آور در زمینه پژوهش های پرستاری با هدف ارتقا عملکرد استراتژیک ایجاد گردد که از طریق عملکرد مبتنی بر شواهد در سطح ملی و بین المللی به عنوان یک مرکز تحقیقاتی معتبر محقق خواهد شد.


  رسالت:

  مرکز تحقیقات پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گلستان رسالت­های زیر را به عهده دارد:

  * توسعه دانش در عرصه­های مختلف پرستاری

  * شناخت و تقویت انگیزه­ها و توانمندی­های تحقیقاتی پرستاران

  * معرفی زمینه­های کاربرد نتایج تحقیقات پرستاری و انتشار نتایج در سطح ملی و بین المللی

  * ارائه شواهد لازم مبتنی بر تحقیق برای برنامه­ریزی و هماهنگی بین آموزش و بالین

  * توسعه دانش پرستاری مبتنی بر شواهد به منظور ارتقاء کیفیت ارائه خدمات پرستاری

  * حمایت از پژوهشگران، تشویق و تقویت همکاری بین حرفه­ای و بین بخشی در نظام سلامت به منظور پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی


  اهداف

  CR1 - توسعه و بکارگیری دانش نوین در ارائه بهینه مراقبت و ایمنی مددجو با انجام تحقیقات در پرستاری

  CR2 - تعیین استانداردهای آموزشی، مدیریتی و مراقبتی پرستاری به منظور ارتقای حرفه و سلامت جامعه

  CR3 - نشر نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه­های مختلف پرستاری

  CR4 - استفاده از نتایج تحقیقات پرستاری در امر آموزش و مراقبت با تاکید پرستاری مبتنی بر شواهد

  CR5 - توسعه همکاری بین حرفه­ای و بین بخشی در راستای اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور


  اهداف ویژه

  CR1 - توسعه و بکارگیری دانش نوین در ارائه بهینه مراقبت و ایمنی مددجو با انجام تحقیقات در پرستاری

  O1 _ تعیین اولویت های تحقیقاتی مبتنی بر نیازسنجی

  O2 _ ایجاد تسهیلات جهت جذب و تصویب طرح های تحقیقاتی

  O3 _ طراحی و تدوین کارگاه های آموزشی به منظور تربیت و توانمندسازی دانشجویان و پژوهشگران بالین

 •   کارگاه روش تحقیق کمی
 •   کارگاه روش تحقیق کیفی
 •   کارگاه تدوین پروپوزال
 •   کارگاه مقاله نویسی
 •   کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع

  O4 _ طراحی و تدوین کارگاه های آموزشی به منظور تربیت و توانمندسازی اعضای هیات علمی

 •   کارگاه روش تحقیق کمی
 •   کارگاه روش تحقیق کیفی
 •   کارگاه تدوین پروپوزال
 •    کارگاه مقاله نویسی
 •    کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع
 •    کارگاه نحوه برگزاری ژورنال کلاب

  O5 _ طراحی و تدوین کارگاه های آموزشی به منظور تربیت و توانمندسازی کارکنان

 •   کارگاه روش تحقیق کمی
 •   کارگاه روش تحقیق کیفی
 •   کارگاه تدوین پروپوزال
 •   کارگاه مقاله نویسی
 •   کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع 

                 * تصویب حداقل 1 پروپوزال پژوهشی از هر کارگاه

                 * چاپ حداقل 1 مقاله از هر کارگاه

  O6 _ طراحی و تدوین کارگاه های آموزشی به منظور تربیت و توانمندسازی دانشجویان و پژوهشگران بالین توسط دانشجویان دکترای پرستاری

 •   کارگاه تدوین پروپوزال برای استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 •    کارگاه نحوه برگزاری ژورنال کلاب

  O7 _ برگزاری ژورنال کلاب توسط اعضای هیات علمی به منظور آشنایی با دانش نوین

 •   هر ترم یکبار

               * در صورت ارائه توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی راهنمایی یکی از اعضای هیئت علمی 

 

  CR2 - تعیین استانداردهای آموزشی، مدیریتی و مراقبتی پرستاری به منظور ارتقای حرفه و سلامت جامعه

  O1 - تدوین راهکارهای بالینی پرستاری

  O2 - تدوین استانداردهای مدیریت سازمانی در پرستاری

  O3 - تدوین استانداردهای آموزشی در پرستاری

 

  CR3 - نشر نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه­های مختلف پرستاری

  O1 - انتشار و بسط یافته های پژوهش در حیطه های مختلف پرستاری

 •    اعضای هیات علمی و هیات موسس

                *چاپ 1 مقاله در مجلات بین المللی ( PubMed یا ISI ) سالانه

               *چاپ 2 مقاله در مجلات علمی – پژوهشی داخلی سالانه

               * ارائه 2 مقاله در کنگره های داخلی و بین المللی سالانه

 

  CR4 - استفاده از نتایج تحقیقات پرستاری در امر آموزش و مراقبت با تاکید پرستاری مبتنی بر شواهد

  O1 - ترغیب پرستاران بالین به انجام طرح های تحقیقاتی و استفاده از نتایج تحقیقاتی در امر مراقبت

 •    کارگاه روش تحقیق
 •    کارگاه تدوین پروپوزال
 •    کارگاه مقاله نویسی
 •   کارگاه نرم افزارهای مدیریت منابع

                 *تصویب حداقل 1 پروپوزال پژوهشی از هر کارگاه

                *چاپ حداقل 1 مقاله از هر کارگاه

  O2 _ تلاش در جهت ایجاد بستر مناسب در بکارگیری دانش حاصل از تحقیقات انجام شده

 •   ایجاد صفحه ترجمان دانش در سایت مرکز تحقیقات به منظور ارائه نتایج پژوهش جهت ذینفعان
 •   نشر یافته های پژوهشی در خبرنامه دانشگاه
 •  ایجاد فضای گفتمان دانشجویان با مرکز تحقیقات

  O3 _ برگزاری همایش ها و سمینارهای ملی و منطقه ای در زمینه پرستاری

 •    برگزاری همایش ملی دو سالانه (زمان پیشنهادی نیم سال دوم 95)

  CR5 - توسعه همکاری بین حرفه ای و بین بخشی در راستای اصلاح نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور

  O1 - طراحی و اجرای طرح های تحقیقاتی مشترک با سازمانها و نهادهای علمی و حرفه ای بین المللی و ملی مبتنی بر اولویت های مرکز

 •    حداقل 1 طرح پژوهشی با مشارکت همکاران بالینی دانشگاه سالانه

 

  O2 - طراحی و برگزاری جلسات هم اندیشی مشترک بین حرفه ای و بین بخشی جهت اصلاح نظام ارائه خدمات سلامتی مبتنی بر تحقیقات

 •   برگزاری جلسات مشترک با اداره پرستاری مراکز آموزشی درمانی

دفعات مشاهده: 408 بار   |   دفعات چاپ: 114 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات پرستاری می باشد.