برنامه استراتژیک : برنامه استراتژیک

 | تاریخ ارسال: 1395/11/23 | 

برنامه استراتژیک مرکز تحقیقات سلول بنیادی

مقدمه:

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی در تاریخ 27/2/90  با همت هیئت موسسین و موافقت مشروط  دانشگاه با داشتن اهدافی بزرگ در دانشکده پزشکی شروع بکار کرد.این مرکز در همان سال توانست در تاریخ 6/10/90 موافقت داخلی مرکز را کسب نماید و به فعالیت های خود در راستای اهداف ادامه دهد.

مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی به منظور گسترش پژوهش، ایجاد و توسعه فناوری سلولهای بنیادی و سلول درمانی و نیز ارائه راه حل در درمان بیماریهای دژنراتیو و مزمن با استفاده از سلولهای بنیادی تشکیل شده است.

هدف کلی این مرکز تحقق شعار " رساندن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه سلولهای بنیادی از محیط آزمایشگاه تا بالین بیمار" است.

"From Bench to Bed"

چشم انداز(Vision):

 • شناخته شده به عنوان یک مرکز پیشگام در تولید دانش مربوط به سلول های بنیادی
 • پاسخگو به نیازهای اساسی پژوهشی، آموزشی و خدماتی کشور در زمینه سلول های بنیادی
 • سامان دهی مدیریت پژوهشی در زمینه های مختلف علم سرطان و همسو نمودن کلیه پژوهش های کاربردی_بنیادی.
 • تامین کننده منابع در امر پژوهش، توانمند سازی پژوهشگران، ایجاد بستر جهت هماهنگی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با سایر مراکز تحقیقاتی معتبر
 • پاسخگوی نیازهای علمی و عملی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه سلول های بنیادی

ارزش ها:(Values)

 • اعتقاد به قانون مداری
 • رعایت اصول اخلاق پزشکی و اسلامی
 • عدالت در دسترسی به خدمات
 • حفظ کرامت وحقوق انسانی
 • احترام به حقوق و مالکیت مادی و معنوی پژوهشگران
 • رعایت اصول اخلاقی در پژوهش
 • رعایت عدالت در فرصتهای پژوهشی بر اساس نیاز سنجی و اولویت ها
 • صداقت و مدیریت زمان
 • نهادینه کردن دانش پروری
 • تربیت نیروهای متخصص پژوهشگر و کارآمد
 • توجه به خلاقیت و نوآوری
 • هدفمندی در تحقیق

 دریافت کنندگان خدمات و ذینفعان:

 • جامعه و مردم
 • دانشگاه های علوم پزشکی
 • بیمارستان ها
 • سایر مراکز تحقیقاتی مرتبط
 • جامعه پزشکی و بهداشتی ) متخصصین ، کارشناسان ، تکنسین ها و دانشجویان و...(
 • پرسنل مرکز
 • دانشگاه علوم پزشکی گلستان

نقاط قوت Strengths:

ردیف

قوت ها

S1

نیروی انسانی متخصص از نظر کیفی

S2

ارزش گذاری به نیروی انسانی

S3

ارتباطات نزدیک و موثر مرکز با سایر مراکز

S4

توانایی ارائه مقالات علمی در کنگره ها و چاپ مقالات علمی و تحقیقاتی مجلات معتبر داخلی و بین المللی

S5

علاقه و انگیزه اعضای مرکز برای فعالیت های پژوهشی، آموزشی و خدماتی

S6

وجود اعضاء هیات علمی متخصص و متعهد

S7

ارتباط مناسب درونی مرکز

نقاط ضعف:Weaknesses

ردیف

ضعف ها

W1

عدم تناسب فضاهای فیزیکی با امکانات و تجهیزات

W2

کمبود امکانات و تجهیزات تخصصی

W3

عدم جذب هیئت علمی پژوهشی

W4

زمان بر بودن دریافت تسهیلات

W5

کمبود بودجه پژوهشی به نسبت حجم تقاضا

W6

وضعیت نامناسب نیروی انسانی خدماتی

W7

استاندارد نبودن فضای فیزیکی مرکز

فرصت ها: Opportunities

ردیف

فرصت ها

O1

نگرش مثبت به جایگاه پژوهش مرکز

O2

حمایت ریاست و معاونین دانشگاه از مرکز

O3

روابط مناسب با سازمان های ذینفع

O4

ارتباط مناسب با انجمن های علمی

O5

نبود مراکز مجهز سلول های بنیادی در شمال کشور

O6

وجود اعضاء هیئت علمی متخصص و متعهد علاقمند در سایر مراکز آموزش عالی استان

O7

امکان برقراری ارتباط پژوهشی با سایر دانشگاهها و مراکز علمی و پژوهشی در داخل و خارج کشور

تهدیدها:Threat

ردیف

تهدیدها

T1

پایین بودن سهم بخش پژوهش در سرانه درآمد ملی

T2

ناکافی بودن انگیزه تحقیق در جامعه پزشکی بویژه جامعه بالینی

T3

کمبود قوانین حمایتی در زمینه پژوهش

T4

کافی نبودن آگاهی مردم نسبت به کارآمدی نتایج تحقیقات

T5

ضعف و انفعال در ارتباطات دانشگاهی

T6

ضعف فرهنگ مشارکت جامعه در تحقیقات پزشکی

T7

نداشتن پژوهشگر تمام وقت استخدامی

اهداف کلی:

1. ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش

 1. گسترش ارتباطات ملی و بین المللی

 1. توسعه تحقیقات کاربردی و مبتنی بر اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و اصول اخلاق در پژوهش های پزشکی

اهداف اختصاصی:

 .1ارتقاء کمی و کیفی تحقیقات و تولید دانش

 •  افزایش تعداد طرح های تحقیقاتی
 •  افزایش تعداد مقالات چاپ شده در مجلات معتبر داخلی و خارجی
 •   افزایش تعداد سالیانه پایان نامه های دانشجویی
 •  فراهم سازی تدارکات لازم برای جذب دانشجو در مقطع PhD
 • ایجاد بستر مناسب در جهت حمایت و بکارگیری استعدادهای درخشان و دانشجویان نخبه برای تحقیقات در زمینه سلولهای بنیادی و تقویت کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه

.2گسترش ارتباطات ملی و بین المللی

 •  افزایش مقالات ارائه شده توسط اعضاء هیئت علمی و کارکنان در کنگره ها
 •  افزایش تفاهم نامه های )توافقنامه های( فی ما بین دانشگاه با سایر مراکز و دانشگاهها
 •  افزایش مشارکت مالی برون سازمانی در زمینه تحقیقات
 • جذب سرمایه گذاری مشترک موسسه های ایرانی و بین المللی در داخل و خارج کشور در جهت توسعه فناوری های مرتبط با سلولهای بنیادی مرکز
 • ایجاد ارتباط با مردم از طریق ارائه بولتن، آموزش همگانی درباره سلولهای بنیادی، کاربردها و دستاوردهای تحقیقاتی جدید این مرکز

.3توسعه تحقیقات کاربردی و مبتنی بر اولویت های تحقیقاتی دانشگاه و اصول اخلاق در پژوهش های پزشکی

 •  بازنگری فرآیند تعیین اولویت های تحقیقاتی متناسب با نیاز جامعه
 •  افزایش طرح های تحقیقاتی در راستای اولویت های تحقیقاتی
 •  کوتاه نمودن فرآیند تصویب طرح های در راستای اولویت ها
 •  حمایت ویژه از طرح های کاربردی و در راستای اولویت ها
 • تعیین معیارهای کارآیی واثر بخشی طرح های تحقیقاتی
 •  جذب محققین توانمند به عنوان همکار پژوهشی و یا اعضاء هیات علمی مرکز تحقیقات

استراتژیها :

 • توجه به کیفیت تحقیقات
 • ارتقاء نقش مرکز در تدوین سیاستها و استراتژیهای ملی در زمینه سلول های بنیادی
 • تقویت مرکز به عنوان قطب تحقیقات سلول های بنیادی شمال کشور
 • حمایت از پژوهشگران ممتاز
 • جلب حمایت همه جانبه بخش صنعت و دیگر نهادهای دولتی وغیر دولتی
 • ایفای نقش محوریت تحقیقات سلول های بنیادی در منطقه شمال کشور
 • توسعه مشارکت آگاهانه مردم در به ثمر رسیدن تحقیقات در سلول های بنیادی
 • توسعه نظام مدیریت اطلاعات و فناوری
 • استقرار نظام تخصیص مبتنی بر اولویت های مرکز
 • توسعه ارتباطات ملی و بین المللی و کسب اعتبار لازمه از مؤسسات معتبر
 • تولید دانش و فناوری سلول درمانی در سطح استان و کشور
 • ایجاد بانک سلولهای بنیادی بند ناف، مغز استخوان و ... در استان
 • تجاری سازی دانش سلولهای بنیادی به فناوری و افزایش ثروت ملی
 • گام نهادن در تولید مواد آزمایشگاهی پر مصرف در خصوص تحقیقات و فناوری سلولهای بنیادی

دفعات مشاهده: 380 بار   |   دفعات چاپ: 132 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات سلولهای بنیادی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق