معرفی طرح های تحقیقاتی انجام شده

طرح های  تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی

 

نام طرح

 

سال طرح

دکتر علی اصغر آیت اللهی – ابوالفضل امینی

بررسی مقایسه ای فراوانی هپاتیت Bنهفته در معتادان تزریقی با معتادان غیر تزریقی مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد شهرگرگان

1392

خانم فوزیه بخشا

بررسی تاثیر مامبران آمنیوتیک بر بهبود و درد زخم بستر بیماران بستری در دو مرکز آموزشی درمانی 5 آذر و صیاد گرگان

1392

خانم فوزیه بخشا

بررسی تاثیر استامینوفن وریدی بعد از عمل در کنترل درد و سردرد بیماران جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی در مرکز آموزشی درمانی صیادشیرازی گرگان

1392

خانم فوزیه بخشا

بررسی مقدماتی تاثیر حجامت پشت گوش بر زردی فیزیولوژیک نوزادان مراجعه کننده به مطب پزشکان طب سنتی در گرگان سال 92

1392

آقای الیاس بهادر

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران نورولوژیک در استان گلستان -1392

1392

خانم فوزیه بخشا

مقایسه اثر اسانس گیاه اسطوخودوس (L. Lavandula officinalis )،بهارنارنج ،گلاب، بر میزان اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی گرگان

1392

محمد تقی بادله

رابطۀ بین انگیزه یادگیری زبان انگلیسی و اضطراب کلاس زبان انگلیسی در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 91-90

1391

بهروز کرد - قربان محمد کوچکی

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از عملکرد اساتید راهنما در سال تحصیلی 92-91

1391

دکتر عبدالرحمن توفیقی راد

بررسی مقایسه ای عوارض راه هوایی در دو روش خارج کردن لوله تراشه (1) با ساکشن ترشحات و (2) روش بدون ساکشن در اعمال جراحی الکتیو در کودکان 3ماهه تا 6 ساله

1391

بهروز کرد - قربان محمد کوچکی

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و خودکار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1391

آقای دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی مقایسه اثر سه داروی دگزامتازون، انداستزون و منیزیوم سولفات بر لرز بعد از بیهوشی عمومی در جراحی اورتوپد

1391

آقای دکتر کاظم کاظم نژاد

مقایسه اثر سه داروی افدرین،دگزامتازون و آتروپین داخل نخاعی بر تهوع واستفراغ ناشی از بی حسی داخل نخاعی در زنان کاندید سزارین

1391

آقای دکتر توفیقی راد

مقایسه اثرات پیش داروی خوراکی پره گابالین با کلونیدین در شدت درد بعد از عمل در کودکان تحت عمل هرنیورافی در مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال 92-1391

1391

اقای کرد

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت گرگان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنها در سال 90-89

1390

بهروز کرد - قربان محمد کوچکی

مقایسه سبک یادگیری دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال تحصیلی 91-90

1390

سبحان صمدی سمنانی - دکتر علیرضا احمدی

بررسی مقایسه ای آزمون کمی CRP در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر در مقایسه با افراد سالم

1390

دکتر علیرضا احمدی - پژمان هاشمی

بررسی مقایسه ای آزمون کمی CRP hs- در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر در مقایسه با افراد سالم

1390

آقای علی عباسی - قربان محمد کوچکی

بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی با باور های خود کارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1390

1390

دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی تاثیر داروهای لیدوکائین، تیوپنتال، فنتانیل و نرمال سالین در کاهش بروز و شدت درد به دنبال تزریق پروپوفول نوع ّFresenius 1٪

1390

آقای مهدی خراشادی-دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی کاهش شدت درد و تغییرات همودینامیک بعد از تزریق پروپوفول Fresenius 1٪ به همراه افدرین - لیدوکائین در مقایسه با افدرین، لیدوکائین و نرمال سالین

1390

قربان محمد کوچکی

بررسی همه گیری شناسی تروما در مراجعه کنندگان به بیمارستان آل جلیل آق قلا در سالهای 89-1388

1389

محدثه نامجو-دکتر جوشقانی

تعیین میزان آفلاتوکسین درخوراک و کبد طیور شهرستان گرگان

1389

دکتر حمید رضا جوشقانی-مهسا بشارت

مقایسه مارکرهای پلاسمایی ترومبوفیلی در زنان سابقه سقط و گروه کنترل مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان گرگان در سال 1389

1389

آزاده علی عرب-ساناز ده باشی-دکتر حمید رضا جوشقانی

مقایسه سطح فروکتوزامین و هموگلبین گلیکوزیله در زنان باردار با GGT (تست تغییرات گلوکز)غیر طبیعی با گروه شاهد 

1389

معصومه یداللهی-قربان محمد کوچکی

بررسی عملکرد پرسنل اتاق عمل نسبت به رعایت استانداردهای اسکراب جراحی در بیمارستانهای شهر گرگان 1389

1389

بهورز کرد-قربان محمد کوچکی

بررسی اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سال 1389

1389

راضیه طالبی-قربان محمد کوچکی

بررسی مقایسه ای اثر محلول سرجی اسکراب وبتادین قهوه ای بر روی فلورهای پوست در اسکراب جراحی بررسی عملکرد پرسنل اتاق عمل نسبت به رعایت استانداردهای اسکراب جراحی در بیمارستانهای شهر گرگان 1389

1389

دکتر ظفر زاده

بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا در حذف ترکیبات ازت ،فسفر و CODو مقایسه آن با استاندارد و خروجی کشور

1389

خانم بخشا

بررسی تاثیر رایحه درمانی (اسطوخودوس)بر اظطراب بیماران تحت عمل سزارین درمرکزآموزشی درمانی دزیانی گرگان

1389

آقای حشمتی

بررسی وضعیت سلامت روانی اجتماعی ساکنین روستا و شهر در شهرستان گرگان در سال 90-1389

1389

مرتضی منصوریان

بررسی برخی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مرکز توزیع سرنگ رایگان گرگان در سال 1388

1388

دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی

بررسی وضعیت سلامت سالمندان در مناطق تحت پوشش پایگاههای بهداشت شماره 4 و 5 شهرستان گرگان-سال 88

1388

فرامرز کوهسار

بررسی ارتباط بین احساس تنهایی و نیاز به حمایت اجتماعی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان در سال 1388

1388

فوزیه بخشا

بررسی ضریب آپگار و عمامل مؤثر بر آن در نوزادان متولد شده مراکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان

1388

خدابردی کلوی

بررسی تأثیر اجوان محرک سیستم ایمنیG2 بر بهبود زخم سالک در موش های حساس c/Balb آلوده به انگل Leishmania major

1388

دکتر صالحی-دکتر علیرضا احمدی

بررسی سطح BNP در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با افراد سالم

1388

دکتر محمد هادی مهدی نژاد

بررسی کارآیی منعقد کننده ها ی پلی آلومینیوم کلراید و کیتوزان در حذف فلزات سنگین و باکتری اشرشیا کلی در فرآیند تصفیه آب

1388

مهندس رقیه نوروزی

بررسی کارآیی نانو ذرات آهن سنتز شده با ظرفیت صفر و مقایسه کارایی آن با پودر آهن در حذف نیترات از منابع آب شهر گرگان »

1388

محمد رضا کیایی-سید محمد هدایت مفیدی

مقایسه نتایج دو روش کیفی و کمی آزمایش CRP سرم

1388

فوزیه بخشا

بررسی فراوانی علل سزارین در مرکز آموزشی درمانی دزیانی از مهر ماه سال 87 الی مهر ماه سال 88

1388

دکتر حمید رضا جوشقانی ودکتر عارف صالحی

مقایسه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیک در بیماران قلبی و عروقی با افراد سالم

1387

دکتر حمید رضا جوشقانی ودکتر شهریار سمنانی

بررسی مقایسه ای غلظت ویتامین E،A در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و افراد سالم استان گلستان در سال 1386

1387

دکتر حمید رضا جوشقانی

بررسی ارتباط سطح لیپید پروفایل سرم با سطح هموسیستین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان

1387

شمیلا ملک محمودی

بررسی مقایسه ای صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی هموگلوبین A1C به روش شیمیاییNaycocard 

1387

مریم بنی صفار

بررسی میزان استفاده اعضای هئیت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان از منابع الکترونیکی در سال 1387

1387

قربان محمد کوچکی

بررسی سبک زندگی معلمان شاغل در شهرستان گرگان

1387

عبدالرحمن چرکزی- درسا مقصودلو

بررسی مصرف قطره آهن در کودکان 24-8 ماهه و برخی عوامل مؤثر درآن در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال 1387

1387

عاصمه مهیمنی و مهندس ناصر بهنام پور

بررسی توزیع تغییر در روش پیشگیری از بارداری و برخی عوامل موثر برآن در زنان شوهردار 49-15 ساله در مناطق روستایی شهرستان علی آباد کتول 82-81

1387

سید محمد هدایت مفیدی

بررسی سطح سرمی آنتی بادی های هرپس سیمپلکس تیپ 1و 2 در گروههای مختلف سنی شهر گرگان 1384

1387

خانم بخشا – آقا عبدالرحمن چرکزی

بررسی همه گیری اقدام به خودکشی در مراجعین به مرکز اورژانس استان گلستان طی سالهای 84-83

1387

زیبا عباسی نجات –دکتر رضا بلخی

بررسی سرو اپیدمیولوژیک بروسلوز در استان گلستان

1387

مرتضی منصوریان

بررسی تاًثیر سبک زندگی بر بروز بیماریهای فشارخون در بیماران فشارخونی روستاههای شهر گرگان در سال 1387

1387

الهام محمودی

بررسی تاًثیر استرس شغلی بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی درمانی شهرستان گرگان طی سال 87

1387

شهناز جلالیان

بررسی میزان استفاده از کتب فارسی و لاتین چاپی و برخی عوامل مؤثر در آن از کتابخانه پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیمسال اول 87-88

1387

یوسف دادبان-مهندس شهریاری

بررسی غلظت کادمیوم و سرب در آب و خاک و سبزیجات مزارع سبزی شهر گرگان در سال 87

1387

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر فرهاد نیک نژاد

تعیین آقلاتوکسین در گندم سیلوهای استان گلستان در سال 87

1386

دکتر علی رضا احمدی و دکتر حمید رضا جوشقانی

بررسی مقایسه ای سرمی آنتی کاردیو لیپین در سرم بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری و افراد سالم شهر گرگان

1386

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر امیریانی

بررسی تغییرات سطح مس ،روی،کلسیم و فسفر سرم بیماران پس از مصرف مپرازول

1386

دکتر علی رضا احمدی و دکتر عبدالوهاب مرادی

بررسی توزیع فراوانی آنتی بادی HTLV-1 در بیماران تالاسمیک شهر گرگا ن در سال 83

1386

قربان محمد کوچکی و دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی میزان فشار کاف لوله تراشه و تراکئوستومی در بیماران تحت ونتیلاسیون بستری در بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی 5آذر گرگان

1386

بهروز کرد وقربان محمد کوچکی

بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودی 83آموزشکده پیراپزشکی گرگان وارتباط آن با برخی از متغیرهای دموگرافیک و آموزشی

1386

درسا مقصودلو

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به فشار خون روستاههای شهرستان گرگان در سال 1387

1386

مهندس ناصر بهنام پور

بررسی سرمایه اجتماعی در شهر گرگان

1386

فرامرز کوهسار

بررسی فراوانی انواع کرمها و آمیب های روده ای موارد اسهالی در افراد مراجعه کننده به آزمایشهای شهرستان گرگان

1386

فوزیه بخشا

بررسی مقایسه ای تأثیر دو داروی پتیدین و زایلوکائین داخل نخاعی بر طول بی دردی و تغییرات همودینامیکی تحت عمل آنورکتال در مرکز آموزشی درمانی 5 آذر شهر گرگان

1386

فوزیه بخشا

بررسی مقایسه ای تاًثیر مسواک زدن در کنترل بوی دهان در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت گرگان قبل و بعد از استفاده

1386

زیبا عباسی نجات –فرامرز کوهسار

بررسی شیوع بیماری انترو بیوزیس در مهد کودکهای شهرستان گرگان

1386

مرتضی منصوریان

بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان

1386

مرتضی منصوریان

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل HBM بر آگاهی نگرش و رفتار تغذیه ای و بهداشتی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر گرگان در مورد کم خونی فقر آهن در سال 1387

1386

مرتضی منصوریان

بررسی نگرش اعضائ هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی گرگان درباره طرح درس

1386

مرضیه سلیمانی نژاد-مرتضی منصوریان

بررسی شیوه زندگی مرتبط با اینترنت در کاربران اینترنت دانشگاههای شهر گرگان

1386

دکتر حمیدرضا جوشقانی ودکتر علی رضا احمدی

بررسی ارتباط سطح کولین استراز با میزان آنتی اکسیدان های کوجود در سرم گلبول قرمز کارکنان شاغل در کارخانه تولید سموم گیاهی

1385

دکتر حمید رضا جوشقانی و دکتر شفیعی

بررسی ارتباط سطح سوپر اکسید و دسموتاز سرم و گلبول قرمز با سطح هموسیستین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان

1385

خدا بردی کلوی ودکترعلی رضا احمدی

بررسی کم خونی در کودکان عقب مانده ذهنی استان گلستان

1385

دکتر کاظم کاظم نژاد و دکتر صادق علی تازیکه

بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم سودو کولین استراز در افراد سالم و افراد مشکوک به کمبود آنزیم سودو کولین استراز

1385

قربان محمد کو چکی و عبدالرحمن چرکزی

بررسی تأثیر آموزش برآگاهی و نگرش بیماران دیابتی در بیمارستان شهدای گنبد 1383

1385

عبدالرحمن چرکزی وقربان محمد کوچکی ومازیار رستمی

بررسی و نگرش پیراپزشکان استان گلستان نسبت به برنامه های آموزش پودمانی

1385

محمد تقی بادله وسید یعقوب جعفری

بررسی تأثیر کلاس فشرده زبان عمومی بر میزان دانش واژگان دانشجویان پیراپزشکی

1385

هادی رحیم زاده

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد نانوایی های گرگان در رابطه با استفاده از جوش شیرین در نان در سال 1384

1385

مرتضی منصوریان –ندا قبه

بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش رابطین زن مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان درباره یائسگی

1385

مرتضی منصوریان

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی در مورد قرصهای اکستازی سال 1385

1385

مرتضی منصوریان

بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی گرگان درباره تغذیه دوران بارداری

1385

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر علی رضا احمدی

بررسی تغییرات سطح کولین استراز و گلبولهای قرمز کارکنان شاغل در کارخانه تولید سموم گیاهی

1384

مریم بنی صفار و دکترعلی رضا احمدی

بررسی میزان استفاده از مجلات چاپی لاتین موجود در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال 87-86

1384

دکتر کاظم کاظم نژاد-دکتر حسین خسروی

بررسی ایتو لوژی و الگوی شکستگیهای ماکزیلو فاسیال و برخی عوامل موثر برآن در استان گلستان

1384

عبدالرحمن چرکزی –شهربانو گزی

بررسی تأثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران شهرستان گنبد کاووس درباره پرفشاری خون

1384

سید محمدهدایت مفیدی

بررسی شیوع آلرژی و رابطه آن با برخی عوامل خطر در ساکنین شهر گرگان

1384

هادی رحیم زاده ومهدی کارگر

بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب شرب روستای شهرستان گرگان در سال 1385

1384

فوزیه بخشا

بررسی تأثیر آموزش احیاء قلبی ریوی پرسنل شاغل در مراکز آموزش درمانی استان گلستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

1384

فوزیه بخشا

بررسی تجربیات و دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی درباره عملکرد آموزشی اساتید با فرمهای ارزشیابی

1384

فوزیه بخشا

بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری شاغل در مراکز درمانی استان گلستان در مورد احیاء قلبی ریوی

1384

فوزیه بخشا-شهین عارفی

تعیین میزان آگاهی و نگرش تیم CPR در بیمارستان توحید و بعثت سنندج

1384

مرتضی منصوریان

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان و عوامل مرتبط با آن در سال 1384

1384

مرتضی منصوریان

بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان گرگان در سال 1385

1384

فرهاد نیک نژاد –محمد جواد کبیر

بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ویبریو کلرا 01 سروتیپ Inaba جداشده از سواپ رکتال بیماران استان گلستان ( تابستان84 )

1384

آقای نیک نژاد

بررسی تاًثیر پر اکسی استیک اسید بر قارچ ها (درماتوفیت،ساپروفیت)به روش Invitro

1384

هادی رحیم زاده-مهدی کارگر

بررسی وضعیت آب شرب شبکه توزیع شهر گرگان از نظر توانایی ایجاد رسوب خوردگی در سال 1385

1384

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر فرهاد نیک نژاد

مقایسه ارزش تشخیص آنزیم آدنوزین و آمیناز سرم و ایزو آنزیم های آن با سایر روشهای روتین سل ریوی

1383

دکترحمیدرضا جوشقانی و سید محمد هدایت مفیدی

بررسی فراوانی زیرواحدهای

1383

دکتر حمید رضا جوشقانی ودکتر شهریار سمنانی

بررسی شیوع بیماری سلیاک در مراجعه کنندگان به پایگاه انتقال خون گرگان و گنبد

1383

دکتر علی رضا احمدی و دکتر عبدالجلال مرجانی

بررسی تأثیر غلظت سیترات بر روی آزمایش زمان پروترومبین (Pt)و وابستگی آن به زمان

1383

دکتر سیروس سلمانی ممقانی – دکتر رضا رزاقیان – عبدالرحمن چرکزی

بررسی میزان آگاهی عمومی شاغل در شهرستان گنبد کاووس از کنترل و در مان با راهبردDOTS 

1383

عبدالرحمن چرکزی وقربان محمد کوچکی وفرهاد کرد

بررسی میزان آگاهی ، نگرش ، نگرش و رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بستری در بیماران شهداء گنبد کاووس

1383

دکتر مجید مهری و مهندس ناصر بهنام پور

بررسی مولفه های هزینه های بیمارستانی و مقایسه آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان

1383

سید عابدین حسینی وعلی اکبر عبدالهی و دکتر صالحی و مهندس ناصر بهنام پور

ایجاد نظام ثبت برای مراجعین به مرکز آنژیو گرافی کوثر بیمارستان امیرالمومنین (ع)کردکوی

1383

سید محمد هدایت مفیدی و فرامرز کوهسار

مقایسه سرو اپیدمیولوژی آلودگی به هیلکوباکتر پیلوری در بیملران تالاسمیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر گرگان با گروه شاهد در سال 1386

1383

احمد علی اسلامی-محمد هادی مهدی نژاد

بررسی تأثیر اموزش بهداشت مادران در منزل بر میانگین وزن نوزاد هنگام تولد تا یکسالگی

1383

فوزیه بخشا

بررسی تأثیر کارگاه CPR بر روی عملکرد احیای قلبی ریوی دانشجویان پرستاری و مامایی

1383

فوزیه بخشا

تعیین میزان آگاهی و نگرش تیم CPR در بیمارستان 5 آذر

1383

آقای دکتر جوشقانی –خانم ملک محمودی

بررسی میزان صحت و دقت نتایج آزمایش HDL کلسترول در آزمایشگاههای طبی استان گلستان

1382

دکترحمیدرضا جوشقانی و دکتر احمد علی شیر افکن

بررسی رابطه همو سیستین با بیماریهای قلبی -عروقی در شهرستان گرگان

1382

دکتر علی رضا احمدی و دکتر آزاد رضا منصوریان

بررسی تعیین سطح رفرانس سرمی 6 فاکتور روتین (قند ،اوره ،تری گلسیرید و کلسترول و......)افراد سالم در ایستگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان گرگان

1382

خدا بردی کلوی و دکتر عبدالوهاب مرادی

بررسی سرو اپیدمیولوژیک HTLV1 در استان گلستان

1382

دکتر محمد هادی مهدی نژاد

بررسی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا شهر گرگان در تابستان سال 82

1382

خانم بخشا

بررسی میزان بقا 28 روزه و عوامل موثر برآن دربیماران مبتلا به سکته قلبی حاد سال 1389 دربیمارستان آموزشی 5 آذر گرگان

 

 


دفعات مشاهده: 9539 بار   |   دفعات چاپ: 2514 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 110 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | School of paramedicine