پیام خود را بنویسید

معرفی طرح های تحقیقاتی انجام شده

طرح های  تحقیقاتی دانشکده پیراپزشکی

 

نام و نام خانوادگی

 

نام طرح

 

سال طرح

دکتر علی اصغر آیت اللهی – ابوالفضل امینی

بررسی مقایسه ای فراوانی هپاتیت Bنهفته در معتادان تزریقی با معتادان غیر تزریقی مراجعه کننده به مراکزترک اعتیاد شهرگرگان

۱۳۹۲

خانم فوزیه بخشا

بررسی تاثیر مامبران آمنیوتیک بر بهبود و درد زخم بستر بیماران بستری در دو مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر و صیاد گرگان

۱۳۹۲

خانم فوزیه بخشا

بررسی تاثیر استامینوفن وریدی بعد از عمل در کنترل درد و سردرد بیماران جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی در مرکز آموزشی درمانی صیادشیرازی گرگان

۱۳۹۲

خانم فوزیه بخشا

بررسی مقدماتی تاثیر حجامت پشت گوش بر زردی فیزیولوژیک نوزادان مراجعه کننده به مطب پزشکان طب سنتی در گرگان سال ۹۲

۱۳۹۲

آقای الیاس بهادر

بررسی فشار مراقبتی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین بیماران نورولوژیک در استان گلستان -۱۳۹۲

۱۳۹۲

خانم فوزیه بخشا

مقایسه اثر اسانس گیاه اسطوخودوس (L. Lavandula officinalis )،بهارنارنج ،گلاب، بر میزان اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی گرگان

۱۳۹۲

محمد تقی بادله

رابطۀ بین انگیزه یادگیری زبان انگلیسی و اضطراب کلاس زبان انگلیسی در دانشجویان سال اول دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی ۹۱-۹۰

۱۳۹۱

بهروز کرد - قربان محمد کوچکی

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان از عملکرد اساتید راهنما در سال تحصیلی ۹۲-۹۱

۱۳۹۱

دکتر عبدالرحمن توفیقی راد

بررسی مقایسه ای عوارض راه هوایی در دو روش خارج کردن لوله تراشه (۱) با ساکشن ترشحات و (۲) روش بدون ساکشن در اعمال جراحی الکتیو در کودکان ۳ماهه تا ۶ ساله

۱۳۹۱

بهروز کرد - قربان محمد کوچکی

بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت و خودکار آمدی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۹۱

آقای دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی مقایسه اثر سه داروی دگزامتازون، انداستزون و منیزیوم سولفات بر لرز بعد از بیهوشی عمومی در جراحی اورتوپد

۱۳۹۱

آقای دکتر کاظم کاظم نژاد

مقایسه اثر سه داروی افدرین،دگزامتازون و آتروپین داخل نخاعی بر تهوع واستفراغ ناشی از بی حسی داخل نخاعی در زنان کاندید سزارین

۱۳۹۱

آقای دکتر توفیقی راد

مقایسه اثرات پیش داروی خوراکی پره گابالین با کلونیدین در شدت درد بعد از عمل در کودکان تحت عمل هرنیورافی در مرکز آموزشی درمانی طالقانی گرگان در سال ۹۲-۱۳۹۱

۱۳۹۱

اقای کرد

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت گرگان از کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به آنها در سال ۹۰-۸۹

۱۳۹۰

بهروز کرد - قربان محمد کوچکی

مقایسه سبک یادگیری دانشجویان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان سال تحصیلی ۹۱-۹۰

۱۳۹۰

سبحان صمدی سمنانی - دکتر علیرضا احمدی

بررسی مقایسه ای آزمون کمی CRP در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر در مقایسه با افراد سالم

۱۳۹۰

دکتر علیرضا احمدی - پژمان هاشمی

بررسی مقایسه ای آزمون کمی CRP hs- در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد بستری در مرکز آموزشی درمانی پنج آذر در مقایسه با افراد سالم

۱۳۹۰

آقای علی عباسی - قربان محمد کوچکی

بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی و حمایت اجتماعی با باور های خود کارآمدی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان ۱۳۹۰

۱۳۹۰

دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی تاثیر داروهای لیدوکائین، تیوپنتال، فنتانیل و نرمال سالین در کاهش بروز و شدت درد به دنبال تزریق پروپوفول نوع ّFresenius ۱٪

۱۳۹۰

آقای مهدی خراشادی-دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی کاهش شدت درد و تغییرات همودینامیک بعد از تزریق پروپوفول Fresenius ۱٪ به همراه افدرین - لیدوکائین در مقایسه با افدرین، لیدوکائین و نرمال سالین

۱۳۹۰

قربان محمد کوچکی

بررسی همه گیری شناسی تروما در مراجعه کنندگان به بیمارستان آل جلیل آق قلا در سالهای ۸۹-۱۳۸۸

۱۳۸۹

محدثه نامجو-دکتر جوشقانی

تعیین میزان آفلاتوکسین درخوراک و کبد طیور شهرستان گرگان

۱۳۸۹

دکتر حمید رضا جوشقانی-مهسا بشارت

مقایسه مارکرهای پلاسمایی ترومبوفیلی در زنان سابقه سقط و گروه کنترل مراجعه کننده به مراکز درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۹

۱۳۸۹

آزاده علی عرب-ساناز ده باشی-دکتر حمید رضا جوشقانی

مقایسه سطح فروکتوزامین و هموگلبین گلیکوزیله در زنان باردار با GGT (تست تغییرات گلوکز)غیر طبیعی با گروه شاهد 

۱۳۸۹

معصومه یداللهی-قربان محمد کوچکی

بررسی عملکرد پرسنل اتاق عمل نسبت به رعایت استانداردهای اسکراب جراحی در بیمارستانهای شهر گرگان ۱۳۸۹

۱۳۸۹

بهورز کرد-قربان محمد کوچکی

بررسی اضطراب امتحان دانشجویان دانشکده پیراپزشکی در سال ۱۳۸۹

۱۳۸۹

راضیه طالبی-قربان محمد کوچکی

بررسی مقایسه ای اثر محلول سرجی اسکراب وبتادین قهوه ای بر روی فلورهای پوست در اسکراب جراحی بررسی عملکرد پرسنل اتاق عمل نسبت به رعایت استانداردهای اسکراب جراحی در بیمارستانهای شهر گرگان ۱۳۸۹

۱۳۸۹

دکتر ظفر زاده

بررسی کارایی تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آق قلا در حذف ترکیبات ازت ،فسفر و CODو مقایسه آن با استاندارد و خروجی کشور

۱۳۸۹

خانم بخشا

بررسی تاثیر رایحه درمانی (اسطوخودوس)بر اظطراب بیماران تحت عمل سزارین درمرکزآموزشی درمانی دزیانی گرگان

۱۳۸۹

آقای حشمتی

بررسی وضعیت سلامت روانی اجتماعی ساکنین روستا و شهر در شهرستان گرگان در سال ۹۰-۱۳۸۹

۱۳۸۹

مرتضی منصوریان

بررسی برخی عوامل مؤثر بر گرایش به مواد مخدر در معتادان تزریقی مراجعه کننده به مرکز توزیع سرنگ رایگان گرگان در سال ۱۳۸۸

۱۳۸۸

دکتر محمد حسین حاجی ابراهیمی

بررسی وضعیت سلامت سالمندان در مناطق تحت پوشش پایگاههای بهداشت شماره ۴ و ۵ شهرستان گرگان-سال ۸۸

۱۳۸۸

فرامرز کوهسار

بررسی ارتباط بین احساس تنهایی و نیاز به حمایت اجتماعی با میزان استفاده از تلفن همراه در دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان در سال ۱۳۸۸

۱۳۸۸

فوزیه بخشا

بررسی ضریب آپگار و عمامل مؤثر بر آن در نوزادان متولد شده مراکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان

۱۳۸۸

خدابردی کلوی

بررسی تأثیر اجوان محرک سیستم ایمنیG۲ بر بهبود زخم سالک در موش های حساس c/Balb آلوده به انگل Leishmania major

۱۳۸۸

دکتر صالحی-دکتر علیرضا احمدی

بررسی سطح BNP در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مقایسه با افراد سالم

۱۳۸۸

دکتر محمد هادی مهدی نژاد

بررسی کارآیی منعقد کننده ها ی پلی آلومینیوم کلراید و کیتوزان در حذف فلزات سنگین و باکتری اشرشیا کلی در فرآیند تصفیه آب

۱۳۸۸

مهندس رقیه نوروزی

بررسی کارآیی نانو ذرات آهن سنتز شده با ظرفیت صفر و مقایسه کارایی آن با پودر آهن در حذف نیترات از منابع آب شهر گرگان »

۱۳۸۸

محمد رضا کیایی-سید محمد هدایت مفیدی

مقایسه نتایج دو روش کیفی و کمی آزمایش CRP سرم

۱۳۸۸

فوزیه بخشا

بررسی فراوانی علل سزارین در مرکز آموزشی درمانی دزیانی از مهر ماه سال ۸۷ الی مهر ماه سال ۸۸

۱۳۸۸

دکتر حمید رضا جوشقانی ودکتر عارف صالحی

مقایسه برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی و ایمنولوژیک در بیماران قلبی و عروقی با افراد سالم

۱۳۸۷

دکتر حمید رضا جوشقانی ودکتر شهریار سمنانی

بررسی مقایسه ای غلظت ویتامین E،A در بیماران مبتلا به سرطان دستگاه گوارش و افراد سالم استان گلستان در سال ۱۳۸۶

۱۳۸۷

دکتر حمید رضا جوشقانی

بررسی ارتباط سطح لیپید پروفایل سرم با سطح هموسیستین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان

۱۳۸۷

شمیلا ملک محمودی

بررسی مقایسه ای صحت و دقت نتایج آزمایشگاهی هموگلوبین A۱C به روش شیمیاییNaycocard 

۱۳۸۷

مریم بنی صفار

بررسی میزان استفاده اعضای هئیت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان از منابع الکترونیکی در سال ۱۳۸۷

۱۳۸۷

قربان محمد کوچکی

بررسی سبک زندگی معلمان شاغل در شهرستان گرگان

۱۳۸۷

عبدالرحمن چرکزی- درسا مقصودلو

بررسی مصرف قطره آهن در کودکان ۲۴-۸ ماهه و برخی عوامل مؤثر درآن در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۷

۱۳۸۷

عاصمه مهیمنی و مهندس ناصر بهنام پور

بررسی توزیع تغییر برخی عوامل موثر برآن در زنان شوهردار ۴۹-۱۵ ساله در مناطق روستایی شهرستان علی آباد کتول ۸۲-۸۱

۱۳۸۷

سید محمد هدایت مفیدی

بررسی سطح سرمی آنتی بادی های هرپس سیمپلکس تیپ ۱و ۲ در گروههای مختلف سنی شهر گرگان ۱۳۸۴

۱۳۸۷

خانم بخشا – آقا عبدالرحمن چرکزی

بررسی همه گیری اقدام به خودکشی در مراجعین به مرکز اورژانس استان گلستان طی سالهای ۸۴-۸۳

۱۳۸۷

زیبا عباسی نجات –دکتر رضا بلخی

بررسی سرو اپیدمیولوژیک بروسلوز در استان گلستان

۱۳۸۷

مرتضی منصوریان

بررسی تاًثیر سبک زندگی بر بروز بیماریهای فشارخون در بیماران فشارخونی روستاههای شهر گرگان در سال ۱۳۸۷

۱۳۸۷

الهام محمودی

بررسی تاًثیر استرس شغلی بر کیفیت زندگی پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی درمانی شهرستان گرگان طی سال ۸۷

۱۳۸۷

شهناز جلالیان

بررسی میزان استفاده از کتب فارسی و لاتین چاپی و برخی عوامل مؤثر در آن از کتابخانه پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیمسال اول ۸۷-۸۸

۱۳۸۷

یوسف دادبان-مهندس شهریاری

بررسی غلظت کادمیوم و سرب در آب و خاک و سبزیجات مزارع سبزی شهر گرگان در سال ۸۷

۱۳۸۷

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر فرهاد نیک نژاد

تعیین آقلاتوکسین در گندم سیلوهای استان گلستان در سال ۸۷

۱۳۸۶

دکتر علی رضا احمدی و دکتر حمید رضا جوشقانی

بررسی مقایسه ای سرمی آنتی کاردیو لیپین در سرم بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری و افراد سالم شهر گرگان

۱۳۸۶

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر امیریانی

بررسی تغییرات سطح مس ،روی،کلسیم و فسفر سرم بیماران پس از مصرف مپرازول

۱۳۸۶

دکتر علی رضا احمدی و دکتر عبدالوهاب مرادی

بررسی توزیع فراوانی آنتی بادی HTLV-۱ در بیماران تالاسمیک شهر گرگا ن در سال ۸۳

۱۳۸۶

قربان محمد کوچکی و دکتر کاظم کاظم نژاد

بررسی میزان فشار کاف لوله تراشه و تراکئوستومی در بیماران تحت ونتیلاسیون بستری در بخش مراقبتهای ویژه مرکز آموزشی درمانی ۵آذر گرگان

۱۳۸۶

بهروز کرد وقربان محمد کوچکی

بررسی مقایسه ای وضعیت تحصیلی دانشجویان ورودی ۸۳آموزشکده پیراپزشکی گرگان وارتباط آن با برخی از متغیرهای دموگرافیک و آموزشی

۱۳۸۶

درسا مقصودلو

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت بیماران مبتلا به فشار خون روستاههای شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۷

۱۳۸۶

مهندس ناصر بهنام پور

بررسی سرمایه اجتماعی در شهر گرگان

۱۳۸۶

فرامرز کوهسار

بررسی فراوانی انواع کرمها و آمیب های روده ای موارد اسهالی در افراد مراجعه کننده به آزمایشهای شهرستان گرگان

۱۳۸۶

فوزیه بخشا

بررسی مقایسه ای تأثیر دو داروی پتیدین و زایلوکائین داخل نخاعی بر طول بی دردی و تغییرات همودینامیکی تحت عمل آنورکتال در مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر شهر گرگان

۱۳۸۶

فوزیه بخشا

بررسی مقایسه ای تاًثیر مسواک زدن در کنترل بوی دهان در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت گرگان قبل و بعد از استفاده

۱۳۸۶

زیبا عباسی نجات –فرامرز کوهسار

بررسی شیوع بیماری انترو بیوزیس در مهد کودکهای شهرستان گرگان

۱۳۸۶

مرتضی منصوریان

بررسی سبک زندگی دانشجویان دانشگاههای شهر گرگان

۱۳۸۶

مرتضی منصوریان

بررسی تأثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل HBM بر آگاهی نگرش و رفتار تغذیه ای و بهداشتی دانش آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر گرگان در مورد کم خونی فقر آهن در سال ۱۳۸۷

۱۳۸۶

مرتضی منصوریان

بررسی نگرش اعضائ هیئت علمی و مدرسین دانشگاه علوم پزشکی گرگان درباره طرح درس

۱۳۸۶

مرضیه سلیمانی نژاد-مرتضی منصوریان

بررسی شیوه زندگی مرتبط با اینترنت در کاربران اینترنت دانشگاههای شهر گرگان

۱۳۸۶

دکتر حمیدرضا جوشقانی ودکتر علی رضا احمدی

بررسی ارتباط سطح کولین استراز با میزان آنتی اکسیدان های کوجود در سرم گلبول قرمز کارکنان شاغل در کارخانه تولید سموم گیاهی

۱۳۸۵

دکتر حمید رضا جوشقانی و دکتر شفیعی

بررسی ارتباط سطح سوپر اکسید و دسموتاز سرم و گلبول قرمز با سطح هموسیستین سرم بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی ۵ آذر گرگان

۱۳۸۵

خدا بردی کلوی ودکترعلی رضا احمدی

بررسی کم خونی در کودکان عقب مانده ذهنی استان گلستان

۱۳۸۵

دکتر کاظم کاظم نژاد و دکتر صادق علی تازیکه

بررسی مقایسه ای فعالیت آنزیم سودو کولین استراز در افراد سالم و افراد مشکوک به کمبود آنزیم سودو کولین استراز

۱۳۸۵

قربان محمد کو چکی و عبدالرحمن چرکزی

بررسی تأثیر آموزش برآگاهی و نگرش بیماران دیابتی در بیمارستان شهدای گنبد ۱۳۸۳

۱۳۸۵

عبدالرحمن چرکزی وقربان محمد کوچکی ومازیار رستمی

بررسی و نگرش پیراپزشکان استان گلستان نسبت به برنامه های آموزش پودمانی

۱۳۸۵

محمد تقی بادله وسید یعقوب جعفری

بررسی تأثیر کلاس فشرده زبان عمومی بر میزان دانش واژگان دانشجویان پیراپزشکی

۱۳۸۵

هادی رحیم زاده

بررسی میزان آگاهی ، نگرش و عملکرد نانوایی های گرگان در رابطه با استفاده از جوش شیرین در نان در سال ۱۳۸۴

۱۳۸۵

مرتضی منصوریان –ندا قبه

بررسی تأثیر آموزش بر میزان آگاهی و نگرش رابطین زن مراکز بهداشتی درمانی شهر گرگان درباره یائسگی

۱۳۸۵

مرتضی منصوریان

بررسی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی و علوم کشاورزی و منابع طبیعی در مورد قرصهای اکستازی سال ۱۳۸۵

۱۳۸۵

مرتضی منصوریان

بررسی تأثیر آموزش بهداشت بر آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی گرگان درباره تغذیه دوران بارداری

۱۳۸۵

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر علی رضا احمدی

بررسی تغییرات سطح کولین استراز و گلبولهای قرمز کارکنان شاغل در کارخانه تولید سموم گیاهی

۱۳۸۴

مریم بنی صفار و دکترعلی رضا احمدی

بررسی میزان استفاده از مجلات چاپی لاتین موجود در کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گلستان درسال ۸۷-۸۶

۱۳۸۴

دکتر کاظم کاظم نژاد-دکتر حسین خسروی

بررسی ایتو لوژی و الگوی شکستگیهای ماکزیلو فاسیال و برخی عوامل موثر برآن در استان گلستان

۱۳۸۴

عبدالرحمن چرکزی –شهربانو گزی

بررسی تأثیر آموزش از طریق الگوی اعتقاد بهداشتی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد پرستاران شهرستان گنبد کاووس درباره پرفشاری خون

۱۳۸۴

سید محمدهدایت مفیدی

بررسی شیوع آلرژی و رابطه آن با برخی عوامل خطر در ساکنین شهر گرگان

۱۳۸۴

هادی رحیم زاده ومهدی کارگر

بررسی میزان فلوئور موجود در منابع آب شرب روستای شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۵

۱۳۸۴

فوزیه بخشا

بررسی تأثیر آموزش احیاء قلبی ریوی پرسنل شاغل در مراکز آموزش درمانی استان گلستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی

۱۳۸۴

فوزیه بخشا

بررسی تجربیات و دیدگاه دانشجویان پیراپزشکی درباره عملکرد آموزشی اساتید با فرمهای ارزشیابی

۱۳۸۴

فوزیه بخشا

بررسی تأثیر آموزش بر آگاهی و نگرش پرسنل پرستاری شاغل در مراکز درمانی استان گلستان در مورد احیاء قلبی ریوی

۱۳۸۴

فوزیه بخشا-شهین عارفی

تعیین میزان آگاهی و نگرش تیم CPR در بیمارستان توحید و بعثت سنندج

۱۳۸۴

مرتضی منصوریان

بررسی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گرگان و عوامل مرتبط با آن در سال ۱۳۸۴

۱۳۸۴

مرتضی منصوریان

بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهرستان گرگان در سال ۱۳۸۵

۱۳۸۴

فرهاد نیک نژاد –محمد جواد کبیر

بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ویبریو کلرا ۰۱ سروتیپ Inaba جداشده از سواپ رکتال بیماران استان گلستان ( تابستان۸۴ )

۱۳۸۴

آقای نیک نژاد

بررسی تاًثیر پر اکسی استیک اسید بر قارچ ها (درماتوفیت،ساپروفیت)به روش Invitro

۱۳۸۴

هادی رحیم زاده-مهدی کارگر

بررسی وضعیت آب شرب شبکه توزیع شهر گرگان از نظر توانایی ایجاد رسوب خوردگی در سال ۱۳۸۵

۱۳۸۴

دکتر حمیدرضا جوشقانی و دکتر فرهاد نیک نژاد

مقایسه ارزش تشخیص آنزیم آدنوزین و آمیناز سرم و ایزو آنزیم های آن با سایر روشهای روتین سل ریوی

۱۳۸۳

دکترحمیدرضا جوشقانی و سید محمد هدایت مفیدی

بررسی فراوانی زیرواحدهای

۱۳۸۳

دکتر حمید رضا جوشقانی ودکتر شهریار سمنانی

بررسی شیوع بیماری سلیاک در مراجعه کنندگان به پایگاه انتقال خون گرگان و گنبد

۱۳۸۳

دکتر علی رضا احمدی و دکتر عبدالجلال مرجانی

بررسی تأثیر غلظت سیترات بر روی آزمایش زمان پروترومبین (Pt)و وابستگی آن به زمان

۱۳۸۳

دکتر سیروس سلمانی ممقانی – دکتر رضا رزاقیان – عبدالرحمن چرکزی

بررسی میزان آگاهی عمومی شاغل در شهرستان گنبد کاووس از کنترل و در مان با راهبردDOTS 

۱۳۸۳

عبدالرحمن چرکزی وقربان محمد کوچکی وفرهاد کرد

بررسی میزان آگاهی ، نگرش ، نگرش و رفتارهای بهداشتی بیماران مبتلا به پرفشاری خون بستری در بیماران شهداء گنبد کاووس

۱۳۸۳

دکتر مجید مهری و مهندس ناصر بهنام پور

بررسی مولفه های هزینه های بیمارستانی و مقایسه آن در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی گلستان

۱۳۸۳

سید عابدین حسینی وعلی اکبر عبدالهی و دکتر صالحی و مهندس ناصر بهنام پور

ایجاد نظام ثبت برای مراجعین به مرکز آنژیو گرافی کوثر بیمارستان امیرالمومنین (ع)کردکوی

۱۳۸۳

سید محمد هدایت مفیدی و فرامرز کوهسار

مقایسه سرو اپیدمیولوژی آلودگی به هیلکوباکتر پیلوری در بیملران تالاسمیک مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی طالقانی شهر گرگان با گروه شاهد در سال ۱۳۸۶

۱۳۸۳

احمد علی اسلامی-محمد هادی مهدی نژاد

بررسی تأثیر اموزش بهداشت مادران در منزل بر میانگین وزن نوزاد هنگام تولد تا یکسالگی

۱۳۸۳

فوزیه بخشا

بررسی تأثیر کارگاه CPR بر روی عملکرد احیای قلبی ریوی دانشجویان پرستاری و مامایی

۱۳۸۳

فوزیه بخشا

تعیین میزان آگاهی و نگرش تیم CPR در بیمارستان ۵ آذر

۱۳۸۳

آقای دکتر جوشقانی –خانم ملک محمودی

بررسی میزان صحت و دقت نتایج آزمایش HDL کلسترول در آزمایشگاههای طبی استان گلستان

۱۳۸۲

دکترحمیدرضا جوشقانی و دکتر احمد علی شیر افکن

بررسی رابطه همو سیستین با بیماریهای قلبی -عروقی در شهرستان گرگان

۱۳۸۲

دکتر علی رضا احمدی و دکتر آزاد رضا منصوریان

بررسی تعیین سطح رفرانس سرمی ۶ فاکتور روتین (قند ،اوره ،تری گلسیرید و کلسترول و......)افراد سالم در ایستگاه تحقیقات جمعیتی شهرستان گرگان

۱۳۸۲

خدا بردی کلوی و دکتر عبدالوهاب مرادی

بررسی سرو اپیدمیولوژیک HTLV۱ در استان گلستان

۱۳۸۲

دکتر محمد هادی مهدی نژاد

بررسی شاخص های بهداشتی کیفیت آب استخرهای شنا شهر گرگان در تابستان سال ۸۲

۱۳۸۲

خانم بخشا

بررسی میزان بقا ۲۸ روزه و عوامل موثر برآن دربیماران مبتلا به سکته قلبی حاد سال ۱۳۸۹ دربیمارستان آموزشی ۵ آذر گرگان

 

 


دفعات مشاهده: 9796 بار   |   دفعات چاپ: 2565 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 110 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | School of paramedicine