پیام خود را بنویسید

معاون آموزشی دانشکده

معاون آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی

تصویر

سمت

رشته تحصیلی

پست الکترونیک

تلفن

نمابر

قربان محمد کوچکی

AWT IMAGE

معاون آموزشی

کارشناس ارشد داخلی جراحی

m.kochaki@goums.ac.ir

32457304

32453630


شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی

• همکاری با ریاست دانشکده در جهت پیشبرد فعالیتهای آموزشی دانشکده
• تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی با همکاری گروههای آموزشی و سایر اشخاص ذیربط
• نظارت بر برگزاری فعالیتهای آموزشی در دانشکده
• نظارت بر امر تهیه مقدمات و برنامه ریزیهای مربوط به امتحانات و سایر دوره های آموزشی
• اقدام در جهت برآورد نیازهای اداری، آموزشی و خدماتی دانشکده و تامین آنها
• انجام امور دانشکده و صدور دستورات لازم در غیاب رئیس دانشکده، برابر اختیارات تفویضی
• شرکت در جلسات و نشست های آموزشی و پژوهشی دانشکده
• نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و راهنمایی آنان در انجام کارهای محوله
• تهیه گزارشهای لازم از فعالیت های انجام شده جهت ارائه به ریاست دانشکده
• برنامه ریزی در جهت بهبود سطح کیفی فعالیتهای آموزشی

وظایف شورای آموزشی دانشکده ها عبارت است از :
الف- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاون آموزشی دانشگاه ابلاغ می گردد
ب- تدوین سیاست های آموزشی دانشکده با توجه به خط مشی آموزشی دانشگاه .
د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی دانشکده وپیشنهاد آن به شورای آموزشی دانشگاه .
ه- هماهنگی میان گروه ها در ارائه دروس مشترک .
و- اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده
ز- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیات علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای
تکمیل اعضای هیئت علمی هر گروه .
ح -پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی دانشگاه
ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد .
ی -بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه .

سوابق اجرایی:
1-مسئول آموزش دانشکده پیراپزشکی
2-مدیر گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی
3-مسئول اساتید مشاور دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت
4-معاون آموزشی دوره شبانه دانشگاه
5-معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی
6-معاون آموزشی دانشکده پیراپزشکی
7-عضو شورای آموزشی دانشگاه
8-عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی


دفعات مشاهده: 11070 بار   |   دفعات چاپ: 983 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 128 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2023 All Rights Reserved | School of paramedicine