ریاست دانشکده

ریاست دانشکده

نام و نام خانوادگی

سمت

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

پست الکترونیک

تلفن

نمابر

دکتر فرهاد نیک نژاد

رئیس دانشکده

دکتری تخصصی قارچ شناسی پزشکی

دانشیار

 niknejad@goums.ac.ir

32454340

32453630

سوابق اجرائی:

 •  کارشناس آزمایشگاه معاونت بهداشتی استان گلستان 88-1378
 •  عضو هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی 1388
 •  استادیار دانشکده پیراپزشکی1390
 • عضو هیئت تحریریه مجله علوم آزمایشگاهی 1391
 •  معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی از 1391 تا تیر ماه 1397
 • عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی1391
 •  عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1391
 •  دستیار سردبیر مجله علوم آزمایشگاهی 1392 تا کنون
 •  مدیر گروه علوم آزمایشگاهی 1392 تا کنون
 •  سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده پیراپزشکی 1392 تا کنون
 • عضو شورای  تخصصی پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان 1393
 • سرپرست آزمایشگاه رفرانس (معاونت درمان) از سال 1393 تا کنون
 • مدیر امور آزمایشگاه های مرجع سلامت (معاونت درمان) از سال 1396 تا کنون


شرح وظایف رئیس دانشکده:

1-نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود.
2-ایجاد هماهنگی و نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی،اداری و مالی دانشکده
3-نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی اعضای هیأت علمی
4-ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابعه
5-نظارت بر کار شوراهای مختلف دانشکده
6-ارزیابی فعالیت سالیانه واحد و گزارش آن به رئیس دانشگاه
7-پیشنهاد انتصاب معاونین دانشکده و مدیران گروهها به رئیس دانشگاه
8-ایجاد ارتباط و هماهنگی با معاونین دانشگاه جهت اجرای مقررات و ضوابط مربوط در واحد
9-نظارت بر عملکرد کادر غیر هیات علمی دانشکده و ارزیابی فعالیت و رفتار آنها با مشارکت مدیران واحدهای تابعه
10-بررسی و بر آوردنیاز های مالی،استخدامی،تجهیزاتی و تحقیقاتی دانشکده واعلام آن به مقامات مسئول سازمان مرکزی دانشگاه
11-شرکت در شوراهای ذیربط دانشگاه و انعکاس نتایج و گزارشات شوراها به اعضا ی هیأت علمی وکارکنان و احیانا" دانشجویان دانشکده در گردهمایی های مربوطه
 12-بررسی صلاحیت معاونان گروهها و اظهار نظر درباره آنان
13 -پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده
14- ایجاد هماهنگی لازم بین واحدهای تابعه و ارتقاء کمی و کیفی راندمان کار پرسنل از طریق تشویق،تنبیه و سایر اصول و منطق مدیریتی
15-تلاش برای ایجاد شرایط مناسب محیط کار و رفاه کارکنان
16-سازماندهی فعایتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیتها و اعتبارات واحد تحت سرپرستی
17-ارزشیابی صحیح و عادلانه و به موقع کارکنان تحت سرپرستی خود
18-نظارت برحضور و غیات کارکنان دانشکده و رسیدگی به گزارشات لازم
19-اشتراک مساعی در تنظیم بودجه دانشکده با مسئولین مربوطه
20-ایجاد هماهنگی بین امور ستادی دانشگاه با وظایف و مسئولیتهای اصلی به منظور دستیابی هر چه سریعتر به هدفهای مورد نظر
21-نظارت بر حسن انجام امور اداری،مالی، خدماتی وتعمیراتی دانشکده
22-نظارت و بررسی اموال و موجودیهای نقدی و جنسی دانشکده و در خواست گزارشات لازم در خصوص انبارگردانی هر سال یکبار
23-شرکت در کمیته ها،کنفرانسها،کمیسیون ها و سمینار های اداری و مالی در صورت لزوم
24-پیش بینی اعتبارات دانشکده طبق دستوراالعمهای صادره از طرف دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه
25-نظارت بر انجام امور تدارکاتی دانشکده طبق دستورالعملهای صادره دانشگاه با رعایت آئین نامه ها و مقررات موضوعه
26-نظارت بر اجرای کلیه فعالیتهای مربوط به دریافت در آمدهای دانشکده
27-انجام کلیه امور ارجاعی از طرف ریاست دانشگاه و معاون آموزشی و سایر معاونت ها در زمینه اداری و مالی برابر مقررات

   

         


دفعات مشاهده: 10765 بار   |   دفعات چاپ: 1111 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 116 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2022 All Rights Reserved | School of paramedicine