[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 108-115 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی مولکولی اشریشیاکلی انتروهموراژیک عامل طغیان‌های ناشی از بیماری‌های منتقله از غذا
محمد مهدی سلطان دلال* 1، ام البنین بیگلری2 ، زهرا رجبی3 ، محمد کاظم شریفی یزدی4 ، عباس رحیمی فروشانی5 ، شبنم حقیقت خواجوی6
1- استاد، مرکز تحقیقات میکروب شناسی مواد غذایی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران. ، msoltandallal@gmail.com
2- دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
3- دانشجوی دکتری میکروب شناسی، گروه میکروب شناسی، دانشگاه الزهراء، مرکز تحقیقات میکروب شناسی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
4- استاد، مرکز تحقیقات زئونوز، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی،دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
5- استاد، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.
6- استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
چکیده:   (213 مشاهده)

زمینه و هدف: شایع‌ترین سویه اشریشیاکلی انتروهموراژیک، سروتیپ O157:H7 است که از مهم‌ترین پاتوژن‌های روده‌ای محسوب شده و عوارضی مانند کولیت هموراژیک، سندرم اورمی همولیتیک و نارسایی حاد کلیوی را ایجاد می‌کنند. این مطالعه به منظور ارزیابی اشریشیاکلی انتروهموراژیک ایجاد کننده طغیان‌های ناشی از بیماری‌های منتقله از غذا به روش مولکولی انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 189 نمونه اسهال از 50 طغیان ارسال شده از مراکز بهداشتی درمانی برخی شهرستان‌های ایران طی فروردین لغایت شهریور 1397 انجام شد. همه جدایه‌های مشکوک از نظر تست‌های بیوشیمیایی مورد آزمایش قرار گرفتند. هویت جدایه‌ها به روش مولکولی PCR تایید گردید و با آزمون‌های حساسیت ضدمیکروبی ارزیابی شدند.

یافته‌ها: از 189 نمونه سوآپ مدفوع مورد مطالعه، 98 جدایه اشریشیاکلی بر اساس تست‌های فنوتیپی جداسازی گردید. بیشترین میزان طغیان در فصل تابستان رخ داده بود و میزان فراوانی پاتوتایپ اشریشیاکلی انتروهموراژیک 24 جدایه (24.5%) بود که 4 درصد آن non O157H7 تعیین شد. بیشترین مبتلایان بین سنین 1 تا 12 ساله بودند و بیشترین میزان مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های کوتریموکسازول و کلرامفنیکل به ترتیب با فراوانی 80 درصد و 79 درصد مشاهده گردید.

نتیجه‌گیری: در این مطالعه بر اساس مقایسه با مطالعات قبلی افزایش اشریشیاکلی انتروهموراژیک و همچنین افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی نسبت به آنتی بیوتیک‌های خانواده کلرامفنیکل و کوتریموکسازول و کارباپنم‌ها مشاهده شد. افزایش مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های ایمی پنم و مروپنم درمان سویه‌های مقاوم به بتالاکتامازها را با مشکل مواجه می‌کند.

واژه‌های کلیدی: اشریشیاکلی انتروهموراژیک، طغیان غذایی، بیماری های منتقله از غذا
Article ID: Vol23-14
متن کامل [PDF 735 kb]   (305 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: میکروب شناسی
* نشانی نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت، گروه پاتوبیولوژی، مرکز تحقیقات میکروبیولوژی مواد غذایی / بخش میکروب شناسی غذایی، تلفن و نمابر 88992971-021
فهرست منابع
1. Nataro JP, Kaper JB. Diarrheagenic Escherichia coli. Clin Microbiol Rev. 1998 Jan; 11(1): 142-201. [PubMed]
2. Leimbach A, Hacker J, Dobrindt U. E. coli as an all-rounder: the thin line between commensalism and pathogenicity. Curr Top Microbiol Immunol. 2013; 358: 3-32. DOI: 10.1007/82_2012_303 [DOI] [PubMed]
3. Kayode Saka H, Tukur Dabo N, Muhammad B, García-Soto S, Ugarte-Ruiz M, Alvarez J. Diarrheagenic Escherichia coli Pathotypes From Children Younger Than 5 Years in Kano State, Nigeria. Front Public Health. 2019 Nov; 7: 348. DOI: 10.3389/fpubh.2019.00348 [DOI] [PubMed]
4. Kozub Witkowski E, Krause G, Frankel G, Kramer D, Appel B, Beutin L. Serotypes and virutypes of enteropathogenic and enterohaemorrhagic Escherichia coli strains from stool samples of children with diarrhoea in Germany. Journal of Applied of Microbiology. 2008; 104(2): 403-10. DOI: 10.1111/j.1365-2672.2007.03545.x [View at Publisher] [DOI]
5. Rumore J, Tschetter L, Kearney A, Kandar R, McCormick R, Walker M, et al. Evaluation of whole-genome sequencing for outbreak detection of Verotoxigenic Escherichia coli O157:H7 from the Canadian perspective. BMC Genomics. 2018 Dec; 19(1): 870. DOI: 10.1186/s12864-018-5243-3 [DOI] [PubMed]
6. Bryan A, Youngster I, McAdam AJ. Shiga Toxin Producing Escherichia coli. Clin Lab Med. 2015 Jun; 35(2): 247-72. DOI: 10.1016/j.cll.2015.02.004 [DOI] [PubMed]
7. Silagyi K, Kim SH, Lo YM, Wei CI. Production of biofilm and quorum sensing by Escherichia coli O157:H7 and its transfer from contact surfaces to meat, poultry, ready-to-eat deli, and produce products. Food Microbiol. 2009 Aug; 26(5): 514-19. DOI: 10.1016/j.fm.2009.03.004 [DOI] [PubMed]
8. Al-Ajmi D, Rahman S, Banu S. Occurrence, virulence genes, and antimicrobial profiles of Escherichia coli O157 isolated from ruminants slaughtered in Al Ain, United Arab Emirates. BMC Microbiol. 2020 Jul; 20(1): 210. DOI: 10.1186/s12866-020-01899-0 [DOI] [PubMed]
9. Fung F, Wang HS, Menon S. Food safety in the 21st century. Biomed J. 2018 Apr; 41(2): 88-95. DOI: 10.1016/j.bj.2018.03.003 [DOI] [PubMed]
10. Soltan Dallal MM, Motalebi S, Masoumi Asl H, Rahimi Forushani A, Sharifi Yazdi MK, Rajabi Z, et al. [Analysis of epidemiological data of foodborne outbreak reported in Iran]. Tehran Univ Med J. 2015 Feb; 72(11): 780-88. [Article in Persian] [View at Publisher]
11. Greig JD, Ravel A. Analysis of foodborne outbreak data reported internationally for source attribution. Int J Food Microbiol. 2009 Mar; 130(2): 77-87. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2008.12.031 [DOI] [PubMed]
12. Bahmanabadi R, Khalili MB, Soltan Dallal MM. [The Study of Enteropathogenic Escherichia Coli Prevalence by PCR Method in Under-5-Year-Old Children’s Diarrheal Samples Caused by the Country’s Food]. Payavard Salamat. 2018; 11(6): 715-22. [Article in Persian] [View at Publisher]
13. Hall G, Kirk MD, Becker N, Gregory JE, Unicomb L, Millard G, et al. Estimating foodborne gastroenteritis, Australia. Emerg Infect Dis. 2005 Aug; 11(8): 1257-64. DOI: 10.3201/eid1108.041367 [DOI] [PubMed]
14. Health Protection Agency Centre for Infections. Communicable disease and health protection quarterly review: January to March 2005: from the Health Protection Agency Centre for Infections. J Public Health (Oxf). 2005 Sep; 27(3): 303-307. DOI: 10.1093/pubmed/fdi045 [DOI] [PubMed]
15. Tirado MC, Clarke R, Jaykus LA, McQuatters-Gollop A, Frank JM. Climate change and food safety: A review. Food Res Int. 2010 Aug; 43(7): 1745-65. DOI: 10.1016/j.foodres.2010.07.003 [Article] [DOI]
16. Bertolatti D, Theobald C. Food Safety and Risk Analysis. Encyclopedia of Environmental Health. 2011; pp: 792-802. DOI: 10.1016/B978-0-444-52272-6.00620-6 [View at Publisher] [DOI]
17. Paudyal N, Anihouvi V, Hounhouigan J, Ignatius Matsheka M, Sekwati-Monang B, Amoa-Awua W, et al. Prevalence of foodborne pathogens in food from selected African countries - A meta-analysis. Int J Food Microbiol. 2017 May; 249: 35-43. DOI: 10.1016/j.ijfoodmicro.2017.03.002 [DOI] [PubMed]
18. Winn WC, Koneman EW. Koneman's color atlas and textbook of diagnostic microbiology. 6th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 2006. [PubMed]
19. Aranda KRS, Fabbricotti SH, Fagundes-Neto U, Scaletsky ICA. Single multiplex assay to identify simultaneously enteropathogenic, enteroaggregative, enterotoxigenic, enteroinvasive and Shiga toxin-producing Escherichia coli strains in Brazilian children. FEMS Microbiol Lett. 2007 Feb; 267(2): 145-50. DOI: 10.1111/j.1574-6968.2006.00580.x [DOI] [PubMed]
20. Wang G, Clark CG, Rodgers FG. Detection in Escherichia coli of the genes encoding the major virulence factors, the genes defining the O157:H7 serotype, and components of the type 2 Shiga toxin family by multiplex PCR. J Clin Microbiol. 2002 Oct; 40(10): 3613-19. DOI: 10.1128/jcm.40.10.3613-3619.2002 [DOI] [PubMed]
21. Patel JB, Cockerill FR, Bradford PA, Eliopoulos GM, Hindler JA, Jenkins SG, et al. Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. Twenty-Fifth Informational Supplement. 2015 Jan; 35(3): M100-S25. [Article]
22. Alizade H, Hosseini Teshnizi S, Azad M, Shojae S, Gouklani H, Davoodian P, et al. An overview of diarrheagenic Escherichia coli in Iran: A systematic review and meta-analysis. J Res Med Sci. 2019; 24: 23. DOI: 10.4103/jrms.JRMS_256_18 [DOI] [PubMed]
23. Miri ST, Dashti A, Mostaan S, Kazemi F, Bouzari S. Identification of different Escherichia coli pathotypes in north and north-west provinces of Iran. Iran J Microbiol. 2017 Feb; 9(1): 33-37. [PubMed]
24. Nahaei M, Akbari Dibavar M, Sadeghi J, Nikvash S. [Frequency of enterohaemorrhagic Escherichia coliisolated from patients with acute diarrhea in Tabriz hospitals]. Iran J Med Microbiol. 2007; 1(3): 39-46. [Article in Persian] [View at Publisher]
25. Akbari A, Pourmand M, Fard Sanei F, Mardani N, Soltan Dallal M. [Detection of E.Coli Strains Containing Shiga Toxin (Stx1/2) Gene in Diarrheal Specimens from Children Less than 5 Years Old by PCR Technique and Study of the Patterns of Antibiotic Resistance]. J Shahid Sadoughi Uni Med Sci. 2009; 17(4): 279-85. [Article in Persian] [View at Publisher]
26. Bijari B, Abassi A, Shayeste M, Zeraatkar V. Epidemiological survey of food-borne outbreaks in southern Khorasan province. Zahedan J Res Med Sci. 2012; 13(suppl 1): e94383. [View at Publisher]
27. Sharifi Yazdi MK, Akbari A, Soltan Dallal MM. Multiplex polymerase chain reaction (PCR) assay forsimultaneous detection of shiga-like toxin (stx1 and stx2), intimin (eae) and invasive plasmid antigen H (ipaH) genes in diarrheagenic Escherichia coli. Afr J Biotechnol. 2011 Feb; 10(9): 1522-26. DOI: 10.5897/AJB10.1443 [View at Publisher] [DOI]
28. Fratamico PM, Bagi LK, Pepe T. A multiplex polymerase chain reaction assay for rapid detection and identification of Escherichia coli O157:H7 in foods and bovine feces. J Food Prot. 2000 Aug; 63(8): 1032-37. DOI: 10.4315/0362-028x-63.8.1032 [DOI] [PubMed]
29. Li B, Liu H, Wang W. Multiplex real-time PCR assay for detection of Escherichia coli O157:H7 and screening for non-O157 Shiga toxin-producing E. coli. BMC Microbiol. 2017 Nov; 17(1): 215. DOI: 10.1186/s12866-017-1123-2 [DOI] [PubMed]
30. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC) and food: attribution, characterization, and monitoring. World Health Organization. Report. Rome. 2018. [View at Publisher]
31. Moyenuddin M, Wachsmuth IK, Moseley SL, Bopp CA, Blake PA. Serotype, antimicrobial resistance, and adherence properties of Escherichia coli strains associated with outbreaks of diarrheal illness in children in the United States. J Clin Microbiol. 1989 Oct; 27(10): 2234-39. DOI: 10.1128/JCM.27.10.2234-2239.1989 [DOI] [PubMed]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Soltan Dallal M M, Biglari O, Rajabi Z, Sharifi Yazdi M K, Rahimi Foroushani A, Haghighat Khajavi S. Evaluation of enterohemorrhagic Escherichia coli of outbreaks of foodborne disease by molecular method. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (1) :108-115
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3756-fa.html

سلطان دلال محمد مهدی، بیگلری ام البنین، رجبی زهرا، شریفی یزدی محمد کاظم، رحیمی فروشانی عباس، حقیقت خواجوی شبنم. ارزیابی مولکولی اشریشیاکلی انتروهموراژیک عامل طغیان‌های ناشی از بیماری‌های منتقله از غذا. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (1) :108-115

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3756-fa.htmlدوره 23، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319