[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: معرفي مجله :: آخرين شماره :: آرشيو مقالات :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
:: دوره 23، شماره 1 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 23 شماره 1 صفحات 38-46 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر عصاره آبی برگ گیاه مریم گلی (Salvia atropatana) روی مدل تومور زیرجلدی کارسینومای کولون CT26 موش نر نژاد BALB/c
هدی رادمنش1 ، مریم طهرانی پور* 2، آمنه سازگارنیا3
1- دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری، گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.
2- دکتری فیزیولوژی جانوری، دانشیار گروه زیست شناسی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران. ، maryam_tehranipour@mshdiau.ac.ir
3- استاد، گروه فیزیک پزشکی، دانشکده پزشکی، مرکز تحقیقات فیزیک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
چکیده:   (274 مشاهده)

زمینه و هدف: سرطان می‌تواند به قسمت‌های دورتری از بدن از طریق سیستم لنفاتیک یا جریان خون گسترش یابد. آنژیوژنز یک گام اساسی در انتقال تومور‌ها از حالت خفته به بدخیم است. گیاه مریم گلی آذربایجانی متعلق به خانواده نعنا است. گونه‌های Salvia در طب سنتی ایران علیه عفونت‌های مختلف، درمان بیماری‌های التهابی و سرطان به‌کار ‌رفته است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی برگ گیاه مریم گلی (Salvia atropatana) روی مدل تومور زیرجلدی کارسینومای کولون CT26 موش نر نژاد BALB/c انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه تجربی روی 18 سر موش نر نژاد BALB/c انجام شد. به منظور القای کارسینومای کولون سلول‌های CT26 به صورت زیرجلدی در ناحیه لومبار راست موش‌ها تزریق شد. زمانی که اندازه تومور به 50±350 میلی‌مترمکعب رسید؛ 18 سر موش به‌طور تصادفی به 3 گروه 6 تایی (یک گروه کنترل و دو گروه تیمار) تقسیم شدند. برای گروه کنترل تیماری صورت نگرفت. به گروه‌های تیمار اول و دوم به ترتیب روزانه 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن بدن عصاره آبی گیاه مریم گلی آذربایجانی به مدت 14 روز تزریق شد. برای پیگیری اثرات درمانی، پارامترهای میزان توقف در رشد تومور، تغییرات حجم نسبی و زمان دوبرابر شدن حجم تومورها ارزیابی گردید. پس از قربانی شدن حیوانات در پایان روز چهاردهم، تومورها برای ارزیابی بافت‌شناسی اتوپسی شدند.

یافته‌ها: حجم نسبی تومور در گروه تیمار اول 14.7±216.3 ، تیمار دوم 7.5±174.9 در مقایسه با گروه کنترل 5.2±322.5 کاهش آماری معنی‌داری یافت (P<0.05). کاهش آماری معنی‌داری در میانگین دانسیته تعداد عروق در واحد سطح در دو گروه تیمار نسبت به نسبت به گروه کنترل مشاهده شد (P<0.05). همچنین نتایج هیستولوژیک کاهش تراکم سلول‌ها و مقاطع عروق در دو گروه تیمار را نسبت به گروه کنترل نشان داد.

نتیجه‌گیری: عصاره‌های آبی گیاه مریم گلی آذربایجانی در دوزهای 50 و 100 میلی‌گرم بر کیلو‌گرم وزن بدن فعالیت آنتی‌آنژیوژنز و اثرات مهارکنندگی قابل توجهی علیه رشد سلول‌های کارسینومای کولون رده CT26 نشان دادند.

واژه‌های کلیدی: مریم گلی، سلول‌های CT26، آنژیوژنز، رشد تومور، عصاره آبی
Article ID: Vol23-05
متن کامل [PDF 1021 kb]   (406 دریافت)    
نوع مطالعه: تحقيقي | موضوع مقاله: فیزیولوژی - فارماکولوژی
* نشانی نویسنده مسئول: مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، تلفن و نمابر 38435050-051
فهرست منابع
1. Wang J, Li J, Wang X, Zheng C, Ma W. Downregulation of microRNA-214 and overexpression of FGFR-1 contribute to hepatocellular carcinoma metastasis. Biochem. Biochem Biophys Res Commun. 2013 Sep; 439(1): 47-53. DOI: 10.1016/j.bbrc.2013.08.032 [DOI]
2. Chinn SB, Myers JN. Oral cavity carcinoma: current management, controversies, and future directions. J Clin Oncol. 2015 Oct; 33(29): 3269-76. DOI: 10.1200/JCO.2015.61.2929 [DOI]
3. Katoh M, Nakagama H. FGF receptors: cancer biology and therapeutics. Med Res Rev. 2014 Mar; 34(2): 280-300. DOI: 10.1002/med.21288 [DOI]
4. Sertel S, Eichhorn T, Plinkert PK, Efferth T. [Anticancer activity of Salvia officinalis essential oil against HNSCC cell line (UMSCC1)]. HNO. 2011 Dec; 59(12): 1203-8. DOI: 10.1007/s00106-011-2274-3 [Article in German] [DOI]
5. Ebrahimabadi AH, Mazoochi A, Jookar Kashi F, Djafari-Bidgoli Z, Batooli H. Essential oil composition and antioxidant and antimicrobial properties of the aerial parts of Salvia eremophila Boiss from Iran. Food and Chemical Toxicology. 2010 May; 48(5): 1371-76. DOI: 10.1016/j.fct.2010.03.003 [DOI]
6. Xavier CPR, Lima CF, Fernandezs-Ferreira M, Pereira-Wilson C. Salvia fruticosa, Salvia officinalis, and rosmarinic acid induce apoptosis and inhibit proliferation of human colorectal cell lines: the role in MAPK/ERK pathway. Nutr Cancer. 2009; 61(4): 564-71. DOI: 10.1080/01635580802710733 [DOI]
7. Dai ZK, Qin JK, Huang JE, Luo Y, Xu Q, Zhao HL. Tanshinone IIA activates calcium-dependent apoptosis signaling pathway in human hepatoma cells. J Nat Med. 2012 Jan; 66(1): 192-201. DOI: 10.1007/s11418-011-0576-0 [DOI]
8. Kim KH, Kim JK, Lee DH. Sonodynamic induced antitumor effect of radachlorin on solid tumor. Current Applied Physics. 2011 May; 11(3): 559-63. DOI: 10.1016/j.cap.2010.09.016 [DOI]
9. Li X, Xu X, Wang J, Yu H, Wang X, Yang H, et al. A system-level investigation into the mechanisms of Chinese traditional medicine: compound Danshen formula for cardiovascular disease treatment. PLoS ONE. 2012; 7(9): e43918. DOI: 10.1371/journal.pone.0043918 [DOI]
10. Afshari AR, Karimi Roshan M, Soukhtanloo M, Askari VR, Mollazadeh H, Jalili Nik M, et al. [Investigation of Cytotoxic and Apoptogenic Effects of Terminalia Chebula Hydro-Alcoholic Extract on Glioblastoma Cell Line]. Shefaye Khatam. 2018; 6(4): 14-23. DOI: 10.29252/shefa.6.4.14 [Article in Persian] [DOI]
11. Fiore G, Nencini C, Cavallo F, Capasso A, Bader A, Giorgi G, et al. In vitro antiproliferative effect of six Salvia species on human tumor cell lines. Phytother Res. 2006 Aug; 20(8): 701-703. DOI: 10.1002/ptr.1911 [DOI]
12. Hogan FS, Krishnegowda NK, Mikhailova NK, Kahlenberg MS. Flavonoid, silibinin, inhibits proliferation and promotes cell-cycle arrest of human colon cancer. J Surg Res. 2007 Nov; 143(1): 58-65. DOI: 10.1016/j.jss.2007.03.080 [DOI]
13. Bian W, Chen F, Bai L, Zhang P, Qin W. Dihydrotanshinone I inhibits angiogenesis both in vitro and in vivo. Acta Biochim Biophys Sin (Shanghai). 2008 Jan; 40(1): 1-6. DOI: 10.1111/j.1745-7270.2008.00370.x [DOI]
14. Hawas UW, Gamal-Eldeen AM, El-Toumy SAA, Meyer JJ M, Hussein AA. Inhibition of the initiation stage of carcinogenesis by Salvia disermas constituents. Z Naturforsch C J Biosci. Nov-Dec 2009; 64(11-12): 831-9. DOI: 10.1515/znc-2009-11-1213 [DOI]
15. Munagala R, Aqil F, Jeyabalan J, Gupta RC. Tanshinone IIA inhibits viral oncogene expression leading to apoptosis and inhibition of cervical cancer. Cancer Lett. 2015 Jan; 356(2 Pt B): 536-46. DOI: 10.1016/j.canlet.2014.09.037 [DOI]
16. Lee WY, Cheung CC, Liu KW, Fung KP, Wong J, Lai PB, et al. Cytotoxic effects of tanshinones from Salvia miltiorrhiza on doxorubicin-resistant human liver cancer cells. J Nat Prod. 2010 May; 73(5): 854-59. DOI: 10.1021/np900792p [DOI]
17. Gong Y, Li Y, Lu Y, Li L, Abdolmaleky H, Blackburn GL, et al. Bioactive tanshinones in Salvia miltiorrhiza inhibit the growth of prostate cancer cells in vitro and in mice. Int J Cancer. 2011 Sep; 129(5): 1042-52. DOI: 10.1002/ijc.25678 [DOI]
18. Cheng LC, Wu YH, Liu IH, Ho CL, Lee WC, Chang CH, et al. Pharmacokinetics, dosimetry and comparative efficacy of 188Re-liposome and 5-FU in a CT26-luc lung-metastatic mice model. Nuclear Medicine and Biology. 2012 Jan; 39(1): 35-43. DOI: 10.1016/j.nucmedbio.2011.06.010 [DOI]
19. Huang ST, Huang CC, Huang WL, Lin TK, Liao PL, Wang PW, et al. Tanshinone IIA induces intrinsic apoptosis in osteosarcoma cells both in vivo and in vitro associated with mitochondrial dysfunction. Sci Rep. 2017; 7: 40382. DOI: 10.1038/srep40382 [DOI]
20. Song C, Fan B, Xiao Z. Overexpression of ALK4 inhibits cell proliferation and migration through the inactivation of JAK/STAT3 signaling pathway in glioma. Biomedicine & Pharmacotherapy. 2018 Feb; 98: 440-45. DOI: 10.1016/j.biopha.2017.12.039 [DOI]
21. Abu-Darwish MS, Efferth T. Medicinal plants from near east for cancer therapy. Front Pharmacol. 2018; 9: 56. DOI: 10.3389/fphar.2018.00056 [DOI]
22. Tang C, Xue HL, Huang HB, Wang XG. Tanshinone IIA inhibits constitutive STAT3 activation, suppresses proliferation, and induces apoptosis in rat C6 glioma cells. Neurosci Lett. 2010 Feb; 470(2): 126-29. DOI: 10.1016/j.neulet.2009.12.069 [DOI]
23. Shi H, Zhang Q, Li H, Chu T, Jin H, Mao S. [Growth inhibition of tanshinones on SPC-A-1 cell line and their structure-activity relationship]. Chinese Journal of Lung Cancer. 2011 Jan; 14(1):7-12. DOI: 10.3779/j.issn.1009-3419.2011.01.02 [Article in Chinese] [DOI]
24. Chen J, Shi DY, Liu SL, Zhong L. Tanshinone IIA induces growth inhibition and apoptosis in gastric cancer in vitro and in vivo. Oncology Reports. 2012 Feb; 27(2): 523-28. DOI: 10.3892/or.2011.1524 [DOI]
25. Zhang W, Lu Y. [Advances in studies on antitumor activities of compounds in Salvia miltiorrhiza]. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2010 Feb; 35(3): 389-92. DOI: 10.4268/cjcmm20100330 [DOI]
26. Noori S, Hassan ZM, Mohammadi M, Habibi Z, Sohrabi N, Bayanolhagh S. Sclareol modulates the Treg intra-tumoral infiltrated cell and inhibits tumor growth in vivo. Cell Immunol. 2010; 263(2): 148-53. DOI: 10.1016/j.cellimm.2010.02.009 [DOI]
27. Jung HJ, Song YS, Lim CJ, Park EH. Anti-inflammatory, anti-angiogenic and anti-nociceptive activities of an ethanol extract of Salvia plebeia R. Brown. J Ethnopharmacol. 2009 Nov; 126(2): 355-60. DOI: 10.1016/j.jep.2009.08.031 [DOI]
ارسال پیام به نویسنده مسئول


XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Radmanesh H, Tehranipour M, Sazgarnia A. Effect of aqueous extract of Salvia atropatana leaf on subcutaneous tumor model of CT26 colon carcinoma in Mice. J Gorgan Univ Med Sci. 2021; 23 (1) :38-46
URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3648-fa.html

رادمنش هدی، طهرانی پور مریم، سازگارنیا آمنه. اثر عصاره آبی برگ گیاه مریم گلی (Salvia atropatana) روی مدل تومور زیرجلدی کارسینومای کولون CT26 موش نر نژاد BALB/c. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. 1400; 23 (1) :38-46

URL: http://goums.ac.ir/journal/article-1-3648-fa.htmlدوره 23، شماره 1 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان Journal of Gorgan University of Medical Sciences
Persian site map - English site map - Created in 0.04 seconds with 29 queries by YEKTAWEB 4319