اعضای هیئت علمی : اعضای هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۷ | 

اعضای هیات علمی دانشکده پیراپزشکی

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی مرتبه علمی پست الکترونیک شماره تماس CV
1 دکتر علیرضا احمدی دکترای حرفه ای  علوم آزمایشگاهی مربی drahmadi1910@yahoo.com

32456105

داخلی: 209
CV
2 علی اکبر آقایی نژاد کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

aliaghaei84@yahoo.com

32456105

داخلی: 227
CV
3 دکتر شقایق انوری دکترای باکتری شناسی استادیار shaghayeghanvari@yahoo.com

32456105

داخلی: 223

CV
4 دکتر علی اصغر آیت اللهی دکترای حرفه ای  علوم آزمایشگاهی مربی ayatollahilab@gmail.com

32456105

داخلی: 220
CV
5 فوزیه بخشا کارشناس ارشد بیهوشی مربی Bakhsha_Fo@yahoo.com

32456105

داخلی: 217
CV
6 دکتر اوغل نیاز جرجانی دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی استادیار niaz_jorjani@yahoo.com

32456105

داخلی: 218
CV
7 سید یعقوب جعفری کارشناس ارشد بیهوشی مربی syjafarib@Gmail.com

32456105

داخلی: 214
CV
8 دکتر حمید رضا جوشقانی دکترای تخصصی بیوشیمی بالینی استاد hr_joshaghani@yahoo.com

32456105

داخلی: 207
CV
9 مریم چهره گشا کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

chehrehgosha2008@gmail.com

32456105

داخلی: 224
CV
10 دکتر محمدطاهر حجتی دکترای خون شناسی استادیار dr.hojati@goums.ac.ir

32456105

داخلی : 287

CV
11 دکتر سیده صدیقه حسینی دکترای قارچ شناسی پزشکی استادیار hoseini.sedigheh@gmail.com

32456105

داخلی : 287
CV
12 زهرا رویانی کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی royani_z@yahoo.com

32456105

داخلی: 227
CV
13 دکتر کاظم کاظم نژاد متخصص بیهوشی استادیار kazemnejad@goums.ac.ir

32456105

داخلی:
CV
14 سهیلا کلانتری کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

sa.kalantary@gmail.com

32456105

داخلی: 225
CV
15 خدابردی کلوی دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک مولکولی مربی kalavi25@yahoo.com

32456105

داخلی: 208
CV
16 قربان محمد کوچکی کارشناس ارشد پرستاری - داخلی جراحی مربی

m.kochaki@goums.ac.ir

32456105

داخلی: 226
CV
17 فرامرز کوهسار دانشجوی دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی مربی fkoohsar@goums.ac.ir

32456105

داخلی: 222
CV
18 دکتر فرهاد نیک نژاد دکترای تخصصی قارچ شناسی پزشکی دانشیار fniknezhad@yahoo.com

32456105

داخلی: 221
CV


دفعات مشاهده: 2893 بار   |   دفعات چاپ: 272 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشکده پیراپزشکی می باشد.

© 2018 All Rights Reserved | School of paramedicine