طرح های در حال اجرا : طرح های تحقیقاتی در حال اجرا

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | 

عنوان طرح تحقیقاتی

مجری (مجریان)

مصوب مرکز

مصوب شورای پژوهشی دانشگاه

توضیحات

بررسی تغییرات هورمون‏های تیرویید پس از همودیالیز در بیماران تحت همودیالیز مرکز آموزشی درمانی بیمارستان 5 آذر گرگان در سال 1391

دکتر علیرضا احمدی
زهرا حصاری

22/09/1391

19/10/1391

بررسی شیوع اکسیور در مهدکودک‏های شهر گرگان با روش چسب اسکاچ و تست ناخن

فرامرز کوهسار
نسرین سروری

20/03/1392

11/04/1392

بررسی فراوانی آلودگی ویروس هپاتیت G در کیسه های خون مصرف شده به روش RT-PCR

دکتر علیجان تبرائی

میشار کلیشادی

16/05/1392

02/07/1392

مقایسه سطح سرمی فاکتورهای TNF-αو IL-6 در بیماران ایسکمیک قلبی با افراد سالم

دکتر حمید رضا جوشقانی

سیده سمیه حسینی

16/05/1392

16/02/1393

طراحی و ارزیابی روش HDA-ELISA برای تشخیص لیشمانیوزیس پوستی

دکتر اوغل نیاز جرجانی

فرامرز کوهسار

08/08/1392

02/02/1393

پایان نامه ای

مقایسه سطح سرمی فاکتورهای هموسیستئین، فولات و کوبالامین در بیماران ایسکمیک قلبی با افراد سالم

دکتر حمید رضا جوشقانی

سارا حسین زاده

08/08/1392

03/04/1393

بررسی توزیع فراوانی ویروس های HPV،EBV  و HSV در بافت پتریژیوم

دکتر علیجان تبرائی

میشار کلیشادی

29/08/1392

20/11/1392

ژنوتایپینگ آدنوویروس ها دربافت پتریژیوم

دکتر علیجان تبرائی

میشار کلیشادی

29/08/1392

20/11/1392

مقایسه سطوح استرس درک شده با کورتیزول مو در دانشجویان دانشکده پیراپزشکی و بهداشت

دکتر عبدالرحمان چرکزی

مریم شهروز

29/08/1392

20/11/1392

مقایسه سطح سرمی فاکتورهای سرولوپلاسمین، فریتین و اسید اوریک در بیماران اسکمیک قلبی با افراد سالم

دکتر حمیدرضا جوشقانی

شمیلا ملک محمودی

01/11/1392

06/08/1393

بررسی تاثیر بیان ژن آنتی ژن 43 بر روی تشکیل بیوفیلم اشریشیا کولی یوروپاتوژن در شرایط

محمد ارجمند

دکتر آیلر جمالی

01/11/1392

30/02/1393

پایان نامه ای

تیپ بندی اشرشیا کلی یوروپاتوژن (UPEC) با تکنیک RAPD-PCR

دکتر آیلر جمالی

01/11/1392

03/04/1393

ارزیابی گونه های ویبریو و ردیابی ژن های بیماریزای ctxb وtcp A در آبهای سطحی و آب شور استان گلستان

دکتر شقایق انوری
مهدی موقری

20/12/1392

20/03/1393

پایان نامه ای

مطالعه مقایسه ای اثر پربیوتیک‌های مختلف (گالاکتوالیگوساکارید، فروکتوالیگوساکارید و اینولین) بر شاخص‌های ایمنی غیر اختصاصی، هیستومورفولوژی و ترکیب جمعیت باکتریایی روده با استفاده از ماهی به عنوان مدل آزمایشگاهی

دکتر علیرضا احمدی

دکتر سید حسین حسینی فر

20/12/1392

20/03/1393

مشترک با دانشگاه منابع طبیعی گرگان

مقایسه پلی مورفیسم های T>C -786 و  G>T 894 و 4a4b ژن eNOS , در بیماران ایسکمی قلبی با افراد سالم

دکتر علیرضا احمدی

14/5/1393

6/8/1393

بررسی  مقایسه ای سطح پلاسمایی فروکتوز، NO و Zn پلاسمای مایع منی با شاخص های حرکتی اسپرمی

دکتر حمیدرضا جوشقانی
محمد مستخدم هاشمی

14/5/1393

16/10/1393

پایان نامه ای

مقایسه سطح پارااکسوناز-1 و لسیتین کلسترول آسیل ترانسفراز در بیماران ایسکمیک قلبی با افراد نرمال

دکتر حمیدرضا جوشقانی

24/8/1393

14/11/1393

بررسی اثر دوز ساب MIC  نانوذره اکسید روی (Zno ) بر بیان ژن همولیزین آلفا استافیلوکوکوس اورئوس

دکتر عزت اله قائمی
منصور سقلی

24/8/1393

14/11/1393

پایان نامه ای

بررسی اثر اسانس های پونه کوهی، میخک و دارچین بر روی لیشمانیا ماژور سویه استاندارد ایرانی (MHRO/IR/75/ER) در شرایط آزمایشگاهی

دکتر اوغل نیاز جرجانی
دکتر مجتبی رئیسی

22/10/1393

بررسی اثر سایتو توکسیک تعدادی از گیاهان دارویی استان گلستان بر سلول های سرطانی  در آزمایشگاه

دکتر هما داودی
دکتر محسن سعیدی

10/6/1393

31/06/1394

بررسی اثر ضد سرطانی لیپو پلی ساکارید به همراه داروی 5- فلوئوراسیل بر سلولهای سرطانی انسان

دکتر هما داودی
دکتر علیجان تبرایی

24/8/1393

16/04/1394

فراوانی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس نوع بیجینگ در نمونه های کشت مثبت مسلولین با روش RealTime PCR در شهر گرگان دکتر عزت اله قائمی 16/04/1394
بررسی میزان فومونیزین و زیرالنون در گندم های سیلوهای استان گلستان به روش الایزا

دکتر فرهاد نیک نژاد

دکتر حمید یزدی

19/03/1394

اثر تمرینات هوازی در شدت های مختلف بر عوامل مخاطره آمیز قلبی وعروقی در مردان با توجه به آنزیم میلوپراکسیداز، لیپوپروتئین، آپولیپوپروتئینM ، آپولیپوپروتئین O در HDL پلاسما

ابوالفضل آقابابائیان

دکتر سید مهران حسینی

دکتر حمید رضا جوشقانی

05/08/1394 پایان نامه ای
بررسی اثرغلظت پایین تر از MIC  نانوذرات اکسید روی(Zno ) و نقره  بر بیان ژن های ویرولان استافیلوکوکوس اورئوس دکتر عزت اله قائمی 22/10/1394

پایان نامه ای

تعیین فراوانی سروتیپ ها و پروفایل عوامل حدت ژنتیکی لیستریا در فراورده های دریایی و مطالعه تأثیر نانوذرات روی بر سویه های جداسازی شده

دکتر عزت اله قائمی

دکتر سید مهدی اجاق

03/06/1394

پایان نامه ای

مشترک با دانشگاه منابع طبیعی گرگان و علوم پزشکی ایران

جداسازی و شناسایی باکتریوفاژهای لایتیک علیه برخی از عوامل شایع باکتریایی ایجاد کننده عفونت ادراری برای فاژتراپی

دکتر عزت اله قائمی

مهسا یزدی

05/08/1394 پایان نامه ای

دفعات مشاهده: 621 بار   |   دفعات چاپ: 320 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز تحقیقات علوم آزمایشگاهی می باشد.

© 2019 All Rights Reserved | Laboratory Sciences Research Center