بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله- اخبار
تجمع اعتراضی تیم مدیریت و کادر اداری و درمانی بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله در محکومیت بمباران بیمارستان های شهر غزه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/8/22 | 
امروز ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ تیم مدیریت و کادر اداری و درمانی بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله با برپایی تجمعی ضمن محکومیت و اعلام انزجار از نقض تعهدات بین المللی و بمباران مراکز درمانی ،خواستار توقف فوری حملات رژیم غاصب و کودک کش صهیونیستی به بیمارستان هایشهر غزه شدند.
 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله:
http://goums.ac.ir/find-88.16080.69466.fa.html
برگشت به اصل مطلب