بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله- اخبار
ابلاغ و اعمال تعرفه های دولتی تشخیصی و درمانی ۱۴۰۲ در نرم افزار HIS بیمارستان کلاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/19 | 
پس از ابلاغ تعرفه های دولتی تشخیصی و درمانی و خدمات مراقبت پرستاری سال ۱۴۰۲ با دستور ریاست بیمارستان رسول اکرم کلاله (ص) جناب آقای دکتر بابک عرب و همکاری مهندسان واحد فناوری اطلاعات آقایان احمد امیریان و اکبر آریانپور و همکاران درآمد و اسناد پزشکی زیر نظر کارشناسان شرکت تیراژه رایانه تهران از ۱۲ ۰۲ ۱۴۰۲ در نرم افزار سیستم اطلاعات بیمارستانی (H.I.S) اعمال شد و در حال ارائه خدمات با تعرفه های جدید میباشد.
دانلود تعرفه های دولتی ۱۴۰۲
دانلود تعرفه های مراقبت پرستاری ۱۴۰۲


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) کلاله:
http://goums.ac.ir/find-88.16080.65602.fa.html
برگشت به اصل مطلب