بیمارستان آل جلیل آق قلا- جراحی عمومی
اعضای هیئت علمی جراحی  عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/27 | 
"لیست اعضای هیئت علمی جراحی"
 
ردیف عکس نام و نام خانوادگی مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی  CV پست الکترونیک
۱ سید نورالدین مرتضوی هیئت علمی تخصص جراحی عمومی کلیک کنید drnoormortazavigoums.ac.ir
۲ مرتضی یقینی هیئت علمی فوق تخصص جراحی توراکس کلیک کنید dryaghinigoums.ir
۳ تصویر دکتر ایمان شاکری. جراح ایمان شاکری هیئت علمی تخصص جراحی عمومی کلیک کنید drshakerigoums.ac.ir
۴ تصویر دکتر نورالدین توسلی. جراح نورالدین توسلی هیئت علمی تخصص جراحی عمومی (فلوشیپ جراحی سرطان) کلیک کنید drn_tavasoligoums.ac.ir
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان آل جلیل آق قلا:
http://goums.ac.ir/find-83.22009.57598.fa.html
برگشت به اصل مطلب