مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان- سال 1390
طرح های مصوب ۱۳۹۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/7/26 | 
  • ارزیابی نتایج جنینی حاملگی های دیابتیک در مرکز آموزشی درمانی دزیانی
  • بررسی میزان بروز شکاف لب و کام بدنبال غنی سازی آرد با اسید فولیک
  • ثبت ناهنجاریهای مادرزادی در متولدین استان گلستان براساس سیستم کدینگ ICD۱۰
  • بررسی روند آپوپتوز نورون های هیپوکامپ مغز موش صحرایی در اثر دیابت بارداری به روش TUNEL Assay 
  • بررسی اثر دیابت بارداری بر تکامل نورون ها و ضخامت لایه های هیپوکامپ و شکنج دندانه ای نوزادان موش آزمایشگاهی
  • بررسی علل و عوامل موثر در مرگ و میر پری ناتال در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان ۸۹-۱۳۸۷
  • بررسی ارتباط شاخص توده بدنی مادران (BMI) و وقوع ناهنجاری های مادرزادی در نوزادان
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-8.23270.61867.fa.html
برگشت به اصل مطلب