مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان- اخبار سایت
فراخوان ارسال پروپوزال در زمینه ی HIV

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

با سلام و تحیات الهی     
ضمن پیوست نامه شماره ۲۱۲۹۸۶/۲۷پ گ مورخه ۱۱/۷/۱۴۰۱ معاونت محترم بهداشتی مبنی بر برنامه مرکز مدیریت بیماری واگیر وزارتخانه در خصوص استفاده از ظرفیت سمن های فعال در زمینه فعالیتهای مرتبط با بیماری ایدز(HIV) ،فراخوان تهیه و تدوین پروپوزال و ارسال آن به سامانه تعیین شده https://cdcjava.behdasht.gov.ir   جهت استحضار و بهره برداری و شرایط ایجاد شده برای ارسال طرح و پروپوزال و برخورداری از مزایای مربوطه ارسال می گردد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-8.20480.53569.fa.html
برگشت به اصل مطلب