مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان- محقق PhD by Research
دانشجوی PhD by research مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/12 | 

 

 خانم سحر اردلان خالص (دانشجوی PhD by research )
 
به راهنمایی آقای دکتر محمدجعفر گلعلی پور

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات ناهنجاریهای مادرزادی گرگان:
http://goums.ac.ir/find-8.20462.53394.fa.html
برگشت به اصل مطلب