پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان- اخبار
شب قدر؛ بهترین زمان برای استجابت دعاست

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1403/1/14 | 
شب قدر همان شبی است که در تمام سال شبی به خوبی و فضیلت آن نمی‌رسد و عمل در آن بهتر است از عمل در هزار ماه و در آن شب تقدیر امور سال مشخص می‌شود.

نشانی مطلب در وبگاه پایگاه خبری وب دا علوم پزشکی گلستان:
http://goums.ac.ir/find-70.4779.72573.fa.html
برگشت به اصل مطلب